UAF_ULYK - Landspatientregistret uafsluttede kontakter - ulykkeskoder ┼r
2000 2001 2002 2003 2004 2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018
C_ART C_ART Ingen label
C_TILULYK C_TILULYK Ingen label 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018
C_ULYK C_ULYK Ingen label 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018
LEVERANCEDATO LEVERANCEDATO Ingen label 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RECNUM RECNUM Ingen label 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VERSION VERSION Ingen label 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2013 2014 2015 2016 2017 2018