Gå til sidens indhold

ARBPEN11_2012

Langt navn

Bidrag til arbejdsgiveradministreret rateforsikring i pensionsøjemed, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag

Generel Beskrivelse

Bidrag til arbejdsgiveradministreret rateforsikring i livs- eller pensionsforsikringsselskab efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Rateforsikringsbidraget inkluderer eventuelle bidrag, der vedrører risikoforsikringer (kun udbetaling ved invaliditet eller død før aftalt tidspunkt). Bidraget fratrækkes det lønbeløb der indberettes af arbejdsgiveren til skat, og indgår dermed ikke i indkomstvariablene.

ARBPEN11_2012 indeholder også frivillige indbetalinger til pensionsordning (kun bidrag fra arbejdstager), hvor arbejdsgiveren foretager indbetalingen til pensionsordningen. Dvs. at beløbet fratrækkes det lønbeløb, der indberettes til SKAT, og indgår ikke i indkomstvariablene.

Variablen eksisterer fra 2010

Arbejdsmarkedsbidraget udgør 8 pct.

Detaljeret beskrivelse

For år 2010 og 2011 er ARBPEN11_2012+ARBPEN18=ARBPEN11

ARBPEN11_2012 indgår i variablen QARBPENL

Hvor QARBPENL: Bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensioner med løbende udbetalinger, (livrente, rateopsparing i pengeinstitut og rateforsikring i forsikringsselskab).

Fra 2010 er der loft over de samlede fradrag i personindkomsten for indbetalinger til rateopsparing, rateforsikring og ophørende livrente (ny fra 2010). Fradragsloftet gælder for summen af arbejdsgiveradministrede og privattegnede ordninger under et. For tidligere selvstændige samt sportsudøvere under 40 år er der undtagelser fra dette loft, jf. pensionsbeskatningslovens §15A og §15B, jf. følgende link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133111.

Fradragsloft: 2010 og 2011 100.000 kr. 2012 50.000 kr.

ARBPEN11_2012

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel