BBR_ENH - Boligerhvervenheds adressereference ┼r
201712 201812 201912 202012 202112
Variabel TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 201712 201812 201912 202012 202112
BOPIKOM BOPIKOM   Adressen i kommunen
DST_ADGANGSADRESSEKVALITET     Ingen label 201712 201812 . . .
DST_ADGANGSADRESSE_ID DST_ADGANGSADRESSE_ID   DST_ADGANGSADRESSE_ID 201712 201812 201912 202012 202112
DST_ENHEDSADRESSE_ID DST_ENHEDSADRESSE_ID   DST_ENHEDSADRESSE_ID 201712 201812 201912 202012 202112
DST_ENHEDSADRESSE_KVALITET     Ingen label . . 201912 202012 202112
KOM     Ingen label 201712 201812 201912 202012 202112
OPGIKOM OPGIKOM   Opgangsadressen i kommunen 201712 201812 201912 202012 202112