Gå til sidens indhold

PRIPEN14

Langt navn

Indbetalinger til privattegnede og privatadministrerede pensionsordninger, kapitalforsikring.

Generel Beskrivelse

Indbetaling til privattegnet pensionsordning, kapitalforsikring. Kapitalforsikringsbidraget inkluderer bidrag der vedrører risikoforsikringer ( udbetaling ved invaliditet eller død før aftalt tidspunkt)

PRIPEN14 er et bidrag, for hvilket der er skattefradrag i indkomstskatten. Fra 2013 er der ikke fradrag for indskud i kapitalpensionsordninger i den skattepligtige indkomst.

Bidragene til privattegnet pensionsordning fratrækkes ikke i de øvrige indkomstvariable. De betragtes dermed forskelligt fra de arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger.

Variablen eksisterer fra 1999

Detaljeret beskrivelse

PRIPEN14 indgår i variablen QPRIPENK

Hvor QPRIPENK: Bidrag til privattegnede kapitalpensioner

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel