LPR_OPDTDTO - Landspatientregistret - dato for opdatering af kontakt ┼r
2000 2001 2002 2003 2004
Variabel TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 2000 2001 2002 2003 2004
D_OPDTDTO     Ingen label
LEVERANCEDATO     Ingen label 2000 2001 2002 2003 2004
RECNUM RECNUM   LPR-identnummer 2000 2001 2002 2003 2004
VERSION VERSION   Version 2000 2001 2002 2003 2004