HJSP - Hjemmesygepleje År
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2011 . . 2014 2015 2016
ALDERYD ALDERYD   Alder på ydelsestidspunktet
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2011 2012 2013 2014 2015 2016
HJEMSYGEP_BESOEGKAT HJEMSYGEP_BESOEGKAT   Besøgskategori 2011 2012 2013 2014 2015 2016
HJEMSYGEP_BESOEGTID HJEMSYGEP_BESOEGTID   Besøgstidspunkt 2011 2012 2013 2014 2015 2016
HJEMSYGEP_TYPEKAT HJEMSYGEP_TYPEKAT   Ydelsestyper 2011 2012 2013 2014 2015 2016
KOMNR     Kommunenummer 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PERIODE PERIODE   Periode 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PNR PNR   Personnummer 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VERSION VERSION   Version 2011 . . 2014 2015 2016