PSYK_UDTILSGH - Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om sygehus og afdeling ┼r
2019
Variabel TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 2019
C_UDTILAFD     Ingen label
C_UDTILSGH     Ingen label 2019
LEVERANCEDATO     Ingen label 2019
RECNUM RECNUM   LPR-identnummer 2019
VERSION VERSION   Version 2019