Gå til sidens indhold

UDEL

Langt navn

Uddannelsesdel

Generel Beskrivelse

Nogle uddannelser er kombinationsuddannelser, der kan indberettes således, at de relativt selvstændige dele indberettes hver for sig som sideløbende uddannelser. Der er dog kun tale om dele af det samme uddannelsesprogram, som samlet set er én fuldtidsuddannelse. UDEL angiver, hvilken del af det samlede uddannelsesforløb der er tale om.

Detaljeret beskrivelse

På grundskoleuddannelser og gymnasiale uddannelser har der været en specifik interesse i statistiske opgørelser på klassetrin. På disse områder bliver det enkelte klassetrin derfor indberettet som en særskilt uddannelsesdel.

Tilsvarende er der på erhvervsuddannelserne (EUD) en interesse i at kunne følge overgangen mellem grundforløb og hovedforløb. Hver del af uddannelsen indberettes derfor som en selvstændig uddannelsesdel.

På lange videregående uddannelser kan UDEL fx bruges til at skelne mellem de udelte kandidatuddannelser og de 2-årige kandidatoverbygninger.

Eksempler på uddannelsesdele:

00 = Udelt uddannelse

21 = 1. år (fx 1. g/1. hf/1. hhx/1. htx) 22 = 2. år (fx 2. g/2. hf/2. hhx/2. htx)

51 = EUD indgangsforløb 53 = EUD indgangsforløb 1 54 = EUD indgangsforløb 2 52 = EUD hovedforløb

60 = Udelt kandidatuddannelse 61 = Bachelor 62 = Kandidatoverbygning

Værdisæt

Uddannelsesdel
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 0 Udelt uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 1 1. år
01-01-1600 31-12-9999 10 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 11 11. klasse
01-01-1600 31-12-9999 2 2. år
01-01-1600 31-12-9999 20 0. klassetrin
01-01-1600 31-12-9999 21 1. klassetrin
01-01-1600 31-12-9999 22 2. klassetrin
01-01-1600 31-12-9999 23 3. klassetrin
01-01-1600 31-12-9999 24 4. klassetrin
01-01-1600 31-12-9999 25 5. klassetrin
01-01-1600 31-12-9999 26 6. klassetrin
01-01-1600 31-12-9999 27 7. klassetrin
01-01-1600 31-12-9999 28 8. klassetrin
01-01-1600 31-12-9999 29 9. klassetrin
01-01-1600 31-12-9999 3 3. år
01-01-1600 31-12-9999 30 10. klassetrin
01-01-1600 31-12-9999 31 11. klassetrin
01-01-1600 31-12-9999 4 4. klasse
01-01-1600 31-12-9999 40 FGU basis
01-01-1600 31-12-9999 41 FGU spor
01-01-1600 31-12-9999 5 5. klasse
01-01-1600 31-12-9999 51 EUD indgangsforløb
01-01-1600 31-12-9999 52 EUD hovedforløb
01-01-1600 31-12-9999 53 EUD indgangsforløb 1
01-01-1600 31-12-9999 54 EUD indgangsforløb 2
01-01-1600 31-12-9999 55 EUD EUX studiekompetenceforløb
01-01-1600 31-12-9999 6 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 60 Udelt kandidatuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 61 Bacheloruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 62 Kandidatoverbygning
01-01-1600 31-12-9999 64 Akademisk overbygningsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 7 7. klasse
01-01-1600 31-12-9999 71 Bifag
01-01-1600 31-12-9999 72 Sidefag
01-01-1600 31-12-9999 73 Suppleringsfag
01-01-1600 31-12-9999 76 Sidefagssupplering 1/2 år
01-01-1600 31-12-9999 8 8. klasse
01-01-1600 31-12-9999 9 9. klasse