UDPR - Produktionsskoler År
2020
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2020
AUDD AUDD   Afsluttende uddannelseskode
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2020
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2020
INSTNR INSTNR INSTNR Institutionsnummer 2020
PNR PNR   Personnummer 2020
PROD_VFRA PROD_VFRA   Starttidspunkt 2020
PROD_VTIL PROD_VTIL   Sluttidspunkt 2020
UDD UDD UDD Uddannelseskode 2020
UDEL UDEL UDEL Uddannelsesdel 2020
UFORM UFORM UFORM Beskriver måden som uddannelsen tages på. 2020
VERSION VERSION   Version pr. referencetidspunkt for Moduldata 2020