PSYK_PAS - Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om passiv ventetid ┼r
2018
TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 2018
C_PASSARSAG C_PASSARSAG Ingen label
C_TILBAFD C_TILBAFD Ingen label 2018
C_TILBSGH C_TILBSGH Ingen label 2018
D_PASSLDTO D_PASSLDTO Ingen label 2018
D_PASSTDTO D_PASSTDTO Ingen label 2018
D_TILBDTO D_TILBDTO Ingen label 2018
LEVERANCEDATO LEVERANCEDATO Ingen label 2018
RECNUM RECNUM Ingen label 2018
VERSION VERSION Ingen label 2018