Gå til sidens indhold

KONTAKT

Langt navn

Kontakt

Generel Beskrivelse

KONTAKT er en variabel, som påføres grunddata. Hvis ydelsen ikke er vurderet som en egentlig kontakt er værdien sat til '0'. Hvis ydelsen er defineret som en kontakt er værdien lig med YDLANT (Antal ydelser under specialet).

Detaljeret beskrivelse

Kontakter er ydelser, der indebærer en direkte kontakt mellem den sikrede og yderen (lægen). Kontakter er ydelser som konsultationer (også pr. telefon eller e-mail eller ved besøg i hjemmet). Undersøgelser og lign. i forbindelse med fx. et lægebesøg vil derfor være talt som én kontakt, men måske et større antal enkeltydelser.

Særlige forhold for tandlæger, fodterapi, fysioterapi og ridefysioterap: - Tandlæger. Det skal bemærkes for tandlægebesøg, at det er det første besøg (med undersøgelse), som er registreret som kontakt, mens øvrige besøg i samme behandlingsforløb ikke registreres som kontakter. - Fodterapeuter har det i en længere periode ikke været muligt at beregne antal kontakter for af to årsager. (1) inddelingen af ydelser gør det vanskeligt at afgøre, hvornår der er tale om en kontakt eller ej og dermed vanskeligt at beregne kontakter. (2) Der var manglende overenskomst på området fra juni 2005 til juni 2011. - Fysioterapi gives ofte som træning i hold, således at den enkelte fysioterapeut kan træne flere på én gang. Hver enkelt persons træning opgøres som en kontakt. - For Ridefysioterapi vil beregningen være usikker af samme grunde som for fysioterapi.

Der har over tiden været benyttet flere metoder til konkret at afgrænse de ydelser, der skal opfattes som kontakter. Dette har givet et vist databrud særligt mellem årene før 2005 og fra 2005 og fremefter.

Fra 2009 er 502920 Indv. forebyg. beh og 502930 Kontr. eft. forebyg ikke medtaget som kontakter efter anbefaling fra Tandlægeforeningen. Dette giver et ikke retvisende billede af udviklingen i kontakter til tandlæger fra 2008 til 2009.

I 2013 er der i de modtagne data fra CSC Scandihealth er DST blevet oplyst, at der er konstateret små ukorrektheder (vedr. oktober, november og december 2013), da korrektioner i Region Midtjylland ikke er opgjort med korrekt fortegn.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel