UDPR - Produktionsskoler År
2020
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2020
AUDD AUDD   Afsluttende uddannelseskode
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2020
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2020
INSTNR INSTNR INSTNR Institutionsnummer 2020
PNR PNR   Personnummer 2020
PROD_VFRA PROD_VFRA   - Label mangler - 2020
PROD_VTIL PROD_VTIL   - Label mangler - 2020
UDD UDD UDD Uddannelseskode 2020
UDEL UDEL UDEL Uddannelsesdel 2020
UFORM UFORM UFORM Beskriver måden som uddannelsen tages på. 2020
VERSION VERSION   Version pr. referencetidspunkt for Moduldata 2020