HERB_FORSORG_MV_F - Herberger og forsorgshjem År
2021
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2021
ANTDAG ANTDAG   Opholdets varighed
BOF_KOM BOF_KOM   Den kommune borgeren er tilknyttet 2021
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2021
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2021
HENVIS HENVIS   Henvisning til boform 2021
INDFLYT INDFLYT   Dato for indflytning 2021
INST_ID INST_ID   Danmarks Statistiks interne institutionsnr. 2021
KOEN KOEN   Køn 2021
OPHOLD_TYPE OPHOLD_TYPE   - Label mangler - 2021
OVERLAP OVERLAP   Overlap 2021
PNR PNR   Personnummer 2021
SIDSTE_OPHOLD SIDSTE_OPHOLD   - Label mangler - 2021
TAEL_AAR TAEL_AAR   Tællingsår 2021
UDFLYT UDFLYT   Dato for fraflytning. 2021
UDFLYTFORHOLD UDFLYTFORHOLD   Hvordan er udflytningen foregået 2021
UDFLYTTIL UDFLYTTIL   Hvor er borgeren flyttet hen. 2021
VERSION VERSION   Version pr. referencetidspunkt for Moduldata 2021