UDPR - Produktionsskoler År
2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019
AUDD AUDD Afsluttende uddannelseskode
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2019
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2019
INSTNR INSTNR Institutionsnummer 2019
PNR PNR Personnummer 2019
PROD_VFRA PROD_VFRA Starttidspunkt 2019
PROD_VTIL PROD_VTIL Sluttidspunkt 2019
UDD UDD Uddannelseskode 2019
UDEL UDEL Uddannelsesdel 2019
UFORM UFORM Beskriver måden som uddannelsen tages på. 2019
VERSION VERSION Version 2019