UAF_ULYK - Landspatientregistret uafsluttede kontakter - ulykkeskoder ┼r
2000 2001 2002 2003 2004 2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Variabel TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
C_ART     Ingen label
C_TILULYK     Ingen label 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
C_ULYK     Ingen label 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
LEVERANCEDATO     Ingen label 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
RECNUM RECNUM   LPR-identnummer 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VERSION VERSION   Version 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019