Gå til sidens indhold

ALMUDD

Langt navn

Højeste fuldførte almene uddannelse

Generel Beskrivelse

Kode for almene højeste fuldførte uddannelse pr. 1/10

4-cifret kode, der identificerer uddannelsen entydigt.

Detaljeret beskrivelse

ALMUDD har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

U061000.TXT_AUDD - Højeste fuldførte almene uddannelse
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
3845 Revision
9486 Faglært tobaksarbejder
9812 Sp., betonindustrien
9813 Sp., maskinførerområdet
9814 Sp., emballageglasindustri
9815 Sp., kunst- og brugsglasindustri
9816 Sp., porcelænsindustrien
9817 Sp., isoleringsområdet
9818 Sp., tagdækkerområdet
9821 Sp., stilladsområdet
9822 Sp., væveriområdet
9823 Sp., farveriområdet
1207 7. klasse
1208 8. klasse
1209 9. klasse
1210 10. klasse
1351 Erhvervsintroduktion, kurser for unge
1352 Erhvervsintroduktion, langtidsledige
1353 Erhvervsintroduktion, kurser for kvinder
1354 Erhvervsintroduktion, eifu/eifl-kurser
1355 Erhvervsintroduktion, erhv.dk indvandrere
1356 Erhvervsintroduktion, kurser for 10.kl.
1357 Erhvervsintroduktion, specialklasser
1359 Erhvervsintroduktion, inspirationskurser
1410 1-årigt grundskolekursus
1531 1. hf
1532 2. hf
9811 Sp., anlægsområdet
1179 Matematisk gymnasium
1189 Sproglig gymnasium
1206 6. klasse
2990 Amu.off., social og sundhed
2991 Amu.off., statslige uddannelser euu
2992 Amu.off., pædagogisk euu
4271 Brolægger
4273 Glarmester, glas
2401 Efterskole una
2413 Køkkenleder 1
2419 Køkkenleder 2
9768 Fag., skorstensfejerfag
9770 Fag., mejerifag
9771 Fag., slagterfag
9772 Fag., kødindustri andre tekniske fag
9773 Fag., bagerfag
9774 Fag., konditor
9775 Fag., bager og konditorfag
9776 Fag., kokkefag
9777 Fag., bogbinderfag
9778 Fag., jern metal edb-teknik
9779 Fag., økonomi og regnskab
9780 Fag., organisation
9781 Fag., salg og markedsføring
9782 Fag., administration
9783 Fag., engrosvirksomhed
9784 Fag., bogtryk og repro, fælles
9785 Fag., finanssektoren
9786 Fag., reklame
9788 Fag., beklædning
9800 Sp., metalindustri og andre tekniske fag
9801 Sp., stålværksteknik
9802 Sp., beskyttelsesgassvejsning
9803 Sp., flammeskæring og gassvejsning
9804 Sp., lysbuesvejsning
9805 Sp., pladearbejde
9806 Sp., naturgasteknik
9807 Sp., montage og måleteknik
9808 Sp., spåntagende bearbejdning
9809 Sp., metalindustri el-teknik
9810 Sp., medicinalindustrien
205 7-8 år ivu
2971 Amu.htf., filmoperatør
2972 Amu.htf., bager og konditor
2973 Amu.htf., handel og service
2974 Amu.htf., optikerfaget
2975 Amu.htf., urmagerfaget
2976 Amu.htf., frisør og kosmetik
2977 Amu.htf., tandteknikerfag
2978 Amu.htf., erhvervsfiskere
2979 Amu.htf., køkken og hotel mv
2981 Amu.htf., pressefotograf
2983 Amu.htf., serviceerhverv
2984 Amu.htf., handel og kontor
2985 Amu.htf., vaskeriindustri
2986 Amu.htf., teaterteknik
4243 Stærkstrømsmekaniker
4258 Former
2459 Landmand faglært modul 1a
2460 Landmand faglært modul 1b
1 Ingen uddannelse ivu
1104 4. klasse
1105 5. klasse
1106 6. klasse
1107 7. klasse
1108 8. klasse
1109 9. klasse
1110 10. klasse
1111 11. klasse
1121 1. real
1122 2. real
1123 3. real
2952 Amu.baj., snedker og tømrer
2955 Amu.baj., isoleringsfaget
2956 Amu.baj., asfaltbranchen
2957 Amu.baj., entreprenører
2958 Amu.baj., byggeri og energi
2959 Amu.baj., skorstensfejer
2960 Amu.baj., vvs-branchen
2961 Amu.baj., jordbrugets euu
2970 Amu.htf., reklamebranchen
4524 Kosmetiker
4555 Tekstilarbejder
4301 Industrioperatør (skibsmontør)
4324 Metalstøber
4000 Markedsøkonom
1097 Anden dansk studentereksamen
1100 Børnehaveklasse
1101 1. klasse
1102 2. klasse
1103 3. klasse
2918 Amu.ind., kødbranchen
2919 Amu.ind., mejeriindustrien
2920 Amu.ind., plastindustrien
2922 Amu.ind., tobaksindustrien
2924 Amu.ind., procesindustri
2925 Amu.ind., fællesplan metalindustrien
2950 Amu.baj., malerfaget
2951 Amu.baj., murer og stenhugger
4098 Levnedsmiddelassistent
4493 Buntmagersyer
5369 Trafik- og byplanlægning, civilingeniør
5370 Vandbygning-fundament, civilingeniør
4020 Akademiøkonom i transport
4021 Akademiøkonom i afsætning
4022 Akademiøkonom i eksport
4023 Akademiøkonom i indenlandsk afsætning
2486 Driftsleder grønt bevis
2490 Agrarøkonom
2900 Amu.ind., beklædnings- og tekstilindustri
2901 Amu.ind., lederuddannelse udvidet
2902 Amu.ind., teknik-fremstilling-elektronik
2903 Amu.ind., bryggeri-brænd.
2904 Amu.ind., sala-kødindustri-mejeri
2905 Amu.ind., metalindustri
2906 Amu.ind., fisk og fjerkræ
2907 Amu.ind., procesindustri - levnedsmiddel
2908 Amu.ind., snedker og tømrer
2909 Amu.ind., fotograffaget
2910 Amu.ind., el-faget
2911 Amu.ind., træindustrien
2912 Amu.ind., grafisk euu
2913 Amu.ind., teknikere mv.
2914 Amu.ind., metalindustrien specialarb.
2915 Amu.ind., kartonnage og papir
4080 Maskinist
4932 Dekoratør
5185 Radiotelegrafist
5198 Polititjenestemand
4603 Tagdækker
4655 Stationsbetjent
5921 Rytmisk musik-sang
5923 Tonemester (musik) (gl.)
5073 Landbrugstekniker, økonomisk-merkantilt speciale
5371 Systemkonstruktion, civilingeniør
5372 Konstruktion anlæg, civilingeniør
5373 Planlægning-miljø, civilingeniør
5374 Procesregulering, civilingeniør
4024 Akademiøkonom i detailhandel
4038 Trikotageassistent
4039 Tekstilassistent
4044 Farveriassistent
4053 Konfektionsassistent
5512 Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-italiensk
5513 Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-portugisisk
5514 Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-russisk
5515 Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-spansk
5516 Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-tysk
5518 Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-portugisisk
5199 Fængselsfunktionær
4986 Pengeinstitut
4988 Forsikring
4990 Lægesekretær
4991 Advokatsekretær
4996 Informatikassistent
4998 Realkredit
5004 Akademiøkonom, salgskonsulent
5366 Anvendt mekanik, civilingeniør cand.polyt.
5367 Husbygning, civilingeniør
6550 Italiensk, bach.
5083 Mediekoordinator
5082 Multimediedesigner
4451 Grafisk integrator
4453 Multimedie integrator
4454 Multimedie animator
4462 Reprofotograf
4464 Reprokopist
5511 Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-fransk
5202 Postassistent
5208 Toldsekretær
5209 Toldfuldmægtig
5272 Miljø, civilingeniør
4188 Eventassistent
4216 Bådassistent
5361 Bygning, civilingeniør
5362 Elektronik, civilingeniør
5363 Kemi, civilingeniør
5364 Maskin, civilingeniør
5365 Bygning-almen, civilingeniør
5951 Engelsk-fransk erhvervssprog, bach.
5952 Engelsk-italiensk erhvervssprog, bach.
5953 Engelsk-russisk erhvervssprog, bach.
5954 Engelsk-spansk erhvervssprog, bach.
5957 Fransk-spansk erhvervssprog, bach.
5958 Fransk-tysk erhvervssprog, bach.
5959 Tysk-italiensk erhvervssprog, bach.
5380 Medikoteknisk, civilingeniør
5376 Svagstrøm, civilingeniør
5377 Elektro-fysik, civilingeniør
5378 Maskinkonstruktion, civilingeniør
5379 Planlægning, civilingeniør
5375 Stærkstrøm, civilingeniør
4851 Nitter og stemmer
4860 Billedskærer
4861 Forgylder
4874 Børstenbinder
4876 Kurvemager
4878 Bacontilvirker
4879 Dropskoger
4880 Defektrice
5541 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, engelsk
5542 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, fransk
5543 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, italiensk
5545 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, russisk
5546 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, spansk
5547 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, tysk
5594 Kommunikation, cand.ling.merc.
5599 Sproglig informatik, cand.ling.merc.
5611 Solist musisk, instrumental/vokal
5615 Komponistklasse
5620 Operaakademi
6543 Indiansk sprog og kultur, cand.phil.
6544 Indologi-indisk, bach.
6562 Film- og medievidenskab, bach.
6565 Græsk-byzantinsk, cand.phil.
5087 Visualizer
5093 Akademiøkonom i servicesektor management
5122 Handelsøkonom
5123 Markedsføringsøkonom
5124 Serviceøkonom
5131 Designteknolog
5134 Jordbrugsteknolog
5135 Procesteknolog (fødevarer)
5136 Produktionsteknolog
5143 Markedsføringsøkonom
5145 Beskæftigelsesvejleder
5146 Plejer
5149 Plejehjemsassistent
5165 Biomekanik, bach.
5531 Erhvervssprogligt grundstudium, spansk-tysk
5830 Restaureringstekniker
5841 Konservator, kulturhistorisk, cand.scient.cons.
5843 Konservator, monumentalkunst, cand.scient.cons.
5849 Teaterinstruktør
5850 Scenografi
5852 Teaterteknik, regi
5855 Skuespiller
5895 Musikprofil
5899 Kor- og ensembleledelse, musikpædagog
5905 Instrument-sang, musikpædagog
5907 Kor- og ensembleledelse, musikpædagog
5914 Instrument-sang, musikpædagog
5915 Instrument-sang-korledelse, musikpædagog
6801 Nærorientalsk oldtidskultur, cand.mag.
6558 Rumænsk, bach.
5960 Tysk-russisk erhvervssprog, bach.
5961 Tysk-spansk erhvervssprog, bach.
5381 Offshore, civilingeniør
5383 Anlægskonstruktion, civilingeniør
5384 Indeklima, civilingeniør
5390 Fysik, civilingeniør
5391 Energi, civilingeniør
5392 Konstruktion maskin, civilingeniør
5393 Proces-teknik, civilingeniør
5394 Driftsteknik, civilingeniør
5395 Skibs- og havteknik, civilingeniør
5396 Data, civilingeniør
5431 Tandplejer
5432 Klinisk tandtekniker
5493 Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk
5495 Erhvervssproglig begynderprøve, russisk
5496 Erhvervssproglig begynderprøve, spansk
5200 Postelev
5530 Erhvervssprogligt grundstudium, russisk-tysk
5807 Animationsinstruktør, film tv og interaktive medier
6500 Audiologopædi, bach.
6504 Sprogvidenskab og lingvistik, bach.
6510 Dramaturgi, bach.
6512 Engelsk, bach.
6517 Etnografi og antropologi, cand.phil.
6518 Etnologi europæisk, bach
6520 Filmvidenskab, bach.
6522 Filosofi, bach.
6524 Finsk, bach.
6526 Folkemindevidenskab, bach.
6529 Arkæologi forhistorisk, cand.phil.
6530 Fransk studier, bach.
6533 Fransk samfund- og kulturdokumentation, cand.phil.
6534 Historie, bach.
6536 Kommunikation og digitale medier, bach.
6540 Idehistorie, bach.
6795 Nordisk sprog og litteratur, cand.mag.
8000 Naturvidenskab, ph.d.
6831 Øststatskundskab, cand.mag.
6575 Oldtidskundskab, cand.phil.
6577 Kristendomshistorie, cand.phil.
6578 Kunsthistorie, bach.
5703 Erhvervsøkonomi, cand.merc.
5708 Revisorkandidat, cand.merc.aud.
5719 Afsætningsøkonomi og udenrigshandel, HD-2.del
5519 Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-russisk
6743 Indiansk sprog og kultur, cand.mag.
6765 Græsk-byzantinsk, cand.mag.
6768 Latin, overbygning
6775 Oldtidskundskab, cand.mag.
6777 Kristendomskundskab, cand.mag.
6778 Kunsthistorie, overbygning
6782 Litteraturvidenskab, overbygning
6786 Musikvidenskab, overbygning
7873 Musik, mag.art.
7883 Teatervidenskab, mag.art.
7893 Dramaturgi, mag.art.
7903 Kunsthistorie, mag.art.
7913 Filmvidenskab, mag art.
9328 Sp., spinderiområdet
9329 Sp., trykkeriområdet
9330 Garver
9332 Sp., slagteri
8038 Geofysik, hovedfag
8041 Statistik, bach.
8044 Astronomi, bach.
8045 Biofysik, bach.
8049 Geofysik, bach.
6570 Humanistisk una, bach.
6571 Latin middelalder, cand.phil.
5982 Engelsk, bach.negot.
5983 Fransk, bach.negot.
5984 Tysk, bach.negot.
5985 Spansk, bach.negot.
5986 Arabisk, bach.negot.
5987 Polsk, bach.negot.
5995 Folkemusik
5996 Tidlig musik, diplom 5år
6005 Samfundsvidenskab, basis (kand.) (AAU)
6007 Sproglig pædagogik, basis (kand.) (AAU)
6011 Samfundsvindenskab, cand.samf. (AAU)
6062 Anlæg, civilingeniør
6064 Industri, civilingeniør
5520 Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-spansk
5521 Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-tysk
5522 Erhvervssprogligt grundstudium, italiensk-portugisisk
5523 Erhvervssprogligt grundstudium, italiensk-russisk
5524 Erhvervssprogligt grundstudium, italiensk-spansk
5525 Erhvervssprogligt grundstudium, italiensk-tysk
5526 Erhvervssprogligt grundstudium, portugisisk-russisk
5529 Erhvervssprogligt grundstudium, russisk-spansk
6719 Etnologi europæisk, cand.mag.
6722 Filosofi, overbygning
6724 Film-medie-tv, overbygning (RUC)
7423 Engelsk, mag art.
7458 Fransk, mag.art.
7468 Italiensk, mag.art.
7478 Spansk, mag.art.
7518 Portugisisk, mag.art.
7527 Russisk, mag.art.
7537 Serbokroatisk, mag.art.
7547 Polsk, mag.art.
7557 Tjekkisk, mag.art.
7567 Bulgarsk, mag.art.
7588 Arabisk som hovedsprog, mag.art.
7607 Assyriologi, mag.art.
7608 Sumerologi, mag.art.
7668 Sinologi, mag.art.
7673 Kinesisk kultur, mag.art.
7683 Koreansk, mag.art.
7693 Japansk, mag.art.
7723 Tibetansk, mag.art.
7733 Sprogvidenskab, mag.art.
7743 Lingvistik indoeuropæisk, mag.art.
7776 Latin, mag.art.
7813 Iransk filologi, mag.art.
7833 Indisk filologi, mag.art.
7842 Grønlandsk filologi, cand.phil.
7844 Grønlandsk filologi, cand.mag.
9269 Dr.oecon.
9315 Sp., skibsværftsarbejde
9316 Sp., den kemiske industri
9317 Sp., bygningsområdet
9320 Sp., mineralindustrien
9321 Sp., gulvbelægning
9322 Sp., videreforarbejdning træindustrien
9327 Sp., konfektion og trikotage syning
9723 Agr., efteruddannelse teknisk assistent
8005 Datalogi-humanistisk, bifag
8021 Meteorologi, bach.
8031 Datalogi, hovedfag
8032 Matematik, hovedfag
8033 Fysik, hovedfag
8034 Kemi, hovedfag
8035 Statistik, hovedfag
8036 Videnskabshistorie, hovedfag
8037 Astronomi, hovedfag
6612 Religionshistorie, bach.
6581 Litteraturhistorie, cand.phil.
6583 Litteraturvidenskab, cand.phil.
6586 Musik/Musikvidenskab, bach.
6588 Nederlandsk, bach.
6590 Dansk, bach.
6595 Nordisk litteratur, cand.phil.
6596 Balkanstudier, bach.
6598 Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
6601 Nærorientalsk oldtidskultur, cand.phil.
6606 Pædagogik, bach.
7353 Folkemindevidenskab, mag.art.
7363 Kultursociologi, mag.art.
7373 Litteraturvidenskab, mag.art.
7396 Nordisk litteratur, mag.art.
7397 Nordisk sprog og litteratur, mag.art.
7399 Nordisk, mag.art.
9123 Cand.phil. una
9125 Exam.art. una
9132 Småbørnslærerinde
9144 Korrespondent
9172 Musikkonservatorie una
9176 Kunstakademiuddannelse una
9711 Agr., arbejdsledelse produktion og samarbejde
9712 Agr., arbejdsledelse vedligeholdelsesteknik
9713 Agr., arbejdsledelse elektronik
9715 Agr., arbejdsledelse autoteknik
9718 Agr., arbejdsledelse naturgas
9719 Agr., arbejdsledelse ledelsesteknik
9333 Sp., fiskeindustrien
9334 Sp., fiskerierhvervet
9338 Sp., bryggeriindustrien
8093 Videnskabshistorie, cand.scient.
8050 Biokemi, bach.
8059 Forsikringsvidenskab, bach.
8085 Geofysik-meteorologi, cand.scient.
8086 Geofysik-oceanografi, cand.scient.
8087 Geofysik, faste jord, cand.scient.
7101 Statskundskab, cand.scient.pol.
7103 Statskundskab, bach.
6863 Kultur og kulturformidling, cand.mag.
6869 Sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
6130 Biologi, overbygning (RUC)
6132 Datalogi, overbygning (RUC)
6135 Fysik, overbygning (RUC)
6136 Geografi, overbygning (RUC)
6138 Kemi, overbygning (RUC)
6139 Matematik, overbygning (RUC)
6143 Kommunikation, overbygning (RUC)
6145 Pædagogik og uddannelsesstudier, overbygning (RUC)
6147 Journalistik, overbygning (RUC)
6661 Kultur og kulturformidling, cand.phil
6666 Retorik, bach.
6669 Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.phil.
7279 Arkæologi klassisk, mag.art.
7298 Arkæologi forhistorisk, mag.art.
7303 Arkæologi middelalder, mag.art.
7343 Eskimologi, mag.art.
9679 Fag., receptionist
9681 Fag., smørrebrødsjomfru
9682 Fag., hotel og restauration
9683 Fag., auto karrosseri
9684 Fag., butiksslagter
9685 Fag., industrislagter
9689 Fag., industribager
9693 Fag., snedker- og tømrerfag
9694 Fag., malerfag
9696 Agr., arbejdsledelse procesindustri
9697 Agr., arbejdsledelse, landbrug og jordbrug
9703 Agr., arbejdsledelse bygge og anlæg
9704 Agr., arbejdsledelse tekstil og beklædning
9706 Agr., arbejdsledelse grafisk
9708 Agr., arbejdsledelse plastområdet
9709 Agr., arbejdsledelse el-teknik
9710 Agr., arbejdsledelse maskin og værktøj
9884 Sp., tilskærerområdet
9886 Sp., vodbinderierhverv
9887 Sp., procesindustrien forsøg
9889 Sp., fjerkræindustri
9743 Fag., urmagerfag
9725 Agr., arbejdsledelse landbrug
9726 Agr., arbejdsledelse handel og service
9730 Fag., handelsfag
9731 Fag., kontorfag andet
9732 Fag., kontorteknik
9733 Fag., handelsfag edb-teknik
9734 Fag., butiksfag
9735 Fag., teknisk tegner og -assistent
7003 Pædagogik, mag.art.
7062 Økonomi, bach.
7081 Jura, bach.
8165 Matematik, overbygning
8166 Datalogi, overbygning
6616 Semitisk, bach.
6631 Øststatskundskab, cand.phil.
6632 Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
6639 Lingvistik indoeuropæisk, cand.phil.
6640 Teatervidenskab, bach.
6642 Tysk, bach.
6644 Ungarsk, bach.
7213 Religionssociologi, mag.art.
7223 Kristendomskundskab, mag.art.
7243 Filosofi, mag.art.
7253 Idehistorie, mag.art.
8400 Landbrugsvidenskab, bach.
8403 Mejeribrugsvidenskab, bach.
8411 Skovbrugsvidenskab, bach.
9654 Pianostemmer
9668 Konservator una, cand.scient.cons.
9678 Fag., tjener
9864 Sp., metalindustri plastteknik
9865 Sp., kedel- og maskinpasser, forsøg
9866 Sp., kødbranche forsøg
9867 Sp., kødbranche, el-teknik
9868 Sp., jordbrugsområdet forsøg
9869 Sp., landtransport forsøg
9870 Sp., mejeriindustri forsøg
9871 Sp., plastindustri forsøg
9872 Sp., rengøring mv. forsøg
9873 Sp., skoindustri forsøg
9875 Sp., træindustri forsøg
9876 Sp., råtræforarbejdning, træindustrien
9877 Sp., vaskeriindustri forsøg
9878 Sp., farve- og lakindustri
9879 Sp., gødningsindustrien
9880 Sp., eternit- og mineraluldindustri
9881 Sp., papir- og støbepapindustri
2015 Kystskipper
2018 Erhvervsfisker
9739 Fag., guld-, sølv- og gravørfag
9740 Fag., maskin- og værktøjsteknik
9741 Fag., flyteknik
9738 Fag., smede- og svejseteknik
9767 Fag., frisørfag
8117 Matematik og økonomi, cand.scient.oecon.
8131 Geologi, hovedfag
8132 Naturvidenskab una, bach.
8133 Matematik og økonomi, bach.
8135 Datalogi, bach.
8137 Fysik, bach.
8138 Matematik, bach.
8139 Biologi, bach.
8142 Geologi-endogen, cand.scient.
8146 Geologi-fysisk geografi, cand.scient.
8147 Geologi, bach.
9484 Cigarmager og -sorterer
7113 Forvaltning, cand.scient.adm.
7131 Sociologi, bach.
7135 Sociologi, cand.scient.soc.
7151 Psykologi, mag.art.psych.
7153 Psykologi, bach.
7172 Medicin, bach.
7175 Humanbiologi, cand.scient.
7186 Folkesundhedsvidenskab, bach.
7195 Biomedicinsk teknik, cand.scient.med.
8253 Idræt/Idræt og sundhed, bach.
8255 Legemsøvelser, faglærer
9564 Søfartskoleuddannelse una
9844 Sp., nærings- og nydelsesmidler
9845 Sp., serveringsområdet
9846 Sp., landtransport service
9848 Sp., redningstjeneste
9849 Sp., intern transport
9850 Sp., kranførerområdet
9851 Sp., havne- og terminalarbejde
9852 Sp., beklædning og tekstil, forsøg
9853 Sp., tæppeområdet
9854 Sp., bogbinderområdet forsøg
9855 Sp., bogtrykfaget forsøg
9856 Sp., bryggeriindustrien forsøg
9857 Sp., bygge og anlæg forsøg
9858 Sp., murerarbejdsmand
9860 Sp., fiskerierhverv forsøg
9861 Sp., fiskeindustri forsøg
9862 Sp., hotel og restauration, forsøg
1899 International studentereksamen
9744 Fag., elektrikerfag
9745 Fag., svagstrømsteknik
9746 Fag., murerfag
9747 Fag., stenhuggerfag
9748 Fag., glarmesterfag
9749 Fag., tømrerfag
9750 Fag., maskinsnedkerfag
4377 Industriassistent
9752 Fag., træindustri, maskinsnedkerfag
9753 Fag., blikkenslagerfag
9754 Fag., bygningsmalerfag
9755 Fag., skiltemalerfag
9756 Fag., vognmalerfag
9757 Fag., fotograffag
9758 Fag., trykkerfag
9759 Fag., offsettrykkerfag
9760 Fag., sætterfag
9761 Fag., reproteknikerfag
9762 Fag., serigraffag
9763 Fag., skrædderfag
9765 Fag., optikerfag
9766 Fag., tandteknikerfag
9468 Barneplejerske
9483 Sp., køkkenområdet
8171 Geografi, hovedfag
8180 Kulturgeografi, bach.
8182 Geografi-kultur B, cand.scient.
8187 Naturgeografi, bach.
8188 Geoinformatik, bach.
8202 Molekylærbiologi, cand.scient.
8210 Biologi, hovedfag
8224 Botanik-biologi-geografi, cand.scient.
9517 Sp., kedel og maskinpassere
9824 Sp., trikotageområdet
9825 Sp., skind- og rulamssyning
9826 Sp., skoindustrien
9827 Sp., garveriområdet
9828 Sp., møbelbetræksyning
9830 Sp., filmoperatørområdet
9831 Sp., papirvareindustrien
9832 Sp., plastindustrien
9833 Sp., rengøringsservice
9834 Sp., ejendomsservice
9835 Sp., sikkerhedsservice
9836 Sp., vaskeriindustrien
9837 Sp., landbrug
9838 Sp., jordbrug i øvrigt
9840 Sp., mejeriindustrien
9841 Sp., pølsemageri
9842 Sp., tarmrenseri
9843 Sp., kødbranchen detail
200 1-6 år ivu
9695 Agr., arbejdsledelse plastindustri
9661 Værkstedsskoleforløb una
4966 Handelsassistent, service
4963 Logistikassistent
4964 Indkøbsassistent
6665 Journalistik, bach.
339 Handel/kontor, ivu (eud)
353 Bygge/anlæg, ivu (eud)
358 Teknik/industri i øvrigt, ivu (eud)
385 Transport mv., ivu (eud)
390 Social/sundhed, ivu (eud)
220 Pædagogik, ivu (amu)
239 Handel/kontor, ivu (amu)
253 Bygge/anlæg, ivu (amu)
258 Teknik/industri i øvrigt, ivu (amu)
260 Service, ivu (amu)
280 Jordbrug/fiskeri, ivu (amu)
285 Transport mv., ivu (amu)
290 Social/sundhed, ivu (amu)
620 Pædagogik, ivu (lvu)
625 Humanistisk/teologisk, ivu (lvu)
639 Samfundsvidenskab, ivu (lvu)
645 Naturvidenskab, ivu (lvu)
659 Teknisk, ivu (lvu)
675 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (lvu)
680 Jordbrugsvidenskab, ivu (lvu)
4943 Detail, musik-video-software
4951 Engros, korn og foderstof
4970 Engros med detail
4288 Bygningsstruktør
4269 Anlægsstruktør
9636 Gulvbelægningsarbejder
4285 Rustfast industriblikkenslager
4452 Digital integrator
4045 Teknisk tegner
2485 Landmand faglært modul 2
2028 Maritimt forberedelseskursus
4012 Akademiøkonom i international markedsføring
4027 Akademiøkonom i økonomi og informatik
5076 Akademiøkonom i designmanagement
5096 Akademiøkonom i grafisk kommunikation
4026 Akademiøkonom i markedsføring og service
5003 Akademiøkonom i kommunikation og reklame
4025 Akademiøkonom i udenrigshandel
5020 Akademiøkonom i bilbranchen
5094 Akademiøkonom i østeuropæisk handel
5084 Innovation og entrepreneurship
5078 Akademiøkonom i handel med fast ejendom
4028 Akademiøkonom i turisme
4006 Akademiøkonom i logistik og transport
2467 Landbrugstekniker, planteavl
5072 Landbrugstekniker, teknisk speciale
9485 Cigarrillosmager og -sorterer
3940 Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler
5121 Finansøkonom
8211 Multimedia science, kand.
3941 Fagspecifikke kurser
275 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (amu)
9677 Fag., væksthusgartner
9769 Fag., gartnerfag
9839 Sp., gartneri
9787 Fag., gartner
5408 Havebrugsvidenskab, gartneri, cand.hort.
4009 Systemprogrammør
5070 Gartneritekniker, produktion
4907 Detail, skibsproviantering
4902 Detail, dameekvipering
4903 Detail, herreekvipering
4904 Detail, hvidevarer og sengeudstyr
2475 Mejeriteknolog
4013 Mikroinstruktør
4063 Gastekniker
4064 Elektroniktekniker
4096 Kvalitets- og måletekniker
5035 Plasttekniker
5126 FIF flygtninge, adgangskursus til videregående uddannelse
5113 Socialpædagog
5445 Børnehavepædagog
5447 Fritidspædagog
5115 Socialpædagog, videreuddannelse
5467 Bibliotekar DB
5462 Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
5551 Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5552 Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5553 Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5583 Italiensk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5555 Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5556 Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5557 Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5187 Vagtofficer
5184 Skibsmaskinist
5731 Registreret revisor
5710 HD-1.del
5720 Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
5722 Finansiering, HD-2.del
5723 Forsikring, HD-2.del
5724 Organisation, HD-2.del
5725 Regnskabsvæsen, HD-2.del
5726 Udenrigshandel, HD-2.del
5728 Informatik, HD-2.del
5128 Socialrådgiver, årskursus
559 Teknisk, ivu (mvu)
5358 Industri, akademiingeniør
5311 Maskin, mekanisk-termisk, teknikumingeniør
5314 Maskin, procesteknologi, teknikumingeniør
5317 Maskin, konstruktion, teknikumingeniør
5318 Maskin, produktion, teknikumingeniør
5357 Maskin, akademiingeniør
5316 Maskin, energi, teknikumingeniør
5353 Stærkstrøm, akademiingeniør
5354 Svagstrøm, akademiingeniør
5356 Energi, akademiingeniør
5352 Elektronik, akademiingeniør
5341 Datamatik, akademiingeniør
5349 Information, akademiingeniør
5355 Kemi, akademiingeniør
5304 Bygning og erhvervsøkonomi, teknikumingeniør
5350 Bygning, akademiingeniør
5351 Anlæg, akademiingeniør
575 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (mvu)
5451 Klinisk diætist
580 Jordbrug/fiskeri, ivu (mvu)
585 Transport mv., ivu (mvu)
5171 Sundheds- og sygeplejerske, videreuddannelse
5169 Ledende sygeplejerske
5167 Ledende hjemme- og plejehjemssygeplejerske, diplomeksamen
5172 Undervisende sygeplejerske
5168 Sundhedsplejerske, diplomeksamen
9477 Danmarks sygeplejerskehøjskole, 1.-2. del
5173 Ledende og undervisende jordemoder
595 Forsvar, ivu (mvu)
5867 Officer, teknisk søværnet
5868 Officer, teknisk søværnet
5869 Officer, teknisk søværnet
5871 Officer, taktisk flyvevåbnet
9225 Statsautoriseret revisor
5886 V.O.U., operativ søværnet
5889 V.O.U., teknisk søværnet
5771 Officer A-linien, pilot, flyvevåbnet
5772 Officer A-linien, raket, flyvevåbnet
9171 Solist-komponist-dirigent
2414 Husholdningstekniker
459 Teknisk, ivu (kvu)
439 Samfundsfaglig, ivu (kvu)
475 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (kvu)
480 Jordbrug/fiskeri, ivu (kvu)
495 Forsvar/politi, ivu (kvu)
5904 Præliminær orgelprøve
5205 Toldbetjent
5038 Modelkonstruktør
5313 Maskin, skibsteknik, teknikumingeniør
5320 Skibsbygning, teknikumingeniør
5321 Skibsbygning, produktion, teknikumingeniør
5322 Skibsbygning, maskin, teknikumingeniør
5323 Skibskonstruktion, teknikumingeniør
6462 Humanistisk kombination, overbygning (RUC)
6838 Teatervidenskab, overbygning
9106 Kørelærer
9622 Dansk kommunalkursus 1
9623 Dansk kommunalkursus 2
9215 Assurandøruddannelse
9618 Bevægelses- og helsepædagog
9467 Hjemmehjælper
9620 Afspændingspædagog
9621 Mensendiecklærer
9720 Make up artist
9721 Make up tekniker
9722 Kosmetelog
9342 Togbetjent
9034 Pædagogikum i historie
9035 Pædagogikum i oltidskundskab
9036 Pædagogikum i latin
9037 Pædagogikum i græsk
9038 Pædagogikum i dansk
9039 Pædagogikum i engelsk
9040 Pædagogikum i tysk
9041 Pædagogikum i fransk
9042 Pædagogikum i italiensk
9043 Pædagogikum i spansk
9044 Pædagogikum i russisk
9045 Pædagogikum i religion
9046 Pædagogikum i kunsthistorie
9047 Pædagogikum i musik
9049 Pædagogikum i dramatik
9050 Pædagogikum i filmkundskab
9051 Pædagogikum i samfundsfag
9062 Pædagogikum i psykologi
9052 Pædagogikum i matematik
9053 Pædagogikum i datalogi
9054 Pædagogikum i fysik
9055 Pædagogikum i kemi
9056 Pædagogikum i biologi
9057 Pædagogikum i geografi
9061 Pædagogikum i legemsøvelser
9584 Pædagogisk grundkursus, lærere ved tekniske skoler
9585 Pædagogisk uddannelse, lærere ved teknika
9573 Handelsfaglærereksamen
9571 Dr.phil.
9556 Dr.ling.merc.
9174 Præsteuddannelse af lærere
9173 Kordegn
9531 Socialformidleruddannelse
9267 Dr.jur.
9266 Dr.scient.
9574 Faglærerkursus, teknikeruddannelse
9518 Dr.techn.
9492 Dr.agro.
9488 Dr.med.vet.
9339 Brygmester
9382 Trafikflyver
9384 Lokomotivassistent (fører)
9474 Hygiejnesygeplejerske
9481 Læge i almen praksis
9390 Dr.med.
9450 Dr.odont.
430 Kunstnerisk, ivu (kvu)
425 Formidling/erhvervssprog, ivu (kvu)
5345 Arktisk teknologi, ingeniør prof.bach.
320 Pædagogik, ivu (eud)
4193 Finansuddannelsen
5409 Landskabsarkitektur, cand.hort.arc.
5079 Akademiøkonom i international telekommunikation
5025 Eksamineret eksportør
5911 Rytmisk musik, lydtekniker (gl)
5912 Music management, bach.
5095 Akademiøkonom i markedskommunikation
4005 Akademiøkonom i indkøb og import
5086 Logistikøkonom
5811 Billedkunst, grund- og normaluddannelse
8078 Naturvidenskab kombination, overbygning (RUC)
5170 Afdelingssygeplejerske
9470 Anæstesisygeplejerske
5919 Rytmisk musik, solistklasse
5839 Konservator, ph.d.
5465 Informationsvidenskab og kulturformidling, cand.scient.bibl
5593 Italiensk, cand.ling.merc.
5578 Konferencetolk
5609 Musikledelse, musikpædagog
5616 Musikpædagogik, organister
5820 Grafik, videregående
5821 Maleri, videregående
5822 Skulptur, videregående
5823 Mur- og rumkunst, videregående
5206 Toldassistent
2472 Tf-landbrugsteknik
5016 Tf-kemiteknik
5018 Tf-produktionsteknik
5019 Tf-mejeriteknik
5044 Tf-gartneriteknik
5048 Tf-skibsteknik
5049 Tf-tekstilteknik
5051 Tf-byggeteknik
5053 Tf-stærkstrømsteknik
5054 Tf-svagstrømsteknik
6030 Musikterapi, bach.
5816 Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
210 9-10 år ivu
355 Grafisk, ivu (eud)
360 Service, ivu (eud)
375 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (eud)
380 Jordbrug/fiskeri, ivu (eud)
485 Transport mv., ivu (kvu)
490 Social/sundhed, ivu (kvu)
520 Pædagogik, ivu (mvu)
525 Formidling/erhvervssprog, ivu (mvu)
530 Kunstnerisk, ivu (mvu)
539 Samfundsvidenskab ivu (mvu)
545 Naturvidenskab, ivu (mvu)
590 Social/sundhed, ivu (mvu)
630 Kunstnerisk, ivu (lvu)
690 Social/sundhed, ivu (lvu)
695 Forsvar, ivu (lvu)
9224 HD una
6065 Information, civilingeniør
5993 Kommunikation, bach.
5182 Sikkerhedsfunktionær
0 Afbrudt
1099 Uoplyst (ukendt i elevregistret)
9999 Igang
5074 Food business engineer
8252 Legemsøvelser, hovedfag
4908 Detail, boligtekstil og montering
9751 Fag., snedkerfag
254 Jern/metal, ivu (amu)
9882 Sp., personlig sikkerhed forsøg
9883 Sp., personlig sikkerhed
2917 Amu.ind., laborantuddannelse
2926 Amu lab./tekn., laboratorieteknik
9724 Agr., efteruddannelse. af laboranter
2921 Amu.ind., polstermøbler og sko
9764 Fag., møbelpolstring og sadelmageri
9829 Sp., møbelpolstrer og autosadelmager
2923 Amu.ind., vodbinderierhverv
9819 Sp., gardindekoratørområdet
9874 Sp., garveri læder
5189 Maskinmester
5190 Styrmand (skibsfører)
5195 Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
9430 Dr.pharm.
9465 Exam. pharm.
354 Jern/metal, ivu (eud)
8225 Biologi og miljøkontrol, cand.scient.
5387 Miljøteknologi, civilingeniør cand.polyt.
8039 Miljøkemi, bach.
5180 Sygeplejevidenskab, cand.scient.
8820 Multimedia arts (MMA), master
8830 Multimedia science (MMS), master
8083 Fysik, cand.scient.
8084 Astronomi, cand.scient.
8089 Geofysik, cand.scient.
8090 Biokemi, cand.scient.
8091 Statistik, cand.scient.
8092 Kemi, cand.scient.
8094 Geodæsi, cand.scient.
8095 Biofysik, cand.scient.
8226 Biologi, cand.scient.
8256 Idræt/Idræt og sundhed, cand.scient.
8262 Datateknik, civilingeniør
8183 Geografi-natur, cand.scient.
6452 Multimedia arts, cand.mag.
6760 Humanistisk kombination, cand.mag.
7065 Økonomi, cand.oecon.
7155 Psykologi, cand.psych.
7170 Medicin, cand.med.
7185 Folkesundhedsvidenskab, cand.san.publ.
6077 Samfundsvidnenskab kombination, cand.mag.
7230 Teologi, cand.theol.
8079 Miljøkemi, cand.scient.
8080 Naturvidenskab una, cand.scient.
8081 Datalogi, cand.scient.
6825 Russisk, cand.mag.
6827 Serbokroatisk, cand.mag.
6829 Tjekkisk, cand.mag.
6833 Spansk og spanskamerikanske studier, cand.mag.
6703 Balkanistik, cand.mag.
6841 Teatervidenskab, cand.mag.
6837 Sprogvidenskab-lingvistik, cand.mag.
6643 Tysk, cand.phil.
6645 Ungarsk, cand.phil.
6754 Japansk-kinesisk, cand.mag.
6847 Japanstudier, cand.mag.
6783 Litteraturvidenskab, cand.mag.
6787 Musik/Musikvidenskab, cand.mag.
6789 Nederlandsk, cand.mag.
6793 Nordisk filologi, cand.mag.
6791 Dansk, cand.mag.
6803 Ægyptologi, cand.mag.
6605 Portugisisk, cand.phil.
6809 Ulandspædagogik, cand.mag.
6811 Voksenpædagogik, cand.mag.
6607 Pædagogik, cand.phil.
6813 Religionshistorie, cand.mag.
6591 Dansk, cand.phil.
6593 Nordisk filologi, cand.phil.
6615 Religionssociologi, cand.phil.
6815 Religionssociologi, cand.mag.
6817 Mellemøstens sprog og samfund-arabisk, cand.mag.
6617 Arabisk, cand.phil.
6619 Hebraisk, cand.phil.
6819 Mellemøstens sprog og samfund-hebraisk, cand.mag.
6797 Nygræsk, cand.mag.
6821 Bulgarsk, cand.mag.
6823 Polsk, cand.mag.
6537 Informatik, cand.phil.
6737 Informatik, cand.mag.
6539 Kommunikation, cand.phil.
6739 Kommunikation, cand.mag.
6541 Idehistorie, cand.phil.
6741 Idehistorie, cand.mag.
6545 Indologi, cand.phil.
6547 Nyindisk, cand.phil.
6549 Sanskrit, cand.phil.
6745 Indologi, cand.mag.
6747 Nyindisk, cand.mag.
6749 Sanskrit, cand.mag.
6551 Italiensk, cand.phil.
6553 Iransk, cand.phil.
6753 Iransk, cand.mag.
6573 Nylatin, cand.phil.
6763 Græsk, cand.mag.
6773 Nylatin, cand.mag.
6579 Kunsthistorie, cand.phil.
6779 Kunsthistorie, cand.mag.
6781 Litteraturhistorie, cand.mag.
5967 Polsk, cand.negot.
5412 Skovbrugsvidenskab, cand.silv.
6501 Audiologopædi, cand.phil.
6701 Audiologopædi, cand.mag.
6511 Dramaturgi, cand.phil.
6711 Dramaturgi, cand.mag.
6513 Engelsk, cand.phil.
6713 Engelsk, cand.mag.
6515 Eskimologi, cand.phil.
6715 Eskimologi, cand.mag.
6717 Etnografi, cand.mag.
6521 Filmvidenskab, cand.phil.
6720 Filmvidenskab, overbygning
6721 Filmvidenskab, cand.mag.
6726 Medievidenskab, cand.mag.
6523 Filosofi, cand.phil.
6723 Filosofi, cand.mag.
6525 Finsk, cand.phil.
6725 Finsk, cand.mag.
6727 Folkemindevidenskab, cand.mag.
6531 Fransk, cand.phil.
5454 Landskabsforvaltning, kand.
5468 Bibliotekar, cand.scient.bibl.
5591 Engelsk, cand.ling.merc.
5592 Fransk, cand.ling.merc.
5595 Russisk, cand.ling.merc.
5596 Spansk, cand.ling.merc.
5597 Tysk, cand.ling.merc.
5657 Datalogi, cand.merc.
5662 Interpret, cand.merc.
5758 Multimedia arts (MMA), master
5759 Multimedia science (MMS), master
5782 Japansk, cand.merc.
5786 Filosofi, cand.merc.
5962 Engelsk, cand.negot.
5963 Fransk, cand.negot.
5964 Tysk, cand.negot.
5965 Spansk, cand.negot.
5966 Arabisk, cand.negot.
5265 Biomekanik, cand.manu.
6633 Spansk, cand.phil.
6637 Lingvistik, cand.phil.
6839 Indoeuropæisk, cand.mag.
6845 Ungarsk, cand.mag.
6805 Portugisisk, cand.mag.
8141 Geologi, cand.scient.
7119 Samfundsfag og forvaltning kombineret, cand.mag.
7012 Socialvidenskab, cand.rer.soc.
7105 Samfundsfag, overbygning
6790 Dansk, overbygning (RUC)
6712 Engelsk (RUC), overbygning
6774 Oldtidskundskab, overbygning
6621 Bulgarsk, cand.phil.
6623 Polsk, cand.phil.
6625 Russisk, cand.phil.
6627 Serbokroatisk, cand.phil.
6629 Tjekkisk, cand.phil.
6824 Russisk, overbygning
6535 Historie, cand.phil.
6587 Musikvidenskab, cand.phil.
6609 Ulandspædagogik, cand.phil.
6503 Balkanstik, cand.phil.
6597 Nygræsk, cand.phil.
6832 Spansk, overbygning
6140 Psykologi, overbygning (RUC)
6150 Virksomhedsstudier, overbygning (RUC)
5137 E-designer
5413 Landinspektør, cand.geom.
5425 Farmaceut, cand.pharm.
5433 Tandlæge, cand.odont.
6589 Nederlandsk, cand.phil.
6603 Ægyptologi, cand.phil.
7362 Kultursociologi, cand.phil.
7106 Samfundsfag, cand.phil.
6667 Retorik, cand.phil.
5571 Engelsk, cand.interpret.
5752 Public administration (MPA), master
8800 Læreprocesser (MLP), master
8805 Gymnasiepædagogik ledelse, master
8809 Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
8815 Language administration (MLA), master
8835 Computer-mediated communication (MCC), master
8852 Corporate communication, master
8879 Public health (MPH), master
5754 Public health (MPH), master
5792 Language administration (MLA), master
5793 Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
5795 Computer-mediated communication (MCC), master
8169 Biologi, industribach.
4712 Teknologi og kommunikation
4714 Håndværk og teknik
4716 Mekanik, transport og logistik
4704 Teknik og industri, indgangsår (gl)
4198 Hg
4715 Fra jord til bord
4717 Service
1901 Produktionsskole
3915 Merkantile område- og specialefag
3920 Tekniske grundfag
3925 Tekniske område- og specialefag
3960 Sektoroverskridende, åben uddannelse
5052 Tf-maskinteknik
5576 Spansk, cand.interpret.
5577 Tysk, cand.interpret.
7802 Norrøn filologi, cand.phil.
7804 Norrøn filologi, cand.mag.
7484 Rumænsk, cand.phil.
7364 Kultursociologi, cand.mag.
6146 Filosofi, overbygning (RUC)
6076 Samfundsvidenskab kombination, overbygning (RUC)
5572 Fransk, cand.interpret.
1423 1-årigt realkursus
2428 Daghøjskoler
9121 Universitetsuddannelse una
9122 Cand.mag. una
9569 Kyst-, fiske- og sætteskipper
9717 Translatør
3965 Blomsterbinder
7488 Rumænsk, mag.art.
6380 Humanistisk, sidefag
6383 Pædagogik, sidefag
6384 Kultur, sidefag
6493 Samfundsvidenskab, bifag/sidefag 2 år
2530 Den fri ungdomsuddannelse (FUU)
7348 Eskimologi lingvistisk retning, mag.art.
7345 Eskimologi lingvistisk retning, cand.phil.
5532 Engelsk, cand.negot. (udelt 4år)
5533 Fransk, cand.negot. (udelt 4år)
5534 Tysk, cand.negot. (udelt 4år)
5535 Spansk, cand.negot. (udelt 4år)
5536 Arabisk, cand.negot. (udelt 4år)
5537 Polsk, cand.negot. (udelt 4år)
5676 Erhvervssprog fransk-spansk, korrespondent
5677 Erhvervssprog tysk-spansk, korrespondent
5679 Erhvervssprog fransk-italiensk, korrespondent
7114 Samfundsfag, cand.mag.
4070 Designer keramik og glas, bach.
4035 Designer illustration, bach.
4034 Designer rum og produktion, bach.
4033 Designer digital, bach.
4077 Designer interaktive medier, bach.
4078 Designer industriel, bach.
4086 Designer mode, bach.
5101 Designer digital, cand.design
5102 Designer rum-produktion, cand.design
5104 Designer illustration, cand.design
5105 Designer interaktive medier, cand.design
5106 Designer beklædning, cand.design
5107 Designer tekstil, cand.design
5108 Designer keramik og glas, cand.design
5109 Designer mode, cand.design
4032 Designer kommunikation, bach.
5103 Designer grafisk, cand.design
2016 Kystskipper og fiskeskipper af 3.grad
2017 Sætteskipper og fiskeskipper af 1.grad
2027 Fiskeskipper af 1.grad
2470 Produktionsassistent landbrug
2484 Skovbrugskursus
3760 Ejendomsmægler
3770 Erhvervsdiplom Human resource development HRd
3775 Finansiel videreuddannelse
3785 Kloakmester
3790 Landbrug, overbygningsuddannelse
3835 Pc-bruger
3870 Tilsynstekniker
3872 Værkstedsfunktionær
3875 Akademiøkonom una
3880 Arbejdsstudietekniker
3939 Iværksætteruddannelse
3950 Videregående tekniker
4010 Edb-assistent
4014 Datamatiker
4015 Eksportkonsulent
4017 Hotel- og restaurationstekniker
4018 Rejselivstekniker
4019 Eksporttekniker
4037 Produktudvikler
4049 Laboratorietekniker, biologi
4052 Fødevareteknolog
4054 Konfektionstekniker
4055 Industriel designer
4065 Maskintekniker
4066 Maskintekniker, konstruktion
4067 Maskintekniker, driftsteknik
4081 Maskintekniker, stålkonstruktion
4091 Trætekniker
4094 Herregårdsskytte
4097 Miljøtekniker
4168 Hotel- og fritidsassistent
4219 Ventilationssmed
4222 Maskinarbejder
4228 Industriel rørsmed
4229 Vvs-rørsmed
4230 Skibsbygger
4231 Radio- og tv fagtekniker
4235 Automekaniker
4241 Skibsmontør
4242 Automatiktekniker
4244 Lastvognsmekaniker (gl.)
4246 Motorcykelmekaniker
4247 Flymekaniker
4249 Bygnings- og landbrugssmed
4250 Elektronikfagtekniker
4251 Klejnsmed
4252 Karrosserismed
4253 Svejser
4254 Elektrotekniker
4255 Cykelmekaniker
4256 Beslagsmed
4257 Industriformer
4259 Køletekniker
4262 Entreprenørmaskinmekaniker
4263 Traktormekaniker
4264 Autoelektromekaniker
4265 Træskibstømrer
4268 Modelsnedker
4277 Maskinsnedker
4281 Stenhugger
4282 Stukkatør
4284 Vvs og blikkenslager
4289 Skorstensfejer
4293 Vvs- og energispecialist
4294 Trædrejer
4297 Rustfast industrimontør
4298 Orgelbygger
4299 Vvs- og ventilationsmontør
4308 Teknisk designer
4325 Grovsmed
4326 Klejnsmed, rustfast
4327 Skibsbygningsarbejder
4329 CNC-drejer
4330 CNC-fræser
4331 Skruestikarbejder
4332 Skibsmekaniker
4333 Våbenmekaniker
4337 Industrimekaniker
4338 Industritekniker, maskin
4339 Gravør
4341 Ciselør
4342 Guldsmed
4344 Skriftgravør
4345 Stempelgravør
4346 Stålgravør
4347 Kobbersmed
4351 Jern- og metalsliber
4372 Hjemmeserviceassistent
4373 Serviceassistent, hospitalservice
4374 Fritidsserviceassistent
4418 Cater
4419 Forædler
4421 Slagter
4422 Tjener
4423 Juniortjener
4424 Kok
4425 Butiksslagter
4426 Juniorreceptionist
4428 Kantinemedhjælper
4429 Smørrebrødsjomfru
4430 Køkkenhjælper
4431 Ernæringsassistent
4432 Mejerist
4433 Delikatesseassistent
4434 Svineslagter
4435 Pølsemager
4436 Kreaturslagter
4437 Tarmrenser
4438 Kogejomfru
4439 Industripølsemager
4440 Bager
4441 Konditor
4442 Receptionist
4443 Møller
4444 Chokolade- og konfektureassistent
4445 Cafeteria- og kantineassistent
4447 Detailslagter, fisk og vildt
4448 Gastronomassistent
4459 Trykker
4467 Grafisk tekniker
4468 Tryktekniker
4470 Håndbogbinder
4471 Industribogbinder
4472 Grafiker, layout og montage
4473 Serigraf
4483 Urmager
4485 Modist
4488 Frisør
4489 Farverioperatør
4490 Tekstiloperatør
4491 Hue- og kasketmager
4495 Autopolstrer
4496 Gardindekoratør
4498 Optometrist (erhvervsfaglig)
4502 Glasmager
4503 Glassliber
4504 Glasrørsblæser
4507 Blåmaler
4508 Figur- og vasemaler
4509 Overglasurmaler
4510 Beklædningsoperatør
4511 Tandklinikassistent
4512 Møbelpolstrer
4513 Autosadelmager
4518 Strikkeoperatør
4528 Handskemager
4529 Håndsyer
4530 Sejlmager
4540 Mediegrafisk assistent
4548 Plastmager
4549 Procesoperatør
4551 Procesarbejder
4622 Anlægsgartner, anlægsteknik
4623 Frilandsgartner
4624 Frugt- og bæravler
4626 Væksthusgartner
4627 Skov- og naturtekniker, skovbrug
4628 Godsarbejder
4629 Dyrepasser
4631 Skovbrugsmaskinfører
4633 Savværks- og træindustriarbejder
4635 Skov- og naturtekniker, træ- og landskabspleje
4636 Jordbrugsmaskinfører
4637 Skov- og naturtekniker, naturformidler
4638 Fiskeassistent
4639 Jordbrugsassistent
4645 Lagerarbejder
4646 Transportarbejder
4647 Flyttearbejder
4649 Chauffør, containertransport
4650 Chauffør, temperaturtransport
4651 Kranfører
4653 Chauffør, entreprenørkørsel
4654 Chauffør, tankbilchauffør
4656 Lager- og transportoperatør
4657 Chauffør, specialtransport
4661 Flyttechauffør
4662 Eksportchauffør
4664 Fragtchauffør
4666 Havne- og terminalarbejder
4668 Godschauffør
4669 Togklargøring
4671 Salgschauffør
4679 Lagermedhjælper
4710 Det merkantile område
4713 Bygge og anlæg
4850 Kedelsmed
5031 Anlægstekniker
5039 Trikotagetekniker
5040 Tekstiltekniker
5041 Farveritekniker
5042 Indkøbstekniker
5061 Laboratorietekniker
5148 Sygehjælper
5155 Fodterapeut
5177 Farmakonom
5201 Teleelev
5673 Erhvervssprog fransk-tysk, korrespondent
5682 Erhvervssprog tysk-russisk, korrespondent
5295 Fiskeriteknolog
5400 Landbrugsvidenskab, cand.agro.
5461 Bibliotekar
5470 Arkitekt, cand.arch.
5485 Grafisk kommunikation, prof.bach.
5600 Forskole, musikkonservatorium
5631 Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
5632 Erhvervssproglig korrespondent, fransk
5633 Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
5635 Erhvervssproglig korrespondent, russisk
5636 Erhvervssproglig korrespondent, spansk
5637 Erhvervssproglig korrespondent, tysk
5856 Danser
5866 Officer, operativ søværnet
5872 Officer, stat. flyvevåbnet
5924 Kor- høreledelse-node, diplomeksamen musikpædagog
5925 Kor- ensemble -høreledelse-node, diplom
6029 Musikterapi (AAU), kand.
7141 Sociologi, mag.scient.soc
8002 Fysik-humanistisk, bifag
8221 Zoologi-biologi-matematik, cand.scient.
8222 Zoologi-biologi-geologi, cand.scient.
8223 Botanik-biologi-matematik, cand.scient.
2481 Blomsterdekoratørkursus
4036 Laborant
4060 Byggetekniker
2446 Folkehøjskolekursus, pensionister
5671 Erhvervssprog engelsk-fransk, korrespondent
5791 Tegnsprogs- og mundhåndsystemtolk, prof.bach.
6762 Klassisk filologi, overbygning
4092 Kort- og landmålingstekniker
4854 Instrumentmager
4350 Metaltrykker
4856 Jernskibstømrer
4855 Skibssnedker
4245 Knallertmekaniker
4279 Bygningssnedker
4280 Møbelsnedker
4859 Violinbygger
4875 Bødker
4858 Industrisnedker
4481 Pottemager
4501 Modellør
4516 Modelindretter
4506 Keramisk former
4517 Serviceskomager
4526 Nådler
4500 Ortopædiskomager
5046 Bygningskonstruktør, anlægsteknik
4486 Skrædder
4487 Buntmager
4532 Modelsyer
4870 Tilskærer
4514 Tandtekniker, aftagelig protetik
4533 Audiologiassistent, hospitalsteknisk
4534 Neurofysiologiassistent, hospitalsteknisk
4478 Film- og TV-assistent
4479 Film- og TV-produktionstekniker
4461 Fotograf
4474 Fotojournalist, prof.bach.
4458 Mediegrafiker
4865 Klichefotograf
4867 Offsetfotograf
4868 Ætser
4869 Retouchør
4864 Offsetkopist
4497 Gulvlægger
4283 Tømrer
4353 Glarmester, aluminium
4354 Tækkemand
4286 Vvs-montør
4853 Karetmager og karrosseribygger
4274 Bygningsmaler
4275 Skiltetekniker
4276 Vognmaler
4278 Murer
4446 Mejerioperatør
4525 Ortopædist
4882 Ortopædimekaniker
4881 Ortopædisadelmager
4630 Væksthusgartnerassistent
4640 Veterinærsygeplejerske
4663 Redder
4670 Sikkerhedsvagt
5036 Modeltekniker
3955 Tf-kursus una
4061 Bygningskonstruktør, prof.bach.
5156 Økonoma
5142 Pædagogisk grunduddannelse
5147 Social- og sundhedshjælper
5152 Social- og sundhedsassistent
3750 Datanom
2982 Amu.htf., transport og logistik
6836 Sprogvidenskab, overbygning
5420 Miljø- og naturessourceøkonomi, cand.scient.oecon.
5808 Karakteranimation, prof.bach.
5441 Den frie læreruddannelse
7420 Farmaceut, bach.
5157 Afspændingspædagogik og psykomotorik, prof.bach.
4069 Vvs-installatør
5132 Installatør
5034 Stærkstrømsinstallatør
5043 Installatør una
5125 Administrationsøkonom
4652 Chaufførmedhjælper
1535 1. hf (3-årig)
1536 2. hf (3-årig)
1537 3. hf
1533 3. hf.
1540 3-årig hf
6265 Softwareudvikling og teknologi, cand.it.
6266 Games, cand.it.
6690 Arkitekt, bach.
5033 El-installatør
7425 Farmaci, cand.pharm.
5661 HA sprog, bach.
5656 HA datalogi, bach.
5712 HA filosofi, bach.
5666 HA matematik, bach.
5701 HA informatik, bach.
5704 HA sprog, bach.
5709 HA erhvervsanalyse, bach.
5711 HA turisme, bach.
5713 HA international business, bach.
5714 HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
5781 HA japansk, bach.
5740 Pædagogik, cand.pæd. (DPU)
5742 Pædagogik faglig, cand.pæd. (DPU)
5746 Pædagogik, exam.pæd. (DPU)
4295 El-montør
5810 Billedkunst, videregående
5161 Bandagist, prof.bach.
5900 Konservatorieuddannelse 1 (musik)
6050 Medialogi, bach.
8908 IT-handel, master
8892 Mobil internet communication (MIC), master
8801 Voksenuddannelse, master
8802 Sundhedspædagogik, master
8803 Pædagogisk IT, master
8804 Professionsudvikling, master
8806 Medborgerskab, master
8807 Specialpædagogik, master
8827 Miljøstudier, master
8828 Geovidenskab, master
8829 Anvendt statistik, master
8831 Kryptologi, master
8833 Material science, master
8834 Fysik, master
8837 Integreret planlægning, master
8847 Food (MBA), master
8851 Europastudier, master
8853 Konfliktmægling, master
8854 Organisationspsykologi, master
8859 Byg (MBA), master
8862 Shipping og logistik (MBA), master
8864 Sundhedsantropologi, master
8867 Miljøvidenskab, master
8869 Brandsikkerhed, master
8872 Ledelse af byggeri, master
8876 Forsøgsdyrsvidenskab, master
8881 Rehabilitering, master
8882 Klinisk sygepleje, master
8894 Dyreadfærd og -velfærd, master
8902 IKT og læring, master
8903 Multimedieteknologi (MITM), master
8907 Softwareudvikling, master
8911 Management of technology (MMT), master
3837 Akademiuddannelse i kommunikation og formidling
5009 Akademiøkonom i hotel- og restaurantledelse
5008 Akademiøkonom i sport og fritid
2953 Amu.baj., tekniske installationer
2969 Amu.htf., lederuddannelse
2980 Amu.htf., finanssektor
2916 Amu.ind., fyringsteknik
8149 Molekylærbiologi, bach.
8265 Bioteknologi, ingeniør bach.
4701 Bygge og anlæg, indgangsår (gl)
4267 Bådebygger, plast
4266 Bådebygger, træ
4335 Bådebygger og skibstømrer
4660 Chauffør, all round
4648 Chauffør, dagligvaretransport
4659 Chauffør, renovation
6840 Datalingvistik, cand.mag.
3744 Datanom i IT-rådgivning
3745 Datanom i systemteknik
3746 Datanom i systemudvikling
4072 Designer beklædning, bach.
4071 Designer grafisk, bach.
5062 Designer guld og sølv, cand.design
4076 Designer indretning, bach.
5059 Designer industriel, cand.design
5056 Designer kommunikation, cand.design
4074 Designer møbe og rum, bach.
5057 Designer møbel og rum, cand.design
4073 Designer tekstil, bach.
5058 Designer unika design, cand.design
4916 Detail, sport og camping
4930 Detail, autohandel
4901 Detail, babyudstyr og børnekonfektion
4940 Detail, bager
4923 Detail, blomster
4911 Detail, boghandel
4937 Detail, byggemarked
4928 Detail, el-installation
4921 Detail, farve og tapet
4905 Detail, fiskehandel
4912 Detail, fotohandel
4942 Detail, frugt og grønt
4917 Detail, guld og sølv
4933 Detail, hårde hvidevarer
4915 Detail, isenkram, glas og porcelæn
4914 Detail, isenkram-værktøj
4919 Detail, kolonial
4941 Detail, kædebutik
4929 Detail, legetøj og hobby
4922 Detail, materialhandel
4927 Detail, møbler og boligudstyr
4944 Detail, nærbutik
4913 Detail, papirhandel
4938 Detail, salgsassistent
4939 Detail, servicestation og kiosk
4925 Detail, sko og læder
4945 Detail, stormagasin
4924 Detail, sæbe og parfume
4926 Detail, tekstil
4918 Detail, Tv og radio
4920 Detail, viktualie
4931 Detail, vin og tobak
5618 Dirigentklasse 3-årig (musik)
5619 Dirigentklasse 4-årig (musik)
5675 Erhvervssprog engelsk-spansk, korrespondent
4958 Engros, auto -reservedele
4960 Engros, el-engros
4957 Engros, isenkram
4956 Engros, jern-stål
4952 Engros, kolonial
4971 Engros, kontor all round
4959 Engros, landbrugsmaskiner
4953 Engros, manufaktur
4954 Engros, trælast mv.
4961 Engros, vvs-branchen
4955 Engros, værktøj-maskiner
5196 Enhedsfunktionær, fængselsvæsenet
9736 Fag., jern, metal og andre tekniske
9737 Fag., jern og metal, vvs-teknik
4236 Finmekaniker
4334 Låsesmed
4238 Finmekaniker, måleinstrumenter
2445 Folkehøjskolekursus, særlig tilrettelagt for handicappede
2443 Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd
2442 Folkehøjskolekursus, særlig gymnastik-/idrætskursus
2444 Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje
6111 Forvaltning, overbygning (RUC)
6731 Fransk studier, cand.mag.
6730 Fransk, overbygning (RUC)
5066 Gartneritekniker, anlæg
5069 Gartneritekniker, grøntsager
5067 Gartneritekniker, planteskole
5068 Gartneritekniker, væksthus
2479 Gartnerskole, anlæg kursus
2480 Gartnerskole, frugtavl kursus
2478 Gartnerskole, planteskole kursus
2477 Gartnerskole, væksthus kursus
5017 Gas-, vand- og sanitetsmester
8181 Geografi-kultur A, cand.scient.
8189 Geoinformatik, cand.scient.
8143 Geologi-exogen, cand.scient.
4475 Grafiker, billedfremstilling
4465 Grafiker, ombryd-databehandling
4085 Grafonom i kommunikation
4084 Grafonom i teknik og økonomi
6563 Græsk, cand.phil.
5794 Gymnasiepædagogik (MIG), master
4349 Gørtler, armatur
4348 Gørtler
5702 HA kommunikation, bach.
5700 HA erhvervsøkonomi, bach.
5651 HA erhvervsret, bach.
4965 Handelsassistent, salg
4001 Handelseksamen, almen linie
4004 Handelseksamen, butikslinie
4003 Handelseksamen, regnskabslinie
4002 Handelseksamen, sproglig linie
8409 Landskabsarkitektur, bach.
8407 Havebrugsvidenskab gartneri, bach.
1549 HF-enkeltfag
5028 1. år, hhx
5029 2. år, hhx
5098 3. år, hhx
6735 Historie, cand.mag.
7263 Historie, mag.art.
6734 Historie, overbygning (RUC)
5081 1. år, htx
5088 2. år, htx
5092 3. år, htx
5097 3. år, htx
6491 Humanistisk, bifag/sidefag 2 år
6071 Humanistisk kombination, overbygning (AAU)
6542 Indianske sprog og kulturer, bach.
4336 Industritekniker, produktion
4328 Industritekniker, plast
2469 Inseminør, kvæg
6552 Persisk, bach.
5271 IT, civilingeniør
6260 IT una, cand.it.
6751 Italiensk, cand.mag.
6750 Italiensk, overbygning
6647 Japansk, cand.phil.
6865 Journalistik, cand.public.
2029 Juniorofficer, 1.teoridel
7085 Jura, cand.jur.
8136 Kemi, bach.
6851 Kinesisk kultur, cand.mag.
6651 Kinesisk kultur, cand.phil.
6849 Kinastudier, cand.mag.
6649 Kinesisk, cand.phil.
2003 Skibskok, grundkursus
4981 Kontor, all round
4982 Kontor, korrespondance
4983 Kontor, regnskab og revision
4985 Kontor, rejsebranche
4992 Kontor, spedition og shipping
4997 Kontor, stat
4977 Kontor, økonomi
4989 Kontor, kommune og amtskommune
6853 Koreastudier, cand.mag.
6653 Koreansk, cand.phil.
4050 Laboratorietekniker, kemi
2471 Landbrugslærer, efteruddannelse
2464 Landbrugstekniker, biologi
2465 Landbrugstekniker, husdyrbrug
2466 Landbrugstekniker, maskiner
5402 Landbrugsvidenskab, cand.agro.
6769 Latin, cand.mag.
6569 Latin, cand.phil.
3755 Erhvervsdiplom Lederuddannelse
4706 Levnedsmiddel/husholdning, indgangsår (gl)
8405 Fødevarer og ernæring, bach.
7383 Litteraturhistorie, mag.art.
4083 Maskinmester, udvidet
5667 Matematik, cand.merc.
2007 Befaren matros, afslutningskursus
3809 Merkonom i administration
3815 Merkonom i butiksledelse
3816 Merkonom i driftsledelse
3817 Merkonom i eksport
3818 Merkonom i finansiering
3819 Merkonom i indkøb
3820 Merkonom i informatik
3830 Merkonom i innovation
3831 Merkonom i international handel
3828 Merkonom i landbrugsledelse
3832 Merkonom i logistik
3821 Merkonom i markedsføring
3829 Merkonom i miljøledelse
3825 Merkonom i organisation
3826 Merkonom i personaleadministration
3833 Merkonom i personaleudvikling
3824 Merkonom i regnskabsvæsen
3814 Merkonom i revision
3822 Merkonom i transport
3823 Merkonom i turisme
3834 Merkonom i økonomistyring
2009 Befaren motormand, afslutningskursus
6672 Multimedia, bach.
6008 Musisk-æstetisk, basis (kand.) (AAU)
6494 Naturvidenskab, bifag/sidefag 2 år
9688 Officer una
8235 Parasitologi, cand.scient.
6490 Pædagogik, bifag/sidefag 2 år
6871 Religion studier/religionsvidenskab, cand.mag.
6872 Religionsvidenskab, overbygning
6670 Religion studier/videnskab, bach.
6867 Retorik, cand.mag.
5575 Russisk, videregående erhvervssproglig uddannelse
7104 Samfundsvidenskab una, bach.
2008 Befaren skibsassistent, modul 3
2005 Skibsassistent, grundkursus modul 1+2
5194 Skibsfører, seniorofficer, prof.bach.
2010 Skibskok, afslutningskursus
4877 Slagter, privat mester
9386 Steward/stewardesse
4340 Sølvsmed, bestik
4343 Sølvsmed, korpus
4307 Teknisk designer, bygge og anlæg
4306 Teknisk designer, industriel produktion
4292 Teknisk isolatør
9418 Patologisk anatomi-histologi, speciallæge
9407 Anæstesiologi, speciallæge
9400 Børnepsykiatri, speciallæge
9405 Kardiologi, speciallæge
9397 Dermato-venerologi, speciallæge
9424 Gynækologi, speciallæge
9490 Infektionsmedicin, speciallæge
9398 Intern medicin, speciallæge
9396 Kirurgi, speciallæge
9412 Klinisk fysiologi-nuklearmedicin, speciallæge
9420 Klinisk mikrobiologi, speciallæge
9395 Urologi, speciallæge
9409 Klinisk neurofysiologi, speciallæge
9413 Klinisk kemi, speciallæge
9410 Medicinsk lungesygdomme, speciallæge
9422 Nefrologi, speciallæge
9391 Neurokirurgi, speciallæge
9399 Neuromedicin, speciallæge
9414 Oftalmologi, speciallæge
9392 Ortopædisk kirurgi, speciallæge
9423 Oto-rhino-laryngologi, speciallæge
9393 Plastikkirurgi, speciallæge
9416 Psykiatri, speciallæge
9406 Pædiatri, speciallæge
9508 Reumatologi, speciallæge
9469 Samfundsmedicin, speciallæge
9394 Thoraxkirurgi, speciallæge
9403 Tropemedicin, speciallæge
9471 Diagnostisk radiologi, speciallæge
9475 Kirurgisk gastroenterologi, speciallæge
9500 Klinisk immunologi, speciallæge
9473 Langtidsmedicin-geriatri, speciallæge
9491 Medicinsk allergologi, speciallæge
9493 Medicinsk endokrinologi, speciallæge
9472 Medicinsk gastroenterologi, speciallæge
9504 Samfundsmedicin adm. medicin, speciallæge
9505 Samfundsmedicin arbejdsmedicin, speciallæge
9404 Terapeutisk radiologi, speciallæge
9514 Ortodonti, specialtandlæge
9515 Hospitalsodontologi, specialtandlæge
9385 Hepatologi, speciallæge
9487 Hæmatologi, speciallæge
3859 Teknonom i driftsteknik og kvalitetsstyring
3860 Teknonom i driftsteknik og produktionsstyring
3857 Teknonom, håndværkslinie
3866 Teknonom i infomationsteknologi i virksomhed
3861 Teknonom i kvalitetsstyring
3858 Teknonom i ledelsesteknik
3867 Teknonom i miljøstyring
6855 Thai, cand.mag.
6655 Thai, cand.phil.
6857 Tibetologi, cand.mag.
6657 Tibetansk, cand.phil.
6843 Tysk, cand.mag.
6842 Tysk, overbygning (RUC)
5681 Erhvervssprog tysk-italiensk, korrespondent
5197 Værkmester, fængselsvæsenet
4224 Værktøjsmager
6860 Æstetisk kulturarbejde, cand.mag.
9572 Ernæring, årskursus
9580 Forbrugerøkonom, årskursus
6807 Pædagogik, cand.mag.
5386 Fiskeriteknik, civilingeniør
5721 Afsætningsøkonomi, HD-2.del
9863 Sp., metalindustri forsøg
2954 Amu.baj., teknikere sala-jordbrug
9495 Bandagist
5833 Konserveringsteknik, monumentalkunst, bach.
5834 Konserveringsteknik, naturhistorisk, bach.
5836 Konserveringsteknik, kunst, bach.
5837 Konserveringsteknik, kulturhistorisk, bach.
5838 Konserveringsteknik, grafisk, bach.
5946 Engelsk erhvervssprog kombineret una, bach.
5880 V.O.U., hæren
5743 Humanistisk pædagogik, cand.hum.pæd. (DPU)
4871 Porteføljemager
4093 Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
5969 International turisme og fritidsmanagement, cand.negot.
5989 International turisme og fritidsmanagement, bach.negot.
8810 Danskfagets didaktik, master
8816 Retorik og formidling, master
8821 Kulturhistorisk informatik, master
8819 Humanistisk sundhedsvidenskab og -praksisudvikling, master
8822 Køn og kultur, master
8823 Professionel kommunikation, master
8836 Idræt og velfærd, master
8838 Bioanalyse og klinisk kemi, master
8856 Modern economics, master
8857 Etik og værdier i organisationer, master
8858 Social integration, master
8861 Knowledge management, master
8863 Arbejdsmarked og personaleforhold, master
8866 Teknisk miljøledelse, master
8870 Arktisk teknologi, master
8871 Holdbarhed-reparation betonkonstruktion, master
8873 Informatik-industriel IT, master
8855 Public management (MPM), master
8877 Husdyrsundhed og økonomi, master
8878 Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning, master
8880 International health, master
8883 Industriel lægemiddeludvikling, master
8896 Matematisk modellering, master
8901 Technology-market-organisation (TMO), master
8904 Design, kommunikation og medie, master
8905 Internet- og softwareudvikling, master
9258 Dr.polit.
5757 Public policy (MPP), master
8860 Public policy (MPP), master
5181 Sygeplejerske, diplomeksamen
8521 Diplomuddannelse i journalistik
1891 1.g, pre-IB
1142 1.g, sproglig linie
1042 1.g, sproglig linie
1140 1.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1040 1.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1141 1.g, matematisk linie
1041 1.g, matematisk linie
1031 1. hf
1021 1. real
1509 1. år, grundsskolekursus 2-årigt
1721 1. år, realkursus 3-årigt
1522 1. år, realkursus 2-årigt
1010 10. klasse
1011 11. klasse
1892 2.g, IB år 1
1144 2.g, sproglig linie
1149 2.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1049 2.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1143 2.g, matematisk linie
1162 2.g, klassisksproglig linie
1062 2.g, klassisksproglig linie
1164 2.g, musiksproglig linie
1064 2.g, musiksproglig linie
1161 2.g, nysproglig linie
1061 2.g, nysproglig linie
1163 2.g, samfundssproglig linie
1165 2.g, sproglig forsøgslinie
1155 2.g, matematisk forsøgslinie
1151 2.g, matematisk-fysisk linie
1051 2.g, matematisk-fysisk linie
1154 2.g, matematisk-musisk linie
1152 2.g, matematisk-naturfaglig linie
1052 2.g, matematisk-naturfaglig linie
1153 2.g, matematisk-samfundsfaglig linie
1032 2. hf
1022 2. real
1893 3.g, IB år 2
1146 3.g, sproglig linie
1080 3.g, sproglig linie una
1169 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1069 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1070 3.g, matematisk linie una
1145 3.g, matematisk linie
1182 3.g, klassisksproglig linie
1082 3.g, klassisksproglig linie
1184 3.g, musiksproglig linie
1083 3.g, musiksproglig linie
1084 3.g, musiksproglig linie
1181 3.g, nysproglig linie
1081 3.g, nysproglig linie
1183 3.g, samfundssproglig linie
1185 3.g, sproglig forsøgslinie
1175 3.g, matematisk forsøgslinie
1171 3.g, matematisk-fysisk linie
1071 3.g, matematisk-fysisk linie
1174 3.g, matematisk-musisk linie
1172 3.g, matematisk-naturfaglig linie
1072 3.g, matematisk-naturfaglig linie
1173 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie
1073 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie
1023 3. real
1006 6. klasse
1007 7. klasse
1008 8. klasse
1009 9. klasse
6121 Administrativ databehandling, overbygning (RUC)
9698 Agr., arbejdsledelse mejeri
9699 Agr., arbejdsledelse, kødindustri
5410 Naturressourcer og udvikling/Agricult. development, cand.scient.
5303 Agroanlæg, teknikumingeniør
9655 Akademiingeniør una
3840 Akademiuddannelse i ledelse
3839 Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring
3838 Akademiuddannelse i international handel og markedsføring
5085 Akademiøkonom i kommunikation og formidling
5077 Akademiøkonom i sprog og økonomi
4011 Akademiøkonom i international handel
5005 Akademiøkonom i international erhvervsinformation
5006 Akademiøkonom i internationalt salg
6714 Amerikanske studier, cand.mag.
4619 Anlægsgartner, plejeteknik
7335 Antropologi, ph.d.
7748 Pædagogisk antropologi, cand.pæd.
5480 Arkitekt, ph.d.
6528 Arkæologi forhistorisk, bach.
6729 Arkæologi forhistorisk, cand.mag.
6557 Arkæologi klassisk, cand.phil.
6757 Arkæologi klassisk, cand.mag.
6556 Arkæologi klassisk, bach.
6585 Arkæologi middelalder, cand.phil.
6785 Arkæologi middelalder, cand.mag.
6584 Arkæologi middelalder, bach.
7313 Arkæologi nærorientalsk, mag.art.
6271 Biologi, gymnasie-hf lærer
8004 Biologi-humanistisk, bifag
8270 Bioteknologi, cand.scient.
5751 Business administration (MBA), master
8848 Business administration (MBA), master
5301 Bygge og anlæg, teknikumingeniør
5300 Elektroteknik, teknikumingeniør
5047 Bygningskonstruktør, byggeteknik
5111 Børneforsorgspædagog, småbørnslinie
5112 Børneforsorgspædagog, almen linie
5114 Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
9015 Børnehave- og fritidspædagog, årskursus
9716 Cand.ling.merc. una
5680 Cand.ling.merc. una
4658 Chauffør, transport af levende dyr
4665 Chauffør, persontransport
7746 Dansk, cand.pæd. (DPU)
6706 Datalingvistik italiensk, cand.mag.
6767 Datalingvistik klassisk filologi, cand.mag.
6708 Datalingvistik spansk, cand.mag.
5598 Datalingvistik, cand.ling.merc.
3747 Datanom una
8261 Datateknik, ingeniør bach.
6710 Dramaturgi, overbygning
2461 Driftlederkursus, udvidet 5 mdr.
4995 Edb-assistent 2-årig
5331 Eksportingeniør, ingeniør prof.bach.
5338 Elektronik og IT, ingeniør prof.bach.
5305 Elektro, teknikumingeniør
5988 Engelsk-amerikanske studier erhvervssproglig, bach.
5561 Engelsk-fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5678 Erhvervssprog engelsk-italiensk, korrespondent
5674 Erhvervssprog engelsk-russisk, korrespondent
5562 Engelsk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5672 Erhvervssprog engelsk-tysk, korrespondent
5563 Engelsk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5581 Engelsk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5154 Ergo- og fysioterapeut ledende/undervisende, videreuddannelse
9714 Erhvervssproglig una, afgangseksamen EA
5630 Erhvervssproglig korrespondent una
5550 Erhvervssproglig diplomprøve ED una
5508 Erhvervssprog administrativ, grunduddannelse
5652 Erhvervsret, cand.merc.
5950 Erhvervssprog, bach.
5705 Erhvervsøkonomi, ph.d.
5460 Ernæring og sundhed, prof.bach.
7344 Eskimologi etnologisk, cand.phil.
6554 Eskimologi, bach.
7323 Etnografi og antropologi, mag.art.
6516 Etnografi og antropologi, bach.
6519 Etnologi europæisk, cand.phil.
7333 Etnologi europæisk, mag.art.
9536 Fa forvaltningsfaglig afgangseksamen una
9203 Forvaltningshøjskole, staten
9533 Fa(k) forvaltningsfaglig afgangseksamen, kommunal
5427 Farmaceut, ph.d.
9541 Fd forvaltningsfagligt diplomkursus, sygehuse
9529 Fd(k) forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt
9539 Fd(s) forvaltningsfagligt diplomkursus, staten
5801 Fotograf, film og tv produktion
5803 Instruktør, film og tv produktion
5804 Filmklipper, film og tv produktion
5802 Tonemester, film og tv produktion
5805 Manuskriptuddannelse, film og tv produktion
5806 Filmproducer, film og tv produktion
9167 Anden filmskoleuddannelse
6567 Filologi klassisk, cand.phil.
6766 Filologi klassisk, cand.mag.
7779 Filologi klassisk, mag.art.
6560 Filologi klassisk, bach.
7747 Pædagogisk filosofi, cand.pæd.
7190 Filosofi-humaniora, ph.d.
2022 Fiskeskipper af 3.grad
5776 Officer B-linien, administration, flyvevåbnet
5773 Officer A-linien, kontrol, flyvevåbnet
5777 Officer B-linien, materiel, flyvevåbnet
5778 Officer B-linien, operativ, flyvevåbnet
5877 V.O.U., operativ flyvevåbnet
9440 Konstabel, flyvevåbnet
9434 Sergent, flyvevåbnet
5770 Officer A-linien, flyvevåbnet
5890 P.O.G.U., flyvevåbnet
5870 Officer, flyvevåbnet
3780 Fodplejer opskoling
2447 Folkehøjskolekursus, andre
2441 Folkehøjskolekursus, alment
6527 Folkemindevidenskab, cand.phil.
9030 Folkeskolelærer, årskursus
7030 Forsikringsvidenskab, ph.d.
8099 Forsikringsvidenskab, cand.act.
5464 Forskningsbibliotekar
7118 Forvaltning og datalogi, cand.scient.adm.
9540 Forvaltningsfagligt grundkursus
9542 Forvaltningsfagligt specialkursus
5582 Fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
6733 Fransk samfund- og kulturdokumentation, cand.mag.
5564 Fransk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5565 Fransk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
2488 Gartner, driftslederkursus
2483 Gartnerskole, andre kurser
8184 Geografi-fysisk, cand.scient.
8088 Geofysik-fysisk glaciologi, cand.scient.
8186 Geografi, bach.
8185 Geografi, cand.scient.
8144 Geologi-palæontologi, cand.scient.
7438 Germansk filologi, mag.art.
4703 Grafisk, indgangsår (gl)
5517 Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-italiensk
5527 Erhvervssprogligt grundstudium, portugisisk-spansk
5528 Erhvervssprogligt grundstudium, portugisisk-tysk
9705 Grundstudium, sprog uoplyst
6677 Græsk-romersk kulturhistorie, cand.phil.
6877 Græsk-romersk kulturhistorie, cand.mag.
2491 Grønt diplom modul 4
4719 Handel og kontor, indgangsår (gl)
7598 Hebraisk som hovedsprog, mag.art.
4008 Hhx, 1-årig
4202 Hi handel introduktionskursus
5453 Humanernæring, cand.scient.
6182 Humanistisk, grunduddannelse/bifag (kand.)
6399 Humanistisk, supplering
6105 Humanistisk, basis (kand.) (RUC)
5302 Husbygning, teknikumingeniør
9445 Konstabel, hæren
7653 Indiansk sprog og kultur, mag.art.
7832 Indisk filologi, cand.phil.
5727 Indkøbs- og transportøkonomi, HD-2.del
6738 Informatik, overbygning (RUC)
5798 Information technology (IM), master
9658 Ingeniør una
5901 Instrument-sang-komposition, diplom
6144 International udvikling, overbygning (RUC)
6262 Digital design og kommunikation, cand.it.
6263 IT elektronisk handel, cand.it
6261 IT til organisationer, cand.it.
6264 Tværfaglig IT, cand.it.
5133 IT-teknolog
3752 IT-administrator
4218 IT-supporter
4702 Jern og metal, indgangsår (gl)
4707 Jordbrug og fiskeri, indgangsår (gl)
5192 Juniorofficer, 2.teoridel
5193 Juniorofficer, 3.teoridel
7090 Jura, ph.d.
9498 Karkirurgi, speciallæge
5330 Kemi, teknikumingeniør
8003 Kemi-humanistisk, bifag
5150 Kiropraktor, forskole
5602 Klassisk musik hovedskole 2-år
5603 Klassisk musik hovedskole 3-år
2021 Sætteskipper
5831 Konserveringsteknik, bach.
5840 Konservator, kunst, cand.scient.cons.
5842 Konservator, grafisk, cand.scient.cons.
5832 Konservator, cand.scient.cons.
5844 Konservator, naturhistorisk, cand.scient.cons.
3930 Korte kurser ved erhvervsskoler
6148 Kultur og sprogmødestudier, overbygning (RUC)
6394 Kultur, supplering
6492 Kunstnerisk, bifag/sidefag 2 år
7365 Kultursociologi, ph.d.
4075 Kunsthåndværker, guld- og sølvformgivning
9197 Kunsthåndværker una
5091 Laborant, forskole
4678 Lager- og logistikoperatør
4677 Lager- og produktionsoperatør
2489 Landbrugets driftlederkursus
2473 Landbrugskurser, andre
4248 Landbrugsmaskinmekaniker
2468 Landbrugstekniker, landbrug diplomuddannelse
2463 Landbrugstekniker, regnskab
9502 Landinspektør, lic.geom.
2462 Landmand, efteruddannelse
3885 Landmand, efteruddannelse
6771 Latin middelalder, cand.mag.
5406 Fødevarevidenskab, cand.brom.
5342 Levnedsmiddelingeniør
5580 Lic.ling.merc
6580 Litteraturhistorie, bach.
6582 Litteraturvidenskab, bach.
9476 Læge, B-autoriseret
7180 Medicin, ph.d.
5796 Læreprocesser (MLP), master
9124 Mag.art. una
9264 Mag.scient. una
3945 Maler, videreuddannelse
4632 Markbruger 1 1/2 år
5319 Maskin, mekanisk anlæg, teknikumingeniør
5312 Maskin, mekanisk teknologi, teknikumingeniør
5310 Maskinretning, teknikumingeniør
4082 Maskinmester (gl.ordning)
4068 Maskintekniker, værktøjskonstruktion
5744 Matematik-nat.-pædagogik, cand.mat.pæd. (DPU)
5749 Diplomuddannelse, matematik-nat.-pædagogik exam. (DPU)
8097 Matematisk planlægning, cand.scient.
8001 Matematik-humanistisk, bifag
8082 Matematik, cand.scient.
7751 Matematik, cand.pæd. (DPU)
8301 Matematik og økonomi, ph.d.
1879 Matematisk studenterkursus
5403 Mejeribrugsvidenskab, cand.lact.
2476 Mejeriskolekurser, andre
3765 Erhvervsdiplom Merkonom
3811 Merkonom i international marketing - engelsk
3812 Merkonom i international marketing - fransk
3813 Merkonom i international marketing - tysk
3827 Merkonom una
5452 Miljøkemi, cand.scient.
5729 Miljø-revision, HD-2.del
5608 Musikledelse, musikpædagog
5607 Musikpædagog 2-årig
5926 Musik-sang-rytmisk musik, musikpædagog
6031 Musikterapi (AAU), overbygning
6086 Naturvidenskab kombination, mellemnuveau
6185 Naturvidenskab, grunduddannelse/bifag (kand.)
6104 Naturvidenskab, basis (kand.) (RUC)
6396 Naturvidenskab, supplering
6382 Naturvidenskab, sidefag
7395 Nordisk filologi, mag.art.
7398 Nyere dansk sprog, mag.art.
6113 Offentlig driftsøkonomi, overbygning (RUC)
9686 Officer A-linien una
9687 Officer B-linien una
5116 Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
5398 Optiklinien, civilingeniør
4227 Plade- og konstruktionssmed
6149 Tek-Sam - miljøplanlægning, overbygning (RUC)
4625 Planteskolegartner, produktion
6604 Portugisisk, bach.
5315 Produktion, teknikumingeniør
4621 Planteskolegartner, handel
7160 Psykologi, ph.d.
7749 Psykologi, cand.pæd. (DPU)
5741 Psykologi-pædagogik, cand.psyk.pæd. (DPU)
5753 Public management (MPM), master
5117 Diplomuddannelse i pædagogisk arbejde
8504 Diplomuddannelse i pædagogisk arbejde
9589 Pædagogisk grundkursus, lærere ved handelshøjskole
9588 Pædagogisk kursus, handelsskole
9586 Pædagogisk uddannelse, lærere ved ingeniørakademi
6393 Pædagogik, supplering
5443 Pædagogisk grunduddannelse PGU
5745 Pædagogik, lic.pæd. (DPU)
7745 Pædagogik, cand.pæd. (DPU)
6874 Religionshistorie, overbygning
6613 Religionshistorie, cand.phil.
6671 Religionsvidenskab, cand.phil.
7203 Religionsvidenskab, mag.art.
7489 Rumænsk, cand.mag.
5917 Rytmisk musik, diplomeksamen musikpædagog
5908 Rytmisk musik, musikpædagog
6184 Samfundsvidenskab, grunduddannelse/basis
6381 Samfundsvidenskab, sidefag
6106 Samfundsvidenskab, basis (kand.) (RUC)
6398 Samfundsvidenskab, supplering
4705 Service, indgangsår (gl)
9534 Sf1 socialforvaltning 1
9538 Sf2 socialforvaltning 2
9537 Sk1 skatteforvaltning 1
9535 Sk2 skatteforvaltning 2
6620 Slavisk sprog og kultur, bach.
5144 Social og sundhed, grundforløb
5120 Socialpædagog, fællesuddannelse
7140 Sociologi, ph.d.
7750 Pædagogisk sociologi, cand.pæd.
9888 Sp., andre procesinduststrien
9820 Sp., bygge og anlæg andre områder
9859 Sp., bygge og anlæg dykkerområdet
9847 Sp., chauffør extern transport
5586 Spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5566 Spansk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
9707 Erhvervssproglig diplomprøve ED una
5944 Erhvervssprog og IT, bach.
1889 Sproglig studenterkursus
7120 Statskundskab, ph.d.
7045 Statsvidenskab, cand.polit.
7050 Statsvidenskab, ph.d.
215 Studentereksamen mv., ivu
5183 Styrmand, 1-årig
5306 Stærkstrøm, teknikumingeniør
6397 Sundhed, supplering
4709 Sundhed, indgangsår (gl)
5307 Svagstrøm, teknikumingeniør
5178 Sygeplejerske, Danmarks sygeplejerskehøjskole 1.-2. del
5179 Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
5186 Kommunikationsoperatør, søfart
5761 Officer A-linien, administration, søværnet
5766 Officer B-linien, dæk, søværnet
9431 Konstabel, søværnet
9429 Sergent, søværnet
5768 Officer B-linien, forvaltning, søværnet
5763 Officer A-linien, taktisk, søværnet
5767 Officer B-linien, teknisk, søværnet
5762 Officer A-linien, teknisk, søværnet
5435 Tandlæge-odontologi, ph.d.odont.
5847 Teaterteknik, lyd
5846 Teaterteknik, lys
5848 Teaterteknik, scene
6641 Teatervidenskab, cand.phil.
5756 Technology management (MTM), master
5790 Tegnsprog- og mundhåndsystem, basisuddannelse
5695 Tegnsprogstolkning, overbygning
6285 Teknisk informationsteknologi, civilingeniør
6114 Tek-Sam - miljøplanlægning, cand.techn.soc.
5368 Teknisk hygiejne, civilingeniør
6006 Teknik- naturvidenskab, basis (kand.) (AAU)
5399 Teknisk videnskab, ph.d.
6395 Teknisk, supplering
3862 Teknonom i produktionsstyring
3863 Teknonom i produktionsteknik
3864 Teknonom i produktionsteknik edb
3865 Teknonom una
3856 Teknonom uden liniebetegnelse
5382 Telekommunikation, civilingeniør
7235 Teologi, ph.d.
7231 Teologi, bach.
4199 Ti teknisk introduktionskursus
5207 Toldfaglig grunduddannelse
4708 Transport, indgangsår (gl)
5498 Tresproglig korrespondent
5817 Tv tilrettelægger / dokumentarinstruktør
5587 Tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
1098 Udenlandsk studentereksamen
2431 Ungdomshøjskolekursus, alment
2432 Ungdomshøjskolekursus, andre
1095 Uoplyst (indvandrernes uddannelse)
1090 Uoplyst (kendt i elevregistret)
5417 Veterinær- jordbrugsvidenskab, ph.d.
5415 Veterinærvidenskab, cand.med.vet.
5416 Veterinærvidenskab, ph.d.
5388 Virksomhedssystemer, civilingeniør cand.polyt.
6611 Voksenpædagogik, cand.phil.
4059 Værkstedsskoleforløb, stærkstrømsteknik
4058 Værkstedsskoleforløb, svagstrømsteknik
4056 Værkstedsskoleforløb, bygningsteknik
4057 Værkstedsskoleforløb, maskinteknik
4223 Værktøjstekniker
7628 Ægyptologi-realia, mag.art.
7887 Æstetisk kulturarbejde, cand.phil.
7070 Økonomi, ph.d.
6846 Østasiatisk sprog og kultur, overbygning
6659 Østasiatisk sprog og kultur, cand.phil.
6859 Østasiatisk sprog og kultur, cand.mag.
6646 Østasiatisk sprog og kultur, bach.
7578 Øststatskundskab, mag.art
5865 Officer, søværnet
5885 V.O.U., søværnet
8850 Public administration (MPA), master
1523 2. år, realkursus 2-årigt
1722 2. år, realkursus 3-årigt
1723 3. år, realkursus 3-årigt
1539 Hf
1510 2. år, grundsskolekursus 2-årigt
1562 1. år, studenterkursus klassisksproglig
1559 1. år, studenterkursus matematik
1555 1. år, studenterkursus matematik-forsøg
1551 1. år, studenterkursus matematik-fysik
1552 1. år, studenterkursus matematik-naturfag
1553 1. år, studenterkursus matematik-samfundsfag
1561 1. år, studenterkursus nysproglig
1563 1. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig
1565 1. år, studenterkursus sproglig-forsøg
1569 1. år, studenterkursus sproglig
1682 2. år, studenterkursus klassisksproglig
1679 2. år, studenterkursus matematik
1671 2. år, studenterkursus matematik-fysik
1672 2. år, studenterkursus matematik-naturfag
1673 2. år, studenterkursus matematik-samfundsfag
1681 2. år, studenterkursus nysproglig
1683 2. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig
1689 2. år, studenterkursus sproglig
2508 8. klasse, efterskole
2509 9. klasse, efterskole
2510 10. klasse, efterskole
2511 11. klasse, efterskole
2411 Husholdningskursus, alment
2417 Husholdningsskole, andre kurser
2421 Håndarbejdskursus
9435 Sergent, hæren
5755 Officer B-linien, hæren
5860 Officer, hæren
5750 Officer A-linien, hæren
8849 Ledelsesudvikling, master
4029 Procesteknolog, kemisk-bioteknologisk
8586 Diplomuddannelse i sundhedsøkonomi og ledelse
5299 Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen
5955 Engelsk-tysk erhvervssprog, bach.
5956 Fransk-italiensk erhvervssprog, bach.
5992 International marketing erhvervssproglig, bach.
5994 Russisk-spansk erhvervssprog, bach.
5991 Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
5945 Erhvervssprog og pædagogik, bach.
6087 Naturvidenskab kombination, cand.nat.komb.
6514 Amerikansk samfundsstudie, cand.phil.
5389 Bygningskonstruktion, civilingeniør
5686 Erhvervssprog og IT markedskommunikation, prof.bach.
5990 Erhvervssprog og medie, bach.
8404 Jordbrugsøkonomi, bach
5401 Jordbrugsøkonomi, cand.agro.øk.
5404 Jordbrugsøkonomi, cand.agro.øk.
6000 Kandidatsupplering (DPU)
6183 Kunstnerisk, grunduddannelse/bifag (kand.)
8096 Materialefysik og kemi, cand.scient.
5825 Mediekunst, videregående
5325 Modulordning, teknikumingeniør
5748 Diplomuddannelse, humanistisk pædagogik exam. (DPU)
9604 Almen voksenuddannelse, enkeltfag
9606 Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag
9603 Fsa Folkeskolens afgangsprøve, enkeltfag
9602 Fsu Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag
9014 Hf-/studenterfag, enkeltfag
9369 Driftstekniker ved DR
4272 Elektriker, installationsteknik
4291 Elektriker, kommunikationsteknik
4296 Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
4375 Serviceassistent, virksomhedsservice
4978 Kontor, administration
4979 Kontor, administration med IT
2487 Landbrugsskole, grundskole afkortet
5118 Omsorgspersonale, fortsætteruddannelse
4195 Teknik 2. skoleperiode
6297 Humanistisk, fællessemester (kand.) (AAU)
6299 Humanistisk, fællessemester (bach.) (AAU)
6298 Musikterapi, fællessemester (bach.)
6102 Humanistisk, bach. (RUC)
6004 Musisk-æstetisk, basis (bach.) (AAU)
6101 Naturvidenskab, bach. (RUC)
6103 Samfundsvidenskab, bach. (RUC)
6001 Samfundsvidenskab, basis (bach.) (AAU)
6003 Sproglig-pædagogik, basis (bach.) (AAU)
6002 Teknik-naturvidenskab, basis (bach.) (AAU)
6152 Humanistisk-teologisk, grunduddannelse bach.
6181 Pædagogik, grunduddannelse (kand.)
6151 Samfundsvidenskab, grunduddannelse bach.
6296 Musik og musikterapi, fællessemester (kand.) (AAU)
5902 Instrument-sang-ledelse, musikpædagog
5906 Ledelse-høreledelse, diplomeksamen musikpædagog
5922 Musik-sang-rytmisk musik, diplom
5909 Musikteori-komposition, musikpædagog
5903 Musikteori-historie, diplomeksamen musikpædagog
5918 Solist-ensemble-rystmisk musik, diplom
5747 Psykologi-pædagogisk, exam.psyk.pæd. (DPU)
6282 Psykologi, gymnasie-hf lærer med. (RUC)
4866 Retouchør, fotograf
5360 Civilingeniør una
6081 Teknisk kombination, gymnasial overbygning
6082 Teknisk kombination, kand.
9933 Køleassistent
5875 V.U.T., flyvevåbnet
9909 Låseassistent
9912 Oliefyrstekniker
9913 Plastsvejser
9915 Vindmølleoperatør
9916 NDT tekniker
9917 Montageoperatør
9918 Aluminiumsoperatøruddannelse
9910 Værktøjssliber
8520 Diplomuddannelse i journalistik for etniske grupper
8506 Diplomuddannelse til turistfører
4558 Ejendomsservicetekniker, erhvervs- og institutionsservice
4166 Ferskvareassistent
4644 Lager- og procesoperatør
4290 Produktionsassistent, døre og vinduer
4221 Smed, rustfast
4225 Vvs-energiteknik
2 Ikke igang
8519 Diplomuddannelse i ledelse
8440 Speciallærer
8441 Friluftsvejleder
8442 Almen uddannelse i sløjd
8443 Voksenunderviser
8444 Voksenvejleder
8604 Akademiuddannelse til statonom
9020 Kursus, lærer-pædagog
8502 Dansk andetsprog for voksne
8503 Diplomuddannelse i pædagogik (DPU)
8505 Diplomuddannelse i journalistisk arbejde
8522 Humanistisk-pædagogik, diplomuddannelse (DPU)
8624 Diplomuddannelse i IT (DIT)
8631 Diplomuddannelse i matematik og pædagogik (DPU)
8632 Sundhedsfaglig diplomuddannelse
8634 Sygeplejerske, suppleringsuddannelse
8811 Pædagogisk fleksibelt forløb, master
5440 Folkeskolelærer, prof.bach.
5444 Pædagog, prof.bach.
5075 Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
5735 Journalist, prof.bach.
5736 Fotojournalist, prof.bach.
5127 Socialrådgiver, prof.bach
5486 Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
5346 Bygningsdesign, ingeniør prof.bach.
5685 Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
5333 Maskin, ingeniør prof.bach.
5336 Produktion, ingeniør prof.bach.
5334 Stærkstrøm, ingeniør prof.bach.
5332 Diplomingeniør prof.bach una
5337 Svagstrøm, ingeniør prof.bach.
5343 IT, ingeniør prof.bach.
5344 IT for datamatiker, ingeniør prof.bach.
5339 Kemi, ingeniør prof.bach.
5335 Bygning, ingeniør prof.bach.
5450 Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
5159 Bioanalytiker, prof.bach
5166 Sygeplejerske, prof.bach.
5158 Radiograf, prof.bach.
5153 Ergoterapi, prof.bach.
5151 Fysioterapi, prof.bach.
5175 Jordemoder, prof.bach
255 Grafisk, ivu (amu)
8900 It, kommunikation og organisation (MITKO), master
8825 Information technology (IM), master
3854 Teknonom i indkøb- og materialestyring
9742 Fag., landtransportteknik
5298 Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen 1,5 år
3846 Akademiuddannelse i informationsteknologi
3842 Akademiuddannelse i innovation og produktionsoptimering
3843 Akademiuddannelse i finansiel rådgivning
3847 Akademiuddannelse i international transport og logistik
3841 Akademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi
3848 Akademigastronom
8600 Diplomuddannelse i offentlig administration
8601 Diplomuddannelse i skat
8602 Diplomuddannelse i inkasso
8656 Den sociale diplomuddannelse
8603 Diplomuddannelse i socialformidling
5007 Akademiøkonom i miljø og økonomi
7841 Klassisk instrument-sang-ensemble, bach.
7941 Klassisk instrument-sang-ensemble, kand.
7845 Rytmisk instrument.-sang-ensemble, bach.
7945 Rytmisk instrument-sang-ensemble, kand.
7955 Tonemester (musik), cand.musicae
7855 Tonemester (musik), bach.
7852 Komponist, bach.
7952 Komponist, cand.musicae
7857 Musikformidling, bach.
7957 Musikformidling, kand.
7850 Kirkemusik, bach.
7950 Kirkemusik, kand.
7849 Elektronisk musik og lydkunst, bach.
7949 Elektronisk musik og lydkunst, cand.musicae
7846 Klassisk musikpædagogik (AM), bach.
7946 Klassisk musikpædagog (AM), kand.
7947 Rytmisk musikpædagog (AM), kand.
7847 Rytmisk musikpædagogik (AM), bach.
5857 Dansepædagog
5947 Markedsføringsøkonomi og engelsk erhvervssprog, bach.
5715 International leisure management, prof.bach.
8150 Molekylær biomedicin/-medicin, bach.
5707 Registreret revisor
6055 Medialogi, kand.
5430 Klinisk ernæring, cand.scient.
6454 Sprog og internat. virksomhedskommunikation, overbygning
6864 Sprog og internat. virksomhedskommunikation, cand.mag.
5716 HA psykologi, bach.
6125 Performance-design, overbygning (RUC)
7931 Maskin - industri/produktion, ingeniør bach.
7932 Medicin og teknologi, ingeniør bach.
7933 Bioteknologi, ingeniør bach.
7934 Kemi-miljø, ingeniør bach.
7935 Bygge og anlæg, ingeniør bach.
7936 Design og innovation, ingeniør bach.
7937 Elektronik og IT, ingeniør bach.
7938 Nanoteknologi, ingeniør bach.
7960 Klassisk musik, solist
7970 Elektronisk musik, solist
7965 Rytmisk musik, solist
3935 Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
3910 Merkantile grundfag
6890 Arkitekt, cand.arch.
8884 Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse, master
3942 Tx-enkeltfag
8630 Diplomuddannelse i konkurrenceidræt
8868 Technology management (MTM), master
8622 Ingeniørernes lederuddannelse, diplomuddannelse
5138 Industriel designer (overbygning), prof.bach.
7859 Folkemusik, bach.
7959 Folkemusik, kand.
4484 Laboratorietandtekniker
4559 Ejendomsmedhjælper
4315 Teater- og udstillingstekniker
4641 Skov- og naturtekniker, skov- og naturpleje
4642 Skov- og naturassistent
6455 Turisme, cand.mag.
7430 Lægemiddelvidenskab, kand.
8627 Teknisk-økologi, diplomuddannelse
8625 Diplomuddannelse i software (IT-Vest)
8840 Køn og velfærd, master
8839 Problem based learning in science (MPBL), master
5730 Retail and key account, HD 2.del
8808 Fremmedsprogspædagogik, master
8445 Praktiklærer til læreruddannelsen, diplomuddannelse
8446 Praktikvejleder til socialrådgiveruddannelsen, diplomuddannelse
4711 Sikkerhed, indgangsår
3748 Datanom i programmering
3849 Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration
4557 Ejendomsservicetekniker, boligservice
4226 Smed, aluminium
7145 Socialt arbejde, cand.soc.
5220 Skibsfører, med 10.-klasse adgang
5221 Maskinmester - maskinteknisk ledelse og drift, prof.bach.
8523 Statsprøvet tolk
8621 Teknologileder, diplomuddannelse
8524 Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse
8558 Teknologisk diplomuddannelse
5191 Skibsofficer dual-purpose, prof.bach.
4318 Industrimontør
4362 Overfladebehandler
4363 Overfladebehandler, konstruktion
4364 Overfladebehandler, komponenter
4322 CNC-assistent
4323 CNC-tekniker
4240 Kontorservicetekniker
4260 Datatekniker
4355 Telesystemtekniker
4672 Buschauffør
4234 Automontør
4674 Rutebilchauffør
4261 Motormekaniker
4682 Postoperatør, distribution
4681 Postoperatør, transport
4667 Postoperatør, center
4122 Ædelstensfatter
4287 Produktionsassistent, plademøbler
4270 Produktionsassistent, massivtræsmøbler
4367 Ventilationstekniker
4369 Byggemontagetekniker
4456 Web-integrator
4688 Dyrepasser, ZOO
4689 Dyrepasser, forsøgsdyr
4690 Dyrepasser, heste
4634 Greenkeeperassistent
4427 Industritarmrenser
4189 Sundhedsservicesekretær
4984 Kontor, offentlig administration
4194 Kontoruddannelse, kontorservice
4906 Detail, forbrugerelektronik
4909 Detail, butiksmedhjælper
8818 Børne- og ungdomskultur, master
5274 Teknisk geologi, civilingeniør
5824 Kunstteori og -formidling.kand.
3851 Akademiuddannelse i ungdomspædagogik
5783 HA international erhvervsøkonomi og politik, bach.
5784 Politisk kommunikation og ledelse, cand.soc.
6127 Medicinalbiologi, overbygning (RUC)
6129 Molekylærbiologi, overbygning (RUC)
6128 Miljøbiologi, overbygning (RUC)
6870 European journalism, cand.mag.
7215 Odontologi, bach.
7220 Odontologi, cand.odont.
8410 Veterinær, bach.
8415 Veterinærvidenskab, cand.med.vet.
8290 Nanoteknologi, ingeniør bach.
8295 Nanoteknologi, cand.scient.
5273 Kemi og bioteknologi, civilingeniør cand.polyt.
5787 Kommunikationsledelse og erhvervsøkonomi, cand.merc.
8420 Naturressourcer, bach.
8874 Kulturmiljø og landskabsanalyse, master
1301 Dansk 1
1302 Dansk 2
1303 Dansk 3, almenprøve 2
1304 Dansk 3, studieprøven
1305 Dansk uoplyst
5230 Adgangskursus, skov- og landskabsingeniør
5139 Driftsteknolog offshore
5140 Teknisk manager offshore (overbygning), prof.bach.
4358 Frontline PC-supporter
4357 Frontline radio-tv-supporter
4312 Elektronikoperatør
4686 Lufthavnsuddannelse, bagage og cargo
4687 Lufthavnsoperatør, service
8552 Ernæringsfaglig diplomuddannelse
8447 Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen, diplomuddannelse
8448 Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse
8812 Børnelitteratur, master
8813 Vejledning, master
5732 Finansiel rådgivning, HD-2.del
8560 Teknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknologi
8559 Teknologisk diplomuddannelse i bio- og procestekn. og kemi
8561 Diplomuddannelse i automation
8845 Moms og afgifter, master
8841 Fødevarekvalitet og -sikkerhed, master
4302 Bådserviceassistent
4691 Dyrepasserassistent
4417 Industrislagter
4123 Ædelmetalstøber
8814 Sprogtilegnelse, master
8890 Gerontologi, master
8895 Museologi, master
8557 Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold
1190 Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
1195 Gymnasial suppleringskursus GSK
3624 Amu.met, maskin- og værktøjsområdet
3669 Amu.ind, overfladebehandling stålkonstruktioner
3670 Amu.ind, spåntagende metalindustri
3712 Amu.ind, pladebearbejdende metalindustri
3713 Amu.ind, industriel overfladebehandling
3686 Amu.ind, forsynings- og distributionssektorerne
3665 Amu.ind, travers-portalkran-riggerområdet
3671 Amu.ind, køle- og klimaanlæg
3710 Amu.ind, betjening og programmering industrirobotter
3681 Amu.ind, plastområdet - hærdeplast
3682 Amu.ind, plastområdet - plastsvejsning
3683 Amu.ind, plastområdet - termoplast
3677 Amu.ind, industriel produktion af levneds- og nydelsesmidler
3711 Amu.ind, produktion i fiske- og fjerkræindustrien
3664 Amu.ind, beklædnings- og textilområdet
3680 Amu.ind, arbejdets organisering ved produktion i industrien
3678 Amu.ind, procesindustriel produktion af non-food produkter
3648 Amu.ind, laboratorieservice
3675 Amu.ind, fremstilling af medicinalvarer og -produkter
3725 Amu.ind, medicinfremstilling
3672 Amu.ind, montage af elektronik
3684 Amu.ind, montage af lettere industriprodukter
3685 Amu.ind, elektroniske komponenter og produkter
3727 Amu ind, fremstilling af hybride print
3706 Amu.met, entreprenør- og landbrugstekniske område
3707 Amu.met, køleteknisk område
3708 Amu.met, klimateknisk område
3709 Amu.met, varmeteknisk område (fyrede anlæg)
3610 Amu.met, smedeteknisk område
3603 Amu.met, automatik- og procesteknisk område
3626 Amu.met, elektronik- og svagstrømsteknisk område
3627 Amu.met, data- og kommunikationsteknisk område
3601 Amu.met, transportteknisk område
3604 Amu.met, flyteknisk område
3705 Amu.met, cykelmekanisk område
3606 Amu.met, guld- og sølvsmedeområdet
3651 Amu.met, teknisk design og tegning i industrien
3650 Amu.ind-met, svejsning og termisk skæring i metal
3622 Amu.ind-met, støberiteknisk område
3608 Amu.ind-met, skibsbygningstekniske område
3612 Amu.adm, detailhandel
3614 Amu.adm, handel og logistik
3616 Amu.adm, spedition og shipping
3620 Amu.adm, turist og rejse
3607 Amu.adm, IKT-administration og vedligeholdelse
3618 Amu.adm, administration
3619 Amu.adm, viden- og forretningsservice
3623 Amu.adm, ledelse
3628 Amu.adm, finansiel rådgivning og forsikring
3630 Amu.adm, forsikring og pension
3617 Amu.adm, offentlig forvaltning og sagsbehandling
3673 Amu.adm, operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterfor
3701 Amu.adm, kontrol og resocialisering af indsatte og asylansø
3676 Amu.adm, praktisk kirketjeneste
3600 Amu.adm, administration og assistance i sundhedssektoren
3609 Amu.adm, foto-, film-, tv- og redaktionel produktion
3613 Amu.adm, produktion af trykt og digital kommunikation
3661 Amu.srv, urmageri
3662 Amu.srv, optometri
3698 Amu.srv, tandteknik
3660 Amu.srv, pleje af hår, hud og negle
3663 Amu.srv, industriel vask og efterbehandling tekstiler
3636 Amu.srv, ejendomsservice
3679 Amu.srv, rengøringsservice
3687 Amu.srv, vagtservice
3605 Amu.bai, maling og overfladebehandling bygninger m.v.
3631 Amu.bai, anlægskonstruktioner og råhuse
3637 Amu.bai, aptering af bygninger mv.
3621 Amu.bai, tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier
3615 Amu.bai, stilladsmontage
3602 Amu.bai, anvendelse af entreprenørmateriel
3633 Amu.bai, boringer på land og jordbundsundersøgelser
3639 Amu.bai, nedrivning og affaldshåndtering
3643 Amu.bai, kloakering
3644 Amu.bai, isolering af tekniske anlæg
3625 Amu.bai, vejbygning og belægninger
3645 Amu.bai, projektering, sagsbeh., reg. og teknisk salg
3611 Amu.bai, spildevandsbehandling
3652 Amu.eli, elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg
3653 Amu.eli, elevatorteknik
3654 Amu.eli, el-forsyningsanlæg
3655 Amu.eli, bygningers el-installationer og antennemontage
3656 Amu.eli, service på hvidevare- og køleautomatik
3657 Amu.eli, intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg
3658 Amu.eli, sikrings- og alarmteknik
3659 Amu.eli, tele- og datateknik
3696 Amu.eli, skorstensfejerarbejde
3690 Amu.eli, blikkenslagerarbejde
3691 Amu.eli, servicering af varme og sanitet
3693 Amu.eli, installation og service af klima og ventilation
3694 Amu.eli, Installation service - varme-vand-afløb vvs-området
3697 Amu.eli, industrielle rørsystemer og anlæg
3702 Amu.træ, savværk og halvfabrikata
3703 Amu.træ, vinduer, døre og bygningskomponenter
3699 Amu.træ, bolig- og autointeriørmontering
3700 Amu.træ, massivtræmøbel
3704 Amu.træ, plademøbel
3646 Amu.mej, produktion og pakning mejeriprodukter
3635 Amu.mej, maskiner og teknik landbruget
3640 Amu.mej, planteproduktion i landbruget
3641 Amu.mej, husdyrproduktion i landbruget
3666 Amu.mej, etablering og pleje af grønne områder og anlæg
3667 Amu.mej, produktion af og rådgivning om planteskoleplanter
3668 Amu.mej, produktion af og rådgivning om væksthusplanter
3674 Amu.mej, skovbrug og landskabsdrift
3642 Amu.mej, pasning af zoodyr, hobbydyr og fisk
3632 Amu.lev, industrislagtning og forædling af kødprodukter
3634 Amu.lev, detailforarbejdning og forædling af ferskvarer
3647 Amu.lev, brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling
3638 Amu.lev, reception-servering-service
3649 Amu.lev, madfremstilling - institutionskøkkener
3714 Amu.trp, grundkompetence chauffør - bus
3729 Amu.trp, grundkompetence chauffør - taxi
3731 Amu.trp, personbefordring med bybus, rutebil og taxi
3722 Amu.trp, specialbefordring af personer
3728 Amu.trp, grundkompetence chauffør - gods
3730 Amu.trp, godstransport ad landevej
3719 Amu.trp, flytning og møbeltransport
3715 Amu.trp, grundkompetence lager og terminal
3716 Amu.trp, lager og logistik
3717 Amu.trp, klargøring af togmateriel
3723 Amu.trp, transportarbejde i lufthavne
3724 Amu.trp, havn og terminal
3732 Amu.trp, lastbilkran
3733 Amu.trp, mobilkran
3721 Amu.trp, post
3720 Amu.trp, redning
3718 Amu.trp, renovation
3734 Amu.trp, vintertjeneste
3737 Amu.trp, erhvervsfiskere
3629 Amu.soc, pædagogisk arbejde med børn og unge
3726 Amu.soc, arbejde på klubområdet og i kulturhuse
3688 Amu.soc, patientrelateret service på sygehusene
3692 Amu.soc, omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde
3695 Amu.soc, sundheds-og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
3689 Amu.lev, madfremstilling - restaurant, kantine og catering
8844 Skat, master
3735 Amu, fælleskataloget
3738 Amu, individuel kompetenceafklaring
3736 Amu, overgangsordnings FKB
6880 Læring og forandringsprocesser, cand.mag.
5943 Erhvervssprog og kulturformidling, bach.
7930 Ingeniør una, bach.
7200 Kommunikation, ph.d.
4725 Erhvervsgrunduddannelse EGU
8906 It-softwarekonstruktion, master
1196 1.g
6885 Kultur- og sprogmødestudier (komb.HUM), cand.mag.
7005 Virksomhedsstudier (RUC), kand.
5455 Kombineret (Kgl. veterinær- landbohøjsk.), kand.
8501 Diplomuddannelse i naturfagsdidaktik
3844 Akademiuddannelse i human ressource
8826 IT (MIT), master
8562 Teknologisk diplomuddannelse, projektledelse i byggeriet
8875 International virksomhedskommunikation, master
5223 Seniorofficer dual purpose, maskinchef, prof.bach.
4121 Industriel reparatør
4239 Cykelmontør
4368 Elektriker, bygningsautomatik
4420 Detailslagteraspirant
4416 Selskabstjener
4412 Brødbager
4413 Brødbager med profil
4515 Beklædningshåndværker
4519 Textil- og beklædningsassistent
4196 Kontoruddannelse, kundekontaktcenter
5215 Lokomotivfører
3961 Indledende kurser til VVU
8846 Oplevelsesledelse (MOL), master
1197 2.g
5224 Seniorofficer dual purpose, skibsfører, prof.bach.
5225 Seniorofficer dual purpose, skibschef, prof.bach.
8832 Problem based learning in science (MPBL), master
8623 Management and manufacturing, ingeniør prof.bach.
7187 Sundhedsfaglige kandidatudd., cand.scient.san.
4313 Forsyningsoperatør
7620 Afrikastudier, cand.mag.
5948 Information management, bach.
6040 Europæiske studier, bach.
6680 Designkultur og økonomi, bach.
5487 TV- og medietilrettelæggelse, prof.bach.
7920 Medicin med industriel speciale, bach.
7939 IT-informatik, ingeniør bach.
8331 Industriel produktion, civilingeniør
8332 Medicin og teknologi, civilingeniør cand.polyt.
8333 Bioteknologi, civilingeniør cand.polyt.
8334 Kemi-miljø, civilingeniør
8335 Bygge og anlæg, civilingeniør
8336 Design og innovation, civilingeniør cand.polyt.
8337 Elektronik og IT, civilingeniør
8338 Nanoteknologi, civilingeniør
8339 IT-informatik, civilingeniør
8340 Teknisk una, cand.scient.
7752 Didaktik, kand.
7753 Lifelong learning, kand.
6413 Marinarkæologi, cand.mag.
8075 Produkt- og designpsykologi, ingeniør bach.
8175 Produkt og designpsykologi, kand.
7995 Medicin med industriel speciale, kand.
1198 3.g
1199 Stx
1650 1. år, studenterkursus
1651 2. år, studenterkursus
1652 Studenterkursus
7415 Lægemiddelvidenskab, bach.
8525 Diplomuddannelse i kriminologi
1543 2-årig hf
3836 Akademiuddannelse uden profil
3749 Amu.ind, betjening af travers-portalkran-riggerudstyr
3791 Amu.ind, betjening af industrirobotter for operatører
3751 Amu.ind, produktion af køle- og klimaanlæg
3792 Amu.ind, arbejdets organisering ved produktion i industrien
3754 Amu ind, montage af lettere industriprodukter
3795 Amu.ind, overfladebehandling
3756 Amu.ind, fremstilling af produkter i plast
3757 Amu.ind, plastsvejsning
3758 Amu.ind, procesindustriel produktion
3759 Amu.ind, metalindustriel bearbejdning
3796 Amu ind, produktion af elektronikprodukter
1541 1. hf
1542 2. hf
8824 Cross-media communication, master
8971 Ledelse af uddannelsesinstitutioner, master
8970 Socialpædagogik, master
8973 Interkulturel pædagogik, master
8972 Drama- og teaterpædagogik, master
8657 Tværfaglig diplomuddannelse
6235 Fødevarevidenskab, cand.brom.
7232 Teologi, cand.theol.
6142 Socialvidenskab, overbygning (RUC)
6910 Socialvidenskab (komb. HUM), cand.soc.
6141 Offentlig administration, overbygning (RUC)
6915 Offentlig administration, cand.mag.
6920 Psykologi (RUC), cand.mag.
6137 EU studier, overbygning (RUC)
6925 EU studier (RUC), kand.
6930 Virksomhedsledelse, cand.soc.
6940 International udvikling (RUC), cand.mag.
5717 Psykologi, cand.merc.
800 Forfatteruddannelsen (privat udd.)
802 Musicalperformer (privat udd.)
803 Billedkunst (privat udd.)
805 Kirkesanger (privat udd.)
806 Præliminær organistuddannelse 2 år (privat udd.)
810 Holistisk afspændingspædagog (privat udd.)
811 Bevægelsespædagog (privat udd.)
5226 Skibsfører, prof.bach.
812 Faglærer i idræt (privat udd.)
815 Pædagog (Rudolf Steiner) (privat udd.)
816 Børnehave- fritidspædagog (Rudolf Steiner) (privat udd.)
820 Trafikflyver (privat udd.)
825 Beklædningsdesigner-modelkonstruktør (privat udd.)
835 Danish addiction counselor (privat udd.)
840 Projektledelse, kaospilot (privat udd.)
807 Præliminær organistuddannelse 1 år (privat udd.)
8909 Health care IT, master
8865 Teknisk-videnskabelig miljøvurdering, master
8910 Vindenergi, master
4684 Lufthavnsuddannelse, transportarbejder
4356 Teleinstallationstekniker
4352 Bygningsmontør
4675 Lastbilchauffør
4643 Veterinærsygehjælper
4750 Teknologi- og kommunikation, individuel eud
4754 Mekanik, transport og logistik, individuel eud
4126 Industrisvejser
8817 Læse- og skrivedidaktik (MEd), master
5176 Optometrist, prof.bach.
5060 Værkstedsteknisk grundskole, bandagist
5718 HA sport management, bach.
3852 Akademiuddannelse i retail
7207 EU-studier, cand.soc.
8134 Softwareudvikling, bach.
8555 Media management (GÅU)
8556 Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed
8974 Leadership-innovation in complex systems (LAICS), master
702 Humanistisk/teologisk, ivu (bachelor)
703 Kunstnerisk, ivu (bachelor)
704 Naturvidenskab, ivu (bachelor)
705 Samfundsvidenskab, ivu (bachelor)
706 Teknisk, ivu (bachelor)
707 Levnedsmiddel/ernærring, ivu (bachelor)
708 Jordbrugsvidenskab, ivu (bachelor)
709 Sundhed, ivu (bachelor)
721 Pædagogisk, ivu (ph.d.)
722 Humanistisk/teologisk, ivu (ph.d.)
723 Kunstnerisk, ivu (ph.d.)
724 Naturvidenskab, ivu (ph.d.)
725 Samfundsvidenskab, ivu (ph.d.)
726 Teknisk, ivu (ph.d.)
728 Jordbrugsvidenskab, ivu (ph.d.)
729 Sundhed, ivu (ph.d.)
6862 Designledelse, cand.mag.
8885 Miljø- og energiret, master
8842 Naturfagsdidaktik, master
8843 Public quality management, master
8886 Evaluering, master
8912 Redaktionel ledelse, master
8913 Transport og maritim management, master
1365 Kreativ basis, grafisk åben uddannelse (GÅU)
3761 Amu.met, opbygning og drift af offshore installationer
3793 Amu.srv, teltmontage
3768 Amu.adm, detailhandel
3769 Amu, individuel kompetence vurdering
5941 Fransk erhvervssprog kombineret una, bach.
5942 Tysk erhvervssprog kombineret una, bach.
5949 Spansk erhvervssprog kombineret una, bach.
5706 Natur- og kulturformidling, prof.bach.
8658 Diplomuddannelse i beskæftigelse
8626 IT-diplomuddannelsen (IHK), diplomuddannelse
8554 Grafisk åben udd. (GÅU)
700 Bachelor una, ivu (bachelor)
600 Kandidat una, ivu (lvu)
720 Ph.d. una, ivu (ph.d.)
4730 Bil, fly og andre transportmidler
4740 Transport og logistik
4734 Krop og stil
4732 Bygnings- og brugerservice
4731 Bygge og anlæg (ny)
4737 Produktion og udvikling
4735 Mad til mennesker
4733 Dyr, planter og natur
4736 Medieproduktion
4738 Strøm, styring og IT
4739 Sundhed, omsorg og pædagogik
8275 Process analytical technology, cand.scient.
6700 Oplevelsesøkonomi, cand.mag.
5981 Kinesisk, bach.negot.
8345 Byggeri (AAU), civilingeniør
5687 Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
3794 Amu.rustfri, arbejde i den rustfrie stålindustri
8077 E-science, cand.scient.
6740 IT og kognition, cand.it.
7184 IT og sundhed, bach.
6161 1/2 år bach.una (RUC)
6162 1 år bach.una (RUC)
2415 Husholdningsskole, efteruddannelseskursus
6509 Humanistisk-teknologisk una, bach.
5329 Design og innovation, ingeniør prof.bach.
5328 Teknologi og økonomi, ingeniør prof.bach.
5055 Designer, bach.
6126 Globale studier, overbygning (RUC)
6456 Globale studier, cand.soc.
6153 Arbejdslivsstudier, overbygning (RUC)
6424 Arbejdslivsstudier, kand.
8893 Musikformidling, master
7426 Farmaceutisk videnskab, cand.scient.pharm.
5858 Danseformidling
8341 Fødevareteknologi, civilingeniør cand.polyt.
8342 Teknologi og ledelse, civilingeniør
8343 Energi, civilingeniør
5980 Hotelmanagement, bach.negot.
8272 Landinspektør, kand.
8271 Landinspektørvidenskab, bach.
8257 Idrætsteknologi, cand.scient.tec.
7188 Klinisk videnskab og teknologi, cand.scient.
6681 Oplevelsesteknologi, bach.
4620 Anlægsgartnerassistent
4910 Detail, optik
5785 Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, cand.merc.int.
6112 Miljøplanlægning, cand.soc.tech.
7061 Miljøplanlægning, bach.
8291 Nanobioscience, bach.
8296 Nanobioscience, cand.scient.
6990 Humanistisk una, kand.
6991 Samfundsvindenskab una, kand.
6992 Sundhedsvidenskab una, kand.
6385 Sundhedsvidenskab, sidefag
8563 Sundheds- og omsorgsteknologi, ingeniør prof.bach.
8995 Samfundsvidenskab fleksibel, master
8996 Naturvidenskab fleksibel, master
8997 Teknisk videnskab fleksibel, master
8998 Humananistisk fleksibel, master
8887 IT, interaktionsdesign og multimedier, master
8888 Antropologi og velfærd, master
8889 Katastrofehåndtering, master
8891 Pharmaceutical regulatory affairs, master
9607 Ordblindeundervisning for voksne
5913 Musikledelse, cand.musicae.
5916 Tidlig musik, cand.musicae.
5188 Juniorofficer dual purpose, prof.bach.
8897 Socialt entreprenørskab (MSE), master
4615 Greenkeeper
4616 Groundman
4232 Kranmekaniker
4233 Landbrugssmed
4237 Materielmekaniker
4449 Ernæringshjælper
4987 Finansassistent
4522 Fitnessinstruktør
4962 Engros, tekstil
4756 Krop og stil, individuel eud
4758 Merkantile område, individuel eud
4760 Jord til bord, individuel eud
4762 Service, individuel eud
4319 Karrosseriopretter
4523 Kosmetikerassistent
4614 Landbrugsassistent
4617 Landmand, husdyr
4618 Landmand, planter
4359 Flisemontør
4676 Buschauffør med speciale
4683 Ambulanceassistent
4361 Butiksguldsmed
4565 Væksthusgartner, handel
4316 Eventtekniker, audioteknik
4314 Teatertekniker
3797 Amu.srv, teltmontage
5119 Offentlig administration, prof.bach.
6051 Digitale medier og design, bach.
6538 Kommunikation og IT, bach.
6742 Kommunikation og IT, cand.mag.
8915 Cognition and communication, master
6744 Kognition og kommunikation, cand.mag.
6861 Tværkulturelle studier, cand.mag.
5459 Laboratorie-, fødevare- og procestekn. (overbygning), prof.bach.
4673 Skov- og naturtekniker, natur- og friluftsformidling
4680 Groundsmanassistent
5174 Energiteknolog
5203 Automationsteknolog
5499 E-konceptudvikling (overbygning), prof.bach.
5326 Produktudvikling og teknisk integration (overbygning), prof.bach.
4544 Gardinmontør
4118 Støberiassistent
4119 Støberitekniker, sandstøbning
4120 Støberitekniker, støbning i permanente forme
4612 Lufthavnsuddannelse, cargo
8914 Fitness og træning, master
8231 Biologi-bioteknologi, cand.scient.
7108 Samfundsfag, bach.
8232 Forsikringsmatematik, cand.act.
8233 Bioinformatik, cand.scient.
7189 Sygepleje, cand.cur.
6506 Medievidenskab, bach.
8168 Matematiske fag, bach.
8164 Forsikringsmatematik, bach.
8152 Biologi-bioteknologi, bach.
4729 Havnemedhjælper
7121 Arbejdslivsstudier (komb.HUM), bach.
7122 Arbejdslivsstudier (komb.SAM), bach.
7123 Arbejdslivsstudier (komb.NAT), bach.
7124 Arbejdslivsstudier (komb.HUM-TEK), bach.
8106 Almen biologi (komb.HUM), bach.
8107 Almen biologi (komb.SAM), bach.
8108 Almen biologi (komb. NAT), bach.
8109 Almen biologi (komb. HUM-TEK), bach.
6403 Dansk (komb. HUM), bach.
6404 Dansk (komb. SAM), bach.
6405 Dansk (komb. NAT), bach.
6406 Dansk (komb. HUM-TEK), bach.
8110 Datalogi (komb. HUM), bach.
8111 Datalogi (komb. SAM), bach.
8112 Datalogi (komb. NAT), bach.
8113 Datalogi (komb. HUM-TEK), bach.
6673 Engelsk (komb. HUM), bach.
6674 Engelsk (komb. SAM), bach.
6675 Engelsk (komb. NAT), bach.
6676 Engelsk (komb. HUM-TEK), bach.
7125 EU-studier (komb. HUM), bach.
7126 EU-studier (komb. SAM), bach.
7127 EU-studier (komb. NAT), bach.
7128 EU-studier (komb. HUM-TEK), bach.
6682 Filosofi (komb. HUM), bach.
6683 Filosofi (komb. SAM), bach.
6684 Filosofi (komb. NAT), bach.
6685 Filosofi (komb. HUM-TEK), bach.
4780 Social- og sundhedshjælper (eud)
4781 Social- og sundhedsassistent (eud)
4782 Pædagogisk assistentuddannelse (eud)
4365 Automatikmontør
4366 Personliftmekaniker
4376 Finmekanikassistent
4521 Basistandtekniker
4527 Lager- og terminaldisponent
4696 Lufthavnsoperatør
4693 Kørselsdisponent, persontransport
4694 Buschauffør, international kørsel
4695 Planteskolegartnerassistent
4381 Rengøringstekniker
845 3D grafiker og animator (privat udd.)
850 Kosmetolog (privat udd.)
6873 Europas religiøse rødder, cand.mag.
5419 Miljøkemi og sundhed, cand.scient.
7079 International ret, økonomi og ledelse, cand.soc.
6718 Anvendt kulturanalyse, cand.mag.
6716 Anthropology and people centred business, kand.
5590 Kommunikationsdesign, cand.ling.merc.
7929 Lærings-og oplevelsesteknologi, ingeniør bach.
7132 Sociologi og kulturanalyse, bach.
8976 Narkotika- og alkoholindsatser, master
8975 Udsatte børn og unge, master
8349 IT-produktudvikling, cand.scient.
8350 IT-ledelse, cand.IT.
8918 Samfundsmæssige konflikter og intervention, master
6548 Indonesisk/sydøstasienstudier, bach.
6559 Japanstudier, bach.
6561 Kinastudier, bach.
6566 Tibetologi, bach.
8977 Informationsforvaltning, master
3782 Amu.adm, administration og assistance tandklinikken
3777 Amu.trp, tanktransport
5621 Internat. virksomhedskommunikation, engelsk, cand.mag.
5622 Fransk-internat. virksomhedskommunikation, cand.mag.
5623 Tysk-internat. virksomhedskommunikation, cand.mag.
5624 Spansk-internat. virksomhedskommunikation, cand.mag.
5939 Fransk erhvervssprog og kommunikation, bach.
5938 Engelsk erhvervssprog og kommunikation, bach.
5937 Spansk erhvervssprog og kommunikation, bach.
5936 Tysk erhvervssprog og kommunikation, bach.
5935 Spansk erhvervssprog og europæiske studier, bach.
5934 Fransk erhvervssprog og europæiske studier, bach.
5933 Engelsk erhvervssprog og europæiske studier, bach.
5932 Tysk erhvervssprog og europæiske studier, bach.
5970 Tysk-fransk og internat. virksomhedskommunikation, bach.
5971 Tysk-spansk og internat. virksomhedskommunikation, bach.
5972 Engelsk-fransk og internat. virksomhedskommunikation, bach.
5973 Engelsk-spansk og internat. virksomhedskommunikation, bach.
5974 Engelsk-tysk og internat. virksomhedskommunikation, bach.
5975 Fransk-spansk og internat. virksomhedskommunikation, bach.
5471 Bibliotekar DB
6804 Designstudier, cand.mag.
8315 Bæredygtigt design, civilingeniør cand.polyt.
7901 Bæredygtigt design, ingeniør bach.
7173 Kriminologi, cand.scient.soc.
8316 Materialeteknologi, civilingeniør cand.polyt.
6179 Communication studies, cand.comm.
3788 Amu.ind, operatøropgaver i el-forsyning
4554 Plastmedhjælper
4214 Kedelanlægstekniker
8204 Miljøbiologi, cand.scient.
8205 Molekylær biomedicin, cand.scient.
6568 Anvendt filosofi, bach.
7107 International sikkerhed og folkeret, cand.soc.
8052 Teknoantropologi, bach.
8352 Teknoantropologi, cand.scient.
7321 Miljø- og konfliktanalyse, cand.soc.
5968 Kinesisk, cand.negot.
8927 Positiv psykologi, master
7919 Energiteknologi, ingeniør bach.
8353 Energiteknologi, civilingeniør cand.polyt.
7943 Bygningsdesign, ingeniør bach.
4220 Smed, energiteknik
7944 Indeklima og energi, ingeniør bach.
8354 Indeklima og energi, civilingeniør cand.polyt.
8928 Business administration executive (EMBA), master
8929 Uddannelse og læring, master
8930 IT-organisation, master
8518 Diplomuddannelse i vurdering
8932 Afdelingsbaseret hospitalsmanagement, master
8933 Humanistisk palliation, master
8934 Kulturplanlægning, master
5434 Tandplejer, prof.bach.
5228 Seniorofficer dual purpose, maskinchef med el-aut., prof.bach.
5229 Seniorofficer dual purpose, skibschef med el-aut., prof.bach.
6171 Virksomhedsstudier (komb. HUM), cand.soc.
6172 Virksomhedsstudier (komb. SAM), cand.soc.
6173 Virksomhedsstudier (komb. NAT), cand.soc.
6174 Virksomhedsstudier (komb. HUM-TEK), cand.soc.
6709 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, overbygning (RUC)
8633 Kræftsygepleje, specialsygeplejerske
8307 Informationsteknologi, civilingeniør cand.polyt.
8308 Telekommunikation, civilingeniør cand.polyt.
6313 Islamiske studier, cand.mag.
8258 Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab, cand.scient.
8259 Humanfysiologi, cand.scient.
8406 Fødevarevidenskab, bach.
7958 IT og kommunikationsteknologi, bach.
5080 Htx, 3-årig
5090 Hhx, 3-årig
8351 Biosystemteknologi, civilingeniør cand.polyt.
8628 Diplomuddannelse i webudvikling
8629 Diplomuddannelse i softwareudvikling
8635 Stråleterapi, specialsygeplejerske
8042 Sundhedsteknologi, ingeniør bach.
8151 Medicinalkemi, cand.scient.
8327 Sundhedsteknologi, civilingeniør cand.polyt.
8978 Projektledelse og procesforbedring, master
8921 Børnemusik, master
8922 Naturfagsundervisning, master
8923 Journalistik, master
5414 Animal-derived foods, kand.
5421 Forest ecosystems, nature and society, kand.
5422 Sustainable development in agriculture, kand.
5423 Forests and livelihoods, kand.
5385 Teknologibaseret forretningsudvikling, civilingeniør cand.polyt.
7948 Bygge- og anlægskonstruktion, ingeniør bach.
8355 Bygge- og anlægskonstruktion, civilingeniør cand.polyt.
7951 Veje og trafik, ingeniør bach.
8356 Veje og trafik, civilingeniør cand.polyt.
7953 Vand og miljø, ingeniør bach.
8357 Vand og miljø, civilingeniør
8358 Kemisk og biokemisk teknologi.civilingeniør
8359 Bygningsinformatik, cand.scient.techn.
8360 Byggeledelse, civilingeniør
8361 Byggeledelse, cand.scient.techn.
4215 Lastvognsmekaniker
5211 Jordbrugsvirksomhed (overbygning), prof.bach.
156 Levnedsm./ernæring una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
159 Sundhed una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
161 Humanistisk una - udvekslingstud. (bachelor)
162 Kunstnerisk una - udvekslingstud. (bachelor)
163 Naturvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
5327 Business development, ingeniør prof.bach.
3762 Amu.bai, beton- og montagebyggeri
3763 Amu.bai, bygge- og anlægsopgaver i lettere/tungere materialer
3764 Amu.bai, gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring
3766 Amu.bai, industriel fremstilling af betonvarer/ -elementer
3767 Amu.bai, konstruktion og montage med glas og aluminium
3772 Amu.trp, national og international personbefordring med bus
3773 Amu.trp, transport af levende dyr
3774 Amu.soc, socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
3776 Amu ind, metrologi i metalindustrien
8917 Corporate performance, master
8919 Dansk som andetsprog, master
7427 Medicinalkemi, cand.scient.
7924 Bæredygtig bioteknologi, ingeniør bach.
8924 Risikostyring inden for miljø og sundhed, master
8925 Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, master
8926 Multikulturalitet, uddannelse og læring, master
7921 Miljøteknologi, ingeniør bach.
7922 Kemiteknologi, ingeniør bach.
4320 Forsyningsoperatør, kraftværkssektor
8212 Miljøbiologi (komb. HUM), cand.scient.
5160 Have- og parkingeniør, prof.bach.
5162 IT-teknolog, netværksteknologi
5231 Designteknolog, design
5232 Designteknolog, produktion
5233 Designteknolog, business
5234 Designteknolog, marketing
5235 Designteknolog, retail
5359 Teknisk manager offshore, prof.bach.
5210 Laboratorie-, fødevare- og procestekn. (overbygning), prof.bach.
4450 Have- og parkingeniør, prof.bach.
8213 Miljøbiologi (komb.SAM), cand.scient.
4124 Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
5100 Jordbrugsteknolog, bygninger og teknik
5110 Jordbrugstekniker, husdyrproduktion
5130 Jordbrugstekniker, planteproduktion
5163 Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg
5164 Jordbrugsteknolog, miljø og natur
8214 Miljøbiologi (komb. NAT), cand.scient.
6886 Kultur- og sprogmødestudier (komb.SAM), cand.mag.
6887 Kultur- og sprogmødestudier (komb.NAT), cand.mag.
6888 Kultur- og sprogmødestudier (komb.HUM-TEK), cand.mag.
8236 Medicinalbiologi (komb.HUM), cand.scient.
8237 Medicinalbiologi (komb.SAM), cand.scient.
8238 Medicinalbiologi (komb.NAT), cand.scient.
8239 Medicinalbiologi (komb.HUM-TEK), cand.scient.
5238 Miljøteknolog
8148 Geologi-geoscience, bach.
4613 Landbrugsuddannelse una (ny)
4087 Bygningskonstruktør una
4728 Social- og sundhedsuddannelsen una
5015 Tf-kursus
7848 Musikpædagogik brobygning, bach.
7843 Musikpædagogik ensemble-korledelse, bach.
7956 Den individuelle musikuddannelse IM, kand.
7954 Musikpædagogik brobygning, kand.
5927 Musik og bevægelse/performance, bach.
5928 Musikledelse, bach.
5929 Musik og bevægelse/performance, kand.
7851 Rytmisk musik, bach.
6942 Offentlig ledelse og social udvikling, cand.soc.
6881 International pædagogisk antropologi, cand.pæd.
5589 Multikulturel organisationskommunikation, cand.ling.merc.
8318 Fotonik, civilingeniør cand.polyt.
8940 Finansiel management, master
8216 Miljørisiko, cand.scient.
8300 Bæredygtig byudvikling, civilingeniør cand.polyt.
8941 Universelt design og tilgængelighed, master
7181 Global sundhed, cand.scient.
8412 Husdyrvidenskab, bach.
5340 Materialeteknologi, ingeniør prof.bach.
5458 Mejeriteknologi, prof.bach.
6592 Nordisk sprog og litteratur, bach.
990 Pædagogik, supplement efter kandidatuddannelse
5397 Software engineering, civilingeniør cand.polyt.
8320 Globalt systemdesign, cand.scient.techn.
8362 Ledelse og informatik i byggeriet, cand.scient.techn.
7923 Software engineering, ingeniør bach.
8043 Vand og miljø, cand.scient.
6267 Neuroscience og neuroimaging, cand.scient.
5779 Human resource management, cand.soc.
5788 Management creative business processes, cand.soc.
5789 Organisatorisk innovation og entrepreneurship, cand.soc.
5737 Service management, cand.soc.
5347 Bæredygtig energiteknik, ingeniør prof.bach.
7754 IT-didaktisk design, cand.pæd.
6045 Spansk og internat. virksomhedskommunikation, bach.
6046 Engelsk og internat. virksomhedskommunikation, bach.
6047 Fransk og internat. virksomhedskommunikation, bach.
6048 Tysk og internat. virksomhedskommunikation, bach.
8154 Almen biologi, bach.
8153 Miljøbiologi, bach.
7134 Socialvidenskab, bach.
8935 Gymnasiepædagogik didaktik, master
8898 Entrepreneurship, education and training (IMEET), master
6608 Uddannelsesvidenskab, bach.
8348 Lyd og akustisk teknologi, civilingeniør cand.polyt.
8215 Miljøbiologi (komb. HUM-TEK), cand.scient.
8365 Bygningsdesign, civilingeniør cand.polyt.
8366 Byggeteknologi, civilingeniør cand.polyt.
6134 Plan, by og proces, overbygning (RUC)
6133 Politik og administration, overbygning (RUC)
8899 Bioteknologi, master
7918 Arkitektur og design, ingeniør bach.
8326 Arkitektur, civilingeniør cand.polyt.
8325 Arkitektur, civilingeniør cand.techn.
8324 Industrielt design, civilingeniør cand.polyt.
8323 Industrielt design, cand.techn.
8322 Urbant design, civilingeniør cand.polyt.
8321 Urbant design, civilingeniør cand.techn.
6457 Internationale studier, cand.mag.
7176 Politik og administration (komb. HUM), bach.
7177 Politik og administration (komb. SAM), bach.
7178 Politik og administration (komb. NAT), bach.
7179 Politik og administration (komb. HUM-TEK), bach.
7191 Socialvidenskab (komb. HUM), bach.
7192 Socialvidenskab (komb. SAM), bach.
7193 Socialvidenskab (komb. NAT), bach.
7194 Socialvidenskab (komb. HUM-TEK), bach.
7006 Psykologi (komb. HUM), bach.
7007 Psykologi (komb. SAM), bach.
7008 Psykologi (komb. NAT), bach.
7009 Psykologi (komb. HUM-TEK), bach.
7013 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. HUM), bach.
7014 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. SAM), bach.
7015 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. NAT), bach.
7016 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. HUM-TEK), bach.
6163 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. HUM), bach.
6164 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. SAM), bach.
6165 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. NAT), bach.
6166 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. HUM-TEK), bach.
7196 Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. HUM), bach.
7197 Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. SAM), bach.
7198 Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. NAT), bach.
7199 Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. HUM-TEK), bach.
7017 Tysk (komb. HUM), bach.
7018 Tysk (komb. SAM), bach.
7019 Tysk (komb. NAT), bach.
7020 Tysk (komb. HUM-TEK), bach.
7208 Virksomhedsstudier (komb. HUM), bach.
7209 Virksomhedsstudier (komb. SAM), bach.
7210 Virksomhedsstudier (komb. NAT), bach.
7211 Virksomhedsstudier (komb. HUM-TEK), bach.
6407 Arbejdslivsstudier (komb. HUM), cand.soc.
4090 Vildtforvalter
5463 Informationsvidenskab og kulturformidling, bach.
4125 Personvognsmekaniker
4127 Personvognsmontør
4128 Lastvognsmontør
6634 Informatik (komb.HUM), bach.
6635 Informatik (komb.SAM), bach.
6636 Informatik (komb.NAT), bach.
6638 Informatik (komb.HUM-TEK), bach.
141 Formidl.-erhvervsspr. una - udvekslingstud. (kort vidg.)
144 Samfundsfaglig una - udvekslingstud. (kort vidg.)
145 Teknisk una - udvekslingstud. (kort vidg.)
146 Levnedsm./husholdn. una - udvekslingstud. (kort vidg.)
148 Transport mv.una - udvekslingstud. (kort vidg.)
150 Pædagogisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
151 Formidl.-erhvervsspr. una- udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
152 Kunstnerisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
153 Naturvidenskabuna - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
154 Samfundsvidensk.una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
155 Teknisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
7063 Plan, by og proces, cand.soc.
7853 Sangskrivning, bach.
7940 Infrastruktur, bach.
7942 IT, kommunikations- og medieteknologi, ingeniør bach.
8344 Innovativ kommunikationsteknik-entrepreneurskab, civilingeniør
8118 Matematik og økonomi, cand.scient.oecon.
5129 Autoteknolog
2493 Produktionsleder, landbrug
2494 Virksomhedsleder, landbrug
5491 International hospitality management (overbygning), prof.bach.
5490 Finans, prof.bach.
5492 Eksport og teknologi, prof.bach.
5488 Webudvikling (overbygning), prof.bach.
5489 International handel og markedsføring (overbygning), prof.bach.
5475 Softwareudvikling (overbygning), prof.bach.
5476 Sportsmanagement (overbygning), prof.bach.
5494 Design og business (overbygning), prof.bach.
5141 Ernæringsteknolog
5663 HA med tysk, bach.
8312 Biomedicinsk teknologi, civilingeniør cand.polyt.
8951 Politivirksomhed, master
5764 HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
6746 Indonesisk, cand.mag.
8145 Geologi-geoscience, cand.scient.
6941 International virksomhedskommunikation, cand.mag.
5940 Engelsk erhvervssprog og organisationskommunikation, bach.
4685 Kørselsdisponent, vejgodstransport
4135 Produktør
6402 Sprogpsykologi, cand.mag.
8060 Klimaforandringer, cand.scient.
5819 Konserveringsteknik, monumentalkunst, bach.
164 Samfundsvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
165 Teknisk una- udvekslingstud. (bachelor)
170 Pædagogisk una - udvekslingstud.(lang vidg.)
167 Jordbrugsvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
8526 Diplomuddannelse i sportsmanagement
3804 Akademiuddannelse i tolkning
8655 Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur
5309 Fødevareanalyse, ingeniør prof.bach.
7216 EU-studier (komb. HUM), cand.soc.
7217 EU-studier (komb. SAM), cand.soc.
7218 EU-studier (komb. NAT), cand.soc.
7219 EU-studier (komb. HUM-TEK), cand.soc.
6895 Filosofi (komb. HUM), cand.mag.
6896 Filosofi (komb. SAM), cand.mag.
6897 Filosofi (komb. NAT), cand.mag.
6898 Filosofi (komb. HUM-TEK), cand.mag.
6414 Fransk (komb. HUM), cand.mag.
6415 Fransk (komb. SAM), cand.mag.
6416 Fransk (komb. NAT), cand.mag.
6417 Fransk (komb. HUM-TEK), cand.mag.
7926 Byggeteknologi, ingeniør bach.
7925 Sundhed-produkt, ingeniør bach.
8098 Teknisk fysik, cand.scient.
8129 Teknisk fysik, bach.
4140 Kloakrørlægger
4382 Støberitekniker, sandstøbning
4755 Datatekniker, speciale i infrastruktur
4217 Bådmekaniker
4200 Hg una
4934 Detailhandelsuddannelse una
4967 Handelsuddannelse una
4201 Kontoruddannelse una
4203 Finansuddannelse una
4300 Mureruddannelse una
4303 Brolægger- og struktøruddannelse una
4304 Træfagenes byggeuddannelse
4305 Snedkeruddannelsen
4309 Maskinsnedker mm. una
4311 Vvs-uddannelse una
4321 Elektriker una
4360 Smedeuddannelsen una
4390 Skibstekniker una
4370 Karrosserismed una
4371 Guld- og sølvsmedeuddannelsen una
4378 Maritime håndværksfag una
4380 Maskinuddannelse una
4383 Værktøjsmager una
4384 Former una
4385 Industriteknikeruddannelse una
4391 Industrioperatør una
4392 Flymekaniker una
4393 Finmekaniker una
4394 Mekaniker una
4395 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanik una
4396 Cykel- og motorcykelmekanik una
4397 Elektronik- og svagstrømsuddannelse una
4398 Automatik- og procesuddannelse una
4399 Data- og kommunikationsuddannelse una
4550 Plast- og procesoperatør una
4552 Plastmager una
4553 Procesoperatør una
4460 Mediegrafiker una
4455 Digital media uddannelse una
4469 Grafisk tekniker una
4476 Bogbinder una
4480 Film- og TV produktionsuddannelse una
4400 Teknisk designer una
4401 Teater- og udstillingsteknikeruddannelse una
4492 Pottemager una
4520 Porcelænsmaler una
4494 Beklædningshåndværker una
4531 Skomager una
4535 Tekstile erhvervsuddannelser una
4499 Frisør una
4536 Kosmetiker una
4560 Ejendomsservice una
4457 Mejerist una
4463 Detailslagter una
4466 Industrislagter una
4414 Bager og konditor una
4402 Serviceassistent una
4477 Ernæringsassistent una
4505 Cafeteria- og kantineassistent una
4537 Gastronom una
4538 Tjener una
4539 Receptionist una
4692 Veterinærsygeplejerske una
4699 Landbrugsuddannelse una
4700 Dyrepasser una
2495 Landbrugets lederuddannelse una
4566 Væksthusgartner una
4718 Produktionsgartner una
4720 Anlægsgartner una
4721 Skov- og naturtekniker una
4722 Vejgodstransportudd. una
4723 Personbefordringsuddannelse una
4724 Redderuddannelse una
4726 Transportuddannelse una
4727 Postuddannelse una
4541 Lager- og terminaluddannelse una
4542 Hospitalsteknisk assistent una
4007 Markedsøkonom una
4030 Akademiøkonom i markedsføring og service una
5037 El-installatøruddannelse una
4062 Byggetekniker una
5045 Tekstil- og beklædningsteknik una
4099 Laboratorie-, kemo- og miljøtekniker una
5071 Jordbrugstekniker una
4079 Bygningskonstruktør una
5204 Designer una, cand.design
4543 Laboratorietandtekniker una
6868 Journalistik (komb. HUM), cand.mag.
6875 Journalistik (komb. SAM), cand.mag.
7116 Samfundsfag, cand.soc.
7112 Politik og administration (komb. NAT), cand.soc.
8364 Integrerede fødevarestudier, cand.scient.techn.
7912 Teknisk biomedicin, ingeniør bach.
8304 Europæisk vindenergi, civilingeniør cand.scient.
1120 Børnehaveklasse
6572 Uddannelsesvidenskab, cand.soc.
7900 Teknisk videnskab (matematik-teknologi), ingeniør bach.
8309 Matematik-teknologi, civilingeniør cand.polyt.
6576 Europæisk business, bach.
8310 Sikkerhed og risikostyring, civilingeniør cand.scient.techn.
8947 Klinisk familiedyrsvidenskab, master
8948 Bygningsfysik, master
8949 Scienceundervisning, master
8950 Sexologi, master
8916 Public governance (MPG), master
4482 Frisøraspirant
8636 Diplomuddannelse i oral helse
8507 Diplomuddannelse i materiel kultur
6408 Arbejdslivsstudier (komb. SAM), cand.soc.
6409 Arbejdslivsstudier (komb. NAT), cand.soc.
6410 Arbejdslivsstudier (komb. HUM-TEK), cand.soc.
6891 Dansk (komb. HUM), cand.mag.
6892 Dansk (komb. SAM), cand.mag.
6893 Dansk (komb. NAT), cand.mag.
6894 Dansk (komb. HUM-TEK), cand.mag.
8006 Datalogi (komb. HUM), cand.scient.
8007 Datalogi (komb. SAM), cand.scient.
8008 Datalogi (komb. NAT), cand.scient.
8009 Datalogi (komb. HUM-TEK), cand.scient.
7400 Engelsk (komb. HUM), cand.mag.
7401 Engelsk (komb. SAM), cand.mag.
7402 Engelsk (komb. NAT), cand.mag.
7403 Engelsk (komb. HUM-TEK), cand.mag.
7021 Plan, by og proces (komb. HUM), cand.soc.
7022 Plan, by og proces (komb. SAM), cand.soc.
7023 Plan, by og proces (komb. NAT), cand.soc.
7024 Plan, by og proces (komb. HUM-TEK), cand.soc.
7025 Psykologi (komb. HUM), cand.soc.
7026 Psykologi (komb. SAM), cand.soc.
7027 Psykologi (komb. NAT), cand.soc.
7028 Psykologi (komb. HUM-TEK), cand.soc.
6702 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. HUM-TEK), cand.mag.
6012 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. HUM), cand.mag.
6013 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. SAM), cand.mag.
6014 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. NAT), cand.mag.
6015 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. HUM-TEK), cand.mag.
6418 Tysk (komb. HUM), cand.mag.
6419 Tysk (komb. SAM), cand.mag.
6420 Tysk (komb. NAT), cand.mag.
6421 Tysk (komb. HUM-TEK), cand.mag.
6732 Visuel kultur, cand.mag.
8076 Geofysik og rumteknologi, civilingeniør cand.polyt.
8319 Bioentrepreneurskab, cand.scient.
7917 Geofysik og rumteknologi, ingeniør bach.
7322 Markeds- og ledelsesantropologi, bach.
7324 Klinisk biomekanik, bach.
8101 Medicinalbiologi (komb.HUM), bach.
8102 Medicinalbiologi (komb.SAM), bach.
8103 Medicinalbiologi (komb.NAT), bach.
8104 Medicinalbiologi (komb.HUM-TEK), bach.
8158 Molekylærbiologi (komb.HUM), bach.
8159 Molekylærbiologi (komb.SAM), bach.
8161 Molekylærbiologi (komb.NAT), bach.
8162 Molekylærbiologi (komb.HUM-TEK), bach.
7109 Politik og administration, bach.
5424 Global management and manufacturing, ingeniør prof.bach.
8313 Kemisk-biokemisk teknologi (biomasse-energi), cand.polyt.
3771 Amu.mej, drift af gartneri, havecenter og planteskole
3778 Amu.lev, mad til grupper med varierede behov for ernæring
3779 Amu.met, teknisk dokumentation i industriel produktion
8346 Bæredygtig bioteknologi, civilingeniør cand.polyt.
5308 Proces og innovation, ingeniør prof.bach.
6987 IT og sundhed, cand.scient.
8303 Sustainable animal nutrition and feeding, kand.
6901 Socialt entreprenørskab og management, cand.soc.
6574 Indoeuropæisk, bach.
4197 Eventkoordinator
4310 Eventtekniker, illuminationsteknik
4317 Produktionsassistent, teater og udstilling mv
8130 Global virksomhedsinformatik, bach.
6546 Informations- og kommunikationsvidenskab, bach.
7927 Energi, ingeniør bach.
8328 Farmateknologi, civilingeniør cand.polyt.
3784 Amu.ind, postale produkter og processer
5469 Global nutrition and health, prof.bach.
4611 Lufthavnsuddannelse, aircraft service
4610 Lufthavnsuddannelse, airport service
4609 Lufthavnsuddannelse, fuel
4608 Lufthavnsuddannelse, cleaning
4607 Lufthavnsuddannelse, ground handling
4606 Lufthavnsuddannelse, rampe service
9914 Vindmølleoperatør, mekanik og montage
4547 Plastspecialist
4403 Forsyningsoperatør, el-forsyning
4411 Kagekonditor med profil
4404 Udstillingstekniker
4980 Kundemedarbejder
4556 Bygnings- og brugerservice, individuel eud
8363 Akvatisk videnskab og teknologi, civilingeniør cand.polyt.
8942 Globalisering og integration, master
8943 Medicinsk billeddiagnostik, master
8944 Humanistisk palliation, master
4783 Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
4784 Dyr, planter og natur, individuel eud
4785 Medieproduktion, individuel eud
6876 Journalistik (komb. NAT), cand.mag.
6878 Journalistik (komb. HUM-TEK), cand.mag.
7856 Lydtekniker (musik), bach.
7858 Den individuelle musikuddannelse IM, bach.
7854 Musikteori, bach.
5324 Medie- og sonokommunikation, prof.bach.
5683 Kommunikation, prof.bach.
5684 Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
5809 Billedkunst, cand.art.perit.
5812 Billedkunst, kunstteori og formidling, cand.art.perit.
5813 Billedkunst, bach.
8245 Gastronomi og sundhed, cand.scient.
6902 Historie (komb. HUM), cand.mag.
6903 Historie (komb. SAM), cand.mag.
6904 Historie (komb. NAT), cand.mag.
6905 Historie (komb. HUM-TEK), cand.mag.
8014 Kemi (komb. HUM), cand.scient.
8015 Kemi (komb. SAM), cand.scient.
8016 Kemi (komb. NAT), cand.scient.
8017 Kemi (komb. HUM-TEK), cand.scient.
8022 Matematik (komb. HUM), cand.scient.
8023 Matematik (komb. SAM), cand.scient.
8024 Matematik (komb. NAT), cand.scient.
8025 Matematik (komb. HUM-TEK), cand.scient.
6167 Performance-design (komb. HUM), cand.mag.
6168 Performance-design (komb. SAM), cand.mag.
6169 Performance-design (komb. NAT), cand.mag.
6170 Performance-design (komb. HUM-TEK), cand.mag
5733 Interkulturel markedskommunikation, bach.
5734 Business administration and sociology, bach.
6425 Informatik (komb. HUM), cand.mag.
6426 Informatik (komb. SAM), cand.mag.
6427 Informatik (komb. NAT), cand.mag.
6428 Informatik (komb. HUM-TEK), cand.mag.
7236 Internationale udviklingsstudier (komb. HUM), cand.soc.
7237 Internationale udviklingsstudier (komb. SAM), cand.soc.
7238 Internationale udviklingsstudier (komb. NAT), cand.soc.
7239 Internationale udviklingsstudier (komb. HUM-TEK), cand.soc.
7129 EU-studier, bach.
7182 Tek-Sam - miljøplanlægning, bach.
8203 Omics, cand.scient.
2425 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
5653 International business and politics, cand.merc.(pol.)
8920 Sundhedsinformatik, master
3739 Amu.met, de maritime håndværksfag
3740 Amu.met, karrosseritekniske område
3741 Amu.met, køretøjsområdet
3742 Amu.met, låseteknik
3743 Amu.met, vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien
3753 Amu.bai, anlægsarbejder
6758 Anvendt filosofi, cand.mag.
8670 Diplomuddannelse i kirkemusik
8671 Diplomuddannelse i music management
8672 Diplomuddannelse i rytmisk musik og bevægelse
8939 Elektronisk musik, master
8936 Matematik, master
8969 Grundskoleundervisning, master
8937 Videregående uddannelse og forskning, master
8938 Sundhedsfremme, master
7621 Amerikanske studier, bach.
6650 Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
5826 Konserveringsteknik, naturhistorisk, bach.
5827 Konserveringsteknik, bach.
5828 Konserveringsteknik, kulturhistorisk, bach.
5829 Konserveringsteknik, grafisk, bach.
3850 Akademiuddannelse i sundhedspraksis
8931 Offentlig ledelse, master
8217 Molekylærbiologi (komb.HUM), cand.scient.
8218 Molekylærbiologi (komb.SAM), cand.scient.
8219 Molekylærbiologi (komb.NAT), cand.scient.
8220 Molekylærbiologi (komb.HUM-TEK), cand.scient.
5222 Jordbrugsvirksomhed, husdyr, prof.bach.
5227 Jordbrugsvirksomhed, miljø og natur, prof.bach.
5426 Innovation og entrepreneurship (overbygning), prof.bach.
9911 Vindmølleoperatør, vingeproduktion
4545 Kosmetiker, hud- og skønhedspleje
4546 Kosmetiker, spa- og wellnessbehandling
3800 Financial controller
3970 Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi