Gå til sidens indhold

UDD

Langt navn

Uddannelseskode

Generel Beskrivelse

Kode for en uddannelse forstået som uddannelsesprogrammet eller uddannelsesaktiviteten.

Alle uddannelsesprogrammer har en UDD-kode. fx: Sygeplejerske = 5166 Maskinmester = 5189

Koden er entydig og en uddannelses UDD-kode ændres ikke. Det er derfor UDD-koden, som skal bruges, hvis et givet uddannelsesprogram skal identificeres over tid. Gennem tiden har det dog i nogle tilfælde været nødvendigt at lægge 2 udd koder sammen til en ny, hvis der har været tale om den samme uddannelse og splitte en udd kode op i, hvis 2 uddannelser har været indberettet på samme kode.

Detaljeret beskrivelse

De 4-cifrede koder for uddannelser identificerer entydigt de enkelte uddannelser, men er i sig selv usystematiske og derfor ikke umiddelbart velegnet til udarbejdelse af statistik. Her benyttes i stedet de 8-cifrede såkaldte forspaltekoder, som angiver uddannelsens placering i en uddannelsesklassifikation. Se fx dokumentationen af HOVEDOMRAADE_DETALJERET.

I nogle tilfælde skifter en uddannelse niveau, dvs. flytter fra et niveau i uddannelsesklassifikationen til et andet niveau. Sygeplejerskeuddannelsen var fx på et tidspunkt placeret som en kort videregående uddannelse, men er i dag placeret som en mellemlang videregående uddannelse. En uddannelse, der udvikler sig og flyttes til et nyt uddannelsesniveau, vil normalt bevare sin uddannelseskode, hvis der ikke er nogen presserende grund til at skelne mellem den oprindelige og den nye udgave af uddannelsen. Man vil således ikke skulle lede efter sygeplejersker forskellige steder i klassifikationen, selv om sygeplejersken har udviklet sig og skiftet uddannelsesniveau.

Bemærk endvidere at koder for uddannelsesaktiviteter og uddannelseskvalifikationer er stabile over tid, men de tilknyttede forspaltekoder kan ændre sig. En uddannelse kan være fejlplaceret og forspaltekoden bliver derfor ændret, når fejlen erkendes, eller en uddannelse kan have udviklet sig over tid, så den på et tidspunkt bliver flyttet til et andet niveau. Det er derfor bedst at bevare uddannelseskoden i historisk materiale og efterfølgende anvende seneste klassifikation på alt historisk materiale for at undgå inkonsistens i forbindelse med tidsserier.

UDD-koden er 4 cifre lang. Værdisættet er numeriske felter og eventuelt foranstillede 0'er bliver fjernet.

Nye UDD-koder: Der oprettes løbende nye uddannelser og dermed kommer der løbende nye UDD-koder.

Værdisæt

U061000.TXT_KT_UDD - Uddannelseskode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Afbrudt
1 Ingen uddannelse ivu
1006 6. klasse
1007 7. klasse
1008 8. klasse
1009 9. klasse
1010 10. klasse
1011 11. klasse
1021 1. real
1022 2. real
1023 3. real
1031 1. hf
1032 2. hf
1040 1.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1041 1.g, matematisk linie
1042 1.g, sproglig linie
1049 2.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1051 2.g, matematisk-fysisk linie
1052 2.g, matematisk-naturfaglig linie
1061 2.g, nysproglig linie
1062 2.g, klassisksproglig linie
1064 2.g, musiksproglig linie
1069 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1070 3.g, matematisk linie una
1071 3.g, matematisk-fysisk linie
1072 3.g, matematisk-naturfaglig linie
1073 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie
1080 3.g, sproglig linie una
1081 3.g, nysproglig linie
1082 3.g, klassisksproglig linie
1083 3.g, musiksproglig linie
1084 3.g, musiksproglig linie
1090 Uoplyst (kendt i elevregistret)
1095 Uoplyst (indvandrernes uddannelse)
1097 Anden dansk studentereksamen
1098 Udenlandsk studentereksamen
1099 Uoplyst (ukendt i elevregistret)
1100 Børnehaveklasse
1101 1. klasse
1102 2. klasse
1103 3. klasse
1104 4. klasse
1105 5. klasse
1106 6. klasse
1107 7. klasse
1108 8. klasse
1109 9. klasse
1110 10. klasse
1111 11. klasse
1114 Grundskole til og med 6. kl
1115 Grundskole 7.-10. kl.
1116 Grundskole 7.-9. kl.
1117 Grundskole 10.-11. kl.
1120 Børnehaveklasse
1121 1. real
1122 2. real
1123 3. real
1140 1.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1141 1.g, matematisk linie
1142 1.g, sproglig linie
1143 2.g, matematisk linie
1144 2.g, sproglig linie
1145 3.g, matematisk linie
1146 3.g, sproglig linie
1149 2.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1151 2.g, matematisk-fysisk linie
1152 2.g, matematisk-naturfaglig linie
1153 2.g, matematisk-samfundsfaglig linie
1154 2.g, matematisk-musisk linie
1155 2.g, matematisk forsøgslinie
1161 2.g, nysproglig linie
1162 2.g, klassisksproglig linie
1163 2.g, samfundssproglig linie
1164 2.g, musiksproglig linie
1165 2.g, sproglig forsøgslinie
1169 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1171 3.g, matematisk-fysisk linie
1172 3.g, matematisk-naturfaglig linie
1173 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie
1174 3.g, matematisk-musisk linie
1175 3.g, matematisk forsøgslinie
1179 Matematisk gymnasium
1181 3.g, nysproglig linie
1182 3.g, klassisksproglig linie
1183 3.g, samfundssproglig linie
1184 3.g, musiksproglig linie
1185 3.g, sproglig forsøgslinie
1189 Sproglig gymnasium
1190 Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
1195 Gymnasial suppleringskursus GSK
1196 1.g
1197 2.g
1198 3.g
1199 Stx
1206 6. klasse
1207 7. klasse
1208 8. klasse
1209 9. klasse
1210 10. klasse
1301 Dansk 1
1302 Dansk 2
1303 Dansk 3
1305 Dansk uoplyst
1351 Erhvervsintroduktion, kurser for unge
1352 Erhvervsintroduktion, langtidsledige
1353 Erhvervsintroduktion, kurser for kvinder
1354 Erhvervsintroduktion, eifu/eifl-kurser
1355 Erhvervsintroduktion, erhv.dk indvandrere
1356 Erhvervsintroduktion, kurser for 10.kl.
1357 Erhvervsintroduktion, specialklasser
1359 Erhvervsintroduktion, inspirationskurser
1365 Kreativ basis, grafisk åben uddannelse (GÅU)
141 Formidl.-erhvervsspr. una - udvekslingstud. (kort vidg.)
1410 1-årigt grundskolekursus
1423 1-årigt realkursus
144 Samfundsfaglig una - udvekslingstud. (kort vidg.)
145 Teknisk una - udvekslingstud. (kort vidg.)
146 Levnedsm./husholdn. una - udvekslingstud. (kort vidg.)
148 Transport mv.una - udvekslingstud. (kort vidg.)
150 Pædagogisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1509 1. år, grundsskolekursus 2-årigt
151 Formidl.-erhvervsspr. una- udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1510 2. år, grundsskolekursus 2-årigt
1511 Supplerende overbygningsforløb (SOF)
152 Kunstnerisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1522 1. år, realkursus 2-årigt
1523 2. år, realkursus 2-årigt
153 Naturvidenskabuna - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1531 1. hf
1532 2. hf
1533 3. hf.
1535 1. hf (3-årig)
1536 2. hf (3-årig)
1537 3. hf
1539 Hf
154 Samfundsvidensk.una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1540 3-årig hf
1541 1. hf
1542 2. hf
1543 2-årig hf
1549 Hf-enkeltfag
155 Teknisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1551 1. år, studenterkursus matematik-fysik
1552 1. år, studenterkursus matematik-naturfag
1553 1. år, studenterkursus matematik-samfundsfag
1555 1. år, studenterkursus matematik-forsøg
1559 1. år, studenterkursus matematik
156 Levnedsm./ernæring una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1561 1. år, studenterkursus nysproglig
1562 1. år, studenterkursus sproglig
1563 1. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig
1565 1. år, studenterkursus sproglig-forsøg
1569 1. år, studenterkursus sproglig
159 Sundhed una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
161 Humanistisk una - udvekslingstud. (bachelor)
162 Kunstnerisk una - udvekslingstud. (bachelor)
163 Naturvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
164 Samfundsvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
165 Teknisk una- udvekslingstud. (bachelor)
1650 1. år, studenterkursus
1651 2. år, studenterkursus
1652 Studenterkursus
167 Jordbrugsvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
1671 2. år, studenterkursus matematik-fysik
1672 2. år, studenterkursus matematik-naturfag
1673 2. år, studenterkursus matematik-samfundsfag
1679 2. år, studenterkursus matematik
1681 2. år, studenterkursus nysproglig
1682 2. år, studenterkursus klassisksproglig
1683 2. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig
1689 2. år, studenterkursus sproglig
170 Pædagogisk una - udvekslingstud.(lang vidg.)
171 Humanistisk-teologisk una - udvekslingstud. (lang vidg.)
172 Kunstnerisk una - udvekslingstud. (lang vidg.)
1721 1. år, realkursus 3-årigt
1722 2. år, realkursus 3-årigt
1723 3. år, realkursus 3-årigt
173 Naturvidenskab una- udvekslingstud. (lang vidg.)
174 Samfundsvidenskab una - udvekslingstud. (lang vidg.)
175 Teknisk una - udvekslingstud. (lang vidg.)
176 Levnedsm./ernæring una - udvekslingstud. (lang vidg.)
177 Jordbrugsvidenskab una - udvekslingstud. (lang vidg.)
179 Sundhed una - udvekslingstud. (lang vidg.)
1879 Matematisk studenterkursus
1880 EB, European baccalaureate
1889 Sproglig studenterkursus
1891 1.g, pre-IB
1892 2.g, IB år 1
1893 3.g, IB år 2
1894 Dansk-tysk studentereksamen
1895 Dansk-Fransk Baccalauréat
1899 IB, International baccalaureate
1901 Produktionsskole
1984 Vuggestue mv., førskoleuddannelse
1985 Børnehave mv., førskoleuddannelse
2 Ikke igang
200 1-6 år ivu
2003 Skibskok, grundkursus
2004 Grundlæggende maritim uddannelse
2005 Skibsassistent, grundkursus modul 1+2
2007 Befaren matros, afslutningskursus
2008 Befaren skibsassistent, modul 3
2009 Befaren motormand, afslutningskursus
2010 Skibskok, afslutningskursus
2013 Skibsassistent med metaluddannelse
2015 Kystskipper
2016 Kystskipper og fiskeskipper af 3.grad
2017 Sætteskipper og fiskeskipper af 1.grad
2018 Erhvervsfisker
2019 Færgenavigatør
2021 Sætteskipper
2022 Fiskeskipper af 3. grad
2027 Fiskeskipper af 1. grad
2028 Maritimt forberedelseskursus
2029 Juniorofficer, 1.teoridel
205 7-8 år ivu
210 9-10 år ivu
215 Studentereksamen mv., ivu
220 Pædagogik, ivu (amu)
239 Handel/kontor, ivu (amu)
2401 Efterskole una
2411 Husholdningskursus, alment
2413 Køkkenleder 1
2414 Husholdningstekniker
2415 Husholdningsskole, efteruddannelseskursus
2417 Husholdningsskole, andre kurser
2419 Køkkenleder 2
2421 Håndarbejdskursus
2425 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
2428 Daghøjskoler
2431 Ungdomshøjskolekursus, alment
2432 Ungdomshøjskolekursus, andre
2441 Folkehøjskolekursus, alment
2442 Folkehøjskolekursus, særlig gymnastik-/idrætskursus
2443 Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd
2444 Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje
2445 Folkehøjskolekursus, særlig tilrettelagt for handicappede
2446 Folkehøjskolekursus, pensionister
2447 Folkehøjskolekursus, andre
2459 Landmand faglært modul 1a
2460 Landmand faglært modul 1b
2461 Driftlederkursus, udvidet 5 mdr.
2462 Landmand, efteruddannelse
2469 Inseminør, kvæg
2470 Produktionsassistent landbrug
2471 Landbrugslærer, efteruddannelse
2473 Landbrugskurser, andre
2475 Mejeriteknolog
2476 Mejeriskolekurser, andre
2477 Gartnerskole, væksthus kursus
2478 Gartnerskole, planteskole kursus
2479 Gartnerskole, anlæg kursus
2480 Gartnerskole, frugtavl kursus
2481 Blomsterdekoratørkursus
2483 Gartnerskole, andre kurser
2484 Skovbrugskursus
2485 Landmand faglært modul 2
2486 Driftsleder grønt bevis
2487 Landbrugsskole, grundskole afkortet
2488 Gartner, driftslederkursus
2489 Landbrugets driftlederkursus
2490 Agrarøkonom
2491 Grønt diplom modul 4
2492 Landbrugets lederuddannelse
2493 Kombineret ungdomsuddannelse
2508 8. klasse, efterskole
2509 9. klasse, efterskole
2510 10. klasse, efterskole
2511 11. klasse, efterskole
2515 Efterskoler
2516 Efterskoler 8.-9. kl.
2517 Efterskoler 10.-11. kl.
253 Bygge/anlæg, ivu (amu)
2530 Den fri ungdomsuddannelse (FUU)
254 Jern/metal, ivu (amu)
255 Grafisk, ivu (amu)
258 Teknik/industri i øvrigt, ivu (amu)
260 Service, ivu (amu)
275 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (amu)
280 Jordbrug/fiskeri, ivu (amu)
285 Transport mv., ivu (amu)
290 Social/sundhed, ivu (amu)
2900 Amu.ind., beklædnings- og tekstilindustri
2901 Amu.ind., lederuddannelse udvidet
2902 Amu.ind., teknik-fremstilling-elektronik
2903 Amu.ind., bryggeri-brænd.
2904 Amu.ind., sala-kødindustri-mejeri
2905 Amu.ind., metalindustri
2906 Amu.ind., fisk og fjerkræ
2907 Amu.ind., procesindustri - levnedsmiddel
2908 Amu.ind., snedker og tømrer
2909 Amu.ind., fotograffaget
2910 Amu.ind., el-faget
2911 Amu.ind., træindustrien
2912 Amu.ind., grafisk euu
2913 Amu.ind., teknikere mv.
2914 Amu.ind., metalindustrien specialarb.
2915 Amu.ind., kartonnage og papir
2916 Amu.ind., fyringsteknik
2917 Amu.ind., laborantuddannelse
2918 Amu.ind., kødbranchen
2919 Amu.ind., mejeriindustrien
2920 Amu.ind., plastindustrien
2921 Amu.ind., polstermøbler og sko
2922 Amu.ind., tobaksindustrien
2923 Amu.ind., vodbinderierhverv
2924 Amu.ind., procesindustri
2925 Amu.ind., fællesplan metalindustrien
2926 Amu lab./tekn., laboratorieteknik
2950 Amu.baj., malerfaget
2951 Amu.baj., murer og stenhugger
2952 Amu.baj., snedker og tømrer
2953 Amu.baj., tekniske installationer
2954 Amu.baj., teknikere sala-jordbrug
2955 Amu.baj., isoleringsfaget
2956 Amu.baj., asfaltbranchen
2957 Amu.baj., entreprenører
2958 Amu.baj., byggeri og energi
2959 Amu.baj., skorstensfejer
2960 Amu.baj., vvs-branchen
2961 Amu.baj., jordbrugets euu
2962 Amu.bai., fugearbejde med fleksible fugematerialer
2969 Amu.htf., lederuddannelse
2970 Amu.htf., reklamebranchen
2971 Amu.htf., filmoperatør
2972 Amu.htf., bager og konditor
2973 Amu.htf., handel og service
2974 Amu.htf., optikerfaget
2975 Amu.htf., urmagerfaget
2976 Amu.htf., frisør og kosmetik
2977 Amu.htf., tandteknikerfag
2978 Amu.htf., erhvervsfiskere
2979 Amu.htf., køkken og hotel mv
2980 Amu.htf., finanssektor
2981 Amu.htf., pressefotograf
2982 Amu.htf., transport og logistik
2983 Amu.htf., serviceerhverv
2984 Amu.htf., handel og kontor
2985 Amu.htf., vaskeriindustri
2986 Amu.htf., teaterteknik
299 AMU una
2990 Amu.off., social og sundhed
2991 Amu.off., statslige uddannelser euu
2992 Amu.off., pædagogisk euu
300 Erhvervsfaglige uddannelse una, ivu
3000 Bioteknologi, civilingeniør 2år
3001 Digital design og interaktive teknologier, kand.2år
3002 Indoeuropæisk, kand.
3003 Internat.virksomhedsk, Interkult. markedsstud, cand.ling.merc.2år
3004 Internat. Virksomhedsk., Amerikanske studier, kand.2år
3005 Internat. Virksomhedsk., Europæiske studier, cand.ling.merc.2år
3006 International virksomhedskommunikation i arabisk, bach.
3007 International virksomhedskommunikation i engelsk, bach.
3008 Internat. virksomhedskommunik., engelsk-it-webkomm.,bach.
3009 Internat. virksomhedskommunik., spansk og medier, bach.
3010 International virksomhedskommunikation i spansk, bach.
3011 Internat. virksomhedskommunik., tysk og medier, bach.
3012 International virksomhedskommunikation tysk, bach.
3013 Internat. virksomhedskommunikation, engelsk og IT, bach.
3014 International virksomhedskommunikation i fransk, bach.
3015 Internat. virksomhedskommunikation, spansk og IT, bach.
3016 Internat. virksomhedskommunikation, tysk og IT, bach.
3017 International virksomhedskommunikation, sproglig og kulturel formidling, bach.
3018 International virksomhedskommunikation i 2 fremmedsprog, bach.
3019 Softwareteknologi, ing.bach.
3020 Moderne tysklandsstudier,master
3021 Internationale forhold, kand.2år
3022 International erhvervsøkonomi med fremmedsprog, bach.
3023 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk og spansk,bach.int.
3024 Erhvervsøkonomi-business, language and culture, kand.2år
3025 Business, Asian Language and Culture, bach.
3026 Erhvervsøkonomi-business, language and culture, bach.
3027 Maskinkonstruktion, ing.bach.
3028 Maskinkonstruktion, civilingeniør 2år
3029 Arkitektur og design, civilingeniør 2år
3030 Sundheds-IT, master
3031 Virksomhedskommunikation, kand.2år
3032 Lingvistik, bach.
3033 Sprogvidenskab og lingvistik, kand.2år
3034 Arabisk- og islamstudier, bach.
3035 Arabisk- og islamstudier, kand.2år
3036 HA (int.) erhvervsøkonomi med fransk,bach.
3037 HA (int.)erhvervsøkonomi med spansk,bach.
3038 HA (int.)erhvervsøkonomi med engelsk,bach.
3039 Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, bach.
3040 Journalistik, cand.mag.2år
3041 Spansk og latinamerikansk sprog og kultur, bach.
3042 Fødevarevidenskab, kand.2år
3044 Amu.adm, administrative funktioner i HR
3045 Biokemi, bach.
3046 Akvatisk miljøbiologi, kand.2år
3047 Engineering (Sustainable Fisheries and Aquaculture), civilingeniør 2år
3048 Biologisk oceanografi, kand.2år
3049 Biomedicinsk teknik, kand.2år
3050 Biosystemteknologi, cand.scient.tech.2år
3051 Bioteknologi, master
3052 Bæredygtig energi, cand.scient.tech.2år
3053 Eksperimentel biologi,bach.
3054 Eksperimentel biologi, kand.2år
3055 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk og tysk, bach.int.
3056 Kemi, miljø og bioteknologi, ingeniør bach.
3057 Kemi, miljø og bioteknologi, kand.2år
3058 Molekylærbiologi, kand.2år
3059 Systembiologi, cand.polyt.2år
3060 Systembiologi, cand.scient.tech.2år
3061 Ledelse af digital kommunikation, kand.2år
3062 Audiologi, bach.
3063 Audiologi, kand.2år
3064 Logopædi, bach.
3065 Pædagogisk audiologi, bach.
3066 Brasilianske studier, bach.
3067 Brasilianske studier, kand.2år
3068 Portugisiske og brasilianske studier, bach.
3069 Portugisiske og brasilianske studier, kand.2år
3070 Europastudier, kand.2år
3071 Øst- og sydøsteuropastudier, bulgarsk, bach.
3072 Øst- og sydøsteuropastudier, grækenlandsstudier, bach.
3073 Øst- og sydøsteuropastudier, polsk, bach.
3074 Øst- og sydøsteuropastudier, russisk, bach.
3075 Østeuropastudier, kand.2år
3076 Erhvervsøkonomi, cand.soc.2år
3077 Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, kand.2år
3078 Avanceret økonomi og finansiering, kand.2år
3079 Innovation og videnøkonomi, kand.2år
3080 Statskundskab, bach.
3081 Økonomi - Nationaløkonomi, kand.2år
3082 Politik og administration, kand.2år
3083 HA(kom.) erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, bach.
3084 Marketing and management communication, bach.
3085 Kulturgeografi, kand.
3086 Geoinformatik (MTM), master
3087 Klassisk filologi, bach.
3088 Græsk, klassisk, bach.
3089 Latin, bach.
3090 Oldtidskundskab, bach.
3091 Vestasiens oldtidshistorie, kand.2år
3092 Interdisciplinære naturvidenskabelige studier, kand.2år
3093 Oplevelsesdesign, kand.2år
3094 Digital design, bach.
3095 Digital design, kand.2år
3096 Interaktive digitale medier, kand.2år
3097 It-produktudvikling, bach.
3098 It og læring, organisatorisk omstilling, kand.2år
3099 Informationsarkitektur, kand.2år
3100 Informationsvidenskab, bach.
3101 Informationsvidenskab, cand.it.2år
3102 Matrikulær informatik, master
3103 Security and mobile computing, civilingeniør 2år
3104 Digitalisering og applikationsudvikling, kand.2år
3105 Software, ing.bach.
3106 Software, civilingeniør 2år
3107 Softwarekonstruktion, civilingeniør 2år
3108 Computerteknologi, cand.scient.tech.2år
3109 Digitale medieteknologier, cand.scient.tech.2år
3110 Design og innovation, civilingeniør 2år
3111 Produktudvikling og innovation,cand.scient.tech.2år
3112 Industriel økonomi og teknologiledelse, civilingeniør 2år
3113 Værdikæder og innovationsledelse, cand.scient.tech.2år
3114 Virksomhedsteknologi, civilingeniør 2år
3115 Elektroteknologi, civilingeniør 2år
3116 Elektroteknologi, ing.bach.
3117 Elektro-mekanisk systemdesign, civilingeniør 2år
3118 Design af mekaniske systemer, civilingeniør 2år
3119 Konstruktion og mekanik, civilingeniør 2år
3120 Fødevareinnovation og sundhed, kand.2år
3121 Produkt- og designpsykologi, ing.bach.
3122 Produktion og konstruktion, ing.bach.
3123 Produktion, kand.2år
3124 By-, energi- og miljøplanlægning, ing.bach.
3125 By-, energi- og miljøplanlægning, civilingeniør 2år
3126 Landinspektørvidenskab,cand.scient.tech.2år
3127 Energiteknik, civilingeniør 2år
3128 Vindenergi, cand.scient.tech.2år
3129 Køleteknik, civilingeniør 2år
3130 Miljø- og arbejdsmiljøledelse, master
3131 Environmental studies, civilingeniør 2år
3132 Fødevareteknologi, civilingeniør 2år
3133 Fødevarevidenskab, cand.scient.tech.2år
3134 Molekylær ernæring og fødevareteknologi, kand.2år
3135 Amu.trp, lager, terminal og logistik
3136 Klinisk farmaci, kand.2år
3137 Lægemiddelvidenskab, kand.2år
3138 Farmaceutisk kemi, kand.2år
3139 Kemi, kand.2år
3140 Anvendt kemi, civilingeniør 2år
3141 Medicin og teknologi, civilingeniør 2år
3142 Teknisk geologi, cand.scient.tech.2år
3143 Didaktik, dansk, kand.2år
3144 Didaktik, matematik, kand.2år
3145 Didaktik, materiel kultur, kand.2år
3146 Didaktik, musikpædagogik, kand.2år
3147 Moderne kultur, kand.2år
3148 Æstetik og kultur, bach.
3149 Cognitive Semiotics, kand.2år
3150 Journalistik, medier og globalisering, kand.2år
3151 Informationsvidenskab, cand.mag.2år
3152 Informationsvidenskab og kulturformidling, master
3153 Veterinary public health,master
3154 Art and technology, bach.
3155 Biomedicinsk informatik, kand.2år
3156 Produktudvikling og innovation, civilingeniør 2år
3157 Social Work,European Master
3158 Latinamerikastudier, kand.2år
3159 Amu.mej, pasning af dyr
3160 Internat. virksomhedskommunikation, dansk, kand.2år
3161 Urban Studies, kand.2år
3162 Kognitionsvidenskab, bach.
3163 Webkommunikation, kand.2år
3164 Informations- og kommunikationsvidenskab, kand.2år
3165 Kuratering, master
3166 Internat. virksomhedskommunikation, arabisk, bach.
3167 Tourism management, kand.2år
3168 Cyber Security, civilingeniør 2år
3169 Software Engineering, civilingeniør 2år
3170 Economics and Business Administration - General Management and Analytics, kand.2år
3171 Kognitionsvidenskab,bach.
3172 Tjekkisk,bach.
3173 Bosnisk-kroatisk-serbisk, kand.2år
3174 Cognitive Science, kand.2år
3175 Amu.eli, gas- og oliefyrede installationer
3176 Arkitekturens teknik, æstetik og metoder,master
3177 Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering, ingeniør bach.
3178 Virksomhedskommunikation, kand.2år
3179 Corporate Communication, kand.2år
3180 Webkommunikation, kand.2år
3181 Amu, fri-institutionsforsøg
3182 Information Technology in IT, Communication and Organisation, kand.2år
3183 Informationsvidenskab og kulturformidling, kand.2år
3184 Information Science and Cultural Communication, kand.2år
3185 HA almen erhvervsøkonomi, bach.
3186 Economics and Business Administration, bach.
3187 Erhvervsøkonomi, kand.2år
3188 Economics and Business Administration, kand.2år
3189 Politik og international forvaltning, kand.2år
3190 International Public Administration and Politics, kand.2år
3191 Globale studier, kand.2år
3192 Global Studies, kand.2år
3193 Antropologi, kand.2år
3194 Anthropology, kand.2år
3195 Film- og medievidenskab, kand.2år
3196 Film- and Media Studies, kand.2år
3197 Rumlige design og samfund, kand.2år
3198 Spatial Designs ans Society, kand.2år
3199 Socialt entreprenørskab og management, kand.2år
320 Pædagogik, ivu (eud)
3200 Social Entrepreneurship and Management, kand.2år
3201 Virksomhedsledelse, kand.2år
3202 Business Administration and Leadership, kand.2år
3203 Økonomi, kand.2år
3204 Economics, kand.2år
3205 Jura, kand.2år
3206 Laws, kand.2år
3207 Sundhedsinnovation, kand.2år
3208 Akademiuddannelse i automation og drift
3209 Statskundskab, kand.2år
3210 Political Science, kand.2år
3211 Sociale interventionsstudier, kand.2år
3212 Social Intervention Studies, kand.2år
3213 Internationale udviklingsstudier, kand.2år
3214 International Development Studies, kand.2år
3215 Kultur- og sprogmødestudier, kand.2år
3216 Cultural Encounters and Communication Studies, kand.2år
3217 Mekanik og produktion, ing.bach.
3218 Geoteknologi, ing.bach.
3219 Geoteknologi, ing.bach.
3220 Arkæologi, bach.
3221 International kommunikation og multimedier, bach.
3222 Informationsteknologi, civilingeniør 2år
3223 Energi management (overbygning), prof.bach.
3224 Journalistik, kand.2år
3225 Omsorg, sundhed og pædagogik, Individuel EUD
3226 Kontor, handel og forretningsservice, Individuel EUD
3227 Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Individuel EUD
3228 Teknologi, byggeri og transport, Individuel EUD
3229 Virksomhedsstudier, kand.2år
3230 Svagstrøm, ing.prof.bach.
3231 Fødevarer, jordbrug og oplevelser
3232 Omsorg, sundhed og pædagogik
3233 Kontor, handel og forretningsservice
3234 Teknologi, byggeri og transport
3235 Business studies, kand.2år
3236 Engelsk, kand.2år
3237 English, kand.2år
3238 Bioteknologi, ing.prof.bach.
3239 Biotechnology, ing.prof.bach.
3240 Datalogi, kand.2år
3241 Computer Science, kand.2år
3242 Molekylærbiologi, kand.2år
3243 Molecular Biology, kand.2år
3244 Kemi, kand.2år
3245 Chemistry, kand.2år
3248 Folkesundhedsvidenskab, kand.2år
3249 Public Health, kand.2år
3250 Kemi og bioteknologi, ing.bach.
3251 Chemistry-biotechnology, ing.bach.
3252 Robotteknologi, ing.bach.
3253 Robot Systems, ing.bach.
3254 Matematik, kand.2år
3255 Mathematics, kand.2år
3256 Fysik, kand.2år
3257 Physics, kand.2år
3258 Matematik-økonomi, kand.2år
3259 Mathematics-Economics, kand.2år
3260 Biologi, kand.2år
3261 Energi og Miljø, diplomuddannelse
3262 Buschauffør i kollektiv trafik
3263 Buschauffør i kollektiv trafik
3264 Buschauffør i kollektiv trafik
3265 Turistbuschauffør
3266 Turistbuschauffør
3267 Kranfører
3268 Kranfører
3269 Kranfører
3270 Gartner
3271 Gartner
3272 Klassisk filologi, bach.
3273 Klassisk filologi, kand.2år
3274 Biology, kand.2år
3275 Jordbrugvirksomhed(overbygning).prof.bach.
3276 Lingvistik, kand.2år
3277 Linguistics, kand.2år
3278 AMU. adm, praktisk myndighedsudøvelse
3279 Molekylær biomedicin /Molekylær medicin, kand.2år
3280 Molecular Biomedicine, kand.2år
3281 Kommunikation, kand.2år
3282 Communication Studies, kand.2år
3283 Informationsvidenskab, kand.2år
3284 Information Science, kand.2år
3285 Amu.træ, møbelproduktion, halvfabrikata, bygningskomponenter mv.
3286 Electronics, ing.prof.bach.
3287 Amu.trp, klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel
3288 Jordbrug (overbygning), prof.bach.
3289 Nature and Agricultural Management (overbygning), prof.bach.
3291 Amu.ind, fremstilling af præcisionsprint og automatisk produktion
3298 Miljøbiologi, kand.2år
3299 Environmental Biology, kand.2år
3300 EU-studier, kand.2år
3301 EU-Studies, kand.2år
3302 Geografi/Geografi og geoinformatik, kand.2år
3303 Geography/Geography and Geoinformatics, kand.2år
3304 Erhvervsøkonomi, bach.
3305 Akademiuddannelse i VVS-installation
3306 Akademiuddannelse i EL-installation
3307 Interkulturelle markedsstudier, kand.2år
3308 Hovedpinesygdomme, master
3309 Lægemiddelregistrering, master
3310 Interkulturelle studier i fransk, kand.2år
3311 Interkulturelle studier i italiensk, kand.2år
3312 Interkulturelle studier i latinamerikastudier, kand.2år
3313 Interkulturelle studier i Latinamerika og Spanien, kand.2år
3314 Globale områdestudier, kand. 2 år
3315 Interkulturelle studier i tysk, kand.2år
3316 Designledelse, diplomuddannelse
3317 Media Arts Cultures, kand.2år
3318 Interkulturelle studier, kand.2år
3319 Arbejdsmarkedsrettet Dansk
3320 Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik
3321 Gæstestuderende
3322 Åben uddannelse
3323 HHX, 2-årig
3325 Erhvervsuddannelse uden nærmere angivelse (EUX)
3326 IT-software, kand.2år
3327 Kommunikation, bach.
3328 Matematisk-fysisk faggruppe, kand.
3329 Folkeskolelærer,bach.
3330 Teknisk, cand. scient.tech.2år
3331 Operations Management, civilingeniør 2år
3333 Kemi- og bioteknik, ing.prof.bach.
3334 Religion studier/religionsvidenskab, kand.2år
3335 Kommunikation og digitale medier, bach.
3336 Audiologopædi, kand.2år
3337 Kulturformidling, kand.
3338 Kultur og kulturformidling, kand.2år
3339 Kunsthistorie, bach.
3340 Computerteknologi, civilingeniør 2år
3341 Teknisk geologi, civilingeniør 2år
3342 Datalogi, bach.
3343 Audiologopædi, bach.
3344 Biosystemteknologi, civilingeniør 2år
3345 Fødevareteknologi, civilingeniør 2år
3346 Ruslandstudier, bach.
3347 IT-produktudvikling, kand.2år
3350 Akademiuddannelse i Byggekoordination
3351 Akademiuddannelse i Byggeteknologi
3352 Akademiuddannelse i Miljøteknologi
3353 Engineering (General Engineering), ing.bach.
3354 Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering, civilingeniør 2år
3355 Bioteknologi (engelsk), ing.prof.bach.
3356 Østeuropastudier, bach.
3357 Forretningsudvikling, ing.prof.bach.
3363 Business Administration and Data Science, kand.2år
3364 Amu.eli, køleautomatik og varmepumper
3365 Amu.eli, maritime el-installationer
3366 Miljøkemi og forvaltning, AO
3367 Klimatilpasning, AO
3368 Teknisk videnskab (ingeniørvidenskab), bach.
3369 Kognitions- og datavidenskab, bach.
3370 Teknisk videnskab (cyber- og computerteknologi), bach.
3371 Mechanical Engineering, bach.
3372 Mechanical Engineering, civilingeniør 2år
3373 Teknisk videnskab i mekanik, ing.bach.
3374 Teknisk videnskab i mekanik, cand.polyt.
3375 Data stewardship, AO
3376 Business, Asian Language and Culture - Japanese, bach.
3377 Quantum Information Science, kand.2år
3378 Jura (SDU), kand.2år
3379 Jura (SDU), bach.
3380 Kulturforståelse, kand.2år
3381 Semiotik, kand.2år
3382 Population Studies, kand.2år
3383 Natur og jordbrugsproduktion, prof.bach.
3384 Almen ingeniørvidenskab, ing.bach.
339 Handel/kontor, ivu (eud)
3401 Fødevarer, jordbrug og oplevelser (grundforløb plus)
3402 Omsorg, sundhed og pædagogik (grundforløb plus)
3403 Kontor, handel og forretningsservice (grundforløb plus)
3404 Teknologi, byggeri og transport (grundforløb plus)
353 Bygge/anlæg, ivu (eud)
3535 International Food Quality and Health, kand.2år
354 Jern/metal, ivu (eud)
355 Grafisk, ivu (eud)
358 Teknik/industri i øvrigt, ivu (eud)
3598 fiktiv afsluttet grundforløb
3599 Amu.trp, transportoptimering
360 Service, ivu (eud)
3600 Amu.adm, administration og assistance i sundhedssektoren
3601 Amu.met, transportteknisk område
3602 Amu.bai, anvendelse af entreprenørmateriel
3603 Amu.met, automatik- og procesteknisk område
3604 Amu.met, flyteknisk område
3605 Amu.bai, maling og overfladebehandling bygninger m.v.
3606 Amu.met, guld- og sølvsmedeområdet
3607 Amu.adm, IKT-administration og vedligeholdelse
3608 Amu.ind-met, skibsbygningstekniske område
3609 Amu.adm, foto-, film-, tv- og redaktionel produktion
3610 Amu.met, smedeteknisk område
3611 Amu.bai, spildevandsbehandling
3612 Amu.adm, detailhandel
3613 Amu.adm, produktion af trykt og digital kommunikation
3614 Amu.adm, handel og logistik
3615 Amu.bai, stilladsmontage
3616 Amu.adm, spedition og shipping
3617 Amu.adm, offentlig forvaltning og sagsbehandling
3618 Amu.adm, administration
3619 Amu.adm, viden- og forretningsservice
3620 Amu.adm, turist og rejse
3621 Amu.bai, tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier
3622 Amu.ind-met, støberiteknisk område
3623 Amu.adm, ledelse
3624 Amu.met, maskin- og værktøjsområdet
3625 Amu.bai, vejbygning og belægninger
3626 Amu.met, elektronik- og svagstrømsteknisk område
3627 Amu.met, data- og kommunikationsteknisk område
3628 Amu.adm, finansiel rådgivning og forsikring
3629 Amu.soc, pædagogisk arbejde med børn og unge
3630 Amu.adm, forsikring og pension
3631 Amu.bai, anlægskonstruktioner og råhuse
3632 Amu.lev, industrislagtning og forædling af kødprodukter
3633 Amu.bai, boringer på land og jordbundsundersøgelser
3634 Amu.lev, detailforarbejdning og forædling af ferskvarer
3635 Amu.mej, maskiner og teknik landbruget
3636 Amu.srv, ejendomsservice
3637 Amu.bai, aptering af bygninger mv.
3638 Amu.lev, reception, servering og service
3639 Amu.bai, nedrivning og affaldshåndtering
3640 Amu.mej, planteproduktion i landbruget
3641 Amu.mej, husdyrproduktion i landbruget
3642 Amu.mej, pasning af zoodyr, hobbydyr og fisk
3643 Amu.bai, kloakering
3644 Amu.bai, isolering af tekniske anlæg
3645 Amu.bai, projektering, sagsbeh., reg. og teknisk salg
3646 Amu.mej, produktion og pakning mejeriprodukter
3647 Amu.lev, brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling
3648 Amu.ind, laboratorieservice
3649 Amu.lev, madfremstilling - institutionskøkkener
3650 Amu.ind-met, svejsning og termisk skæring i metal
3651 Amu.met, teknisk design og tegning i industrien
3652 Amu.eli, elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg
3653 Amu.eli, elevatorteknik
3654 Amu.eli, el-forsyningsanlæg
3655 Amu.eli, bygningers el-installationer og antennemontage
3656 Amu.eli, service på hvidevare- og køleautomatik
3657 Amu.eli, intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg
3658 Amu.eli, sikrings- og alarmteknik
3659 Amu.eli, tele- og datateknik
3660 Amu.srv, pleje af hår, hud og negle
3661 Amu.srv, urmageri
3662 Amu.srv, optometri
3663 Amu.srv, industriel vask og efterbehandling tekstiler
3664 Amu.ind, beklædnings- og textilområdet
3665 Amu.ind, travers-portalkran-riggerområdet
3666 Amu.mej, etablering og pleje af grønne områder og anlæg
3667 Amu.mej, produktion af og rådgivning om planteskoleplanter
3668 Amu.mej, produktion af og rådgivning om væksthusplanter
3669 Amu.ind, overfladebehandling stålkonstruktioner
3670 Amu.ind, spåntagende metalindustri
3671 Amu.ind, køle- og klimaanlæg
3672 Amu.ind, montage af elektronik
3673 Amu.adm, operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning
3674 Amu.mej, skovbrug og landskabsdrift
3675 Amu.ind, fremstilling af medicinalvarer og -produkter
3676 Amu.adm, praktisk kirketjeneste
3677 Amu.ind, industriel produktion af levneds- og nydelsesmidler
3678 Amu.ind, procesindustriel produktion af non-food produkter
3679 Amu.srv, rengøringsservice
3680 Amu.ind, arbejdets organisering ved produktion i industrien
3681 Amu.ind, plastområdet - hærdeplast
3682 Amu.ind, plastområdet - plastsvejsning
3683 Amu.ind, plastområdet - termoplast
3684 Amu.ind, montage af lettere industriprodukter
3685 Amu.ind, elektroniske komponenter og produkter
3686 Amu.ind, forsynings- og distributionssektorerne
3687 Amu.srv, vagtservice
3688 Amu.soc, patientrelateret service på sygehusene
3689 Amu.lev, madfremstilling - restaurant, kantine og catering
3690 Amu.eli, blikkenslagerarbejde
3691 Amu.eli, servicering af varme og sanitet
3692 Amu.soc, omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde
3693 Amu.eli, installation og service af klima og ventilation
3694 Amu.eli, Installation service - varme-vand-afløb vvs-området
3695 Amu.soc, sundheds-og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
3696 Amu.eli, skorstensfejerarbejde
3697 Amu.eli, industrielle rørsystemer og anlæg
3698 Amu.srv, tandteknik
3699 Amu.træ, bolig- og autointeriørmontering
3700 Amu.træ, massivtræmøbel
3701 Amu.adm, kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere
3702 Amu.træ, savværk og halvfabrikata
3703 Amu.træ, vinduer, døre og bygningskomponenter
3704 Amu.træ, plademøbel
3705 Amu.met, cykelmekanisk område
3706 Amu.met, entreprenør- og landbrugstekniske område
3707 Amu.met, køleteknisk område
3708 Amu.met, klimateknisk område
3709 Amu.met, varmeteknisk område (fyrede anlæg)
3710 Amu.ind, betjening og programmering industrirobotter
3711 Amu.ind, produktion i fiske- og fjerkræindustrien
3712 Amu.ind, pladebearbejdende metalindustri
3713 Amu.ind, industriel overfladebehandling
3714 Amu.trp, grundkompetence chauffør - bus
3715 Amu.trp, grundkompetence lager og terminal
3716 Amu.trp, lager og logistik
3717 Amu.trp, klargøring af togmateriel
3718 Amu.trp, renovation
3719 Amu.trp, flytning og møbeltransport
3720 Amu.trp, redning
3721 Amu.trp, post
3722 Amu.trp, specialbefordring af personer
3723 Amu.trp, transportarbejde i lufthavne
3724 Amu.trp, havn og terminal
3725 Amu.ind, medicinfremstilling
3726 Amu.soc, arbejde på klubområdet og i kulturhuse
3727 Amu ind, fremstilling af hybride print
3728 Amu.trp, grundkompetence chauffør - gods
3729 Amu.trp, grundkompetence chauffør - taxi
3730 Amu.trp, godstransport ad landevej
3731 Amu.trp, personbefordring med bybus, rutebil og taxi
3732 Amu.trp, lastbilkran
3733 Amu.trp, mobilkran
3734 Amu.trp, vintertjeneste
3735 Amu, fælleskataloget
3736 Amu, overgangsordnings FKB
3737 Amu.trp, erhvervsfiskere
3738 Amu, individuel kompetenceafklaring
3739 Amu.met, de maritime håndværksfag
3740 Amu.met, karrosseritekniske område
3741 Amu.met, køretøjsområdet
3742 Amu.met, låseteknik
3743 Amu.met, vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien
3744 Landskabsarkitektur, kand.
3745 Agronomi, kand.2år
3746 It til organisationer, kand.2år
3747 Kulturgeografi, kand.2år
3749 Amu.ind, betjening af travers-portalkran-riggerudstyr
375 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (eud)
3750 Datanom
3751 Amu.ind, produktion af køle- og klimaanlæg
3752 IT-administrator
3753 Amu.bai, anlægsarbejder
3754 Amu ind, montage af lettere industriprodukter
3755 Erhvervsdiplom Lederuddannelse
3756 Amu.ind, fremstilling af produkter i plast
3757 Amu.ind, plastsvejsning
3758 Amu.ind, procesindustriel produktion
3759 Amu.ind, metalindustriel bearbejdning
3760 Ejendomsmægler
3761 Amu.met, opbygning og drift af offshore installationer
3762 Amu.bai, beton- og montagebyggeri
3763 Amu.bai, bygge- og anlægsopgaver i lettere/tungere materialer
3764 Amu.bai, gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring
3765 Erhvervsdiplom Merkonom
3766 Amu.bai, industriel fremstilling af betonvarer/ -elementer
3767 Amu.bai, konstruktion og montage med glas og aluminium
3768 Amu.adm, detailhandel
3769 Amu, individuel kompetence vurdering
3770 Erhvervsdiplom Human resource development HRd
3771 Amu.mej, drift af gartneri, havecenter og planteskole
3772 Amu.trp, national og international personbefordring med bus
3773 Amu.trp, transport af levende dyr
3774 Amu.soc, socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
3775 Finansiel videreuddannelse
3776 Amu ind, metrologi i metalindustrien
3777 Amu.trp, tanktransport
3778 Amu.lev, mad til grupper med varierede behov for ernæring
3779 Amu.met, teknisk dokumentation i industriel produktion
3780 Fodplejer opskoling
3781 Amu.træ, produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv.
3782 Amu.adm, administration og assistance tandklinikken
3783 Amu.ind-met, støberi- og metalskrotningsindustri
3784 Amu.ind, postale produkter og processer
3785 Kloakmester
3786 Amu.met, cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område
3787 Amu.met, udvikling og produktion til digitale medier
3788 Amu.ind, operatøropgaver i el-forsyning
3789 Amu.met, teater-, udstillings- og eventområdet
3790 Landbrug, overbygningsuddannelse
3791 Amu.ind, betjening af industrirobotter for operatører
3792 Amu.ind, arbejdets organisering ved produktion i industrien
3793 Amu.srv, teltmontage
3794 Amu.rustfri, arbejde i den rustfrie stålindustri
3795 Amu.ind, overfladebehandling
3796 Amu ind, produktion af elektronikprodukter
3797 Amu.srv, teltmontage
3798 Amu.adm, instruktion og adm. funktioner i træning og sport
3799 Amu.mej, skov- og naturforvaltning og naturformidling
380 Jordbrug/fiskeri, ivu (eud)
3800 Financial controller
3801 Akademiuddannelse i skatter og afgifter
3802 Akademiuddannelse i socialt arbejde
3803 Akademiuddannelse i beskæftigelse
3804 Akademiuddannelse i tolkning
3805 Amu.soc, audiologiske og neurofysiologiske område
3806 Akademiuddannelse i international handel og markedsføring
3807 Akademiuddannelse i energiteknologi
3808 Amu.adm. produktion af kommunikations- og medieprodukter
3810 Merkonom
3811 Naturvidenskab una, bach. (RUC)
3812 Natural Sciences, bach. (RUC)
3813 Humanistisk una, bach. (RUC)
3814 Global Humanities, bach. (RUC)
3815 Samfundsvidenskab una, bach. (RUC)
3816 Social Sciences, bach. (RUC)
3835 Pc-bruger
3836 Uden profil, akademiuddannelse
3837 Akademiuddannelse i kommunikation og formidling
3838 Akademiuddannelse i international handel og markedsføring
3839 Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring
3840 Akademiuddannelse i ledelse
3841 Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi
3842 Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion
3843 Akademiuddannelse i finansiel rådgivning
3844 Akademiuddannelse i human ressource
3845 Revision
3846 Akademiuddannelse i Informationsteknologi
3847 Akademiuddannelse i international transport og logistik
3848 Akademiuddannelse i gastronomi
3849 Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration
385 Transport mv., ivu (eud)
3850 Akademiuddannelse i sundhedspraksis
3851 Akademiuddannelse i ungdomspædagogik
3852 Akademiuddannelse i retail
3853 Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis
3855 Teknonom
3868 Amu bai, planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg
3869 Amu.lev, slagtning, forædling og salg af kød og convenience
3870 Tilsynstekniker
3871 Amu.trp, personbefordring med bybus og rutebil
3872 Værkstedsfunktionær
3873 Amu.trp, personbefordring med letbane
3874 Amu. trp, personbefordring med metro og letbane
3875 Akademiøkonom una
3876 Særskilte moduler, akademiuddannelse
3877 Akademiuddannelse i naturvejledning
3878 Akademiuddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling
3880 Arbejdsstudietekniker
3881 Amu.mej, landbrugdsproduktionen
3882 Amu.ind-met, svejsning, skæring og maritim produktion i metal
3883 Amu.trp, personbefordring med mindre køretøjer
3884 Amu.eli, vvs-installationer og vedvarende energiløsninger
3885 Landmand, efteruddannelse
3886 Amu.ind, belysningsanlæg
3887 Amu.eli, bygningers el-installationer
3888 Amu.eli, vedvarende energi- og forsyningsanlæg - el
390 Social/sundhed, ivu (eud)
3910 Merkantile grundfag
3915 Merkantile område- og specialefag
3920 Tekniske grundfag
3925 Tekniske område- og specialefag
3930 Korte kurser ved erhvervsskoler
3935 Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
3939 Iværksætteruddannelse
3940 Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler
3941 Erhvervsuddannelser, fagspecifikke kurser
3942 Tx-enkeltfag
3943 Mellemlange videregående uddannelser, fagspecifikke kurser
3944 Lange videregående uddannelser, korte kurser
3945 Maler, videreuddannelse
3950 Videregående tekniker
3955 Tf-kursus
3960 Sektoroverskridende, åben uddannelse
3961 Indledende kurser til VVU
3965 Blomsterbinder
3970 Service og oplevelser, akademiuddannelse
3972 Akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi
400 Kort videregående uddannelse una, ivu (KVU)
4000 Markedsøkonom
4001 Handelseksamen, almen linie
4002 Handelseksamen, sproglig linie
4003 Handelseksamen, regnskabslinie
4004 Handelseksamen, butikslinie
4005 Akademiøkonom i indkøb og import
4006 Akademiøkonom i logistik og transport
4007 Hhx, 2-årig (gl. ordn.)
4008 Hhx, 1-årig
4009 Systemprogrammør
4010 Edb-assistent
4011 Akademiøkonom i international handel
4012 Akademiøkonom i international markedsføring
4013 Mikroinstruktør
4014 Datamatiker
4015 Eksportkonsulent
4016 Hotel- og rejselivstekniker
4019 Eksporttekniker
4020 Akademiøkonom i transport
4021 Akademiøkonom i afsætning
4022 Akademiøkonom i eksport
4023 Akademiøkonom i indenlandsk afsætning
4024 Akademiøkonom i detailhandel
4025 Akademiøkonom i udenrigshandel
4026 Akademiøkonom i markedsføring og service
4027 Akademiøkonom i økonomi og informatik
4028 Akademiøkonon i service, hotel og turisme
4030 Labratorie-, kemo- og miljøtekniker
4031 Htx, 2-årig (gl. ordn.)
4036 Laborant
4037 Produktudvikler
4038 Trikotageassistent
4039 Tekstilassistent
4042 Datamatiker
4043 Computer Science
4044 Farveriassistent
4045 Teknisk tegner
4046 Laborant
4047 Chemical and Biotechnical Science
4048 Computerteknologi, bach.
4051 Amu.met, cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område
4052 Levnedsmiddeltekniker
4053 Konfektionsassistent
4061 Bygningskonstruktør
4063 Gastekniker
4064 Elektroniktekniker
4065 Maskintekniker
4069 Vvs-tekniker
4075 Kunsthåndværk, guld- og sølvformgivning
4080 Maskinist
4082 Maskinmester (gl.ordning)
4083 Maskinmester, udvidet
4084 Grafonom i teknik og økonomi
4085 Grafonom i kommunikation
4088 Crafts in Glass and Ceramics, prof.bach.
4089 Byggekoordinator
4090 Vildtforvalter
4091 Trætekniker
4092 Kort- og landmålingstekniker
4093 Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
4094 Herregårdsskytte
4095 Konfektionsassistent, tekstil
4096 Kvalitets- og måletekniker
4097 Miljøtekniker
4098 Levnedsmiddelassistent
4102 Skibsteknik og Marin konstruktion, prof.bach
4103 Støberitekniker
4104 Former
4105 Smed
4106 Maskinuddannelse
4107 Værktøjsuddannelsen
4108 Finmekaniker
4109 Industriteknikeruddannelsen
4110 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
4111 Automatik- og procesuddannelsen
4112 Elektriker
4113 Mekaniker
4114 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
4115 Cykel- og motorcykelmekaniker
4116 Guld- og sølvsmedeuddannelsen
4117 Metalsmed
4118 Skibstømrer
4119 Bogbinder
4120 Jern og metal, basisår
4121 Industriel reparatør
4122 Ædelstensfatter
4123 Ædelmetalstøber
4124 Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
4125 Personvognsmekaniker
4126 Industrisvejser
4134 Akademiuddannelse i Ernæring
4135 Produktør
4136 Snedkeruddannelsen
4137 Maskinsnedker
4138 Plastmager og procesoperatør
4139 Pottemager
4140 Porcelænsmaler
4141 Boligmonteringsuddannelsen
4142 Skomager
4143 Beklædningshåndværker
4144 Industrioperatør
4145 Tandtekniker
4146 Hospitalsteknisk assistent
4147 Film- og tv-produktionsuddannelsen
4148 Fotograf
4149 Mediegrafiker
4150 Grafisk tekniker
4151 Anlægsgartner
4152 Produktionsgartner
4153 Skov- og naturtekniker
4154 Landbrugsuddannelse (gl.)
4155 Transportuddannelse
4156 Vejgodstransportuddannelsen
4157 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger
4158 Træfagenes byggeuddannelse
4159 VVS-energiuddannelsen
4160 Landbrugsuddannelsen
4161 Bager og konditor
4162 Gourmetslagter
4163 Slagter
4164 Gastronom
4165 Ejendomsservicetekniker
4166 Ferskvareassistent
4168 Hotel- og fritidsassistent
4169 Tekstile erhvervsuddannelse
4170 Bygge og anlæg, basisår
4171 Bygnings- og brugerservice, individuel eud
4189 Sundhedsservicesekretær
4190 Kontoruddannelse med specialer
4191 Handelsuddannelse med specialer
4192 Detailhandelsuddannelsen med specialer
4193 Finansuddannelsen
4194 Kontoruddannelse, kontorservice
4195 Teknik 2. skoleperiode
4196 Kontoruddannelse, kundekontaktcenter
4197 Eventkoordinator
4198 Hg
4199 Ti teknisk introduktionskursus
4202 Hi handel introduktionskursus
4207 Biokemi, kand.2år
4208 Biokemi, kand.
4215 Lastvognsmekaniker
4217 Bådmekaniker
4230 Skibstekniker
4244 Lastvognsmekaniker (gl.)
4247 Flytekniker
425 Formidling/erhvervssprog, ivu (kvu)
4252 Karrosseriteknikeruddannelsen
4256 Beslagsmed
4259 Køletekniker
4268 Modelsnedker
4273 Glarmester
4274 Bygningsmaler
4275 Skiltetekniker
4276 Autolakerer
4278 Murer
4281 Stenhugger og stentekniker
4282 Stukkatør
4289 Skorstensfejer
4292 Teknisk isolatør
430 Kunstnerisk, ivu (kvu)
4302 Bådserviceassistent
4303 Lager- og terminaluddannelsen
4304 Skibsmontør
4305 Teknisk designer
4306 Havne- og terminaluddannelsen
4309 Plastmager
4311 Procesoperatør
4312 Elektronikoperatør
4313 Forsyningsoperatør
4315 Teater-, event- og av-tekniker
4320 Levnedsmiddelfag, basisår
4321 CNC-teknikuddannelsen
4332 Skibsmekaniker
4357 Frontline radio-tv-supporter
4358 Frontline PC-supporter
4360 Grafisk, basisår
4362 Overfladebehandler
4369 Byggemontagetekniker
4370 Serviceassistent
4380 Service, basisår
439 Samfundsfaglig, ivu (kvu)
4422 Tjener
4428 Kantinemedhjælper og køkkenassistent
4431 Ernæringsassistent
4432 Mejerist
4437 Tarmrenser
4442 Receptionist
4443 Møller
4445 Cafeteria- og kantineassistent
4450 Have- og parkingeniør, prof.bach.
4456 Webudvikler
4473 Serigraf
4483 Urmager
4488 Frisør
4498 Optometrist (erhvervsfaglig)
4502 Glasmager
4503 Glassliber
4504 Glasrørsblæser
4510 Beklædningsoperatør
4511 Tandklinikassistent
4520 Jordbrugsfag, basisår
4522 Fitnessuddannelsen
4524 Kosmetiker
4525 Ortopædist
4550 Landtransport, basisår
4562 Videreuddannelse i odontologisk praksis
4563 Bygningssnedker
4568 Møbelsnedker og orgelbygger
459 Teknisk, ivu (kvu)
4601 Maritime håndværksfag
4603 Tagdækker
4604 Data- og kommunikationsuddannelsen
4605 Digital media uddannelsen
4615 Greenkeeper
4626 Væksthusgartner
4629 Dyrepasser
4634 Greenkeeperassistent
4640 Veterinærsygeplejerske
4663 Ambulancebehandler
4669 Togklargøringsuddannelsen
4670 Sikkerhedsvagt
4673 Personbefordringsuddannelsen
4680 Postuddannelse
4685 Lufthavnsuddannelsen
4710 Det merkantile område
4712 Teknologi og kommunikation
4713 Bygge og anlæg
4714 Håndværk og teknik
4715 Fra jord til bord
4716 Mekanik, transport og logistik
4717 Service
4725 Erhvervsgrunduddannelse EGU
4730 Bil, fly og andre transportmidler
4731 Bygge og anlæg
4732 Bygnings- og brugerservice
4733 Dyr, planter og natur
4734 Krop og stil
4735 Mad til mennesker
4736 Medieproduktion
4737 Produktion og udvikling
4738 Strøm, styring og IT
4739 Sundhed, omsorg og pædagogik
4740 Transport og logistik
475 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (kvu)
4750 Teknologi- og kommunikation, individuel eud
4754 Mekanik, transport og logistik, individuel eud
4756 Krop og stil, individuel eud
4758 Merkantile område, individuel eud
4760 Jord til bord, individuel eud
4762 Service, individuel eud
4763 Forberedende grunduddannelse (FGU)
4780 Social- og sundhedshjælper (eud)
4781 Social- og sundhedsuddannelsen (eud)
4782 Pædagogisk assistentuddannelse (eud)
4783 Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
4784 Dyr, planter og natur, individuel eud
4785 Medieproduktion, individuel eud
4786 Produktion og udvikling, individuel eud
4787 Bygge og anlæg, individuel eud
4788 Mad til mennesker, individuel eud
4789 Strøm, styring og it, individuel eud
4790 Social- og sundhedshjælper
4791 Social- og sundhedsassistent
480 Jordbrug/fiskeri, ivu (kvu)
4800 Global innovation management, kand.2år
4801 Globale forretningssystemer, ing.bach.
485 Transport mv., ivu (kvu)
4860 Billedskærer
4861 Forgylder
4874 Børstenbinder
4876 Kurvemager
4880 Defektrice
490 Social/sundhed, ivu (kvu)
495 Forsvar/politi, ivu (kvu)
4994 Iværksætter
4996 Informatikassistent
4998 Fængselsbetjent, merituddannelse
4999 Transportbetjent
500 Mellemlang videregående uddannelse una, ivu(MVU)
5000 Akademiuddannelse i projektledelse - medie og kommunikionbranchen
5001 Akademiuddannelse i kreativitet og design
5003 Akademiøkonom i kommunikation og reklame
5004 Akademiøkonom, salgskonsulent
5005 Akademiøkonom i international erhvervsinformation
5006 Akademiøkonom i internationalt salg
5007 Akademiøkonom i miljø og økonomi
5008 Akademiøkonom i sport og fritid
5009 Akademiøkonom i hotel- og restaurantledelse
5017 Gas-, vand- og sanitetsmester
5020 Akademiøkonom i bilbranchen
5021 Politikadet
5025 Eksamineret eksportør
5030 Byggetekniker
5032 El-installatøruddannelse
5035 Plasttekniker
5036 Modeltekniker
5037 Tekstil- og beklædningstekniker
5038 Modelkonstruktør
5045 Værkstedsskoleforløb
5050 Tf-kursus
5055 Designer, bach.
5060 Værkstedsteknisk grundskole, bandagist
5063 Designer, kand.2år
5071 Jordbrugstekniker
5074 Food business engineer
5075 Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
5076 Akademiøkonom i designmanagement
5077 Akademiøkonom i sprog og økonomi
5078 Akademiøkonom i handel med fast ejendom
5079 Akademiøkonom i international telekommunikation
5080 Htx
5082 Multimediedesigner
5083 Mediekoordinator
5084 Innovation og entrepreneurship
5085 Akademiøkonom i kommunikation og formidling
5086 Logistikøkonom
5087 Visualizer
5089 Global ledelse og design af produktionsnetværk (GMM), ing.prof.bach.
5090 Hhx
5093 Akademiøkonom i servicesektor management
5094 Akademiøkonom i østeuropæisk handel
5095 Akademiøkonom i markedskommunikation
5096 Akademiøkonom i grafisk kommunikation
5099 Sundhedsadministrativ koordinator
5111 Børneforsorgspædagog, småbørnslinie
5112 Børneforsorgspædagog, almen linie
5113 Socialpædagog
5114 Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
5115 Socialpædagog, videreuddannelse
5116 Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
5117 Pædagogisk arbejde, diplomuddannelse
5118 Omsorgspersonale, fortsætteruddannelse
5119 Offentlig administration, prof.bach.
5120 Socialpædagog, fællesuddannelse
5121 Finansøkonom
5122 Handelsøkonom
5123 Markedsføringsøkonom
5124 Service- og oplevelsesøkonomi
5125 Administrationsøkonom
5126 FIF flygtninge, adgangskursus til videregående uddannelse
5127 Socialrådgiver, prof.bach.
5128 Socialrådgiver, årskursus
5129 Autoteknolog
5130 Bygningskonstruktør, prof.bach.
5131 Designteknolog
5132 Installatør
5133 IT-teknolog
5134 Jordbrugsteknolog
5135 Procesteknolog
5136 Produktionsteknolog
5137 E-designer
5138 Industriel designer (overbygning), prof.bach.
5139 Driftsteknolog offshore
5140 Teknisk manager offshore
5141 Ernæringsteknolog
5142 Pædagogisk grunduddannelse
5143 Markedsføringsøkonom
5144 Social og sundhed, grundforløb
5145 Beskæftigelsesvejleder
5146 Plejer
5147 Social- og sundhedshjælper
5148 Sygehjælper
5149 Plejehjemsassistent
5150 Kiropraktor, forskole
5151 Fysioterapi, prof.bach.
5152 Social- og sundhedsassistent
5153 Ergoterapi, prof.bach.
5154 Ergo- og fysioterapeut ledende/undervisende, videreuddannelse
5155 Fodterapeut
5156 Økonoma
5157 Psykomotorik, prof.bach.
5158 Radiograf, prof.bach.
5159 Bioanalytiker, prof.bach.
5160 Urban landskabsingeniør, prof.bach.
5161 Bandagist, prof.bach.
5162 El-installatør
5163 VVS-installatør
5165 Klinisk biomekanik, bach.
5166 Sygeplejerske, prof.bach.
5168 Sundhedsplejerske
5169 Ledende sygeplejerske
5171 Sundheds- og sygeplejerske, videreuddannelse
5174 Energiteknolog
5175 Jordemoder, prof.bach.
5176 Optometrist, prof.bach.
5177 Farmakonom
5178 Sygeplejerske, diplomeksamen
5179 Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
5180 Sygeplejevidenskab, kand.2år
5182 Sikkerhedsfunktionær
5183 Styrmand, 1-årig
5184 Skibsmaskinist
5185 Radiotelegrafist
5186 Kommunikationsoperatør, søfart
5187 Vagtofficer
5188 Juniorofficer, prof.bach.
5189 Maskinmester
5190 Styrmand (skibsfører)
5191 Skibsofficer dual-purpose, prof.bach.
5192 Juniorofficer, 2.teoridel
5193 Juniorofficer, 3.teoridel
5194 Skibsfører, seniorofficer, prof.bach.
5195 Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
5196 Enhedsfunktionær, fængselsvæsnet
5197 Værkmester, fængselsvæsnet
5198 Polititjenestemand
5199 Fængselsbetjent
520 Pædagogik, ivu (mvu)
5200 Postelev
5201 Teleelev
5202 Postassistent
5203 Automationsteknolog
5205 Toldbetjent
5206 Toldassistent
5207 Toldfaglig grunduddannelse
5208 Toldsekretær
5209 Toldfuldmægtig
5210 Laboratorie-, fødevare- og procestekn. (overbygning), prof.bach.
5211 Jordbrugsvirksomhed (overbygning), prof.bach.
5212 IT-produktdesign, kand.2år
5213 Robotteknologi, civilingeniør 2år
5214 Netværk og distribuerede systemer, civilingeniør 2år
5215 Lokomotivfører
5216 Regulering og automation, civilingeniør 2år
5217 Trådløse kommunikationssystemer, civilingeniør 2år
5218 Vision, grafik og interaktive systemer, civilingeniør 2år
5219 Indlejrede softwaresystemer, civilingeniør 2år
5220 Skibsfører (uden gymnasial uddannelse)
5221 Maskinmester m. eud-baggrund (ledelse-drift), prof.bach.
5222 Maritim transport og skibsledelse (seniorofficer), prof.bach.
5223 Maskinmester m. gymnasial baggrund (ledelse-drift), prof.bach.
5224 Maskinmester, prof.bach.
5226 Skibsfører, prof.bach.
5227 Maritim transport og skibsledelse (juniorofficer), prof.bach.
5230 Adgangskursus, skov- og landskabsingeniør
5236 Akustik og audioteknologi, civilingeniør 2år
5237 Signalbehandling og beregning, civilingeniør 2år
5238 Miljøteknolog
5239 Miljøvidenskab, cand.tech.2år
5240 Kemiteknik, civilingeniør 2år
5241 Bioinformatik og systembiologi, civilingeniør 2år
5242 Menneskeorienteret kunstig intelligens, civilingeniør 2år
5243 Mekanik, civilingeniør 2år
5244 Maritim teknologi, kand.2år
5245 Kemi og bioteknologi, cand.scient.tech.2år
5246 Politivirksomhed, prof.bach.
5247 Interaktivt design, ing.prof.bach.
5248 Fødevareteknologi, ing.prof.bach.
5249 Elektronik, civilingeniør 2år
525 Formidling/erhvervssprog, ivu (mvu)
5250 Elektrisk energiteknologi, ing.prof.bach.
5251 Stærkstrømsteknologi, ing.prof.bach.
5252 Byggeri og anlæg, ing.prof.bach.
5253 Byggeri og infrastruktur, ing.prof.bach.
5254 Bygning, ing.prof.bach.
5255 Bygningsteknik, ing.prof.bach.
5256 Globale forretningssystemer, ing.prof.bach.
5257 Elektronik, ing.prof.bach.
5258 Elektronik og datateknik, ing.prof.bach.
5259 Elektroteknologi, ing.prof.bach.
5260 Civilingenør una, civilingeniør 2år
5261 Bygning, civilingeniør 2år
5262 Elektro, civilingeniør 2år
5263 Kemi, civilingeniør 2år
5264 Maskin, civilingeniør 2år
5265 Klinisk biomekanik, kand.2år
5266 Forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme, ing.prof.bach.
5267 Informations- og kommunikationsteknologi, ing.prof.bach.
5268 It og økonomi, ing.prof.bach.
5269 It-elektronik, ing.prof.bach.
5270 Kemiteknologi, ing.prof.bach.
5271 Computerteknologi, civilingeniør 2år
5272 Miljø, civilingeniør 2år
5273 Kemi og bioteknologi, civilingeniør 2år
5274 Teknisk geologi, civilingeniør 2år
5275 Kemi- og bioteknologi, ing.prof.bach.
5276 Maskinteknik, ing.prof.bach.
5277 Maskinteknologi, ing.prof.bach.
5278 Materials Science, ing.prof.bach.
5279 Nanoteknologi, ing.prof.bach.
5280 Produktion (Produktionsteknik), ing.prof.bach.
5281 Softwareteknologi, ing.prof.bach.
5282 Kemiteknik og International Business, ing.prof.bach.
5283 Mobilitet, Transport og Logistik, ing.prof.bach.
5284 Robotteknologi, ing.prof.bach.
5285 Nordisk urban planlægning, kand.2år
5286 Business analytics, civilingeniør 2år
5287 Designteknolog
5288 Design, Technology and Business
5289 IT-teknolog
5290 IT Technology
5291 Produktionsteknolog
5292 Production Technology
5293 Multimediedesigner
5294 Multimedia Design
5295 Fiskeriteknolog
5296 Markedsføringsøkonom
5297 Marketing Management
5299 Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen
530 Kunstnerisk, ivu (mvu)
5300 Bygning, teknikumingeniør
5301 Byggeri og anlæg, ing.prof.bach.
5302 Civil Engineering, ing.prof.bach.
5303 Klima og forsyningsteknik, ing.prof.bach.
5304 Climate and Supply Engineering, ing.prof.bach.
5305 Elektroteknik, teknikumingeniør
5306 Softwareteknologi, ing.prof.bach.
5307 Software Technology, ing.prof.bach.
5308 Proces og innovation, ing.prof.bach.
5309 Fødevaresikkerhed og -kvalitet, ing.prof.bach.
5310 Maskinretning, teknikumingeniør
5311 Maskinteknologi, ing.prof.bach.
5312 Mechanical Engineering, ing.prof.bach.
5315 Produktion, teknikumingeniør
5324 Lyddesign, prof.bach.
5325 Modulordning, teknikumingeniør
5326 Produktudvikling og teknisk integration (overbygning), prof.bach.
5327 Business Development Engineer, ing.prof.bach.
5328 Teknologi og økonomi, ing.prof.bach.
5329 Design og innovation, ingeniør prof.bach.
5331 Global business og teknologi, ing.prof.bach.
5332 Diplomingeniør, prof.bach. una
5333 Maskin, ing.prof.bach.
5334 Stærkstrøm, ing.prof.bach.
5335 Bygning, ing.prof.bach.
5336 Produktion, ing.prof.bach.
5337 Svagstrøm, ing.prof.bach.
5338 Elektronik og IT, ing.prof.bach.
5339 Kemi, ing.prof.bach.
5340 Diplomingeniør prof.bach.
5341 Materialeteknologi, ingeniør prof.bach.
5342 Levnedsmiddelingeniør
5343 IT, ing.prof.bach.
5344 IT for datamatiker, ingeniør prof.bach.
5345 Arktisk byggeri og infrastruktur, ing.prof.bach.
5346 Bygningsdesign, ing.prof.bach.
5347 Bæredygtig energiteknik, ing.prof.bach.
5348 Bygning, akademiingeniør
5349 Information, akademiingeniør
5350 Bygning, akademiingeniør
5351 Anlæg, akademiingeniør
5352 Elektro, akademiingeniør
5353 Global business og teknologi, ing.prof.bach.
5354 Global Business Engineering, ing.prof.bach.
5355 Kemi, akademiingeniør
5356 Energi, akademiingeniør
5357 Maskin, akademiingeniør
5358 Industri, akademiingeniør
5359 Teknisk manager offshore (overbygning), prof.bach.
5360 Civilingeniør una
5361 Bygning, civilingeniør 2år
5362 Elektronik, civilingeniør 2år
5363 Kemi, civilingeniør 2år
5364 Maskin, civilingeniør 2år
5365 Bygning-almen, civilingeniør 2år
5385 Teknologibaseret forretningsudvikling, civilingeniør 2år
5387 Miljøteknologi, civilingeniør 2år
5388 Virksomhedssystemer, civilingeniør 2år
539 Samfundsvidenskab ivu (mvu)
5391 Energi, civilingeniør 2år
5397 Software engineering, civilingeniør 2år
5399 Teknisk videnskab, ph.d.
5400 Landbrugsvidenskab, kand.
5401 Jordbrugsøkonomi, kand.
5403 Mejeribrug, kand.
5405 Fødevarevidenskab, kand.
5407 Havebrugsvidenskab, kand.
5409 Havebrugsvidenskab, anlæg, kand.
5410 Agricultural Development, kand.2år
5411 Skovbrugsvidenskab, kand.
5413 Landinspektør, kand.
5414 Animal-derived foods, kand.2år
5415 Veterinærvidenskab, kand.
5416 Veterinærvidenskab, ph.d.
5417 Veterinær- og jordbrugsvidenskab, ph.d.
5418 Jordbrug, ph.d.
5419 Miljøvidenskab, kand.2år
5420 Miljø- og naturessourceøkonomi, kand.2år
5421 Forest ecosystems, nature and society, kand.2år
5422 Sustainable development in agriculture, kand.2år
5423 Forests and livelihoods, kand.2år
5424 Global Management and Manufacturing, ing.prof.bach.
5425 Farmaci, kand.
5426 Innovation og entrepreneurship (overbygning), prof.bach.
5427 Farmaceut, ph.d.pharm.
5428 Jordbrug, natur og miljø, kand.2år
5429 Bioteknologi, ing.prof.bach.
5430 Klinisk ernæring, kand.2år
5431 Tandplejer
5432 Klinisk tandtekniker
5433 Tandlæge, kand.
5434 Tandplejer, prof.bach.
5435 Tandlæge-odontologi, ph.d.odont.
5436 Integreret design, ing.prof.bach.
5437 Graphic Storytelling, prof.bach.
5438 Multiplatform storytelling and production, prof.bach.
5439 Mekatronik, ing.prof.bach.
5440 Folkeskolelærer, prof.bach.
5441 Lærer fra Den frie Lærerskole
5442 Forsyningsteknik -vand,spildevand,fjernvarme, ingeniør prof.bach.
5443 Pædagogisk grunduddannelse PGU
5444 Pædagog, prof.bach.
5445 Børnehavepædagog
5446 Nanoteknologi, ingeniør prof.bach.
5447 Fritidspædagog
5448 Global skovforvaltning, kand.2år
5449 Sustainable Forest and Nature Management, kand.2år
545 Naturvidenskab, ivu (mvu)
5450 Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
5451 Klinisk diætist
5452 Miljøkemi, kand.2år
5453 Human ernæring, kand.2år
5454 Landskabsforvaltning, kand.2år
5455 Kombineret (Kgl. veterinær- landbohøjsk.), kand.2år
5456 Katastrofe- og risikomanager, prof.bach.
5457 Fødevareteknologi og -applikation, prof.bach.
5458 Mejeriteknologi, prof.bach.
5459 Laboratorie-, fødevare- og procestekn. (overbygning), prof.bach.
5460 Ernæring og sundhed, prof.bach.
5461 Bibliotekar
5462 Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
5463 Informationsstudier, bach.
5464 Forskningsbibliotekar
5465 Informationsvidenskab og kulturformidling, kand.2år
5466 Ocean Engineering, civilingeniør 2år
5467 Bibliotekar,bach.
5468 Bibliotekar, kand.2år
5469 Global Nutrition and Health, prof.bach.
5470 Arkitekt, kand.
5471 Bibliotekar DB
5472 It-sikkerhed (overbygning), prof.bach.
5473 E-handel (overbygning), prof.bach.
5474 Social Data Science, kand.2år
5475 Softwareudvikling (overbygning), prof.bach.
5476 Sportsmanagement (overbygning), prof.bach.
5477 Design og business, diplomuddannelse
5478 Laboratorie- og fødevareteknologi (overbygning), prof.bach.
5479 Chemical and Biotechnical Technology and Food Technology (overbygning), prof.bach.
5480 Arkitekt, ph.d.
5483 Visuel kommunikation, prof.bach.
5484 Trafik og transport, ingeniør prof.bach.
5485 Grafisk kommunikation, prof.bach.
5486 Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
5487 TV- og medietilrettelæggelse, prof.bach.
5488 Webudvikling (overbygning), prof.bach.
5489 International handel og markedsføring (overbygning), prof.bach.
5490 Finans, prof.bach.
5491 International hospitality management (overbygning), prof.bach.
5492 Eksport og teknologi, prof.bach.
5493 Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk
5494 Design og business (overbygning), prof.bach.
5495 Erhvervssproglig begynderprøve, russisk
5496 Erhvervssproglig begynderprøve, spansk
5497 Smykker, teknologi og business, prof.bach.
5498 Tresproglig korrespondent
5499 Digital konceptudvikling (overbygning), prof.bach.
5500 Skat, prof.bach.
5501 Erhvervssprogligt grundstudium i engelsk
5502 Erhvervssprogligt grundstudium i fransk
5503 Erhvervssprogligt grundstudium i italiensk
5505 Erhvervssprogligt grundstudium i russisk
5506 Erhvervssprogligt grundstudium i spansk
5507 Erhvervssprogligt grundstudium i tysk
5508 Erhvervssprog administrativ, grunduddannelse
5510 Erhvervssprogligt grundstudium 2 sprog
5511 International Hospitality Management (overbygning), prof.bach.
5512 Bachelor of International Hospitality Management (overbygning), prof.bach.
5513 International handel og markedsføring (overbygning), prof.bach.
5514 International Sales and Marketing (overbygning), prof.bach.
5515 Finans, prof.bach.
5516 Financial Management and Service, prof.bach.
5517 Eksport og teknologi, prof.bach.
5518 Export and Technology Management, prof.bach.
5532 Engelsk, cand.negot.
5533 Fransk, cand.negot.
5534 Tysk, cand.negot.
5535 Spansk, cand.negot.
5536 Arabisk, cand.negot.
5537 Polsk, cand.negot.
5538 Service- og oplevelsesøkonomi
5539 Service and Experience Management
5540 Elektronik (SDU), ing.prof.bach.
5544 Kemi og bioteknologi (SDU), civilingeniør 2år
5548 Logistikøkonom
5549 Logistics Management
5550 Erhvervssproglig diplomprøve ED una
5551 Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5552 Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5553 Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5554 Electronic Systems, civilingeniør 2år
5555 Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5556 Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5557 Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5558 Handelsøkonom
5559 Commerce Management
5560 Erhvervssproglig afgangseksamen EA
5567 Finansøkonom
5568 Financial Management
5569 Fiskeriteknologi, ing.prof.bach.
5570 Cand.interpret.2år una
5571 Engelsk, cand.interpret.
5572 Fransk, cand.interpret.
5573 E-designer
5574 E-design
5575 Russisk, videregående erhvervssproglig uddannelse
5576 Spansk, cand.interpret.
5577 Tysk, cand.interpret.
5578 Konferencetolkning, master
5579 It-arkitektur, prof.bach.
5580 Lic.ling.merc.3år
5584 Autoteknolog
5585 Automotive Technology
5588 Computer Engineering (AAU), civilingeniør 2år
5589 Multikulturel organisationskommunikation, kand.2år
559 Teknisk, ivu (mvu)
5590 Kommunikationsdesign, kand.2år
5591 Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, engelsk, kand.2år
5592 Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, fransk, kand.2år
5593 Italiensk, cand.ling.merc.2år
5594 Virksomhedskommunikation (engelsk), kand.2år
5595 Russisk, kand.2år
5596 Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, spansk, kand.2år
5597 Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, tysk, kand.2år
5598 Datalingvistik, kand.2år
5599 Sproglig informatik, kand.2år
5600 Forskole, musikkonservatorium
5601 Hovedskole (musik)
5604 Diplomklasse (musik)
5605 Diplomklasse-orgel (musik)
5606 HA international shipping og handel, bach.
5607 Musikpædagog
5608 Musikledelse, musikpædagog
5609 Musikpædagog almen
5610 Internat. virksomhedskommunikation, engelsk, kand.
5611 Solist musisk, instrumental/vokal
5612 Global Environment and Development, kand.2år
5613 Musikteoretisk speciale
5614 Computer Engineering, ing.bach.
5615 Komponistklasse
5616 Musikpædagogik, organister
5617 Dirigentklasse (musik)
5620 Operaakademi
5621 Internat. virksomhedskommunikation, engelsk, kand.2år
5622 Fransk-internat. virksomhedskommunikation, kand.2år
5623 Internat. virksomhedskommunikation, tysk, kand.2år
5624 Internat. virksomhedskommunikation, spansk, kand.2år
5625 Jordbrugsteknolog
5626 Agro Business and Landscape Management
5627 Energiteknolog
5628 Energy Technology
5629 Design og anvendelse af kunstig intelligens, ing.prof.bach.
5630 Erhvervssproglig korrespondent una
5631 Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
5632 Erhvervssproglig korrespondent, fransk
5633 Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
5634 Business og vandteknologi, prof.bach.
5635 Erhvervssproglig korrespondent, russisk
5636 Erhvervssproglig korrespondent, spansk
5637 Erhvervssproglig korrespondent, tysk
5638 Automationsteknolog
5639 Automation Engineering
5640 Bygningskonstruktør, prof.bach.
5641 Architectural Technology and Construction Management, prof.bach.
5642 Produktudvikling og teknisk integration (overbygning), prof.bach.
5643 Product Development and Integrative Technology (overbygning), prof.bach.
5644 Design og business (overbygning), prof.bach.
5645 Design and Business (overbygning), prof.bach.
5646 Smykker, teknologi og business, prof.bach.
5647 Jewellery, Technology and Business, prof.bach.
5648 Webudvikling (overbygning), prof.bach.
5649 Web Development (overbygning), prof.bach.
5650 Industriel 3D-print, prof.bach.
5651 HA(jur.) erhvervsøkonomi-jura, bach.
5652 Erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.(jur.)2år
5653 Erhvervsøkonomi og politik, kand.2år
5654 HA erhvervsøkonomi og jura, bach.
5655 Software Technology, ing.prof.bach.
5656 HA(it) erhvervsøkonomi-informationsteknologi, bach.
5657 Erhvervsøkonomi og informationsteknologi, kand.2år
5658 Erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.2år
5659 Digital konceptudvikling (overbygning), prof.bach.
5660 Digital Concept Development (overbygning), prof.bach.
5661 HA sprog, bach.
5662 Interpret, cand.merc.2år
5663 HA (int.) erhvervsøkonomi med tysk, bach.
5664 Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
5665 Business Economics and Information Technology, prof.bach.
5666 HA(mat.) erhvervsøkonomi-matematik, bach.
5667 Erhvervsøkonomi og matematik, kand.2år
5668 Innovation og entrepreneurship (overbygning), prof.bach.
5669 Innovation and entrepreneurship (overbygning), prof.bach.
5670 Erhvervssprog 2 sprog, korrespondent
5671 Erhvervssprog engelsk-fransk, korrespondent
5672 Erhvervssprog engelsk-tysk, korrespondent
5673 Erhvervssprog fransk-tysk, korrespondent
5674 Erhvervssprog engelsk-russisk, korrespondent
5675 Erhvervssprog engelsk-spansk, korrespondent
5676 Erhvervssprog fransk-spansk, korrespondent
5677 Erhvervssprog tysk-spansk, korrespondent
5678 Erhvervssprog engelsk-italiensk, korrespondent
5679 Erhvervssprog fransk-italiensk, korrespondent
5680 Cand.ling.merc.2år una
5681 Erhvervssprog tysk-italiensk, korrespondent
5682 Erhvervssprog tysk-russisk, korrespondent
5683 Kommunikation, prof.bach.
5684 Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
5685 Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
5686 Fremmedsprog og digital markedskommunikation, prof.bach.
5687 Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
5688 Skuespil
5689 Dans og koreografi
5690 Scenekunstnerisk produktion
5692 Iscenesættelse
5695 Tegnsprogstolkning, overbygning
5698 Musical
5700 HA almen erhvervsøkonomi, bach.
5701 HA informatik, bach.
5702 HA kommunikation, bach.
5703 Erhvervsøkonomi, kand.2år
5704 HA sprog, bach.
5705 Erhvervsøkonomi, ph.d.
5706 Natur- og kulturformidling, prof.bach.
5707 Registreret revisor
5708 Revision, kand.2år
5709 HA erhvervsanalyse, bach.
5710 HD-1.del
5711 HA turisme, bach.
5712 HA(fil.) erhvervsøkonomi-filosofi, bach.
5713 HA international business, bach.
5714 HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
5715 Leisure management, prof.bach.
5716 HA(psyk) erhvervsøkonomi-psykologi, bach.
5717 Erhvervsøkonomi og psykologi, kand.2år
5718 HA erhvervsøkonomi-sports management, bach.
5719 Afsætningsøkonomi og udenrigshandel, HD-2.del
5720 Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
5721 Afsætningsøkonomi, HD-2.del
5722 Finansiering, HD-2.del
5723 Forsikring, HD-2.del
5724 Organisation, HD-2.del
5725 Regnskabsvæsen, HD-2.del
5726 Udenrigshandel, HD-2.del
5727 Indkøbs- og transportøkonomi, HD-2.del
5728 Informatik, HD-2.del
5729 Miljø-revision, HD-2.del
5730 Retail and key account, HD-2.del
5731 Registreret revisor
5732 Finansiel rådgivning, HD-2.del
5733 Interkulturel markedskommunikation, bach.
5734 HA(soc.) erhvervsøkonomi-sociologi, bach.
5735 Journalist, prof.bach.
5736 Fotojournalist, prof.bach.
5737 Service management, kand.2år
5738 Maskinintelligens, kand.2år
5739 Datahåndtering, kand.2år
5740 Pædagogik, kand.2år (DPU)
5741 Psykologi-pædagogik, kand.2år (DPU)
5742 Pædagogik faglig , kand.2år (DPU)
5743 Humanistisk pædagogik, kand.2år (DPU)
5744 Matematik-nat.-pædagogik, kand.2år (DPU)
5745 Pædagogik, ph.d. (DPU)
5746 Diplomuddannelse i pædagogik (DPU)
5747 Diplomuddannelse, psykologi-pædagogisk
5748 Diplomuddannelse, humanistisk pædagogik (DPU)
5749 Diplomuddannelse, matematik-nat.-pædagogik (DPU)
575 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (mvu)
5750 Officer A-linien, hæren
5751 Business administration (MBA), master
5752 Public administration (MPA), master
5753 Public management (MPM), master
5754 Public health (MPH), master
5755 Officer B-linien, hæren
5756 Technology management (MTM), master
5757 Public policy (MPP), master
5758 Multimedia arts (MMA), master
5759 Multimedia science (MMS), master
5760 Officer A-linien, søværnet
5761 Event management og økonomi, prof.bach.
5762 Bachelor of Leisure Management, prof.bach.
5764 HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
5765 Officer B-linien, søværnet
5766 Natur- og kulturformidling, prof.bach.
5767 Natural and Cultural Heritage Management, prof.bach.
5769 Organisatorisk læring, bach.
5770 Officer A-linien, flyvevåbnet
5771 Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
5772 Value Chain Management, prof.bach.
5774 Interaktionsdesign, kand.2år
5775 Officer B-linien, flyvevåbnet
5779 Human resource management, kand.2år
5780 HA i digital ledelse, bach.
5781 HA japansk, bach.
5782 Japansk, cand.merc.2år
5783 HA(pol.) international erhvervsøkonomi-politik, bach.
5784 Politisk kommunikation og ledelse, kand.2år
5785 Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, kand.2år
5786 Erhvervsøkonomi-filosofi, kand.2år
5787 Kommunikationsledelse og erhvervsøkonomi, cand.merc.2år
5788 Management creative business processes, kand.2år
5789 Organisation, innovation og entrepreneurship, kand.2år
5790 Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach.
5791 Tegnsprogstolkning, overbygning
5792 Language administration (MLA), master
5793 Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
5794 Gymnasiepædagogik (MIG), master
5795 Computer-mediated communication (MCC), master
5796 Læreprocesser (MLP), master
5797 HA kinesisk, bach.
5798 Information technology (MI), master
5799 Dataanalyse (overbygning), prof.bach.
580 Jordbrug/fiskeri, ivu (mvu)
5800 Film-, tv- og videoproduktion
5801 Fotograf, film og tv produktion
5802 Tonemester, film og tv produktion
5803 Instruktør, film og tv produktion
5804 Filmklipper, film og tv produktion
5805 Manuskriptuddannelse, film og tv produktion
5806 Filmproducer, film og tv produktion
5807 Animationsuddannelse, film, tv og interaktive medier
5808 Animation, prof.bach.
5809 Billedkunst, kand.3år
5810 Billedkunst og bildende kunst, videregående
5811 Billedkunst, grund- og normaluddannelse
5812 Billedkunst, kunstteori og formidling, kand.2år
5813 Billedkunst, bach.
5814 Strategisk salg og marketing, HD-2.del
5815 TV-uddannelsen
5816 Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
5817 Tv tilrettelæger / dokumentarinstruktør
5818 Supply chain management, HD-2.del
5820 Grafik, videregående
5821 Maleri, videregående
5822 Skulptur, videregående
5823 Mur- og rumkunst, videregående
5824 Kunstteori og -formidling, kand.
5830 Restaureringsteknik
5831 Konservering og restaurering, bach.
5832 Konservator una, kand.2år
5833 Konserveringsteknik, monumentalkunst, bach.
5834 Konserveringsteknik, naturhistorisk, bach.
5835 Konserveringsteknik una, bach.
5836 Konserveringsteknik, bach.
5837 Konserveringsteknik, kulturhistorisk, bach.
5838 Konserveringsteknik, grafisk, bach.
5839 Konservator, ph.d.
5840 Konservator kunst, kand.2år
5841 Konservator kulturhistorisk, kand.2år
5842 Konservator grafisk, kand.2år
5843 Konservator monumentalkunst, kand.2år
5844 Konservator naturhistorisk, kand.2år
5845 Teaterteknik
5846 Teaterteknik, lys
5847 Teaterteknik, lyd
5848 Teaterteknik, produktion (scene)
5849 Teaterinstruktør
585 Transport mv., ivu (mvu)
5850 Scenografi
5851 Dramatisk skrivekunst
5852 Teaterteknik, regi
5855 Skuespiller
5856 Dans
5857 Dansepædagog
5858 Dans og participation, kand.2år
5860 Officer, hæren
5861 Softwareudvikling (overbygning), prof.bach.
5862 Software Development (overbygning), prof.bach.
5863 Sportsmanagement (overbygning), prof.bach.
5864 Sport Management (overbygning), prof.bach.
5865 Officer, søværnet
5870 Officer, flyvevåbnet
5873 Sprogofficer
5874 Civil-militær tolk
5875 V.U.T., flyvevåbnet
5876 Sergent, hæren
5878 Sergent, søværnet
5879 Sergent, flyvevåbnet
5880 V.O.U., hæren
5881 Adgangskursus til markedsføringsøkonom
5882 Adgangskursus til urban, skov- og landskabsingeniør
5883 Adgangskursus til urban landskabsingeniør
5884 Adgangskursus til maritime uddannelser
5885 V.O.U., søværnet
5890 P.O.G.U., flyvevåbnet
5895 Musikprofil
5897 Koreografi, kand.2år
5898 Scenekunst, kand.2år
5899 Kor- og ensembleledelse
590 Social/sundhed, ivu (mvu)
5900 Konservatorieuddannelse 1 (musik)
5907 Konservatorieuddannelse 3 (musik)
5908 Rytmisk musik, musikpædagog
5910 Konservatorieuddannelse 2 (musik)
5911 Rytmisk musik, lydtekniker (gl)
5912 Music management, bach.
5913 Musikledelse, kand.2år
5916 Tidlig musik, kand.2år
5919 Rytmisk musik, solistklasse
5920 Musik-sang, rytmisk musikpædagog
5923 Tonemester (musik) (gl.)
5927 Musik og bevægelse/performance, bach.
5928 Musikledelse, bach.
5929 Musik og bevægelse/performance, kand.
5931 Internat. virksomhedskommunik,eng.-internat.marketing, bach.
5932 Tysk erhvervssprog og europæiske studier, bach.
5933 Internat. virksomhedskommunik, eng.-europæiske studier, bach.
5934 Internat. virksomhedskommunik, fransk-europæiske studier, bach.
5935 Internat. virksomhedskommunik, spansk-europæiske studier, bach.
5936 Internat. virksomhedskommunik., tysk - kommunikation, bach.
5937 Internat. virksomhedskommunik., spansk - kommunikation, bach.
5938 Internat. virksomhedskommunik., engelsk - kommunikation, bach.
5939 Internat. virksomhedskommunik., fransk - kommunikation, bach.
5940 Engelsk og organisationskommunikation, bach.
5941 Fransk erhvervssprog kombineret una, bach.
5942 Tysk erhvervssprog kombineret una, bach.
5943 Erhvervssprog og kulturformidling, bach.
5944 Erhvervssprog og IT, bach.
5945 Erhvervssprog og pædagogik, bach.
5946 Engelsk erhvervssprog kombineret una, bach.
5947 Markedsføringsøkonomi og engelsk erhvervssprog, bach.
5948 Information management, bach.
5949 Spansk erhvervssprog kombineret una, bach.
595 Forsvar, ivu (mvu)
5950 Erhvervssprog, bach.
5951 Engelsk-fransk erhvervssprog, bach.
5952 Engelsk-italiensk erhvervssprog, bach.
5953 Engelsk-russisk erhvervssprog, bach.
5954 Engelsk-spansk erhvervssprog, bach.
5955 Engelsk-tysk erhvervssprog, bach.
5956 Fransk-italiensk erhvervssprog, bach.
5957 Fransk-spansk erhvervssprog, bach.
5958 Fransk-tysk erhvervssprog, bach.
5959 Tysk-italiensk erhvervssprog, bach.
5960 Tysk-russisk erhvervssprog, bach.
5961 Tysk-spansk erhvervssprog, bach.
5962 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk, kand.2år
5963 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, fransk, cand.negot.2år
5964 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, tysk, kand.2år
5965 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, spansk, kand.2år
5966 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, arabisk, kand.2år
5967 Polsk, cand.negot.2år
5968 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, kinesisk, kand.2år
5969 Erhvervsøk-erhv.spr, internat. turisme-fritidsman, kand.2år
5970 Internat. virksomhedskommunik., tysk-fransk, bach.
5971 Internat. virksomhedskommunik., tysk-spansk, bach.
5972 Internat. virksomhedskommunik., engelsk-fransk, bach.
5973 Internat. virksomhedskommunik., engelsk-spansk, bach.
5974 Internat. virksomhedskommunik., engelsk-tysk, bach.
5975 Internat. virksomhedskommunik., fransk-spansk, bach.
5976 International virksomhedskommunikation, engelsk, bach.
5977 International virksomhedskommunikation, fransk, bach.
5978 International virksomhedskommunikation, spansk, bach.
5979 International virksomhedskommunikation, tysk, bach.
5980 Hotelmanagement, bach.negot.
5981 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, kinesisk, bach.
5982 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk, bach.negot.
5983 Fransk, bach.negot.
5984 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, tysk, bach.negot.
5985 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, spansk, bach.negot.
5986 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, arabisk, bach.negot.
5987 Polsk, bach.negot.
5988 Engelsk-amerikanske studier erhvervssproglig, bach.
5989 Erhvervsøk.-erhv.spr., internat. turisme-fritidsman., bach.negot.
5990 Erhvervssprog og medie, bach.
5991 Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
5992 International marketing erhvervssproglig, bach.
5993 Kommunikation, bach.
5994 Russisk-spansk erhvervssprog, bach.
5995 Folkemusik
5996 Tidlig musik, diplom 5år
600 Kandidat una, ivu (lvu)
6000 Kandidatsupplering (DPU)
6001 Samfundsvidenskab, basis (bach.) (AAU)
6002 Teknik-naturvidenskab, basis (bach.) (AAU)
6003 Sproglig-pædagogik, basis (bach.) (AAU)
6004 Musisk-æstetisk, basis (bach.) (AAU)
6005 Samfundsvidenskab, basis (kand.) (AAU)
6006 Teknik- naturvidenskab, basis (kand.) (AAU)
6007 Sproglig pædagogik, basis (kand.) (AAU)
6008 Musisk-æstetisk, basis (kand.) (AAU)
6009 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, kand.2år
6010 Musikterapi, kand.
6011 Samfundsvidenskab, kand. (AAU)
6017 Interaktionsdesign, bach.
6018 International virksomhedskommunikation, bach.
6020 Kirkemusiker Orgel og Korledelse (KMOK)
6021 Basislinje orgel
6022 Kirkemusiker
6023 Basislinje sang
6024 Kirkemusiker Sang (KMS)
6025 Kirkemusiker Sang og Korledelse (KSOK)
6026 Eksamenslinje Klokkenist
6027 Diplomlinje Klokkenist
6029 Musikterapi, kand.2år
6030 Musikterapi, bach.
6031 Musikterapi, kand.2år
6040 Europæiske studier, bach.
6045 Internat. virksomhedskommunikation, spansk, bach.
6046 Internat. virksomhedskommunikation, engelsk, bach.
6047 Internat. virksomhedskommunikation, fransk, bach.
6048 Internat. virksomhedskommunikation, tysk, bach.
6050 Medialogy, bach.
6051 Digital design og interaktive teknologier, bach.
6055 Medialogi, kand.2år
6061 Civil- og akademiingeniører una (AAU)
6062 Anlæg, civilingeniør 2år
6063 Bygning, civilingeniør 2år (AAU)
6064 Industri, civilingeniør 2år
6065 Information, civilingeniør 2år
6070 Humanistisk kombination, kand.
6071 Medialogi, bach.
6072 Visual Studies and Art Education, kand.2år
6075 Samfundsvidenskab kombination, kand.2år
6080 Teknisk kombination, kand. (AAU)
6083 Datalogi-økonomi, bach.
6084 Machine learning og data science, bach.
6085 Naturvidenskab kombineret, kand. (AAU)
6100 Politik og international forvaltning, kand.2år
6101 Naturvidenskab, bach. (RUC)
6102 Humanistisk, bach. (RUC)
6103 Samfundsvidenskab, bach. (RUC)
6104 Naturvidenskab, basis (kand.) (RUC)
6105 Humanistisk, basis (kand.) (RUC)
6106 Samfundsvidenskab, basis (kand.) (RUC)
6107 Humanistisk-teknologisk, bach. (RUC)
6110 Politik og forvaltning, kand.2år
6112 Miljø og ressource management, kand.2år
6113 Offentlig driftsøkonomi, kand.2år (RUC)
6115 Tek-Sam - miljøplanlægning, kand.2år
6116 Tek-Sam - miljøplanlægning, kombination (RUC)
6118 Globale studier, kand.2år
6119 Globale studier, kombination (RUC)
6120 Administrativ databehandling, kand.2år
6122 Samfundsøkonomi, kand.2år
6125 Performance-design, kand.2år
6127 Medicinalbiologi, kand.2år
6128 Miljøbiologi, kand.2år
6129 Molekylær biologi, kand.2år (RUC)
6130 Almen biologi, kand.2år
6137 EU studier, kand.2år (RUC)
6140 Psykologi, kand.2år (RUC)
6141 Politik, kand.2år
6142 Socialvidenskab, kand.2år
6143 Kommunikation, kand.2år
6144 Internationale udviklingsstudier, kand.2år
6145 Kommunikation, kombination (RUC)
6147 Journalistik, kand.2år (RUC)
6148 Kultur- og sprogmødestudier, kand.2år
6150 Virksomhedsstudier, kand.2år
6158 Global udvikling, kand.2år
6181 Pædagogik, grunduddannelse (kand.)
6182 Humanistisk, grunduddannelse (kand.)
6183 Kunstnerisk, grunduddannelse (kand.)
6184 Samfundsvidenskab, grunduddannelse (kand.)
6185 Naturvidenskab, grunduddannelse (kand.)
620 Pædagogik, ivu (lvu)
6200 Agrobiologi, kand.2år
6230 Landbrug, kand.2år
6231 Jordbrugsøkonomi, kand.2år
6233 Mejeribrug, kand.2år
6235 Levnedsmiddel, kand.2år
6237 Havebrugsvidenskab, kand.2år
6239 Landskabsarkitektur, kand.2år
6241 Skovbrugsvidenskab, kand.2år
6242 Design og analyse af konstruktioner, ingeniør bach.
6243 Communication Technologies, civilingeniør 2år
6244 Mechanical Engineering, civilingeniør 2år
6245 Management Engineering, civilingeniør 2år
6246 Materials and Nanotechnology, civilingeniør 2år
6247 Structural Design and Analysis, civilingeniør 2år
625 Humanistisk/teologisk, ivu (lvu)
6260 IT una, kand.2år
6261 IT-software, kand.2år
6262 Digital design og kommunikation, kand.2år
6263 Digital innovation og management, kand.2år
6264 Tværfaglig IT-udvikling, kand.2år
6265 Softwaredesign, kand.2år
6266 Spil, kand.2år
6267 Neuroscience og neuroimaging (SDC), kand.2år
6268 Informatik, kand.2år
6269 Elektroteknologi, civilingeniør 2år
6270 Elektroteknologi, cand.scient.tech.2år
6285 Teknisk informationsteknologi, civilingeniør 2år
6296 Musikterapi, fællessemester (kand.) (AAU)
6297 Humanistisk, fællesseminar (kand.) (AAU)
6298 Musikterapi, fællessemester (bach.)
6299 Humanistisk, fællessemester (bach.) (AAU)
630 Kunstnerisk, ivu (lvu)
6300 Forhistorisk arkæologi, kand.
6301 Neuroscience, kand.2år
6302 Dansk-nordisk, kand.
6303 Dramaturgi, kand.
6304 Engelsk, kand.
6305 Eskimologi, kand.
6306 Etnografi og antropologi, kand.
6307 Etnologi europæisk, kand.
6308 Filosofi, kand.
6309 Medievidenskab, kand.
6310 Finsk, kand.
6311 Nordisk folkemindevidenskab, kand.
6312 Fransk, kand.
6313 Interreligiøse islamstudier, kand.2år
6314 Historie, kand.
6315 Informatik, kand.
6316 Idehistorie, kand.
6317 Indiansk sprog og kultur, kand.
6318 Indologi-indisk, kand.
6319 Iransk, kand.
6320 Italiensk, kand.
6321 Mellemøststudier, kand.2år
6322 Arkæologi klassisk, kand.
6323 Klassisk filologi, kand.
6324 Kunsthistorie, kand.
6325 Sprogvidenskab, kand.
6326 Litteraturhistorie, kand.
6327 Litteraturvidenskab, kand.
6328 Arkæologi middelalder, kand.
6329 Musik, kand.
6330 Nederlandsk, kand.
6331 Nygræsk, kand.
6332 Nærorientalsk oldtidskultur, kand.
6334 Portugisisk, kand.
6335 Pædagogik, kand.
6336 Religionsvidenskab, kand.
6337 Religionshistorie, kand.
6338 Rumænsk, kand.
6340 Semitisk, kand.
6342 Slavisk sprog og kultur, kand.
6343 Spansk, kand.
6344 Teatervidenskab, kand.
6346 Tysk, kand.
6347 Ungarsk, kand.
6348 Østasiatisk sprog og kultur, kand.
6349 Audiologopædi, kand.
6350 Basisforløb, åben grunduddannelse (kand.)
6351 Historisk speciale, åben grunduddannelse (kand.)
6352 Kvinde-teknologikultur
6353 Retorik, kand.
6375 Humanistisk, supplering 2 år
6380 Humanistisk, sidefag
6381 Samfundsvidenskab, sidefag
6382 Naturvidenskab, sidefag
6383 Pædagogik, sidefag
6384 Musisk-æstetisk, sidefag
639 Samfundsvidenskab, ivu (lvu)
6393 Pædagogik, supplering
6394 Musisk-æstetisk, supplering
6395 Teknisk, supplering
6396 Naturvidenskab, supplering
6398 Samfundsvidenskab, supplering
6399 Humanistisk, supplering
6400 Audiologopædi, kand.2år
6401 Migrationsstudier, kand.2år
6402 Sprogpsykologi, kand.2år
6405 Dramaturgi, kand.2år
6406 Engelsk, kand.2år
6407 Grønlandske og arktiske studier, kand.2år
6408 Antropologi, kand.2år
6409 Europæisk etnologi, kand.2år
6410 Filmvidenskab, kand.2år
6411 Filosofi, kand.2år
6412 Finsk, kand.2år
6413 Marinarkæologi, kand.2år
6414 Folkemindevidenskab, kand.2år
6415 Arkæologi forhistorisk, kand.2år
6416 Fransk sprog, litteratur og kultur, kand.2år
6417 Historie, kand.2år
6418 Informatik, kand.2år
6419 Idehistorie, kand.2år
6420 Indiansk sprog og kultur, kand.2år
6421 Indologi, kand.2år
6422 Italiensk sprog og kultur, kand.2år
6423 Iransk, kand.2år
6424 Arbejdslivsstudier, kand.2år
6425 Arkæologi klassisk, kand.2år
6426 Klassisk filologi, kand.2år
6428 Kunsthistorie, kand.2år
6429 Litteraturhistorie, kand.2år
6430 Litteraturvidenskab, kand.2år
6431 Middelalder- og renæssancearkæologi, kand.2år
6432 Musikvidenskab/Musik, kand.2år
6433 Nederlandsk, kand.2år
6434 Dansk, kand.2år
6435 Nordisk sprog og litteratur, kand.2år
6436 Nærorientalsk oldtidskultur, kand.2år
6437 Portugisisk, kand.2år
6438 Pædagogik, kand.2år
6439 Religion studier/religionsvidenskab, kand.2år
6440 Religionssociologi, kand.2år
6441 Semitisk, kand.2år
6442 Slavisk sprog og kultur, kand.2år
6443 Spansk- og latinamerikansk sprog og kultur, kand.2år
6444 Sprogvidenskab og lingvistik, kand.2år
6445 Teatervidenskab og performancestudier, kand.2år
6446 Tysk sprog, litteratur og kultur, kand.2år
6447 Ungarsk, kand.2år
6448 Østasiatisk sprog og kultur, kand.2år
6449 Æstetik og kultur, kand.2år
645 Naturvidenskab, ivu (lvu)
6450 Kultur og kulturformidling, kand.2år
6451 Sprog og international virksomhedskommunikation, kand.2år
6452 Multimedia arts, kand.2år
6453 Retorik, kand.2år
6454 Dansk og international virksomhedskommunikation, kand.
6455 Turisme, kand.2år
6456 Kulturformidling, kand.
6457 International Studies, kand.2år
6458 Kultur, kommunikation og globalisering, kand.2år
6459 Bæredygtig kulturarvsmanagement, kand.2år
6460 Humanistisk kombination, kand.2år
6461 Arkæologi, kand.2år
6463 Samfundsvidenskab una, bach.
6464 Bæredygtig turismeledelse, AO
6465 Spanske- og spanskamerikanske studier (SDU), kand.2år
6466 Spansk- og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (AU), kand.2år
6467 Spansk- og latinamerikansk sprog og kultur (AAU), kand.2år
6490 Pædagogik, bifag
6491 Humanistisk, bifag
6492 Kunstnerisk, bifag/sidefag
6493 Samfundsvidenskab, bifag/sidefag
6494 Naturvidenskab, bifag/sidefag
6495 Naturvidenskab una, bach.
6496 Teknisk videnskab una, bach.
6497 Sundhedsvidenskab una, bach.
6500 Audiologopædi, bach.
6502 Mellemøstens sprog og samfund-Nærorientalsk arkæologi, bach.
6504 Sprogvidenskab og lingvistik, bach.
6505 Mellemøstens sprog og samfund - Assyriologi, bach.
6506 Medievidenskab, bach.
6507 Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog, bach.
6508 Interkulturel pædagogik og arabisk, bach.
6510 Dramaturgi, bach.
6512 Engelsk, bach.
6513 Filosofi, kand.2år
6514 Philosophy, kand.2år
6516 Antropologi, bach.
6518 Etnologi europæisk, bach
6520 Film- og medievidenskab, bach.
6522 Filosofi, bach.
6524 Finsk, bach.
6526 Folkemindevidenskab, bach.
6528 Arkæologi forhistorisk, bach.
6530 Fransk sprog, litteratur og kultur, bach.
6532 Biblioteksvidenskab, it og kommunikation, bach.
6534 Historie, bach.
6536 Kommunikation og digitale medier, bach.
6538 Kommunikation og IT, bach.
6540 Idehistorie, bach.
6542 Indianske sprog og kulturer, bach.
6544 Asienstudier, Indologi, bach.
6546 Digital design med interaktionsstudier og IT, bach.
6548 Asienstudier, Indonesisk/Sydøstasienstudier, bach.
6550 Italiensk sprog og kultur, bach.
6552 Persisk, bach.
6554 Grønlandske og arktiske studier, bach.
6555 Asienstudier, Thai/Sydøstasienstudier, bach.
6556 Arkæologi klassisk, bach.
6558 Rumænsk, bach.
6559 Asienstudier, Japanstudier, bach.
6560 Klassisk filologi, bach.
6561 Asienstudier, Kinastudier, bach.
6562 Film- og medievidenskab, bach.
6564 Asienstudier, Koreastudier, bach.
6566 Asienstudier, Tibetologi, bach.
6568 Anvendt filosofi, bach.
6570 Humanistisk una, bach.
6572 Uddannelsesvidenskab, kand.2år
6574 Indoeuropæisk, bach.
6576 Europæisk business, bach.
6578 Kunsthistorie, bach.
6580 Litteraturhistorie, bach.
6582 Litteraturvidenskab, bach.
6584 Middelalder- og renæssancearkæologi, bach.
6586 Musik/Musikvidenskab, bach.
6588 Nederlandsk, bach.
659 Teknisk, ivu (lvu)
6590 Dansk, bach.
6592 Nordisk sprog og litteratur, bach.
6594 Mellemøstens sprog og samfund - Ægyptologi, bach.
6596 Øst- og sydøsteuropastudier, balkanstudier, bach.
6598 Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
6599 Signalbehandling og akustik, civilingeniør 2år
6600 Mellemøstens sprog og samfund-arabisk, bach.
6602 Mellemøstens sprog og samfund-hebraisk, bach.
6604 Portugisisk, bach.
6606 Pædagogik, bach.
6608 Uddannelsesvidenskab, bach.
6610 Mellemøstens sprog og samfund-persisk, bach.
6612 Religionshistorie, bach.
6614 Mellemøstens sprog og samfund-tyrkisk, bach.
6616 Semitisk, bach.
6617 Sprog og internationale studier-engelsk, bach.
6618 Language and International Studies-English, bach.
6620 Østeuropastudier, bach.
6622 Mellemøstens sprog og samfund, bach.
6632 Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
6633 Historie, kand.2år
6634 History, kand.2år
6640 Teater- og performancestudier, bach.
6642 Tysk sprog, litteratur og kultur, bach.
6644 Ungarsk, bach.
6646 Østasiatisk sprog og kultur, bach.
6650 Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
6652 Sprog og internationale studier-spansk, bach.
6665 Journalistik, bach.
6666 Retorik, bach.
6668 Europæisk business, HA i europæisk business, bach.
6670 Religion studier/videnskab, bach.
6672 Multimedia, bach.
6679 Designkultur med rum og æstetik, bach.
6680 Designkultur med mode og erhvervsøkonomi, bach.
6681 Art and technology, bach.
6682 Kunst og teknologi, bach.
6690 Arkitekt, bach.
6700 Oplevelsesøkonomi, kand.2år
6702 Pædagogik og uddannelsesstudier, kand.2år
6703 Østeuropastudier, balkanistik, kand.2år
6714 Amerikanske studier, kand.2år
6716 Anthropology and people centred business, kand.2år
6718 Anvendt kulturanalyse, kand.2år
6721 Film- og medievidenskab, kand.2år
6726 Medievidenskab, kand.2år
6732 Visuel kultur, kand.2år
6740 IT og kognition, kand.2år
6742 Kommunikation og IT, kand.2år
6744 Kognition og kommunikation, kand.2år
6746 Sydøstasienstudier, Indonesisk, kand.2år
675 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (lvu)
6758 Anvendt filosofi, kand.2år
6760 Humanistisk kombination, kand.2år
6763 Græsk, klassisk, kand.2år
6765 Græsk, middelalder, kand.2år
6766 Klassisk filologi, kand.2år
6769 Latin, klassisk, kand.2år
6771 Latin, middelalder, kand.2år
6775 Oldtidskundskab, kand.2år
6777 Kristendomshistorie, kand.2år
6783 Litteraturvidenskab, kand.2år
6797 Grækenlandsstudier, kand.2år
680 Jordbrugsvidenskab, ivu (lvu)
6800 Asienstudier (Indien og Sydasien), kand.2år
6801 Nærorientalsk arkæologi, kand.2år
6802 Assyriologi, kand.2år
6803 Ægyptologi, kand.2år
6804 Designstudier, kand.2år
6806 Diakoni, kand.2år
6810 Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
6813 Religionshistorie, kand.2år
6814 Religion studier/religionsvidenskab, kand.2år
6815 Religionssociologi, kand.2år
6816 Mellemøstens sprog og samfund, kand.2år
6817 Mellemøstens sprog og samfund-arabisk, kand.2år
6818 Mellemøstens sprog og samfund-persisk, kand.2år
6819 Mellemøstens sprog og samfund-hebraisk, kand.2år
6820 Mellemøstens sprog og samfund-tyrkisk, kand.2år
6822 Religionsvidenskab, kand.2år
6823 Polsk sprog og kultur, kand.2år
6825 Russisk sprog og kultur, kand.2år
6829 Tjekkisk sprog og kultur, kand.2år
6839 Indoeuropæisk, kand.2år
6847 Asienstudier, Japanstudier, kand.2år
6849 Asienstudier, Kinastudier, kand.2år
6850 Asienstudier, kand.2år
6853 Koreastudier, kand.2år
6855 Sydøstasienstudier, Thai, kand.2år
6857 Tibetologi, kand.2år
6861 Tværkulturelle studier, kand.2år
6862 Designledelse, kand.2år
6865 Journalistik, kand.2år
6870 European journalism, kand.2år
6873 Europas religiøse rødder, kand.2år
6880 Læring og forandringsprocesser, kand.2år
6881 Anthropology of Education and Globalisation, kand.2år
6890 Arkitekt, kand.2år
690 Social/sundhed, ivu (lvu)
6900 Rumlige design og samfund, kand.2år
6901 Socialt entreprenørskab og management, kand.2år
6906 Business Administration and Digital Business, kand.2år
6930 Virksomhedsledelse, kand.2år
6941 International virksomhedskommunikation, kand.2år
6942 Offentlig ledelse og social udvikling (SDC), kand.2år
695 Forsvar, ivu (lvu)
6987 Sundhed og informatik, kand.2år
6990 Humanistisk una, kand.2år
6991 Samfundsvidenskab una, kand.2år
6992 Sundhedsvidenskab una, kand.2år
6993 Naturvidenskab una, kand.2år
700 Bachelor una, ivu (bachelor)
7004 STEM-undervisning, kand.2år
7012 Socialvidenskab, kand.
702 Humanistisk/teologisk, ivu (bachelor)
7020 Forsikringsvidenskab, kand.
703 Kunstnerisk, ivu (bachelor)
7030 Forsikringsvidenskab, ph.d.
704 Naturvidenskab, ivu (bachelor)
7040 Statsvidenskab, kand.
7045 Statsvidenskab, kand.2år
705 Samfundsvidenskab, ivu (bachelor)
7050 Statsvidenskab, ph.d.
706 Teknisk, ivu (bachelor)
7060 Økonomi, kand.
7061 Miljø og ressource management, bach.
7062 Økonomi, bach.
7063 Plan, by og proces, kand.2år
7065 Økonomi, kand.2år
707 Levnedsmiddel/ernærring, ivu (bachelor)
7070 Økonomi, ph.d.
7079 International ret, økonomi og ledelse, kand.2år
708 Jordbrugsvidenskab, ivu (bachelor)
7080 Jura, kand.
7081 Jura, bach.
7085 Jura, kand.2år
7086 Jura, cand.soc.2år
709 Sundhed, ivu (bachelor)
7090 Jura, ph.d.
7100 Politik og økonomi, bach
7101 Statskundskab, kand.2år
7102 Samfundsvidenskab-statsforvaltning, kand.
7103 Statskundskab, bach.
7104 Samfundsvidenskab, bach.
7107 International sikkerhed og folkeret, kand.2år
7108 Samfundsfag, bach.
7109 Politik og administration, bach.
7111 Komparativ politik og velfærdsstudier, kand.2år
7112 Politik og administration, kand.2år
7114 Samfundsfag, cand.mag.2år
7115 Forvaltning og datalogi, kand.
7116 Samfundsfag, cand.soc.2år
7120 Samfundsvidenskab, ph.d.
7130 Sociologi, kand.
7131 Sociologi, bach.
7132 Sociologi og kulturanalyse, bach.
7133 Kultursociologi, kand.2år
7134 Socialvidenskab, bach.
7135 Sociologi, kand.2år
7136 By, bolig og bosætning, kand.2år
7137 Innovation og digitalisering, bach.
7138 Optometri og synsvidenskab, kand.2år
7139 Klinisk sygepleje, kand.2år
7140 Sociologi, ph.d.
7142 Jordemodervidenskab, kand.2år
7143 Sikkerheds- og risikoledelse, kand.2år
7144 Ergoterapi, kand.2år
7145 Socialt arbejde, kand.2år
7146 Avanceret udvikling i socialt arbejde, kand.2år
7147 Sociale interventionsstudier, kand.2år
7148 Muskuloskeletal fysioterapi, kand.2år
7149 Samfundsøkonomi, bach.
7150 Psykologi, kand.
7153 Psykologi, bach.
7155 Psykologi, kand.2år
7160 Psykologi, ph.d.
7170 Medicin, kand.
7171 Medicin, kand.3år
7172 Medicin, bach.
7173 Kriminologi, kand.2år
7174 Biomedicine, kand.2år
7175 Humanbiologi, kand.2år
7176 Biomedicin, kand.2år
7180 Sundhedsvidenskab, ph.d.
7181 Global sundhed, kand.2år
7183 Fysioterapi, kand.2år
7184 Sundhed og informatik, bach.
7185 Folkesundhedsvidenskab, kand.2år
7186 Folkesundhedsvidenskab, bach.
7187 Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, kand.2år
7188 Klinisk videnskab og teknologi, kand.2år
7189 Sygepleje, kand.2år
7190 Humaniora, ph.d.
7195 Biomedicinsk teknik, kand.2år
720 Ph.d. una, ivu (ph.d.)
7200 Kommunikation, ph.d.
7201 Veterinærmedicin (AU), bach.
7202 Veterinærmedicin (AU), kand.2½år
7205 Samfundsvidenskab, kand.2år
7207 EU-studier, kand.2år
721 Pædagogisk, ivu (ph.d.)
7215 Odontologi, bach.
722 Humanistisk/teologisk, ivu (ph.d.)
7220 Odontologi, kand.2år
723 Kunstnerisk, ivu (ph.d.)
7230 Teologi, kand.
7231 Teologi, bach.
7232 Teologi, kand.2år
7235 Teologi, ph.d.
724 Naturvidenskab, ivu (ph.d.)
725 Samfundsvidenskab, ivu (ph.d.)
726 Teknisk, ivu (ph.d.)
728 Jordbrugsvidenskab, ivu (ph.d.)
729 Sundhed, ivu (ph.d.)
7314 Immunologi og inflammation, kand.2år
7320 Etnografi og antropologi, kand.
7321 Human security, kand.2år
7322 Markeds- og ledelsesantropologi, bach.
7324 Klinisk biomekanik, bach.
7325 Antropologi, bach.
7335 Antropologi, ph.d.
7336 Antropologi, kand.2år
7360 Kultursociologi, kand.
7362 Kultursociologi, cand.phil.
7365 Kultursociologi, ph.d.
7415 Lægemiddelvidenskab, bach.
7420 Farmaci, bach.
7424 Farmaceutisk videnskab, kand.2år
7425 Farmaci, kand.2år
7427 Medicinalkemi, kand.2år
7430 Lægemiddelvidenskab, kand.2år
7489 Rumænsk, kand.2år
7600 Assyriologi og sumerologi, kand.
7601 Amerikanske studier, kand.2år
7602 Amerikanske studier, kand.
7610 Berberisk, kand.
7615 Afrika områdestudier, bifag
7620 Afrikastudier, kand.2år
7621 Amerikanske studier, bach.
7667 Smykkeformgiver
7745 Generel pædagogik, kand.2år
7746 Dansk, kand.2år (DPU)
7747 Pædagogisk filosofi, kand.2år
7748 Pædagogisk antropologi, kand.2år
7749 Pædagogisk psykologi, kand.2år
7750 Pædagogisk sociologi, kand.2år
7751 Matematik, kand.2år (DPU)
7752 Didaktik, kand.2år
7753 Lifelong learning, policy - management, kand.2år
7754 IT-didaktisk design, kand.2år
7803 Bygningsteknik, ing.bach.
7840 Grønlandsk, kand.
7841 Klassisk instrument-sang-ensemble, bach.
7843 Musikpædagogik ensemble-korledelse, bach.
7845 Rytmisk instrument-sang-ensemble, bach.
7846 Klasisk musikpædagog (AM), bach.
7847 Rytmisk musikpædagog (AM), bach
7848 Musikpædagogisk brobygning, bach.
7849 Elektronisk musik og lydkunst, bach.
7850 Kirkemusik, bach.
7851 Rytmisk musik, bach.
7852 Komponist, bach.
7853 Sangskrivning, bach.
7854 Musikteori, bach.
7855 Tonemester (musik), bach.
7856 Lydtekniker (musik), bach.
7857 Musikformidling, bach.
7858 Den individuelle musikuddannelse IM, bach.
7859 Folkemusik, bach.
7860 Musik og musikpædagogik, bach.
7861 Musik, kand.2år
7862 Musikpædagog, kand.2år
7863 Musik- og bevægelseslærer, kand.2år
7864 Solist musisk, komposition
7865 Musik og musikpædagogik, kand.2år
7885 Æstetisk kulturarbejde, kand.
7900 Matematik-teknologi, ing.bach.
7901 Bæredygtigt design, ing.bach.
7902 Kemi og bioteknologi, ing.bach.
7904 Fysik og teknologi, ing.bach.
7905 Produktionsudvikling, ing.bach.
7906 Data science og management, ing.bach.
7907 Anvendt industriel elektronik, ing.bach.
7908 Elektronik og system-design, ing.bach.
7909 Computerteknologi, ing.bach.
7910 Robotteknologi, ing.bach.
7911 Mekatronik, ing.bach.
7912 Teknisk biomedicin, ing.bach.
7914 Engineering, Innovation and Business, ing.bach.
7915 Product Development and Innovation, ing.bach.
7916 Teknisk videnskab (Fysik og ingeniørvidenskab), ing.bach.
7917 Geofysik og rumteknologi, ing.bach.
7918 Arkitektur og design,ing.bach
7919 Energisystemer, ing.bach.
7920 Medicin med industriel speciale, bach.
7921 Miljøvidenskab, ing.bach.
7922 Kemiteknologi, ing.bach.
7923 Software engineering, ing.bach.
7924 Bæredygtig bioteknologi, ing.bach.
7925 Sundhed-produkt, ingeniør bach.
7926 Byggeteknologi, ing.bach.
7927 Energi, ing.bach.
7928 Sundheds- og velfærdsteknologi (teknisk videnskab), ing.bach.
7929 Spiludvikling og læringsteknologi, ing.bach.
7930 Ingeniør bach. una
7931 Maskin - industri/produktion, ing.bach.
7932 Medicin og teknologi, ing.bach.
7933 Bioteknologi, ing.bach.
7934 Kemi-miljø, ing.bach.
7935 Bygge og anlæg, ing.bach.
7936 Design og innovation, ing.bach.
7937 Elektronik og IT, ing.bach.
7938 Nanoteknologi, ing.bach.
7939 IT-informatik, ing.bach.
7940 Infrastruktur, bach.
7941 Klassisk instrument-sang-ensemble, kand.2år
7942 IT, kommunikations- og medieteknologi, ing.bach.
7943 Bygningsdesign, ing.bach.
7944 Byggeri og anlæg, indeklima og energi, ingeniør bach.
7945 Rytmisk instrument-sang-ensemble, kand.2år
7946 Klassisk musikpædagog (AM), kand.2år
7947 Rytmisk musikpædagog (AM), kand.2år
7948 Bygge- og anlægskonstruktion, ing.bach.
7949 Elektronisk musik og lydkunst, kand.2år
7950 Kirkemusik, kand.2år
7951 Byggeri og anlæg, veje og trafik, ingeniør bach.
7952 Komponist, kand.2år
7953 Byggeri og anlæg, vand og miljø, ingeniør bach.
7954 Musikpædagogisk brobygning, kand.2år
7955 Tonemester (musik), kand.2år
7956 Den individuelle musikuddannelse IM, kand.2år
7957 Musikformidling, kand.2år
7958 Cyberteknologi, ing.bach.
7959 Folkemusik, kand.2år
7960 Klassisk musik, solist
7961 Musik (Music Creation), kand.2år
7962 Bæredygtige byggeprocesser, ing.bach.
7963 Bæredygtige byggeprocesser, civilingeniør 2år
7964 Life Science og Teknologi, ing.bach.
7965 Rytmisk musik, solist
7966 Miljøteknologi, ing.bach.
7967 Software Engineering, ing.bach.
7968 Produktudvikling og innovation, ing.bach.
7969 Kunstig intelligens, bach.
7970 Elektronisk musik, solist
7971 Kunstig intelligens og data, ing.bach.
7972 Bæredygtigt energidesign, ing.bach.
7973 Elektronik, ing.bach.
7974 Elektronik, ing.bach.
7995 Medicin med industriel specialisering, kand.2år
800 Forfatteruddannelsen (privat udd.)
8000 Naturvidenskab, ph.d.
8010 Matematisk-fysisk faggruppe, kand.
8018 Physics and Technology (SDU, Odense), civilingeniør 2år
8019 Lysdesign, kand.2år
802 Musicalperformer (privat udd.)
8020 Matematisk modellering og computing, civilingeniør 2år
8021 Meteorologi, bach.
8026 Byggeri og anlæg, ing.bach.
8027 Data Science (ITU), kand.2år
8028 Business Administration and Data Science, kand.2år
8029 Neurorehabilitering, master
803 Billedkunst (privat udd.)
8030 Militære studier, master
8039 Miljøkemi, bach.
8040 Medicinalkemi, bach.
8041 Statistik, bach.
8042 Sundhedsteknologi, ing.bach.
8043 Vand og miljø (SDC), civilingeniør 2år
8044 Astronomi, bach.
8045 Biofysik, bach.
8046 Bioengineering, civilingeniør 2år
8047 Informatikundervisning, master
8048 Bygningskultur - Bæredygtighed, Strategi og Transformation, master
8049 Geofysik, bach.
805 Kirkesanger (privat udd.)
8050 Biokemi, bach.
8051 Arkitekturens teknologi, kand.2år
8052 Teknoantropologi, bach.
8053 Design, master
8054 Strategisk byplanlægning, master
8055 Bæredygtig og sikker fødevareproduktion, master
8056 Personlig medicin, master
8057 Bæredygtigt byggeri, master
8058 Arbejdsmiljøledelse, master
8059 Forsikringsmatematik, bach.
806 Præliminær organistuddannelse 2 år (privat udd.)
8060 Klimaforandringer, kand.2år
8061 Sustainable Leadership, master
8073 Computer Science (IT), kand.2år
8074 Anvendt matematik, kand.2år
8075 Produkt- og designpsykologi, ingeniør bach.
8076 Geofysik og rumteknologi, civilingeniør 2år
8077 E-science, kand.2år
8079 Miljøkemi, kand.2år
8080 Naturvidenskab kombination, kand.2år
8081 Datalogi, kand.2år
8082 Matematik, kand.2år
8083 Fysik, kand.2år
8084 Astronomi, kand.2år
8085 Datalogi, kand.
8089 Geofysik, kand.2år
8090 Biokemi, kand.2år
8091 Statistik, kand.2år
8092 Kemi, kand.2år
8093 Videnskabsstudier, kand.2år
8094 Geodæsi, kand.2år
8095 Biofysik, kand.2år
8096 Materialefysik-kemi, kand.2år
8097 Matematisk planlægning, kand.2år
8098 Teknisk fysik, kand.2år
8099 Forsikringsmatematik, kand.2år
810 Holistisk afspændingspædagog (privat udd.)
8100 Informationsteknologi, bach.
8105 Informatik, bach.
811 Bevægelsespædagog (privat udd.)
8114 Data science, bach.
8115 Quantum Technologies and Engineering, kand.2år
8116 Anvendt matematik, bach.
8117 Matematik-økonomi, kand.
8118 Matematik-økonomi, kand.2år
812 Faglærer i idræt (privat udd.)
8120 Geologi, kand.
8129 Teknisk fysik, bach.
8130 Global virksomhedsinformatik, bach.
8132 Naturvidenskab, bach.
8133 Matematik og økonomi, bach.
8134 Softwareudvikling, bach.
8135 Datalogi, bach.
8136 Kemi, bach.
8137 Fysik, bach.
8138 Matematik, bach.
8139 Biologi, bach.
8140 Kemi og teknologi, ing.bach.
8147 Geologi, bach.
8148 Geologi/Geologi-geoscience, bach.
8149 Molekylærbiologi, bach.
815 Pædagog (Rudolf Steiner) (privat udd.)
8150 Molekylær biomedicin /Molekylær medicin, bach.
8151 Medicinalkemi, kand.2år
8152 Bioteknologi (NAT), bach.
8153 Miljøbiologi, bach.
8154 Almen biologi, bach.
8155 Biomedicin, bach.
8156 Biokemi og molekylær biologi, bach.
8157 Biokemi, molekylær biologi og kemi, bach.
816 Børnehave- fritidspædagog (Rudolf Steiner) (privat udd.)
8160 Geografi, kand.
8163 Matematik og teknologi, ing.bach.
8164 Forsikringsmatematik, bach.
8167 Naturvidenskab og IT, bach.
8168 Matematiske fag, bach.
8169 Biologi, industribach.
8170 Datavidenskab og machine learning (AAU), bach.
8172 Datavidenskab, bach.
8173 Datavidenskab, kand.2år
8174 Engineering (Biomaterial Engineering for Medicine), civilingeniør 2år
8175 Produkt og designpsykologi, civilingeniør 2år
8180 Kulturgeografi, bach.
8184 Geografi, kand.
8185 Geografi/Geografi og geoinformatik, kand.2år
8186 Geografi/Geografi og geoinformatik, bach.
8187 Naturgeografi, bach.
8188 Geoinformatik, bach.
8198 Datavidenskab (AU), kand.2år
8199 Datavidenskab og machine learning, kand.2år
820 Trafikflyver (privat udd.)
8200 Biologi, kand.
8201 Nanoscience og teknologi (SDC), kand.2år
8202 Molekylærbiologi, kand.2år
8203 Omics (SDC), kand.2år
8205 Molekylær biomedicin /Molekylær medicin, kand.2år
8211 Multimedia science, kand.2år
8216 Miljørisiko, kand.2år
8217 Matematik-økonomi, kand.2år
8220 Geologi/Geologi-geoscience, kand.2år
8226 Biologi, kand.2år
8227 Biochemistry and Molecular Biology, kand.2år
8228 Biokemi, molekylær biologi og kemi, kand.2år
8229 IT, kommunikation og organisation, kand.2år
8230 Geofysik, kand.2år
8231 Bioteknologi (NAT), kand.2år
8232 Forsikringsmatematik, kand.2år
8233 Bioinformatik, kand.2år
8234 Naturforvaltn. landskab-biodiversitet-planlægn., kand.2år
8235 Parasitologi, kand.2år
8240 Biologi, kand.2år
8244 Værdikæder og teknisk ledelse, civilingeniør 2år
8245 Gastronomi og sundhed, kand.2år
8246 Mekanik, ing.bach.
8247 Bioinformatik, bach.
8248 Biokemi og molekylær biologi, kand.2år
825 Beklædningsdesigner-modelkonstruktør (privat udd.)
8250 Legemsøvelser, kand.
8251 Byggeledelse og bygningsinformatik, kand.2år
8253 Idræt/Idræt og sundhed, bach.
8254 Bygningsteknik, civilingeniør 2år
8255 Legemsøvelser, faglærer
8256 Idræt/Idræt og sundhed, kand.2år
8257 Idrætsteknologi, kand.2år
8258 Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab, kand.2år
8259 Humanfysiologi, kand.2år
8260 Datateknik, civilingeniør 2år
8261 Datateknik, ingeniør bach.
8262 Datateknik, civilingeniør 2år
8263 Værdikæder og innovationsledelse, civilingeniør 2år
8265 Bioteknologi, ing.bach.
8270 Bioteknologi, kand.2år
8271 Landinspektørvidenskab, bach.
8272 Landinspektørvidenskab, cand.geom.2år
8275 Procesanalytisk teknologi, kand.2år
8280 Geografi, kand.2år
8281 Children's Literature, Media and Cultural Entrepreneurship, kand.2år
8282 Byggeri, ing.bach.
8283 Soils and Global Change, kand.2år
8284 Advanced Power Electronics, civilingeniør 2år
8285 HA i markeds- og kulturanalyse, bach.
8290 Fysik og teknologi, ing.bach.
8291 Nanobioscience, bach.
8292 Nanoscience, bach.
8295 Nanoscience, kand.2år
8296 Nanobioscience, kand.2år
8300 Bæredygtig byudvikling, civilingeniør 2år
8301 Matematik og økonomi, ph.d.
8302 Transport og logistik, civilingeniør 2år
8303 Sustainable animal nutrition-feeding, kand.2år
8304 Europæisk vindenergi, civilingeniør 2år
8305 Vindenergi, civilingeniør 2år
8306 Bæredygtig energi, civilingeniør 2år
8307 Intelligente pålidelige systemer, civilingeniør 2år
8308 Kommunikationsteknologier og systemdesign, civilingeniør 2år
8309 Matematik-teknologi, civilingeniør 2år
8310 Sikkerhed og risikostyring, kand.2år
8311 Mekatronik, civilingeniør 2år
8312 Biomedicinsk teknologi, civilingeniør 2år
8313 Kemisk-biokemisk teknologi (biomasse-energi) (SDC), civilingeniør 2år
8314 Technology (Entrepreneurial Business Engieneering), kand.2år
8315 Bæredygtigt design, civilingeniør 2år
8316 Materialeteknologi, civilingeniør 2år
8317 Service systems design, kand.2år
8318 Engineering (Engineering Light), civilingeniør 2år
8319 Erhvervsøkonomi og bioentrepreneurskab, kand.2år
8320 Autonomous Systems, civilingeniør 2år
8321 Urbant design, cand.scient.tech.2år
8322 Urbant design, civilingeniør 2år
8323 Industrielt design, cand.scient.tech.2år
8324 Industrielt design, civilingeniør 2år
8325 Arkitektur, cand.scient.tech.2år
8326 Arkitektur, civilingeniør 2år
8327 Sundhedsteknologi, civilingeniør 2år
8328 Farmateknologi, civilingeniør 2år
8329 Sundheds- og velfærdsteknologi (teknisk videnskab), civilingeniør 2år
8330 Spiludvikling og læringsteknologi, civilingeniør 2år
8331 Industriel produktion, civilingeniør 2år
8332 Medicin og teknologi, civilingeniør 2år
8333 Bioteknologi, civilingeniør 2år
8334 Kemi-miljø, civilingeniør 2år
8335 Byggeri og anlæg, civilingeniør 2år
8336 Design og innovation, civilingeniør 2år
8337 Elektronik og IT, civilingeniør 2år
8338 Nanoteknologi, civilingeniør 2år
8339 IT-informatik, civilingeniør 2år
8340 Teknisk una, kand.2år
8341 Fødevareteknologi, civilingeniør 2år
8342 Teknologi og ledelse, civilingeniør 2år
8343 Energi, civilingeniør 2år
8344 Innovativ kommunikationsteknik-entrepreneursk., civilingeniør 2år
8345 Byggeri, civilingeniør 2år
8346 Bæredygtig bioteknologi, civilingeniør 2år
8347 Olie- og gasteknologi, civilingeniør 2år
8348 Lyd og akustisk teknologi, civilingeniør 2år
8349 IT-produktudvikling, kand.2år
835 Danish addiction counselor (privat udd.)
8350 IT-ledelse, kand.2år
8351 Biosystemteknologi, civilingeniør 2år
8352 Teknoantropologi, kand.2år
8353 Energisystemer, civilingeniør 2år
8354 Indeklima og energi, civilingeniør 2år
8355 Bygge- og anlægskonstruktion, civilingeniør 2år
8356 Veje og trafik, civilingeniør 2år
8357 Vand og miljø, civilingeniør 2år
8358 Chemical and Biochemical Engineering, civilingeniør 2år
8359 Bygningsinformatik, kand.2år
8360 Byggeledelse, civilingeniør 2år
8361 Byggeledelse, cand.scient.tech.2år
8362 Ledelse og informatik i byggeriet, kand.2år
8363 Akvatisk videnskab og teknologi, civilingeniør 2år
8364 Integrerede fødevarestudier, kand.2år
8365 Bygningsdesign, civilingeniør 2år
8366 Byggeteknologi, civilingeniør 2år
8367 Materiale- og procesteknologi, civilingeniør 2år
8368 Engineering (Engineering Physics), civilingeniør 2år
8369 Nanomaterialer og nanofysik, civilingeniør 2år
8370 Nanobioteknologi, civilingeniør 2år
8371 Medicinsk bioteknologi, civilingeniør 2år
8372 Bæredygtig energiteknik, civilingeniør 2år
8373 Lyd- og musikteknologi, civilingeniør 2år
8374 Bygningers energidesign, kand.2år
8375 Engineering, Innovation and Business, civilingeniør 2år
8376 Konstruktionsteknik, civilingeniør 2år
8377 Nordisk arkitektonisk kulturarv (NORDMAK), master
8378 Technology Entrepreneurship, kand.2år
8379 Producentvirksomhed og kulturledelse, diplomuddannelse
8380 Kreativ musikformidling, master
8381 Grundlæggende musikformidling, master
8382 Kirkemusik, master
8383 Klassisk hørelærepædagogik, master
8384 Rytmisk korledelse, master
8385 Rytmisk kirkemusik, master
8386 Elite sangpædagogik, master
840 Projektledelse, kaospilot (privat udd.)
8400 Landbrugsvidenskab, bach.
8401 Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning
8402 Agrobiologi, bach.
8403 Mejeribrug, bach.
8404 Miljø- og fødevareøkonomi, bach.
8405 Fødevarer og ernæring, bach.
8406 Fødevarevidenskab, bach.
8407 Havebrugsvidenskab, bach.
8408 Akademiuddannelse i socialpædagogik
8409 Landskabsarkitektur, bach.
8410 Veterinærmedicin (KU), bach.
8411 Skovbrugsvidenskab, bach.
8412 Husdyrvidenskab, bach.
8413 Fleksibelt forløb, akademiuddannelse
8415 Veterinærmedicin, kand.2½år
8416 Husdyrvidenskab, kand.2år
8420 Naturressourcer, bach.
8440 Speciallærer
8441 Friluftsvejleder
8442 Almen uddannelse i sløjd
8443 Voksenunderviser
8444 Voksenvejleder
8445 Praktiklærer til læreruddannelsen, diplomuddannelse
8446 Praktikvejleder til socialrådgiveruddannelsen, diplomuddannelse
8447 Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen, diplomuddannelse
8448 Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse
845 3D Digital Artist (privat udd.)
850 Kosmetolog (privat udd.)
8501 Naturfagsdidaktik, diplomuddannelse
8502 Dansk andetsprog for voksne
8503 Pædagogik, diplomuddannelse
8504 Pædagogisk arbejde, diplomuddannelse
8505 Journalistisk arbejde, diplomuddannelse
8506 Turistfører, diplomuddannelse
8507 Materiel kultur, diplomuddannelse
8508 Erhvervspædagogik, diplomuddannelse
8510 Den merkantile diplomuddannelse
8511 Globalisering og forandring, diplomuddannelse
8517 Særskilte moduler, diplomuddannelse
8518 Vurdering, diplomuddannelse
8519 Ledelse, diplomuddannelse
8520 Journalistik for etniske grupper, diplomuddannelse
8521 Journalistik, diplomuddannelse
8522 Humanistisk-pædagogik, diplomuddannelse (DPU)
8523 Statsprøvet tolk
8524 Projektledelse, teknologisk diplomuddannelse
8525 Kriminologi, diplomuddannelse
8526 Sportsmanagement, diplomuddannelse
8552 Ernæringsfaglig diplomuddannelse
8553 Operations og supply chain management (TD), diplomuddannelse
8554 Grafisk åben udd. (GÅU)
8555 Media management (GÅU)
8556 Parkvirksomhed, teknologisk diplomuddannelse
8557 Vedligehold, teknologisk diplomuddannelse
8558 Teknologisk diplomuddannelse
8559 Bio- og procestekn. og kemi, teknologisk diplomuddannelse
8560 Stærkstrømsteknologi, teknologisk diplomuddannelse
8561 Automation, diplomuddannelse
8562 Projektledelse i byggeriet, teknologisk diplomuddannelse
8563 Sundhedsteknologi, ing.prof.bach.
8564 Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling, diplomuddannelse
8584 Intelligence og cyber studier, master
8585 Matematik med henblik på undervisning på de gymnasiale uddannelser, master
8586 Sundhedsøkonomi og ledelse, diplomuddannelse
8587 Cybersikkerhed, master
8588 Datadrevet organisationsudvikling, master
8589 Intelligence and Cyber Studies, master
8599 Fleksibelt forløb, diplomuddannelse
8600 Offentlig forvaltning og administration, diplomuddannelse
8601 Skat, diplomuddannelse
8602 Inkasso, diplomuddannelse
8603 Socialformidling, diplomuddannelse
8604 Akademiuddannelse til Statonom
8620 It-sikkerhed, diplomuddannelse
8621 Teknologileder, diplomuddannelse
8622 Ingeniørernes lederuddannelse, diplomuddannelse
8623 Management and manufacturing, ing.prof.bach.
8624 IT (DIT), diplomuddannelse
8625 Software (IT-Vest), diplomuddannelse
8626 IT-diplomuddannelsen (IHK), diplomuddannelse
8627 Humanøkologi (TD), diplomuddannelse
8628 Webudvikling, diplomuddannelse
8629 Softwareudvikling, diplomuddannelse
8630 Konkurrenceidræt, diplomuddannelse
8631 Matematik og pædagogik, diplomuddannelse
8632 Sundhedsfaglig diplomuddannelse
8633 Kræftsygepleje, specialsygeplejerske
8634 Sygeplejerske, suppleringsuddannelse
8635 Stråleterapi, specialsygeplejerske
8636 Oral helse, diplomuddannelse
8637 Psykiatri, diplomuddannelse
8638 Familieterapi, diplomuddannelse
8639 Ældrearbejde, diplomuddannelse
8655 Formidling af kunst og kultur, diplomuddannelse
8656 Den sociale diplomuddannelse
8657 Tværfaglig diplomuddannelse
8658 Beskæftigelse, diplomuddannelse
8670 Kirkemusik, diplomuddannelse
8671 Music management, diplomuddannelse
8672 Rytmisk musik og bevægelse, diplomuddannelse
8673 Digital konceptudvikling, diplomuddannelse
8674 Rytmisk korledelse, diplomuddannelse
8701 Arbejdsliv, kand.2år
8702 Chemical Biology, kand.2år
8703 Media and Communication, kand.2år
8704 Computer Science (RUC), kand.2år
8705 Dansk (RUC), kand.2år
8706 Filosofi og videnskabsteori, kand.2år
8707 By og plan, kand.2år
8708 Historie (RUC), kand.2år
8709 Digital transformation, kand.2år
8710 Journalistik (RUC), kand.2år
8711 Kulturmødestudier, kand.2år
8712 Mathematical Bioscience, kand.2år
8713 Physics and Scientific Modelling, kand.2år
8714 Molecular Health Science, kand.2år
8715 Socialvidenskab (RUC), kand.2år
8716 Socialpsykologi og læring, kand.2år
8717 Tværvidenskabelige sundhedsstudier, kand.2år
8718 Business Administration and Leadership, kand.2år
8719 Global and Development Studies, kand.2år
8720 International Politics and Governance, kand.2år
8721 Kommunikation (RUC), kand.2år
8722 Nordic Urban Planning Studies, kand.2år
8723 Politik og forvaltning, kand.2år
8724 Social Entrepreneurship and Management, kand.2år
8725 Social intervention, kand.2år
8726 Bæredygtig omstilling (Tek-Sam), kand.2år
8727 Virksomhedsledelse, kand.2år
8728 Environmental Science, kand.2år
8729 Samfundsjura, kand.2år
8750 Special- og socialpædagogik, master
8799 Særskilte moduler, master
8800 Læreprocesser (MLP), master
8801 Voksnes læring og kompetenceudvikling, master
8802 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme, master
8803 Pædagogisk IT, master
8804 Professionsudvikling, master
8805 Gymnasiepædagogik ledelse, master
8806 Myndighed og medborgerskab, master
8807 Specialpædagogik, master
8808 Fremmedsprogsdidaktik, master
8809 Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
8810 Danskfagets didaktik, master
8811 Pædagogisk fleksibelt forløb, master
8812 Børns litteratur og medier, master
8813 Professionel vejledning, master
8814 Sprogtilegnelse, master
8815 Language administration (MLA), master
8816 Retorik, master
8817 Læse- og skrivedidaktik (MEd), master
8818 Børne- og ungdomskultur, æstet. læreproces. - multimedier, master
8819 Humanistisk sundhedsvidenskab og -praksisudvikling, master
8820 Multimedia arts (MMA), master
8821 Kulturhistorisk informatik, master
8822 Køn og kultur, master
8823 Professionel kommunikation, master
8824 Tværmedial kommunikation, master
8825 Information technology (MI), master
8826 IT (MIT), master
8827 Miljøstudier, master
8828 Geovidenskab, master
8829 Anvendt statistik, master
8830 Multimedia science (MMS), master
8831 Kryptologi, master
8832 Problembaseret læring i ingeniør-og naturvidenskab,master
8833 Material science, master
8834 Fysik, master
8835 Computer-mediated communication (MCC), master
8836 Idræt og velfærd, master
8837 Integreret planlægning, master
8838 Bioanalyse og klinisk kemi, master
8839 Problem based learning in science (MPBL), master
8840 Køn og velfærd, master
8841 Fødevarekvalitet og -sikkerhed, master
8842 Naturfagsdidaktik, master
8843 Kvalitet og ledelse, master
8844 Skat, master
8845 Skat, master
8846 Oplevelsesledelse (MOL), master
8847 Food (MBA), master
8848 Business administration (MBA), master
8849 Ledelsesudvikling, master
8850 Offentlig administration (MPA), master
8851 Europastudier, master
8852 Corporate communication, master
8853 Konfliktmægling, master
8854 Organisationspsykologi, master
8855 Offentlig organisation og ledelse (MPM), master
8856 Modern economics, master
8857 Humanistisk organisationsudvikling, master
8858 Social integration, master
8859 Byg (MBA), master
8860 Public policy (MPP), master
8861 Knowledge management, master
8862 Shipping og logistik, (EMBA) master
8863 Arbejdsmarked og personaleforhold, master
8864 Sundhedsantropologi, master
8865 Bæredygtig omstilling, master
8866 Teknisk miljøledelse, master
8867 Miljøvidenskab, master
8868 Technology management (MTM), master
8869 Brandsikkerhed, master
8870 Arktisk teknologi, master
8871 Holdbarhed-reparation betonkonstruktion, master
8872 Ledelse af byggeri, master
8873 Informatik-teknisk-industriel IT, master
8874 Kulturmiljø og landskabsanalyse, master
8875 International virksomhedskommunikation, master
8876 Forsøgsdyrsvidenskab, master
8877 Husdyrsundhed og økonomi, master
8878 Naturbaseret rehabilitering, master
8879 Public health (MPH), master
8880 International health, master
8881 Rehabilitering, master
8882 Klinisk sygepleje, master
8883 Industriel lægemiddeludvikling, master
8884 Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse, master
8885 Miljø- og energiret, master
8886 Evaluering, master
8887 Software, interaktionsdesign-multimedier, organisation, master
8888 Antropologi og velfærd, master
8889 Katastrofehåndtering, master
8890 Gerontologi, master
8891 Pharmaceutical regulatory affairs, master
8892 Mobil internet communication (MIC), master
8893 Musikformidling, master
8894 Dyreadfærd og -velfærd, master
8895 Museumsstudier, master
8896 Matematisk modellering, master
8897 Social bæredygtighed, master
8898 Internat. entrepreneurship, education, training (IMEET), master
8899 Bioteknologi, master
8900 It, kommunikation og organisation (MITKO), master
8901 Technology-market-organisation (TMO), master
8902 IKT og læring, master
8903 Multimedieteknologi (MITM), master
8904 Design, kommunikation og medie, master
8905 Internet- og softwareudvikling, master
8906 It, software engineering, master
8907 Softwareudvikling, master
8908 IT-handel, master
8909 Health care IT, master
8910 Vindenergi, master
8911 Teknologiledelse (MMT), master
8912 Redaktionel ledelse, master
8913 Transport og maritim management, master
8914 Fitness og træning, master
8915 Cognition and communication, master
8916 Public governance (MPG), master
8917 Corporate performance, master
8918 Samfundsmæssige konflikter og intervention, master
8919 Dansk som andetsprog, master
8920 Sundhedsinformatik, master
8921 Børnemusik, master
8922 Naturfagsundervisning, master
8923 Journalistik, master
8924 Risikostyring inden for miljø og sundhed, master
8925 Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, master
8926 Multikulturalitet, uddannelse og læring, master
8927 Trivsels- og ressourcepsykologi, master
8928 Business administration executive (EMBA), master
8929 Uddannelse og læring, master
8930 IT-organisation, master
8931 Offentlig ledelse (MPG), master
8932 Afdelingsbaseret hospitalsmanagement, master
8933 Humanistisk palliation, master
8934 Kulturplanlægning, master
8935 Gymnasiepædagogik didaktik, master
8936 Matematik, master
8937 Videregående uddannelse og forskning, master
8938 Sundhedsfremme, master
8939 Elektronisk musik, master
8940 Finansiel management, master
8941 Inkluderende arkitektur, master
8942 Globalisering og integration, master
8943 Medicinsk billeddiagnostik, master
8944 Humanistisk palliation, master
8945 Cybersikkerhed og privacy, master
8946 Offentlig kvalitet og ledelse, master
8947 Klinisk familiedyrsvidenskab, master
8948 Bygningsfysik, master
8949 Scienceundervisning, master
8950 Sexologi, master
8951 Politivirksomhed, master
8952 Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion, master
8953 It-ledelse, master
8954 It interaktionsdesign, master
8955 Procesledelse og organisatorisk forandring, master
8956 Projekt- og innovationsledelse, master
8957 Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, master
8958 Vidensbaseret socialt arbejde, master
8959 Sprogundervisning, lingvistik og it, master
8960 Management of Technology (MMT), master
8961 Børne- og ungdomskultur, kand.2år
8969 Folkeskoleudvikling, master
8970 Socialpædagogik, master
8971 Uddannelsesledelse, master
8972 Drama- og teaterpædagogik, master
8973 Interkulturel pædagogik, master
8974 Leadership-innovation in complex systems (LAICS), master
8975 Udsatte børn og unge (faglig ledelse), master
8976 Rusmidler, master
8977 Informationsforvaltning og Records Management,master
8978 Projekt- og forandringsledelse, master
8979 Forretningsudvikling, it og innovation, master
8980 Forretningsudvikling, master
8981 Business Development, master
8994 Sundhedsvidenskab fleksibel, master
8995 Samfundsvidenskab fleksibel, master
8996 Naturvidenskab fleksibel, master
8997 Teknisk videnskab fleksibel, master
8998 Humanistisk fleksibel, master
8999 Teologisk fleksibel, master
9014 Hf-/studenterfag, enkeltfag
9015 Børnehave- og fritidspædagog, årskursus
9020 Kursus, lærer-pædagog
9030 Folkeskolelærer, årskursus
9034 Pædagogikum i historie
9035 Pædagogikum i oltidskundskab
9036 Pædagogikum i latin
9037 Pædagogikum i græsk
9038 Pædagogikum i dansk
9039 Pædagogikum i engelsk
9040 Pædagogikum i tysk
9041 Pædagogikum i fransk
9042 Pædagogikum i italiensk
9043 Pædagogikum i spansk
9044 Pædagogikum i russisk
9045 Pædagogikum i religion
9046 Pædagogikum i kunsthistorie
9047 Pædagogikum i musik
9049 Pædagogikum i dramatik
9050 Pædagogikum i filmkundskab
9051 Pædagogikum i samfundsfag
9052 Pædagogikum i matematik
9053 Pædagogikum i datalogi
9054 Pædagogikum i fysik
9055 Pædagogikum i kemi
9056 Pædagogikum i biologi
9057 Pædagogikum i geografi
9061 Pædagogikum i legemsøvelser
9062 Pædagogikum i psykologi
9106 Kørelærer
9121 Universitetsuddannelse una
9122 Cand.mag. una
9123 Cand.phil. una
9124 Mag.art. una
9125 Exam.art. una
9132 Småbørnslærerinde
9144 Korrespondent
9167 Anden filmskoleuddannelse
9171 Solist-komponist-dirigent
9172 Musikkonservatorie una
9173 Kordegn
9174 Præsteuddannelse af lærere
9175 Præst i folkekirken
9176 Kunstakademiuddannelse una
9203 Fa forvaltningshøjskole, staten
9215 Assurandøruddannelse
9224 HD una
9225 Statsautoriseret revisor
9258 Dr.polit.
9264 Mag.scient. una
9266 Dr.scient.
9267 Dr.jur.
9269 Dr.oecon.
9315 Sp., skibsværftsarbejde
9316 Sp., den kemiske industri
9317 Sp., bygningsområdet
9320 Sp., mineralindustrien
9321 Sp., gulvbelægning
9322 Sp., videreforarbejdning træindustrien
9327 Sp., konfektion og trikotage syning
9328 Sp., spinderiområdet
9329 Sp., trykkeriområdet
9332 Sp., slagteri
9333 Sp., fiskeindustrien
9334 Sp., fiskerierhvervet
9338 Sp., bryggeriindustrien
9339 Brygmester
9342 Togbetjent
9369 Driftstekniker ved DR
9382 Trafikflyver
9384 Lokomotivassistent (fører)
9385 Hepatologi, speciallæge
9386 Steward/stewardesse
9390 Dr.med.
9391 Neurokirurgi, speciallæge
9392 Ortopædisk kirurgi, speciallæge
9393 Plastikkirurgi, speciallæge
9394 Thoraxkirurgi, speciallæge
9395 Urologi, speciallæge
9396 Kirurgi, speciallæge
9397 Dermato-venerologi, speciallæge
9398 Intern medicin, speciallæge
9399 Neuromedicin, speciallæge
9400 Børnepsykiatri, speciallæge
9403 Tropemedicin, speciallæge
9404 Terapeutisk radiologi, speciallæge
9405 Kardiologi, speciallæge
9406 Pædiatri, speciallæge
9407 Anæstesiologi, speciallæge
9409 Klinisk neurofysiologi, speciallæge
9410 Medicinsk lungesygdomme, speciallæge
9412 Klinisk fysiologi-nuklearmedicin, speciallæge
9413 Klinisk kemi, speciallæge
9414 Oftalmologi, speciallæge
9416 Psykiatri, speciallæge
9418 Patologisk anatomi-histologi, speciallæge
9420 Klinisk mikrobiologi, speciallæge
9422 Nefrologi, speciallæge
9423 Oto-rhino-laryngologi, speciallæge
9424 Gynækologi, speciallæge
9429 Sergent, søværnet
9430 Dr.pharm.
9431 Konstabel, søværnet
9434 Sergent, flyvevåbnet
9435 Sergent, hæren
9440 Konstabel, flyvevåbnet
9445 Konstabel, hæren
9450 Dr.odont.
9465 Exam. pharm.
9467 Hjemmehjælper
9468 Barneplejerske
9469 Samfundsmedicin, speciallæge
9470 Anæstesisygeplejerske
9471 Diagnostisk radiologi, speciallæge
9472 Medicinsk gastroenterologi, speciallæge
9473 Langtidsmedicin-geriatri, speciallæge
9474 Hygiejnesygeplejerske
9475 Kirurgisk gastroenterologi, speciallæge
9476 Læge, B-autoriseret
9477 Danmarks sygeplejerskehøjskole, 1.-2. del
9481 Læge i almen praksis
9483 Sp., køkkenområdet
9484 Cigarmager og -sorterer
9485 Cigarrillosmager og -sorterer
9486 Faglært tobaksarbejder
9487 Hæmatologi, speciallæge
9488 Dr.med.vet.
9490 Infektionsmedicin, speciallæge
9491 Medicinsk allergologi, speciallæge
9492 Dr.agro.
9493 Medicinsk endokrinologi, speciallæge
9495 Bandagist
9498 Karkirurgi, speciallæge
9500 Klinisk immunologi, speciallæge
9502 Landinspektør, lic.geom.
9504 Samfundsmedicin adm. medicin, speciallæge
9505 Samfundsmedicin arbejdsmedicin, speciallæge
9508 Reumatologi, speciallæge
9514 Ortodonti, specialtandlæge
9515 Hospitalsodontologi, specialtandlæge
9517 Sp., kedel og maskinpassere
9518 Dr.techn.
9529 Fd(k) forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt
9531 Socialformidleruddannelse
9533 Fa(k) forvaltningsfaglig afgangseksamen, kommunal
9534 Sf1 socialforvaltning 1
9535 Sk2 skatteforvaltning 2
9536 Fa forvaltningsfaglig afgangseksamen una
9537 Sk1 skatteforvaltning 1
9538 Sf2 socialforvaltning 2
9539 Fd(s) forvaltningsfagligt diplomkursus, staten
9540 Forvaltningsfagligt grundkursus
9541 Fd forvaltningsfagligt diplomkursus, sygehuse
9542 Forvaltningsfagligt specialkursus
9556 Dr.ling.merc.
9564 Søfartskoleuddannelse una
9569 Kyst-, fiske- og sætteskipper
9571 Dr.phil.
9572 Ernæring, årskursus
9573 Handelsfaglærereksamen
9574 Faglærerkursus, teknikeruddannelse
9580 Forbrugerøkonom, årskursus
9584 Pædagogisk grundkursus, lærere ved tekniske skoler
9585 Pædagogisk uddannelse, lærere ved teknika
9586 Pædagogisk uddannelse, lærere ved ingeniørakademi
9588 Pædagogisk kursus, handelsskole
9589 Pædagogisk grundkursus, lærere ved handelshøjskole
9602 Fsu Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag
9603 Fsa Folkeskolens afgangsprøve, enkeltfag
9604 Almen voksenuddannelse, enkeltfag
9606 Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag
9607 Ordblindeundervisning for voksne
9618 Bevægelses- og helsepædagog
9620 Afspændingspædagog
9621 Mensendiecklærer
9622 Dansk kommunalkursus 1
9623 Dansk kommunalkursus 2
9654 Pianostemmer
9655 Akademiingeniør
9658 Ingeniør una
9668 Konservator una, kand.
9677 Fag., væksthusgartner
9678 Fag., tjener
9679 Fag., receptionist
9681 Fag., smørrebrødsjomfru
9682 Fag., hotel og restauration
9683 Fag., auto karrosseri
9684 Fag., butiksslagter
9685 Fag., industrislagter
9686 Officer A-linien una
9687 Officer B-linien una
9688 Officer una
9689 Fag., industribager
9693 Fag., snedker- og tømrerfag
9694 Fag., malerfag
9695 Agr., arbejdsledelse plastindustri
9696 Agr., arbejdsledelse procesindustri
9697 Agr., arbejdsledelse, landbrug og jordbrug
9698 Agr., arbejdsledelse mejeri
9699 Agr., arbejdsledelse, kødindustri
9703 Agr., arbejdsledelse bygge og anlæg
9704 Agr., arbejdsledelse tekstil og beklædning
9705 Grundstudium, sprog uoplyst
9706 Agr., arbejdsledelse grafisk
9707 Erhvervssproglig diplomprøve ED una
9708 Agr., arbejdsledelse plastområdet
9709 Agr., arbejdsledelse el-teknik
9710 Agr., arbejdsledelse maskin og værktøj
9711 Agr., arbejdsledelse produktion og samarbejde
9712 Agr., arbejdsledelse vedligeholdelsesteknik
9713 Agr., arbejdsledelse elektronik
9714 Erhvervssproglig una, afgangseksamen EA
9715 Agr., arbejdsledelse autoteknik
9716 Cand.ling.merc. una
9717 Translatør
9718 Agr., arbejdsledelse naturgas
9719 Agr., arbejdsledelse ledelsesteknik
9720 Make up artist
9721 Make up tekniker
9722 Kosmetelog
9723 Agr., efteruddannelse teknisk assistent
9724 Agr., efteruddannelse af laboranter
9725 Agr., arbejdsledelse landbrug
9726 Agr., arbejdsledelse handel og service
9730 Fag., handelsfag
9731 Fag., kontorfag andet
9732 Fag., kontorteknik
9733 Fag., handelsfag edb-teknik
9734 Fag., butiksfag
9735 Fag., teknisk tegner og -assistent
9736 Fag., jern, metal og andre tekniske
9737 Fag., jern og metal, vvs-teknik
9738 Fag., smede- og svejseteknik
9739 Fag., guld-, sølv- og gravørfag
9740 Fag., maskin- og værktøjsteknik
9741 Fag., flyteknik
9742 Fag., landtransportteknik
9743 Fag., urmagerfag
9744 Fag., elektrikerfag
9745 Fag., svagstrømsteknik
9746 Fag., murerfag
9747 Fag., stenhuggerfag
9748 Fag., glarmesterfag
9749 Fag., tømrerfag
9750 Fag., maskinsnedkerfag
9751 Fag., snedkerfag
9752 Fag., træindustri, maskinsnedkerfag
9753 Fag., blikkenslagerfag
9754 Fag., bygningsmalerfag
9755 Fag., skiltemalerfag
9756 Fag., vognmalerfag
9757 Fag., fotograffag
9758 Fag., trykkerfag
9759 Fag., offsettrykkerfag
9760 Fag., sætterfag
9761 Fag., reproteknikerfag
9762 Fag., serigraffag
9763 Fag., skrædderfag
9764 Fag., møbelpolstring og sadelmageri
9765 Fag., optikerfag
9766 Fag., tandteknikerfag
9767 Fag., frisørfag
9768 Fag., skorstensfejerfag
9769 Fag., gartnerfag
9770 Fag., mejerifag
9771 Fag., slagterfag
9772 Fag., kødindustri andre tekniske fag
9773 Fag., bagerfag
9774 Fag., konditor
9775 Fag., bager og konditorfag
9776 Fag., kokkefag
9777 Fag., bogbinderfag
9778 Fag., jern metal edb-teknik
9779 Fag., økonomi og regnskab
9780 Fag., organisation
9781 Fag., salg og markedsføring
9782 Fag., administration
9783 Fag., engrosvirksomhed
9784 Fag., bogtryk og repro, fælles
9785 Fag., finanssektoren
9786 Fag., reklame
9787 Fag., gartner
9788 Fag., beklædning
9800 Sp., metalindustri og andre tekniske fag
9801 Sp., stålværksteknik
9802 Sp., beskyttelsesgassvejsning
9803 Sp., flammeskæring og gassvejsning
9804 Sp., lysbuesvejsning
9805 Sp., pladearbejde
9806 Sp., naturgasteknik
9807 Sp., montage og måleteknik
9808 Sp., spåntagende bearbejdning
9809 Sp., metalindustri el-teknik
9810 Sp., medicinalindustrien
9811 Sp., anlægsområdet
9812 Sp., betonindustrien
9813 Sp., maskinførerområdet
9814 Sp., emballageglasindustri
9815 Sp., kunst- og brugsglasindustri
9816 Sp., porcelænsindustrien
9817 Sp., isoleringsområdet
9818 Sp., tagdækkerområdet
9819 Sp., gardindekoratørområdet
9820 Sp., bygge og anlæg andre områder
9821 Sp., stilladsområdet
9822 Sp., væveriområdet
9823 Sp., farveriområdet
9824 Sp., trikotageområdet
9825 Sp., skind- og rulamssyning
9826 Sp., skoindustrien
9827 Sp., garveriområdet
9828 Sp., møbelbetræksyning
9829 Sp., møbelpolstrer og autosadelmager
9830 Sp., filmoperatørområdet
9831 Sp., papirvareindustrien
9832 Sp., plastindustrien
9833 Sp., rengøringsservice
9834 Sp., ejendomsservice
9835 Sp., sikkerhedsservice
9836 Sp., vaskeriindustrien
9837 Sp., landbrug
9838 Sp., jordbrug i øvrigt
9839 Sp., gartneri
9840 Sp., mejeriindustrien
9841 Sp., pølsemageri
9842 Sp., tarmrenseri
9843 Sp., kødbranchen detail
9844 Sp., nærings- og nydelsesmidler
9845 Sp., serveringsområdet
9846 Sp., landtransport service
9847 Sp., chauffør extern transport
9848 Sp., redningstjeneste
9849 Sp., intern transport
9850 Sp., kranførerområdet
9851 Sp., havne- og terminalarbejde
9852 Sp., beklædning og tekstil, forsøg
9853 Sp., tæppeområdet
9854 Sp., bogbinderområdet, forsøg
9855 Sp., bogtrykfaget, forsøg
9856 Sp., bryggeriindustrien, forsøg
9857 Sp., bygge og anlæg, forsøg
9858 Sp., murerarbejdsmand
9859 Sp., bygge og anlæg dykkerområdet
9860 Sp., fiskerierhverv, forsøg
9861 Sp., fiskeindustri, forsøg
9862 Sp., hotel og restauration, forsøg
9863 Sp., metalindustri, forsøg
9864 Sp., metalindustri plastteknik
9865 Sp., kedel- og maskinpasser, forsøg
9866 Sp., kødbranche, forsøg
9867 Sp., kødbranche, el-teknik
9868 Sp., jordbrugsområdet, forsøg
9869 Sp., landtransport, forsøg
9870 Sp., mejeriindustri, forsøg
9871 Sp., plastindustri, forsøg
9872 Sp., rengøring mv., forsøg
9873 Sp., skoindustri, forsøg
9874 Sp., garveri læder
9875 Sp., træindustri, forsøg
9876 Sp., råtræforarbejdning, træindustrien
9877 Sp., vaskeriindustri, forsøg
9878 Sp., farve- og lakindustri
9879 Sp., gødningsindustrien
9880 Sp., eternit- og mineraluldindustri
9881 Sp., papir- og støbepapindustri
9882 Sp., personlig sikkerhed, forsøg
9883 Sp., personlig sikkerhed
9884 Sp., tilskærerområdet
9886 Sp., vodbinderierhverv
9887 Sp., procesindustrien, forsøg
9888 Sp., andre procesinduststrien
9889 Sp., fjerkræindustri
990 Pædagogik, supplement efter kandidatuddannelse
9909 Låseassistent
9910 Værktøjssliber
9912 Oliefyrstekniker
9913 Plastsvejser
9915 Produktions- og montageuddannelsen
9916 NDT tekniker
9917 Montageoperatør
9918 Aluminiumsoperatøruddannelse
9999 Igang
8063 Physics and Technology (AAU), civilingeniør 2år
8421 Plante- og fødevarevidenskab, bach.
8422 Plant Science, kand.2år
8249 Biosolutions, kand.2år
7866 Musikpædagogisk udvikling (MMS), master
8417 Dyrevidenskab, bach.
8418 Animal Science, kand.2år
6248 Physics and Technology, civilingeniør 2år
8062 Physics and Technology (SDU, Sønderborg), civilingeniør 2år
8264 Civil Engineering, civilingeniør 2år
5699 Klinisk tandtekniker, prof.bach.
3889 Amu.mej, etablering og pleje af golf- og idrætsbaner (ude)
4741 Autohjælp
7867 Solist, samtidsmusik
5853 Solist, samtidsmusik
3390 Economics and Business Administration in Finance and Strategic Management, kand.2år
3391 Economics and Business Administration in Strategy, Organization and Leadership, kand.2år
3392 Economics and Business Administration in Supply Chain Management, kand.2år
3393 Economics and Business Administration in Accounting, Strategy and Control, kand.2år
3394 Erhvervsøkonomi i økonomisk markedsføring, kand.2år
3395 Erhvervsøkonomi i finansiering og regnskab, kand.2år
3396 Economics and Business Administration in Finance and Investments, kand.2år
3397 Economics and Business Administration in Management of Innovation and Business Development, kand.2år
3398 Economics and Business Administration in Sales Management, kand.2år
3399 Economics and Business Administration in People and Business Development, kand.2år
3596 Amu.ind, Produktion af levnedsmidler, nydelsesmidler, foder
3595 Amu.bai, Erhvervsdykning i bygge- og anlægsbranchen
3594 Amu.soc, Omsorg og pleje i det kommunale sundhedsvæsen