Danmarks Statistiks Forskningsservice
Registerhistorik om: MFRBLODM

Opdaterings dato Kategori Opdaterings årsag Virkning fra Virkning til Mod betaling
31/12/1997 Oprettelse af register Oprettelse af register 31/12/1997 31/12/1997 Ja
13/04/2016 Kvalitetsforbedret kildedata Det Medicinske Fødselsregister er blevet revideret for årene 1997-2014 af SDS - Nye og herfra gældende navne til variable 31/12/1997 31/12/2014 Ja
31/08/2017 Planlagt opdatering med ny periode alm opdatering 31/12/2016 31/12/2016 Ja
17/01/2018 Fejl fra DST udbedret Udbedring på bl.a. Dødfødte Levendefødte Markør for hjemmefødsler Ligeså er en lang dubletter fjernet - især under "Skskoder_barn” og ”Misdannelser” 31/12/1997 31/12/2017 Nej
23/01/2019 Fejl fra DST udbedret Alm. Opdatering - dog med en række rettelser indenfor: Dødsdato og –alder for barn grænsen for registrering af dødsdato og alder ved død for barn sat til maksimalt 364 dage. Hidtil var grænsen for dødsdato for barn sat til maksimalt 179 dage Epiduralblokade afgrænset til SKS-koder af typen ”NAAD0* - Epidural blokade” modsat hidtil ”NAAD* - Regional anæstesi”. Antal tidligere fødsler og kejsersnit i Danmark der rettet op på fejlbehæftet/manglende beregning af antal tidligere fødsler og kejsersnit i Danmark. Rettelsen giver sig primært udslag i årene fra 2013 og frem. 31/12/1997 31/12/2017 Nej
14/01/2020 Kvalitetsforbedret kildedata Data er opdateret bagud i tid, da vi har medtaget variablen FOEDSELSLOEBENUMMER i MFR. Den er tilføjet som afidentificeringsvariabel i metadata. 31/12/1997 31/12/2018 Ja