PSYK_ADM - Landspatientregistret psykiatri - administrative oplysninger År
2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2018
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2018
C_ADIAG C_ADIAG Aktionsdiagnose 2018
C_AFD C_AFD Afdelingskode 2018
C_AMT C_AMT AMT 2018
C_BLOK C_BLOK Inddeling af speciale i blokke 2018
C_HAFD C_HAFD Henvisende afdeling 2018
C_HENM C_HENM Henvisningsmåde 2018
C_HSGH C_HSGH Henvisende sygehus 2018
C_INDM C_INDM Indlæggelsesmåde 2018
C_KOM C_KOM Kommune 2018
C_KONTAARS C_KONTAARS Kontaktårsag 2018
C_NYAFD C_NYAFD Ingen label 2018
C_PATTYPE C_PATTYPE Patienttype 2018
C_SEX C_SEX Køn 2018
C_SGH C_SGH Sygehus 2018
C_SGHAMT C_SGHAMT Sygehusamt 2018
C_SPEC C_SPEC Specialekode 2018
C_UDM C_UDM Udskrivningsmåde 2018
D_EBHDTO D_EBHDTO Data for endelig behandling (Variabel udgået efter 31.12.2003) 2018
D_FUSDTO D_FUSDTO Dato for forundersøgelse (Variabel udgået efter 31.12.2003) 2018
D_HENDTO D_HENDTO Henvisningsdato 2018
D_INDDTO D_INDDTO Indlæggelsesdato 2018
D_OPDATDTO D_OPDATDTO Intern dato for opdatering af kontakten 2018
D_UDDTO D_UDDTO Udskrivningsdato 2018
K_AFD K_AFD Afdelingskode 2018
LEVERANCEDATO LEVERANCEDATO Ingen label 2018
PNR PNR Personnummer 2018
RECNUM RECNUM LPR-identnummer 2018
VERSION VERSION Ingen label 2018
V_ALDDG V_ALDDG Alder i dage ved kontaktens start 2018
V_ALDER V_ALDER Alder i år ved kontaktens start 2018
V_ALDMDR V_ALDMDR Alder i måneder ved kontaktens start 2018
V_BEHDAGE V_BEHDAGE Behandlingsdage (Variabel udgået efter 31.12.2001) 2018
V_INDMINUT V_INDMINUT Indlæggelsesminut 2018
V_INDTIME V_INDTIME Indlæggelsestidspunkt 2018
V_SENGDAGE V_SENGDAGE Sengedage 2018
V_UDTIME V_UDTIME Udskrivningstime 2018