Danmarks Statistiks Forskningsservice
Registerhistorik om: KOMPSEL

Opdaterings dato Kategori Opdaterings årsag Virkning fra Virkning til Mod betaling
12/02/2021 Oprettelse af register Oprettelse af register 01/05/2020 01/05/2020 Ja
18/02/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge 7 er opdateret 31/12/2021 31/12/2021 Ja
24/02/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 8 er opdateret 31/12/2021 31/12/2021 Ja
03/03/2021 Planlagt opdatering med ny periode Planlagt opdatering med ny periode 31/12/2021 31/12/2021 Ja
11/03/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 10 31/12/2021 31/12/2021 Ja
18/03/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge 11 31/12/2021 31/12/2021 Ja
25/03/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge 12 31/12/2021 31/12/2021 Ja
07/04/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 14 31/12/2021 31/12/2021 Ja
20/04/2021 Kvalitetsforbedret kildedata . AnsøgningsID: Udgår fra registret . Samlet Kompensation:  kompensationsbeløbet samles nu og følger CVRNR, og ikke PNR, som det har været tilfældet tidligere.  Alle indehavere, der har fået kompensation kan identificeres, men man kan ikke sige noget om det kompensationsbeløb, de har fået. . Omsætningen både i reference og kompensationsperioden er ikke længere opdelt i flere variable. I stedet er der bare to variable forventet_omsaetning og reference_omsaetning · o Helt konkret betyder det dermed at forventet_ikke_moms_omsaetning og forventet_moms_omsaetning udgår men altså bliver erstattet af ovenstående. Det samme for ikke_moms_omsaetning og moms_omsaetning.   31/12/2021 31/12/2021 Ja
21/04/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 16 31/12/2021 31/12/2021 Ja
29/04/2021 Planlagt opdatering med ny periode Planlagt opdatering med ny periode 31/12/2021 31/12/2021 Ja
06/05/2021 Planlagt opdatering med ny periode Planlagt opdatering med ny periode 31/12/2021 31/12/2021 Ja
27/05/2021 Planlagt opdatering med ny periode Planlagt opdatering med ny periode 31/12/2021 31/12/2021 Ja
04/06/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 22 (versioner 16-21 har været skjulte) 31/12/2021 31/12/2021 Ja
04/06/2021 Anden grund til opdatering Beskrivelse Information i forhold til tidligere udmeldinger om fejl og ændringer i data: Som tidligere udmeldt den 21/4-2021 har Erhvervsstyrelsen lavet en omlægning af data for hjælpepakken, så CVRNR er blevet databærende for kompensationsbeløbet. Kompensationsbeløbet lå tidligere på personerne i data. Der har været en periode, hvor vi i DST har undersøgt om data har samme niveau som tidligere. Konklusionen er, at data har samme niveau for kompensation på CVRNR niveau. Udmeldingen om fejl udsendt den 27/4-2021 er derfor ikke længere relevant og tidligere leverede data kan fortsat anvendes. Man skal dog være opmærksom på følgende ændringer i datastrukturen, som er gældende fra og med data i uge 15. Information om dette blev udsendt den 21/4 med offentliggørelsen af uge 16 data. Kompensationsbeløbet (Samlet kompensation) for selvstændige angives nu kun på ansøgningsniveau. Det vil sige at kompensationsbeløbet ikke længere angives for den enkelte kompenserede person. Da flere personer (ejere og medhjælpende ægtefæller) fra samme virksomhed kan søge kompensation på en ansøgning vil en simpel summering af kompensationsbeløbet give en for høj værdi. Ved udregning af det samlede kompensationsbeløb, vælges det gennemsnitlige kompensationsbeløbet for hvert sagsnummer (her kan man også vælges den største eller mindste værdi, da alle kompensationsbeløb indenfor det samme sagsnummer er ens). Den gennemsnitlige kompensation summeres for alle ansøgninger. Bemærk, at Erhvervsstyrelsen skelner mellem sæsonafhængige og ’almindelige’ selvstændige. Det er muligt vha. kompensationsperiode-variablene at skelne mellem de to typer af selvstændige. Sæsonafhængige selvstændige mv. har alle kompensationsstart enten 1. maj, 1. juni eller 1. december 2020. Disse informationer kan også ses på registeroversigten på hjemmesiden – her: http://www.dst.dk/extranet/forskningvariabellister/Oversigt%20over%20registre.html 31/12/2021 31/12/2021 Ja
11/06/2021 Planlagt opdatering med ny periode Planlagt opdatering med ny periode 31/12/2021 31/12/2021 Ja
21/06/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 24 31/12/2021 31/12/2021 Ja
25/06/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 25 31/12/2021 31/12/2021 Ja
01/07/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 26 31/12/2021 31/12/2021 Ja
14/07/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 27 31/12/2021 31/12/2021 Ja
04/08/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 31 31/12/2021 31/12/2021 Ja
11/08/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 32 31/12/2021 31/12/2021 Ja
27/08/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 34 31/12/2021 31/12/2021 Ja
02/09/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 35 31/12/2021 31/12/2021 Ja
09/09/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 36 31/12/2021 31/12/2021 Ja
15/09/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 37 31/12/2021 31/12/2021 Ja
23/09/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 38 31/12/2021 31/12/2021 Ja
30/09/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 39 31/12/2021 31/12/2021 Ja
06/10/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 40 31/12/2021 31/12/2021 Ja
15/10/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 41 31/12/2021 31/12/2021 Ja
24/11/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 47 31/12/2021 31/12/2021 Ja
09/12/2021 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 49 31/12/2021 31/12/2021 Ja
04/01/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 1 31/12/2022 31/12/2022 Ja
12/01/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 2 31/12/2022 31/12/2022 Ja
25/01/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 4 31/12/2022 31/12/2022 Ja
01/02/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 5 31/12/2022 31/12/2022 Ja
15/02/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 7 31/12/2022 31/12/2022 Ja
03/03/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 9 31/12/2022 31/12/2022 Ja
10/03/2022 Fejl fra DST udbedret Der var fejl i formateringen i beløbs-variable så de fremstod uden decimal-adskillelse, dette er nu rettet op i uge_version 9. 31/12/2022 31/12/2022 Nej
17/03/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 11 31/12/2022 31/12/2022 Ja
23/03/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 12 31/12/2022 31/12/2022 Ja
31/03/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 13 31/12/2022 31/12/2022 Ja
31/03/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 12 31/12/2022 31/12/2022 Ja
08/04/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 14 31/12/2022 31/12/2022 Ja
25/04/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 16 31/12/2022 31/12/2022 Ja
28/04/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 17 31/12/2022 31/12/2022 Ja
03/05/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 18 31/12/2022 31/12/2022 Ja
24/05/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 21 31/12/2022 31/12/2022 Ja
23/06/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 25 31/12/2022 31/12/2022 Ja
10/08/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 28 31/12/2022 31/12/2022 Ja
19/08/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 32 31/12/2022 31/12/2022 Ja
07/09/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 36 31/12/2022 31/12/2022 Ja
28/09/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 39 31/12/2022 31/12/2022 Ja
26/10/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 43 31/12/2022 31/12/2022 Ja
13/12/2022 Planlagt opdatering med ny periode uge_version 49 31/12/2022 31/12/2022 Ja