Danmarks Statistiks Forskningsservice
Registerhistorik om: LONIX_STD

Opdaterings dato Kategori Opdaterings årsag Virkning fra Virkning til Mod betaling
30/10/2019 Oprettelse af register Oprettelse af register 31/03/2016 31/03/2016 Ja
31/10/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
26/02/2020 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
28/02/2020 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
27/08/2020 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
03/12/2020 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
16/12/2020 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
11/02/2021 Kvalitetsforbedret kildedata 3. kvt. er omkørt 30/09/2020 30/09/2020 Ja
22/06/2021 Planlagt opdatering med ny periode alm. opdatering. 31/03/2021 31/03/2021 Ja
13/09/2021 Planlagt opdatering med ny periode alm. opdatering. 30/06/2021 30/06/2021 Ja
06/12/2021 Planlagt opdatering med ny periode alm. opdatering. 30/09/2021 30/09/2021 Ja
04/03/2022 Fejl fra DST udbedret Det standardberegnede lønindeks sættes på pause frem til august. Danmarks Statistik har besluttet at sætte udgivelsen af det standardberegnede lønindeks på pause frem til slutningen af august. Dette skyldes umiddelbart, at der er konstateret fejl i opgørelsen vedr. 3. kvartal 2021 for den private sektor, men også at vi den seneste tid har kunnet konstatere nogle mulige uhensigtsmæssigheder i vores produktionssystem, hvis fulde betydning vi har behov for at analysere nærmere. I samme omgang giver vi de anvendte metoder og procedurer et serviceeftersyn. Vi forventer at genoptage vores udgivelser af det standardberegnede lønindeks med opgørelsen fra 2. kvartal 2022 i slutningen af august, når vores analysearbejde er afsluttet. Det implicitte lønindeks vil fortsat blive opdateret planmæssigt i Statistikbanken, men vi er klar over, at det er til gene for mange aktører, at vi er nødsaget til at sætte udgivelserne af det standardberegnede lønindeks på pause frem til august. Den konstaterede fejl i beregningen af lønudviklingen i 3. kvartal 2021 er i dag (24. februar) rettet, og de opdaterede resultater fremgår af Statistikbanken. 30/09/2021 30/09/2021 Nej