Gå til sidens indhold

ARBPEN12

Langt navn

Bidrag til arbejdsgiveradministreret rateopsparing i pensionsøjemed,efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag

Generel Beskrivelse

Bidrag til arbejdsgiveradministreret rateopsparing i et pengeinstitut efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Bidraget fratrækkes det lønbeløb der indberettes af arbejdsgiveren til skat, og indgår dermed ikke i indkomstvariablene.

ARBPEN11 indeholder også frivillige indbetalinger til pensionsordning (kun bidrag fra arbejdstager), hvor arbejdsgiveren foretager indbetalingen til pensionsordningen. Dvs. at beløbet fratrækkes det lønbeløb, der indberettes til SKAT, og indgår ikke indkomstvariablene.

Variablen eksisterer fra 1995.

Detaljeret beskrivelse

ARBPEN12 indgår i variablen QARBPENL

Hvor QARBPENL: Bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensioner med løbende udbetalinger, (livrente, rateopsparing i pengeinstitut og rateforsikring i forsikringsselskab).

Fra 2010 er der loft over de samlede fradrag i personindkomsten for indbetalinger til rateopsparing, rateforsikring og ophørende livrente. Fradragsloftet gælder for summen af arbejdsgiveradministrede og privattegnede ordninger under et. For tidligere selvstændige samt sportsudøvere under 40 år er der undtagelser fra dette loft, jf. pensionsbeskatningslovens §15A og §15B, jf. følgende link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133111 Fradragsloft: 2010 og 2011 100.000 kr.

Arbejdsmarkedsbidraget udgør: 1994: 5 pct. af bidragsgrundlag 1995: 6 pct. af bidragsgrundlag 1996: 7 pct. af bidragsgrundlag fra og med 1997: 8 pct. af bidragsgrundlag

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel