KOET - Komprimeret elevregister (KOMP1) År
2014
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2014
AUDD AUDD   Afsluttende uddannelseskode
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2014
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2014
ELEV1_VFRA     Ingen label 2014
ELEV1_VTIL     Ingen label 2014
INSTNR INSTNR   Institutionsnummer 2014
PNR PNR   Personnummer 2014
UDD UDD   Uddannelseskode 2014
UDEL UDEL   Uddannelsesdel 2014
UFORM UFORM   Beskriver måden som uddannelsen tages på. 2014
VERSION VERSION   Version 2014