PANTVIRK - Pantebreve - Kontospecifikke data for virksomheder År
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EJERSTATUS_KOD EJERSTATUS_KOD Ejerstatuskode
IBERT_SE_NR IBERT_SE_NR CVR-nummer på dem som har indberettet oplysninger, hvis det ikke er den samme som har overført oplysningerne til Skatteforvaltningen 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INDK_AAR INDK_AAR Indkomstår (dvs. hvilket år vedrører de efterfølgende variable skattemæssigt) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KTOTYPE_KOD KTOTYPE_KOD Kode for kontotype 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KURS_VAERDI_BLB KURS_VAERDI_BLB Restgældens kursværdi pr. 31. december 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
LAAN_PANT_NR LAAN_PANT_NR Lånets pantnummer 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
LAAN_START_DTO LAAN_START_DTO Startdato for lån 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OPG_DTO OPG_DTO Opgørelsesdato 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OP_SE_NR OP_SE_NR CVR-nummer på dem som har overført oplysninger til Skatteforvaltningen 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
REGISTMP REGISTMP Tidsstempel for den pågældende registrering 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
REST_GAELD_BLB REST_GAELD_BLB Kontoens saldo pr. 31. december i det pågældende år 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
REST_LB_AAR_ANT REST_LB_AAR_ANT Restløbetid 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
REST_MARK_KOD REST_MARK_KOD Restancemarkeringskode 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RETTE_KOD RETTE_KOD Angiver at registreringen er en rettelse i forbindelse med en tidligere fejlindtastning 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RNT_BLB RNT_BLB Det samlede rentebeløb, der i året er debiteret kontoen for den pågældende låntager 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RNT_FOD_PCT RNT_FOD_PCT Rentefod på lånet 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SENR SENR SE-nummer 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018