Gå til sidens indhold

HTYPE_FBR

Langt navn

Husstandstype

Generel Beskrivelse

Husstandstype til og med 2006. 3.cifret. Bruger Txt_Htype.

Husstandstype fra og med 2007 1.cifret. Bruger Txt_Husttype

Detaljeret beskrivelse

Husstandstype til og med 2006. Værdisæt:(3 cifre) 1. ciffer: 1 husstanden består af 1 D-familie 2 - - - 2 - 3 - - - 3 eller flere D-familier 2 første cifre: 11 enlig mand 12 enlig kvinde 13 et ægtepar 14 et registreret partnerskab, mænd 15 - - - , kvinder 16 et samlevende par (har fællesbørn, som evt. ikke bor hjemme) 17 et samboende par (ingen fællesbørn) aldersforskel under 15 år 18 et ikke-hjemmeboende barn under 18 år 21 to enlige af modsat køn (aldersforskel mindst 15 år el. søskende) 22 to enlige af samme køn 23 et par og en enlig (parret er gift, registreret, el.har fællesb.) 24 to par (parrene - - , - , - - - ) 25 andre kombinationer (heraf mindst et ikke-hjemmeboende u. 18 år) 31 tre eller flere enlige 32 andre kombinationer

  1. ciffer: 1 Ingen børn i husstanden under 16 år og ingen hjemmenoende børn på 16-17 år. 2 I husstanden er der børn under 18 år, som er børn eller stedbørnaf andre i husstanden, som har CIVST = U, og som ikke selv har hjemmeboende børn, eller der er ikke- boende børn under 16 år. 3 Husstanden består af en eller flere ikke-hjemmeboende under 18 år. De har CIVST = U, har ikke selv hjemmeboende børn og har ikke C-STATUS = 7 (samboende).

  2. ciffer i hovedtræk:

  3. ingen børn i husstanden
  4. børn i husstanden
  5. husstanden består af ikke-hjemmeboende barn/børn

Gyldige H-TYPE-koder 111 112 121 122 131 132 141 142 151 152 161 162 171 172 183 211 212 221 222 231 232 241 242 251 252 253 311 312 321 322 323

Husstandstype fra og med 2007. Værdisæt:(1 ciffer) 1 Enlig mand 2 Enlig kvinde 3 Ægtepar 4 Par i øvrigt 5 Ikke hjemmeboende børn (under 18 år) 6 Andre husstande bestående af flere familier

Værdisæt

D101200.TXT_HTYPE - Husstandstype
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1980 02-01-2007 111 Enlig mand. Ingen hjemmeboende børn. Eventuelt er der voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 112 Enlig mand. Med hjemmeboende børn og eventuelt desuden voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 121 Enlig kvinde. Ingen hjemmeboende børn. Eventuelt er der voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 122 Enlig kvinde. Med hjemmeboende børn og eventuelt desuden voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 131 Et ægtepar. Ingen hjemmeboende børn. Eventuelt er der voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 132 Et ægtepar Med hjemmeboende børn og eventuelt desuden voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 141 Et registreret partnerskab. Mænd. Ingen hjemmeboende børn. Eventuelt er der voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 142 Et registreret partnerskab. Mænd. Med hjemmeboende børn og eventuelt desuden voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 151 Et registreret partnerskab. Kvinder. Ingen hjemmeboende børn. Eventuelt er der voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 152 Et registreret partnerskab. Kvinder. Med hjemmeboende børn og eventuelt desuden voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 161 Et samlevende par. Ingen hjemmeboende børn. Eventuelt er der voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 162 Et samlevende par. Med hjemmeboende børn og eventuelt desuden voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 171 Et samboende par. Ingen hjemmeboende børn. Eventuelt er der voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 172 Et samboende par. Med hjemmeboende børn og eventuelt desuden voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 183 Et ikke-hjemmeboende barn
01-01-1980 02-01-2007 211 To enlige af hvert sit køn. Ingen hjemmeboende børn. Eventuelt er der voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 212 To enlige af hvert sit køn. Med hjemmeboende børn og eventuelt desuden voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 221 To enlige af samme sit køn. Ingen hjemmeboende børn. Eventuelt er der voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 222 To enlige af samme sit køn. Med hjemmeboende børn og eventuelt desuden voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 231 Et par og en enlig. Ingen hjemmeboende børn. Eventuelt er der voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 232 Et par og en enlig. Med hjemmeboende børn og eventuelt desuden voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 241 To par. Ingen hjemmeboende børn. Eventuelt er der voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 242 To par. Med hjemmeboende børn og eventuelt desuden voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 251 To familier, heraf et ikke-hjemmeboende barn. Ingen hjemmeboende børn. Eventuelt er der voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 252 To familier, heraf et ikke-hjemmeboende barn. Med hjemmeboende børn og eventuelt desuden voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 253 To ikke-hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 311 Tre eller flere enlige. Ingen hjemmeboende børn. Eventuelt er der voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 312 Tre eller flere enlige. Med hjemmeboende børn og eventuelt desuden voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 321 Tre familier, andre kombinationer. Ingen hjemmeboende børn. Eventuelt er der voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 322 Tre familier, andre kombinationer. Med hjemmeboende børn og eventuelt desuden voksne hjemmeboende børn
01-01-1980 02-01-2007 323 Tre eller flere ikke-hjemmeboende børn