KOET - Komprimeret elevregister (KOMP1) År
2014
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2014
AUDD AUDD Afsluttende uddannelseskode
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2014
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2014
ELEV1_VFRA ELEV1_VFRA Starttidspunkt 2014
ELEV1_VTIL ELEV1_VTIL Sluttidspunkt 2014
INSTNR INSTNR Institutionsnummer 2014
PNR PNR Personnummer 2014
UDD UDD Uddannelseskode 2014
UDEL UDEL Uddannelsesdel 2014
UFORM UFORM Beskriver måden som uddannelsen tages på 2014
VERSION VERSION Version 2014