Gå til sidens indhold

ARBPEN18

Langt navn

Bidrag til arbejdsgiveradministreret pension - ophørende livrente-efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag

Generel Beskrivelse

Ophørende livrente- i forbindelse med en arbejdsgiveradministreret pensionsordning.

Variablen eksistrer fra år 2010.

Bemærk: For 2010 ligger størstedelen af beløbene i variablen ARBPEN10 (som følge af overgangsregler, har det nye loft over fradrag i skattepligtig indkomstdet for langt de fleste personer ikke haft betydning i år 2010 for ophørende livrente- for overensdkomstaftalte bidrag gælder nye regler først far første år efter næste ovreenskomst efter lovens ikrafttræden)

Detaljeret beskrivelse

ARBPEN18 indgår i variablen QARBPENL

Hvor QARBPENL: Bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensioner med løbende udbetalinger, (livrente, rateopsparing i pengeinstitut og rateforsikring i forsikringsselskab).

Fra 2010 er der loft over de samlede fradrag i personindkomsten for indbetalinger til rateopsparing, rateforsikring og ophørende livrente. Fradragsloftet gælder for summen af arbejdsgiveradministrede og privattegnede ordninger under et. For tidligere selvstændige samt sportsudøvere under 40 år er der undtagelser fra dette loft, jf. pensionsbeskatningslovens §15A og §15B, jf. følgende link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133111.

Fradragsloft: 2010 og 2011 100.000 kr. 2012- 50.000 kr.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel