Danmarks Statistiks Forskningsservice
Registerhistorik om: HERB_FORSORG_MV_F

Opdaterings dato Kategori Opdaterings årsag Virkning fra Virkning til Mod betaling
04/02/2019 Oprettelse af register Oprettelse af register 31/12/2019 31/12/2019 Ja
20/05/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
11/06/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
25/09/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
30/10/2020 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
15/10/2021 Planlagt opdatering med ny periode Planlagt opdatering med 2020-data 31/12/2020 31/12/2020 Ja
11/01/2022 Anden grund til opdatering Statistikken har i januar 2022 officielt skiftet navn fra Boformer til det mere sigende navn ”Herberger og forsorgshjem mv” i forbindelse med den nye emnestruktur i Statistikbanken. Grunddatanavn ændres derfor tilsvarende 31/12/2020 31/12/2020 Ja
03/11/2022 Planlagt opdatering med ny periode Opdatering med 2021-data 31/12/2021 31/12/2021 Ja
06/12/2022 Fejl fra DST udbedret Ophold_type kan antage 4 værdier: 101, 102, 103 og 199. I forbindelse med at vi overlapsbehandler opholdene skal der skelnes på opholdstype og vi sætter i den forbindelse ophold_type, der er uoplyste, lig 101. Dette skulle selvfølgelig efter overlapsbehandlingen være tilbageført til uoplyst, men det er det ikke blevet, hvorfor 101 og uoplyst er blevet slået sammen. Henvis Der er ca. 1.900 ophold, som bliver hentet fra moduldata fra sidste år. Her har variablen et andet format end i datasættet for i år, det har medført at en registrering der f.eks. var 59 er blevet til 5, når data hentes ind, hvilket så er lagt ind under kategorien uoplyst. 31/12/2021 31/12/2021 Nej