Gå til sidens indhold

ANTVARIALT

Langt navn

Antal værelser i alt (F314)

Generel Beskrivelse

Antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden.

Detaljeret beskrivelse

Kamre regnes som hele værelser. Rum, som konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, bad, toilet, entre, gang o.l.) medregnes ikke.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel