Danmarks Statistiks Forskningsservice
Registerhistorik om: IDAN

Opdaterings dato Kategori Opdaterings årsag Virkning fra Virkning til Mod betaling
14/12/2015 Anden grund til opdatering Det er vigtigt at bemærke at opdateringen er basereret på den gamle version af RAS. Den nye version af RAS som blev opdateret tidligere på året for perioden 2008-2013 er således den som ligger i grunddata nu. Det betyder derfor, at der vil være områder hvor den eksisterende version af IDAN adskiller sig fra RAS i grunddata. 31/12/2012 31/12/2013 Ja
01/09/2017 Oprettelse af register Oprettelse af register 31/12/1980 31/12/1980 Ja
15/05/2018 Kvalitetsforbedret kildedata For årene 2007-2016 IDAN er kørt om for 2007-2013 og opdateret for 2014-2016. Omkørslen skyldes overgang til e-Indkomst som datagrundlag. Der er således et brud i datagrundlag og visse variabler i 2007-2008. 31/12/2007 31/12/2016 Ja
24/09/2018 Fejl fra DST udbedret To variable er blevet omdøbt ”_2008”, fordi den hidtidige dokumentation ikke længere passede ved overgangen til e-Indkomst: ANSDAGE_2008, TYPE_2008 Der er blevet lavet små ændringer i værdisættet til SOC_STATUS_KODE og TYPE_2008: Værdierne SOC_STATUS_KODE, ”130 Bibeskæftigelse lønmodtager” og ”139 Bibeskæftigelse selvstænding” udgår. I stedet skal bibeskæftigelse findes ved TYPE_2008: ”B Bijob i november som lønmodtager” Ved overgang fra TYPE til TYPE_2008 forsvinder værdien ” 3 Vigtigste ej november job”. Forskerne må selv prioritere vigtigste ej november job, ud fra LOENTIMER eller SMALT_LOEN_BELOEB og BREDT_LOEN_BELOEB. 31/12/2007 31/12/2016 Nej
14/05/2019 Planlagt opdatering med ny periode Alm. Opdatering 31/12/2016 31/12/2017 Ja
16/06/2020 Planlagt opdatering med ny periode Alm. opdatering 31/12/2019 31/12/2019 Ja
24/09/2021 Kvalitetsforbedret kildedata Registret er beriget med variablen "LONMFREM".Variablen opdateres for året før ved offentliggørelse af et nyt IDA-år. Det betyder, at ved offentliggørelsen af eksempelvis IDA2019 dannes LONMFREM for 2018. Dette skyldes, at variablen indeholder oplysninger fremad i tid og derfor kun kan dannes når et nyt år foreligger. 31/12/2018 31/12/2018 Ja
28/09/2021 Planlagt opdatering med ny periode Alm.opdatering. 31/12/2019 31/12/2019 Ja
22/11/2021 Kvalitetsforbedret kildedata SOC_STATUS_KODE er blevet opdateret med missing værdier i perioden 2016-2019. ANSXFREM og LONMFREM er blevet tilføjet i 2017 og2019r, hvor de ikke var medtaget. Variabelnavnet ANSDAGE er for 2016 og 2017 rettet til ANSDAGE_2008, som er det navn variablen har i alle øvrige år. 31/12/2016 31/12/2019 Ja
20/01/2022 Anden grund til opdatering Tilføjelse af værdier for variablen ANSDAGE_2008 for ’TYPE_2008’ gruppe ’E’. 31/12/2008 31/12/2019 Nej
11/02/2022 Anden grund til opdatering Data er opdateret, idet variablen ARBNR med værdien "0" er ændret til "Blank". 31/12/2008 31/12/2019 Ja
06/10/2022 Planlagt opdatering med ny periode Planlagt opdatering med ny periode (IDAN2020) samt en genkørsel af IDAN2017-2019 Ved en beklagelig fejl, er antallet af arbejdssteder i IDAS2018 for lavt. Det er der nu rettet op på, hvilket konkret betyder, at der nu er 235.193 arbejdssteder i steder for 222.896 i 2018. IDAS2017 påvirkes af dette i forhold til det fremadskuende variable, ligesom iDAS2019 påvirkes i forhold til de tilbageskuende variable. IDAN2017, IDAN2018 og IDAN2019 er påvirket i mindre omfang, men er alligevel genkørt. Fejlen har ingen konsekvenser for IDAP. 31/12/2017 31/12/2020 Nej
03/03/2023 Planlagt opdatering med ny periode Planlagt opdatering med ny periode 2021. Fordi IDAN indeholder "frem"-variable, som henviser til året efter, er IDAN2020 også blevet kørt om. 31/12/2021 31/12/2021 Ja