Gå til sidens indhold

ANT_BES_AAR

Langt navn

Antal ambulante besøg i kalenderåret

Generel Beskrivelse

ANT_BES_AAR angiver antallet af ambulante besøg i et givent kalenderår i forbindelse med en ambulant kontakt.

Hvis en person har haft mere end et besøg på samme dato knyttet til samme ambulante kontakt, registreres dette som ét besøg.

Variablen dannes af Danmarks Statistik og er således ikke at finde i Landspatientregisteret.

Detaljeret beskrivelse

ANT_BES_AAR angiver antallet af ambulante besøg i et givent kalenderår i forbindelse med en ambulant kontakt. Ambulante besøg, som har fundet sted i tidligere år, er således ikke inkluderet.

Variablen bruges til den statistiske opgørelse af ambulante behandlinger, da denne variabel vurderes bedre til at udtrykke aktiviteten i kalenderåret end ANT_BES.

Graf og tabel vist under højkvalitetsdokumenter: SYAM vedrører ambulante kontakter

Gennemsnittet angiver det gennemsnitlige antal besøg for en ambulant kontakt i et givent kalenderår, mens spredningen angiver afvigelsen fra gennemsnittet beregnet på en kvadratisk skala, dvs. kvadratroden af variansen.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel