INPI - Pensionsindbetalinger År
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ARBPEN10 ARBPEN10 Bidrag til arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetaling(livrente),efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag
ARBPEN11 ARBPEN11 Bidrag til arbejdsgiveradministreret rateforsikring i pensionsøjemed, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 . . . . . . . .
ARBPEN11_2012 ARBPEN11_2012 Bidrag til arbejdsgiveradministreret rateforsikring i pensionsøjemed, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ARBPEN12 ARBPEN12 Bidrag til arbejdsgiveradministreret rateopsparing i pensionsøjemed,efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ARBPEN13 ARBPEN13 Bidrag til arbejdsgiveradministreret indeksordning,fratrukket arbejdsmarkedsbidrag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ARBPEN14 ARBPEN14 Bidrag til arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsopsparing i forsikringsselskab, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ARBPEN15 ARBPEN15 Bidrag til arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsopsparing i pengeinstitut, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ARBPEN16 ARBPEN16 Bidrag der medgår til finansiering af arbejdsgiveradministreret supplerende engangsydelse i pensionskasse, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ARBPEN18 ARBPEN18 Bidrag til arbejdsgiveradministreret pension - ophørende livrente-efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ARBPEN4445 ARBPEN4445 Indbetaling på pensionsordningerne alders -opsparing, -forsikring og -sum, arbejdsgiveradministreret indbetaling, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PNR PNR Personnummer 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PRIPEN10 PRIPEN10 Indbetalinger til privattegnede og privatadministrerede pension med løbende udbetaling(livrente) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PRIPEN11 PRIPEN11 Indbetalinger til privattegnede og privatadministrerede pensionsordninger, rateforsikring og ophørende livrenter 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 . . . . . . . .
PRIPEN11_2012 PRIPEN11_2012 Indbetalinger til privattegnede og privatadministrerede pensionsordninger, rateforsikring . . . . . . . . . . . . . . . 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PRIPEN12 PRIPEN12 Indbetalinger til privattegnede og privatadministrerede pensionsordninger, rateopsparing 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PRIPEN13 PRIPEN13 Indbetalinger til privattegnede og privatadministrerede pensionsordninger, indeksordning 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PRIPEN14 PRIPEN14 Indbetalinger til privattegnede og privatadministrerede pensionsordninger, kapitalforsikring. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PRIPEN15 PRIPEN15 Indbetalinger til privattegnede og privatadministrerede pensionsordninger, kapitalopsparing 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PRIPEN18 PRIPEN18 Indbetalinger til ophørende livrente- privattegnet og privatadministreret . . . . . . . . . . . . . . . 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PRIPEN33 PRIPEN33 Indbetaling på pensionsordningerne aldersopsparing, -forsikring og -sum, privat indbetaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
QARBPEN QARBPEN Samlede bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger,efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
QARBPENK QARBPENK Bidrag til arbejdsgiveradministrerede kapitalpensioner efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
QARBPENL QARBPENL Bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensioner med løbende udbetalinger efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, (livrente, rateopsparing i pengeinstitut og rateforsikring i forsikringsselskab). 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
QPRIPEN QPRIPEN Samlede bidrag til private pensionsordninger- kun ordninger med skattefradrag 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
QPRIPENK QPRIPENK Bidrag til privattegnede og privatadministrerede kapitalpensioner 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
QPRIPENL QPRIPENL Bidrag til privattegnede og privatadministrerede pensioner med løbende udbetalinger, (livrente, rateopsparing i pengeinstitut og rateforsikring i forsikringsselskab). 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VERSION VERSION Version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 2015 2016 2017 2018 2019