PSYK_UDTILSGH - Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om sygehus og afdeling ┼r
2018
TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 2018
C_UDTILAFD C_UDTILAFD Ingen label
C_UDTILSGH C_UDTILSGH Ingen label 2018
LEVERANCEDATO LEVERANCEDATO Ingen label 2018
RECNUM RECNUM Ingen label 2018
VERSION VERSION Ingen label 2018