PSYK_SKSOPR - Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om operationer ┼r
2019
Variabel TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 2019
C_OAFD     Ingen label
C_OPR     Ingen label 2019
C_OPRART     Ingen label 2019
C_OSGH     Ingen label 2019
C_TILOPR     Ingen label 2019
D_ODTO     Ingen label 2019
LEVERANCEDATO     Ingen label 2019
RECNUM RECNUM   LPR-identnummer 2019
VERSION VERSION   Version 2019
V_OMINUT     Ingen label 2019
V_OTIME     Ingen label 2019