Gå til sidens indhold

AUDD

Langt navn

Afsluttende uddannelseskode

Generel Beskrivelse

Kode for den uddannelseskvalifikation, som en uddannelse kan føre til.

Alle uddannelseskvalifikationer har en AUDD-kode. fx: Sygeplejerske = 5166 Maskinmester = 5189

Koden er entydig, og en uddannelses AUDD-kode ændres ikke. Det er derfor AUDD-koden, som skal bruges, hvis en given uddannelse skal identificeres over tid. Gennem tiden har det dog i nogle tilfælde været nødvendigt at lægge 2 audd koder sammen til en ny, hvis der har været tale om den samme kvalifikation og splitte en audd kode op, hvis 2 kvalifikationer har været indberettet på samme kode.

Uddannelser, som endnu ikke er afsluttet, har AUDD-kode = 9999 Uddannelser, som er blevet afbrudt, har AUDD-kode = 0000

Bemærk, at nogle delelementer af enkelte uddannelser har deres egen uddannelseskode, som ikke er kompetencegivende. Det gælder fx 1.g og 2.g af gymnasiet og indgangsforløbet til erhvervsuddannelserne. Hvis man fx kun ønsker de kompetencegivende uddannelser, skal man benytte KOMP-koden i kombination med AUDD-koden. KOMP-koden angiver om en uddannelse er kompetencegivende eller ej og KOMP = 1,3,7 definerede kompetencegivende uddannelser. Se i øvrigt dokumentationen af KOMP-variablen.

Detaljeret beskrivelse

De 4-cifrede koder for uddannelseskvalifikationer identificerer entydigt de enkelte uddannelseskvalifikationer, men er i sig selv usystematiske og derfor ikke umiddelbart velegnede til udarbejdelse af statistik. Her benyttes i stedet de 8-cifrede såkaldte forspaltekoder, som angiver uddannelsens placering i en uddannelsesklassifikation. Se fx dokumentationen af HOVEDOMRAADE_DETALJERET.

I nogle tilfælde skifter en uddannelse niveau, dvs. flytter fra et niveau i uddannelsesklassifikationen til et andet niveau. Sygeplejerskeuddannelsen var fx på et tidspunkt placeret som en kort videregående uddannelse, men er i dag placeret som en mellemlang videregående uddannelse. En uddannelse, der udvikler sig og flyttes til et nyt niveau, vil normalt bevare sin AUDD-kode, hvis der ikke er nogen presserende grund til at skelne mellem den oprindelige og den nye udgave af uddannelsen. Man vil således ikke skulle lede efter sygeplejersker forskellige steder i klassifikationen, selv om sygeplejersken har udviklet sig og skiftet niveau. Ændres indholdet i en uddannelse væsentligt kan det være et argument for at give uddannelsen en ny AUDD-kode.

AUDD-koderne er således stabile i modsætning til uddannelsesklassifikationerne. Det er derfor bedst at bevare AUDD-koden i historisk materiale og efterfølgende anvende seneste uddannelsesklassifikation på alt historisk materiale for at undgå inkonsistens i forbindelse med tidsserier.

AUDD-koden er 4 cifre lang. Værdisættet er numeriske felter og eventuelt foranstillede 0'er bliver fjernet.

Nye AUDD-koder: Der oprettes løbende nye uddannelser, og dermed kommer der løbende nye AUDD-koder.

Værdisæt

U061000.TXT_KT_AUDD - Afsluttende uddannelseskode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Afbrudt
1 Ingen uddannelse ivu
1006 6. klasse
1007 7. klasse
1008 8. klasse
1009 9. klasse
1010 10. klasse
1011 11. klasse
1021 1. real
1022 2. real
1023 3. real
1031 1. hf
1032 2. hf
1040 1.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1041 1.g, matematisk linie
1042 1.g, sproglig linie
1049 2.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1051 2.g, matematisk-fysisk linie
1052 2.g, matematisk-naturfaglig linie
1061 2.g, nysproglig linie
1062 2.g, klassisksproglig linie
1064 2.g, musiksproglig linie
1069 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1070 3.g, matematisk linie una
1071 3.g, matematisk-fysisk linie
1072 3.g, matematisk-naturfaglig linie
1073 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie
1080 3.g, sproglig linie una
1081 3.g, nysproglig linie
1082 3.g, klassisksproglig linie
1083 3.g, musiksproglig linie
1084 3.g, musiksproglig linie
1090 Uoplyst (kendt i elevregistret)
1095 Uoplyst (indvandrernes uddannelse)
1097 Anden dansk studentereksamen
1098 Udenlandsk studentereksamen
1099 Uoplyst (ukendt i elevregistret)
1100 Børnehaveklasse
1101 1. klasse
1102 2. klasse
1103 3. klasse
1104 4. klasse
1105 5. klasse
1106 6. klasse
1107 7. klasse
1108 8. klasse
1109 9. klasse
1110 10. klasse
1111 11. klasse
1120 Børnehaveklasse
1121 1. real
1122 2. real
1123 3. real
1140 1.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1141 1.g, matematisk linie
1142 1.g, sproglig linie
1143 2.g, matematisk linie
1144 2.g, sproglig linie
1145 3.g, matematisk linie
1146 3.g, sproglig linie
1149 2.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1151 2.g, matematisk-fysisk linie
1152 2.g, matematisk-naturfaglig linie
1153 2.g, matematisk-samfundsfaglig linie
1154 2.g, matematisk-musisk linie
1155 2.g, matematisk forsøgslinie
1161 2.g, nysproglig linie
1162 2.g, klassisksproglig linie
1163 2.g, samfundssproglig linie
1164 2.g, musiksproglig linie
1165 2.g, sproglig forsøgslinie
1169 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie
1171 3.g, matematisk-fysisk linie
1172 3.g, matematisk-naturfaglig linie
1173 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie
1174 3.g, matematisk-musisk linie
1175 3.g, matematisk forsøgslinie
1179 Matematisk gymnasium
1181 3.g, nysproglig linie
1182 3.g, klassisksproglig linie
1183 3.g, samfundssproglig linie
1184 3.g, musiksproglig linie
1185 3.g, sproglig forsøgslinie
1189 Sproglig gymnasium
1190 Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
1195 Gymnasial suppleringskursus GSK
1196 1.g
1197 2.g
1198 3.g
1199 Stx
1206 6. klasse
1207 7. klasse
1208 8. klasse
1209 9. klasse
1210 10. klasse
1301 Dansk 1
1302 Dansk 2
1303 Dansk 3, almenprøve 2
1304 Dansk 3, studieprøven
1305 Dansk uoplyst
1351 Erhvervsintroduktion, kurser for unge
1352 Erhvervsintroduktion, langtidsledige
1353 Erhvervsintroduktion, kurser for kvinder
1354 Erhvervsintroduktion, eifu/eifl-kurser
1355 Erhvervsintroduktion, erhv.dk indvandrere
1356 Erhvervsintroduktion, kurser for 10.kl.
1357 Erhvervsintroduktion, specialklasser
1359 Erhvervsintroduktion, inspirationskurser
1365 Kreativ basis, grafisk åben uddannelse (GÅU)
141 Formidl.-erhvervsspr. una - udvekslingstud. (kort vidg.)
1410 1-årigt grundskolekursus
1423 1-årigt realkursus
144 Samfundsfaglig una - udvekslingstud. (kort vidg.)
145 Teknisk una - udvekslingstud. (kort vidg.)
146 Levnedsm./husholdn. una - udvekslingstud. (kort vidg.)
148 Transport mv.una - udvekslingstud. (kort vidg.)
150 Pædagogisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1509 1. år, grundsskolekursus 2-årigt
151 Formidl.-erhvervsspr. una- udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1510 2. år, grundsskolekursus 2-årigt
1511 Supplerende overbygningsforløb (SOF)
152 Kunstnerisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1522 1. år, realkursus 2-årigt
1523 2. år, realkursus 2-årigt
153 Naturvidenskabuna - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1531 1. hf
1532 2. hf
1533 3. hf.
1535 1. hf (3-årig)
1536 2. hf (3-årig)
1537 3. hf
1539 Hf
154 Samfundsvidensk.una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1540 3-årig hf
1541 1. hf
1542 2. hf
1543 2-årig hf
1549 HF-enkeltfag
155 Teknisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1551 1. år, studenterkursus matematik-fysik
1552 1. år, studenterkursus matematik-naturfag
1553 1. år, studenterkursus matematik-samfundsfag
1555 1. år, studenterkursus matematik-forsøg
1559 1. år, studenterkursus matematik
156 Levnedsm./ernæring una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
1561 1. år, studenterkursus nysproglig
1562 1. år, studenterkursus klassisksproglig
1563 1. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig
1565 1. år, studenterkursus sproglig-forsøg
1569 1. år, studenterkursus sproglig
159 Sundhed una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
161 Humanistisk una - udvekslingstud. (bachelor)
162 Kunstnerisk una - udvekslingstud. (bachelor)
163 Naturvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
164 Samfundsvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
165 Teknisk una- udvekslingstud. (bachelor)
1650 1. år, studenterkursus
1651 2. år, studenterkursus
1652 Studenterkursus
167 Jordbrugsvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
1671 2. år, studenterkursus matematik-fysik
1672 2. år, studenterkursus matematik-naturfag
1673 2. år, studenterkursus matematik-samfundsfag
1679 2. år, studenterkursus matematik
1681 2. år, studenterkursus nysproglig
1682 2. år, studenterkursus klassisksproglig
1683 2. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig
1689 2. år, studenterkursus sproglig
170 Pædagogisk una - udvekslingstud.(lang vidg.)
171 Humanistisk-teologisk una - udvekslingstud. (lang vidg.)
172 Kunstnerisk una - udvekslingstud. (lang vidg.)
1721 1. år, realkursus 3-årigt
1722 2. år, realkursus 3-årigt
1723 3. år, realkursus 3-årigt
173 Naturvidenskab una- udvekslingstud. (lang vidg.)
174 Samfundsvidenskab una - udvekslingstud. (lang vidg.)
175 Teknisk una - udvekslingstud. (lang vidg.)
176 Levnedsm./ernæring una - udvekslingstud. (lang vidg.)
177 Jordbrugsvidenskab una - udvekslingstud. (lang vidg.)
179 Sundhed una - udvekslingstud. (lang vidg.)
1879 Matematisk studenterkursus
1881 1. år, EB
1882 2. år, EB
1883 3. år, EB
1889 Sproglig studenterkursus
1891 1.g, pre-IB
1892 2.g, IB år 1
1893 3.g, IB år 2
1896 1. år, anden international studentereksamen
1897 2. år, anden international studentereksamen
1898 3. år, anden international studentereksamen
1899 International studentereksamen
1901 Produktionsskole
1984 Vuggestue mv., førskoleuddannelse
1985 Børnehave mv., førskoleuddannelse
2 Ikke igang
200 1-6 år ivu
2003 Skibskok, grundkursus
2005 Skibsassistent, grundkursus modul 1+2
2007 Befaren matros, afslutningskursus
2008 Befaren skibsassistent, modul 3
2009 Befaren motormand, afslutningskursus
2010 Skibskok, afslutningskursus
2015 Kystskipper
2016 Kystskipper og fiskeskipper af 3.grad
2017 Sætteskipper og fiskeskipper af 1.grad
2018 Erhvervsfisker
2019 Færgenavigatør
2021 Sætteskipper
2022 Fiskeskipper af 3.grad
2027 Fiskeskipper af 1.grad
2028 Maritimt forberedelseskursus
2029 Juniorofficer, 1.teoridel
205 7-8 år ivu
210 9-10 år ivu
215 Studentereksamen mv., ivu
220 Pædagogik, ivu (amu)
239 Handel/kontor, ivu (amu)
2401 Efterskole una
2411 Husholdningskursus, alment
2413 Køkkenleder 1
2414 Husholdningstekniker
2415 Husholdningsskole, efteruddannelseskursus
2417 Husholdningsskole, andre kurser
2419 Køkkenleder 2
2421 Håndarbejdskursus
2425 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
2428 Daghøjskoler
2431 Ungdomshøjskolekursus, alment
2432 Ungdomshøjskolekursus, andre
2441 Folkehøjskolekursus, alment
2442 Folkehøjskolekursus, særlig gymnastik-/idrætskursus
2443 Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd
2444 Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje
2445 Folkehøjskolekursus, særlig tilrettelagt for handicappede
2446 Folkehøjskolekursus, pensionister
2447 Folkehøjskolekursus, andre
2459 Landmand faglært modul 1a
2460 Landmand faglært modul 1b
2461 Driftlederkursus, udvidet 5 mdr.
2462 Landmand, efteruddannelse
2463 Landbrugstekniker, regnskab
2464 Landbrugstekniker, biologi
2465 Landbrugstekniker, husdyrbrug
2466 Landbrugstekniker, maskiner
2467 Landbrugstekniker, planteavl
2468 Landbrugstekniker, landbrug diplomuddannelse
2469 Inseminør, kvæg
2470 Produktionsassistent landbrug
2471 Landbrugslærer, efteruddannelse
2472 Tf-landbrugsteknik
2473 Landbrugskurser, andre
2475 Mejeriteknolog
2476 Mejeriskolekurser, andre
2477 Gartnerskole, væksthus kursus
2478 Gartnerskole, planteskole kursus
2479 Gartnerskole, anlæg kursus
2480 Gartnerskole, frugtavl kursus
2481 Blomsterdekoratørkursus
2483 Gartnerskole, andre kurser
2484 Skovbrugskursus
2485 Landmand faglært modul 2
2486 Driftsleder grønt bevis
2487 Landbrugsskole, grundskole afkortet
2488 Gartner, driftslederkursus
2489 Landbrugets driftlederkursus
2490 Agrarøkonom
2491 Grønt diplom modul 4
2492 Kombineret ungdomsuddannelse
2493 Produktionsleder, landbrug
2494 Virksomhedsleder, landbrug
2495 Landbrugets lederuddannelse una
2508 8. klasse, efterskole
2509 9. klasse, efterskole
2510 10. klasse, efterskole
2511 11. klasse, efterskole
253 Bygge/anlæg, ivu (amu)
2530 Den fri ungdomsuddannelse (FUU)
254 Jern/metal, ivu (amu)
255 Grafisk, ivu (amu)
258 Teknik/industri i øvrigt, ivu (amu)
260 Service, ivu (amu)
275 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (amu)
280 Jordbrug/fiskeri, ivu (amu)
285 Transport mv., ivu (amu)
290 Social/sundhed, ivu (amu)
2900 Amu.ind., beklædnings- og tekstilindustri
2901 Amu.ind., lederuddannelse udvidet
2902 Amu.ind., teknik-fremstilling-elektronik
2903 Amu.ind., bryggeri-brænd.
2904 Amu.ind., sala-kødindustri-mejeri
2905 Amu.ind., metalindustri
2906 Amu.ind., fisk og fjerkræ
2907 Amu.ind., procesindustri - levnedsmiddel
2908 Amu.ind., snedker og tømrer
2909 Amu.ind., fotograffaget
2910 Amu.ind., el-faget
2911 Amu.ind., træindustrien
2912 Amu.ind., grafisk euu
2913 Amu.ind., teknikere mv.
2914 Amu.ind., metalindustrien specialarb.
2915 Amu.ind., kartonnage og papir
2916 Amu.ind., fyringsteknik
2917 Amu.ind., laborantuddannelse
2918 Amu.ind., kødbranchen
2919 Amu.ind., mejeriindustrien
2920 Amu.ind., plastindustrien
2921 Amu.ind., polstermøbler og sko
2922 Amu.ind., tobaksindustrien
2923 Amu.ind., vodbinderierhverv
2924 Amu.ind., procesindustri
2925 Amu.ind., fællesplan metalindustrien
2926 Amu lab./tekn., laboratorieteknik
2950 Amu.baj., malerfaget
2951 Amu.baj., murer og stenhugger
2952 Amu.baj., snedker og tømrer
2953 Amu.baj., tekniske installationer
2954 Amu.baj., teknikere sala-jordbrug
2955 Amu.baj., isoleringsfaget
2956 Amu.baj., asfaltbranchen
2957 Amu.baj., entreprenører
2958 Amu.baj., byggeri og energi
2959 Amu.baj., skorstensfejer
2960 Amu.baj., vvs-branchen
2961 Amu.baj., jordbrugets euu
2962 Amu.bai., fugearbejde med fleksible fugematerialer
2969 Amu.htf., lederuddannelse
2970 Amu.htf., reklamebranchen
2971 Amu.htf., filmoperatør
2972 Amu.htf., bager og konditor
2973 Amu.htf., handel og service
2974 Amu.htf., optikerfaget
2975 Amu.htf., urmagerfaget
2976 Amu.htf., frisør og kosmetik
2977 Amu.htf., tandteknikerfag
2978 Amu.htf., erhvervsfiskere
2979 Amu.htf., køkken og hotel mv
2980 Amu.htf., finanssektor
2981 Amu.htf., pressefotograf
2982 Amu.htf., transport og logistik
2983 Amu.htf., serviceerhverv
2984 Amu.htf., handel og kontor
2985 Amu.htf., vaskeriindustri
2986 Amu.htf., teaterteknik
299 AMU una
2990 Amu.off., social og sundhed
2991 Amu.off., statslige uddannelser euu
2992 Amu.off., pædagogisk euu
300 Erhvervsfaglige uddannelse una, ivu
3000 Bioteknologi, cand.polyt.
3001 Digital design og interaktive teknologier, cand.it.
3002 Indoeuropæisk, mag.art.
3003 Internat.virksomhedsk, Interkult. markedsstud,cand.ling.merc.
3004 Internat. virksomhedskomm., Amerikanske studier, cand.ling.merc.
3005 Internat. virksomhedskomm., Europæiske studier, cand.ling.merc.
3006 International virksomhedskommunikation i arabisk, bach.
3007 International virksomhedskommunikation i engelsk, bach.
3008 Internat. virksomhedskommunik., engelsk-it-webkomm.,bach.
3009 Internat. virksomhedskommunik., spansk og medier, bach.
3010 International virksomhedskommunikation i spansk, bach.
3011 Internat. virksomhedskommunik., tysk og medier, bach.
3012 International virksomhedskommunikation tysk, bach.
3013 Internat. virksomhedskommunikation, engelsk og IT, bach.
3014 International virksomhedskommunikation i fransk, bach.
3015 Internat. virksomhedskommunikation, spansk og IT, bach.
3016 Internat. virksomhedskommunikation, tysk og IT, bach.
3017 International virksomhedskommunikation, sproglig og kulturel formidling, bach.
3018 International virksomhedskommunikation i 2 fremmedsprog, bach.
3019 Softwareteknologi, ing.bach.
3020 Moderne tysklandsstudier,master
3021 Int.forhold. europæiske studier, cand.soc
3022 International erhvervsøkonomi med fremmedsprog, dansk og engelsk, bach.
3023 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk og spansk,bach.int.
3024 Erhvervsøkonomi-business, language and culture, cand.merc.int.
3025 Business, Asian Language and Culture, bach.
3026 Erhvervsøkonomi-business, language and culture, bach.
3027 Maskinkonstruktion, ing.bach.
3028 Maskinkonstruktion, cand.polyt.
3029 Arkitektur og design, cand.polyt.
3030 Sundheds-IT, master
3031 Virksomhedskommunikation,cand.ling.merc.
3032 Lingvistik, bach.
3033 Sprogvidenskab-lingvistik, cand.mag.
3034 Arabisk- og islamstudier, bach.
3035 Arabisk- og islamstudier, cand.mag.
3036 HA (int.) erhvervsøkonomi med fransk,bach.
3037 HA (int.)erhvervsøkonomi med spansk,bach.
3038 HA (int.)erhvervsøkonomi med engelsk,bach.
3039 Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, bach.
3040 Journalistik, cand.mag.
3041 Spansk og latinamerikansk sprog og kultur, bach.
3042 Fødevarevidenskab, cand.techn.al.
3043 Designer - Industrielt design og Accessory, bach.
3044 Amu.adm, administrative funktioner i HR
3045 Biokemi, bach.
3046 Akvatisk miljøbiologi, cand.scient.
3047 Engineering (Sustainable Fisheries and Aquaculture), cand.polyt.
3048 Biologisk oceanografi, cand.scient.
3049 Biomedicinsk teknik, cand.scient.med.
3050 Biosystemteknologi, cand.scient.tech.
3051 Bioteknologi, master
3052 Bæredygtig energi, cand.scient.tech.
3053 Eksperimentel biologi,bach.
3054 Eksperimentel biologi, cand.scient.
3055 International erhvervsøkonomi med fremmedsprog, engelsk og tysk, bach.
3056 Kemi, miljø og bioteknologi, ingeniør bach.
3057 Kemi, miljø og bioteknologi, cand.scient.tech.
3058 Molekylærbiologi, cand.scient.
3059 Systembiologi,cand.polyt.
3060 Systembiologi, cand.scient.tech.
3061 Ledelse af digital kommunikation, cand.it.
3062 Audiologi, bach.
3063 Audiologi, cand.mag.
3064 Logopædi, bach.
3065 Pædagogisk audiologi, bach.
3066 Brasilianske studier, bach.
3067 Brasilianske studier, cand.mag.
3068 Portugisiske og brasilianske studier, bach.
3069 Portugisiske og brasilianske studier, cand.mag.
3070 Europastudier, cand.mag.
3071 Øst- og sydøsteuropastudier, bulgarsk, bach.
3072 Øst- og sydøsteuropastudier, grækenlandsstudier, bach.
3073 Øst- og sydøsteuropastudier, polsk, bach.
3074 Øst- og sydøsteuropastudier, russisk, bach.
3075 Østeuropastudier, cand.mag.
3076 Erhvervsøkonomi,cand.soc.
3077 Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, cand.merc.(kom)
3078 Avanceret økonomi og finansiering, cand.oecon.
3079 Innovation og videnøkonomi, cand.oecon.
3080 Statskundskab, bach.
3081 Økonomi - Nationaløkonomi, cand.polit.
3082 Politik og Administration, cand.scient.adm.
3083 HA(kom.) erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, bach.
3084 Marketing and management communication, bach.
3085 Kulturgeografi, cand.scient.
3086 Geoinformatik (MTM), master
3087 Klassisk filologi, bach.
3088 Græsk, klassisk, bach.
3089 Latin, bach.
3090 Oldtidskundskab, bach.
3091 Vestasiens oldtidshistorie, cand.mag.
3092 Interdisciplinære naturvidenskabelige studier, cand.scient.
3093 Oplevelsesdesign, cand.it.
3094 Digital design, bach.
3095 Digital design, cand.it.
3096 Interaktive digitale medier, cand.it.
3097 It-produktudvikling, bach.
3098 It og læring, organisatorisk omstilling, cand.it.
3099 Informationsarkitektur, cand.it.
3100 Informationsvidenskab, bach.
3101 Informationsvidenskab, cand.it.
3102 Matrikulær informatik, master
3103 Security and mobile computing, kand.
3104 Digitalisering og applikationsudvikling, cand.it.
3105 Software, ing.bach.
3106 Software, cand.polyt.
3107 Softwarekonstruktion, cand.polyt.
3108 Computerteknologi, cand.scient.tech.
3109 Digitale medieteknologier, cand.scient.tech.
3110 Design og innovation, cand.polyt.
3111 Produktudvikling og innovation, cand.scient.tech.
3112 Industriel økonomi og teknologiledelse, cand.polyt.
3113 Værdikæder og innovationsledelse, cand.scient.tech.
3114 Virksomhedsteknologi, cand.polyt.
3115 Elektroteknologi, cand.polyt.
3116 Elektroteknologi, ing.bach.
3117 Elektro-mekanisk systemdesign, cand.polyt.
3118 Design af mekaniske systemer, cand.polyt.
3119 Konstruktion og mekanik, cand.polyt.
3120 Fødevareinnovation og sundhed, cand.scient.
3121 Produkt- og designpsykologi, ing.bach.
3122 Produktion og konstruktion, ing.bach.
3123 Produktion, cand.scient.tech.
3124 By-, energi- og miljøplanlægning, ing.bach.
3125 By-, energi- og miljøplanlægning, cand.polyt.
3126 Landinspektørvidenskab,cand.scient.tech.
3127 Energiteknik, cand.polyt.
3128 Vindenergi, cand.scient.tech.
3129 Køleteknik,cand.polyt.
3130 Miljø- og arbejdsmiljøledelse, master
3131 Environmental studies, kand.
3132 Fødevareteknologi, cand.polyt.
3133 Fødevarevidenskab, cand.scient.tech.
3134 Molekylær ernæring og fødevareteknologi, cand.scient.
3135 Amu.trp, lager, terminal og logistik
3136 Klinisk farmaci, cand.pharm.
3137 Lægemiddelvidenskab, cand.scient.
3138 Farmaceutisk kemi, cand.scient.
3139 Kemi, cand.scient.
3140 Anvendt kemi, cand.polyt.
3141 Medicin og teknologi, cand.polyt.
3142 Teknisk geologi, cand.scient.tech.
3143 Didaktik, dansk, cand.pæd.
3144 Didaktik, matematik, cand.pæd.
3145 Didaktik, materiel kultur, cand.pæd.
3146 Didaktik, musikpædagogik, cand.pæd.
3147 Moderne kultur, cand.mag.
3148 Æstetik og kultur, bach.
3149 Kognitiv semiotik, cand.mag.
3150 Journalistik, medier og globalisering, cand.mag.
3151 Informationsvidenskab, cand.mag.
3152 Informationsvidenskab og kulturformidling, master
3153 Veterinary public health,master
3154 Art and technology, bach.
3155 Computational Biomedicine, cand.scient.
3156 Produktudvikling og innovation, cand.polyt.
3157 Social Work,European Master
3158 Latinamerikastudier, cand.mag.
3159 Amu.mej, pasning af dyr
3160 Internat. virksomhedskommunikation, dansk, cand.mag.
3161 Urban Studies, kand.
3162 Kognitionsvidenskab, bach.
3163 Webkommunikation, cand.it.
3164 Informations- og kommunikationsvidenskab, cand.mag.
3165 Kuratering, master
3166 Internat. virksomhedskommunikation, arabisk, bach.
3167 Tourism management, kand.
3168 Cyber Security, cand.polyt.
3169 Software Engineering, cand.polyt.
3170 Economics and Business Administration - General Management and Analytics, cand.merc.
3171 Kognitionsvidenskab, bach.
3172 Tjekkisk, bach.
3173 Bosnisk-kroatisk-serbisk, cand.mag
3174 Cognitive Science, cand.it.
3175 Amu.eli, gas- og oliefyrede installationer
3176 Arkitekturens teknik, æstetik og metoder,master
3177 Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering, ingeniør bach.
3178 Undervisning i tekstildesign og håndværk, prof.bach.
3179 Fødevareteknologi, prof.bach.
3180 Procesteknologi, prof.bach.
3181 Amu, fri-institutionsforsøg
3182 Radiologisk billeddiagnostik, prof.bach.
3183 Stråleterapi, prof.bach.
3184 It og elektronik, prof.bach.
3185 Installation og automation, prof.bach.
3186 Skole-og fritidspædagogik, prof.bach.
3187 Social-og specialpædagogik, prof.bach.
3188 Erhvervsakademiuddannelse i beredskabsteknik
3189 Klinisk diætetik, prof.bach.
3190 Ledelse,fødevarer og service, prof.bach.
3191 Lifestyle and Health Education, prof.bach.
3192 Forsikring og pension, prof.bach.
3193 Ejendomshandel, prof.bach.
3194 Ejendomsadministration, prof.bach.
3195 Økonomistyring, prof.bach.
3196 Konstruktion, prof.bach.
3197 Kommunikation og trend, prof.bach.
3198 Konceptdesign, prof.bach.
3199 Retail management, prof.bach.
320 Pædagogik, ivu (eud)
3200 Business, prof.bach.
3201 Marketing, prof.bach.
3202 Entreprenørskab, prof.bach.
3203 Miljø og etik, prof.bach.
3204 Produktion, prof.bach.
3205 E-design. prof.bach.
3206 Computer graphic Arts, prof.bach.
3207 Sundhedsinnovation, cand.merc.(sund.)
3208 Akademiuddannelse i Automation og drift
3209 Sundhedsplejerske,diplomeksamen
3210 Driftteknolog offshore
3211 Kvalitet og teknologi, bach.
3212 Fødevareingeniør, bach.
3213 Interaktionsdesign og multimedier(HUM), master
3214 Organisation (SAMF), master
3215 Softwarekonstruktion(TEKNAT), master
3216 Int.forhold. udviklingsstudier, cand.soc
3217 Mekanik og produktion, ing.bach.
3218 Geoteknologi, ing.bach.
3219 Geoteknologi, ing.bach.
3220 Arkæologi, bach.
3221 International kommunikation og multimedier, bach.
3222 Informationsteknologi, cand.polyt.
3223 Energi management (overbygning), prof.bach.
3224 Journalistik, cand.comm.
3225 Omsorg, sundhed og pædagogik, Individuel EUD
3226 Kontor, handel og forretningsservice, Individuel EUD
3227 Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Individuel EUD
3228 Teknologi, byggeri og transport, Individuel EUD
3229 Dyr i zoologiske anlæg
3230 Svagstrøm, ing.prof.bach.
3231 Fødevarer, jordbrug og oplevelser
3232 Sundhed, omsorg og pædagogik
3233 Kontor, handel og forretningsservice
3234 Teknologi, byggeri og transport
3235 Forsøgsdyr
3236 Dyrehandel
3237 Hestemanager
3238 Salgsassistent , dagligvarer
3239 Salgsassistent , køkken og bad
3240 Bank og realkredit
3241 Liv og Pension
3242 Skadesforskikring
3243 Bagværker
3244 Smørrebrød og catering
3245 Klargøring og rangering af persontog
3246 Klargøring og rangering af godstog
3247 Installationsmontør
3248 Elektriker 1
3249 Elektriker 2
3250 Vvs-installationstekniker
3251 Alubygger
3252 Glarmester
3253 Plastmager med speciale i termoplast
3254 Plastmager med speciale i hærdeplast
3255 Specialist i plastproduktion
3256 Oliefyrstekniker
3257 Flyelektronik
3258 Smed (maritim)
3259 Produktionsleder
3260 Agrarøkonom
3261 Energi og Miljø, diplomuddannelse
3262 Buschauffør
3263 Buschauffør i kollektiv trafik
3264 Kørselsdisponent
3265 Turistbuschauffør
3266 Kørselsdisponent
3267 Lastbilchauffør med kran
3268 Kranfører
3269 Kørselsdisponent
3270 Gartnerassistent
3271 Væksthusgartner
3272 Klassisk filologi, bach.
3273 Klassisk filologi, cand.mag.
3274 Laboratorieteknologi, prof.bach.
3275 B1-flytekniker, mekanik
3276 Jordbrugsøkonomi, prof.bach.
3277 E-handel, prof.bach.
3278 Finansielle forretninger, prof.bach.
3279 Public Health Nutrition and food Policy, prof.bach.
3280 Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling, prof.bach.
3281 AMU. adm, praktisk myndighedsudøvelse
3282 Dagtilbudspædagogik, prof.bach.
3283 Udvikling af produkter og produktion, prof.bach.
3284 Nuklearmedicinsk billeddiagnostik, prof.bach.
3285 Amu.træ, møbelproduktion, halvfabrikata, bygningskomponenter mv.
3286 Jordbrugsbiologi, prof.bach.
3287 Amu.trp, klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel
3288 Formidling af tekstildesign og håndværk i kulturel kontekst, prof.bach.
3289 Karakteranimation, prof.bach.
3290 Design, prof.bach.
3291 Amu.ind, fremstilling af præcisionsprint og automatisk produktion
3292 Buschauffør
3293 Buschauffør i kollektiv trafik
3294 Kørselsdisponent
3295 Turistbuschauffør
3296 Kørselsdisponent
3297 Lastbilchauffør med kran
3298 Kranfører
3299 Kørselsdisponent
3300 Gartnerassistent
3301 Væksthusgartner
3302 Planteskolegartner
3303 Havecentergartner
3304 Erhvervsøkonomi, bach.
3305 Akademiuddannelse i VVS-installation
3306 Akademiuddannelse i EL-installation
3307 Interkulturelle markedsstudier, cand.ling.merc.
3308 Hovedpinesygdomme, master
3309 Lægemiddelregistrering, master
3310 Interkulturelle studier i fransk, cand.ling.merc.
3311 Interkulturelle studier i italiensk, cand.ling.merc.
3312 Interkulturelle studier i latinamerikastudier, cand.ling.merc.
3313 Interkulturelle studier i Latinamerika og Spanien, cand.ling.merc.
3314 Globale områdestudier, cand. mag.
3315 Interkulturelle studier i tysk, cand.ling.merc.
3316 Designledelse, diplomuddannelse
3317 Master of Arts (MA) in Media Arts Cultures
3318 Interkulturelle studier, cand.ling.merc.
3319 Arbejdsmarkedsrettet Dansk
3320 Akademiuddannelse i Hygiejne og rengøringsteknik
3321 Gæstestuderende
3322 Åben uddannelse
3323 1.år, HHX 2-årig
3324 2.år, HHX 2-årig
3325 Erhvervsuddannelse uden nærmere angivelse (EUX)
3326 IT-software, kand.
3327 Kommunikation, bach.
3329 Folkeskolelærer,bach.
3330 Teknisk, cand.scient.tech.
3331 Operations Management, civilingeniør cand.polyt
3332 Supply Chain Development, civilingeniør cand.polyt.
3333 Kemi- og bioteknik, ing.prof.bach.
3334 Religion studier/religionsvidenskab, cand.mag.
3335 Kommunikation og digitale medier, bach.
3336 Audiologopædi, cand.mag.
3337 Kultur og kulturformidling, cand.mag.
3339 Kunsthistorie, bach.
3340 Computerteknologi, cand.polyt.
3341 Teknisk geologi, cand.polyt.
3342 Datalogi, bach.
3343 Audiologopædi, bach.
3344 Biosystemteknologi, cand.polyt.
3345 Fødevareteknologi, cand.polyt.
3346 Ruslandstudier, bach.
3347 IT Product Development, cand.scient.
3348 Politik og forvaltning, cand.scient.adm.
3349 Informatik, cand.mag.
3350 Akademiuddannelse i Byggekoordination
3351 Akademiuddannelse i Byggeteknologi
3352 Akademiuddannelse i Miljøteknologi
3353 Engineering (General Engineering), ing.bach.
3354 Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering, cand.polyt.
3355 Bioteknologi (engelsk), ing.prof.bach.
3356 Østeuropastudier, bach.
3357 Forretningsudvikling, ing.prof.bach.
3358 Natur og miljø, prof.bach.
3359 Landskab og anlæg, prof.bach.
3360 Planteproduktion, prof.bach.
3361 Husdyrproduktion, prof.bach.
3362 Jordbrugsøkonomi og ledelse, prof.bach.
3363 Business Administration and Data Science, cand.merc.
3364 Amu.eli, køleautomatik og varmepumper
3365 Amu.eli, maritime el-installationer
3366 Miljøkemi og forvaltning, AO
3367 Klimatilpasning, AO
3368 Teknisk videnskab (ingeniørvidenskab), bach.
3369 Kognitions- og datavidenskab, bach.
3370 Teknisk videnskab (cyber- og computerteknologi), bach.
3371 Mechanical Engineering, bach.
3372 Mechanical Engineering, cand.polyt.
3373 Mekanik, ing.bach.
3374 Mekanik, cand.polyt.
3375 Data stewardship, AO
3376 Business, Asian Language and Culture - Japanese, bach.
3377 Quantum Information Science, cand.scient.
3378 Jura (SDU), cand.jur.
3379 Jura (SDU), bach.
3380 Kulturforståelse, cand.mag.
3381 Semiotik, cand.mag.
3382 Population Studies, cand.scient.dem.
3383 Natur og jordbrugsproduktion, prof.bach.
3384 Almen ingeniørvidenskab, ing.bach.
339 Handel/kontor, ivu (eud)
3401 Fødevarer, jordbrug og oplevelser (grundforløb plus)
3402 Omsorg, sundhed og pædagogik (grundforløb plus)
3403 Kontor, handel og forretningsservice (grundforløb plus)
3404 Teknologi, byggeri og transport (grundforløb plus)
353 Bygge/anlæg, ivu (eud)
3535 International Food Quality and Health, cand.scient.
354 Jern/metal, ivu (eud)
355 Grafisk, ivu (eud)
358 Teknik/industri i øvrigt, ivu (eud)
3597 Afsluttet studiekompetenceforløb
3598 Afsluttet grundforløb
3599 Amu.trp, transportoptimering
360 Service, ivu (eud)
3600 Amu.adm, administration og assistance i sundhedssektoren
3601 Amu.met, transportteknisk område
3602 Amu.bai, anvendelse af entreprenørmateriel
3603 Amu.met, automatik- og procesteknisk område
3604 Amu.met, flyteknisk område
3605 Amu.bai, maling og overfladebehandling bygninger m.v.
3606 Amu.met, guld- og sølvsmedeområdet
3607 Amu.adm, IKT-administration og vedligeholdelse
3608 Amu.ind-met, skibsbygningstekniske område
3609 Amu.adm, foto-, film-, tv- og redaktionel produktion
3610 Amu.met, smedeteknisk område
3611 Amu.bai, spildevandsbehandling
3612 Amu.adm, detailhandel
3613 Amu.adm, produktion af trykt og digital kommunikation
3614 Amu.adm, handel og logistik
3615 Amu.bai, stilladsmontage
3616 Amu.adm, spedition og shipping
3617 Amu.adm, offentlig forvaltning og sagsbehandling
3618 Amu.adm, administration
3619 Amu.adm, viden- og forretningsservice
3620 Amu.adm, turist og rejse
3621 Amu.bai, tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier
3622 Amu.ind-met, støberiteknisk område
3623 Amu.adm, ledelse
3624 Amu.met, maskin- og værktøjsområdet
3625 Amu.bai, vejbygning og belægninger
3626 Amu.met, elektronik- og svagstrømsteknisk område
3627 Amu.met, data- og kommunikationsteknisk område
3628 Amu.adm, finansiel rådgivning og forsikring
3629 Amu.soc, pædagogisk arbejde med børn og unge
3630 Amu.adm, forsikring og pension
3631 Amu.bai, anlægskonstruktioner og råhuse
3632 Amu.lev, industrislagtning og forædling af kødprodukter
3633 Amu.bai, boringer på land og jordbundsundersøgelser
3634 Amu.lev, detailforarbejdning og forædling af ferskvarer
3635 Amu.mej, maskiner og teknik landbruget
3636 Amu.srv, ejendomsservice
3637 Amu.bai, aptering af bygninger mv.
3638 Amu.lev, reception-servering-service
3639 Amu.bai, nedrivning og affaldshåndtering
3640 Amu.mej, planteproduktion i landbruget
3641 Amu.mej, husdyrproduktion i landbruget
3642 Amu.mej, pasning af zoodyr, hobbydyr og fisk
3643 Amu.bai, kloakering
3644 Amu.bai, isolering af tekniske anlæg
3645 Amu.bai, projektering, sagsbeh., reg. og teknisk salg
3646 Amu.mej, produktion og pakning mejeriprodukter
3647 Amu.lev, brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling
3648 Amu.ind, laboratorieservice
3649 Amu.lev, madfremstilling - institutionskøkkener
3650 Amu.ind-met, svejsning og termisk skæring i metal
3651 Amu.met, teknisk design og tegning i industrien
3652 Amu.eli, elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg
3653 Amu.eli, elevatorteknik
3654 Amu.eli, el-forsyningsanlæg
3655 Amu.eli, bygningers el-installationer og antennemontage
3656 Amu.eli, service på hvidevare- og køleautomatik
3657 Amu.eli, intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg
3658 Amu.eli, sikrings- og alarmteknik
3659 Amu.eli, tele- og datateknik
3660 Amu.srv, pleje af hår, hud og negle
3661 Amu.srv, urmageri
3662 Amu.srv, optometri
3663 Amu.srv, industriel vask og efterbehandling tekstiler
3664 Amu.ind, beklædnings- og textilområdet
3665 Amu.ind, travers-portalkran-riggerområdet
3666 Amu.mej, etablering og pleje af grønne områder og anlæg
3667 Amu.mej, produktion af og rådgivning om planteskoleplanter
3668 Amu.mej, produktion af og rådgivning om væksthusplanter
3669 Amu.ind, overfladebehandling stålkonstruktioner
3670 Amu.ind, spåntagende metalindustri
3671 Amu.ind, køle- og klimaanlæg
3672 Amu.ind, montage af elektronik
3673 Amu.adm, operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning
3674 Amu.mej, skovbrug og landskabsdrift
3675 Amu.ind, fremstilling af medicinalvarer og -produkter
3676 Amu.adm, praktisk kirketjeneste
3677 Amu.ind, industriel produktion af levneds- og nydelsesmidler
3678 Amu.ind, procesindustriel produktion af non-food produkter
3679 Amu.srv, rengøringsservice
3680 Amu.ind, arbejdets organisering ved produktion i industrien
3681 Amu.ind, plastområdet - hærdeplast
3682 Amu.ind, plastområdet - plastsvejsning
3683 Amu.ind, plastområdet - termoplast
3684 Amu.ind, montage af lettere industriprodukter
3685 Amu.ind, elektroniske komponenter og produkter
3686 Amu.ind, forsynings- og distributionssektorerne
3687 Amu.srv, vagtservice
3688 Amu.soc, patientrelateret service på sygehusene
3689 Amu.lev, madfremstilling - restaurant, kantine og catering
3690 Amu.eli, blikkenslagerarbejde
3691 Amu.eli, servicering af varme og sanitet
3692 Amu.soc, omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde
3693 Amu.eli, installation og service af klima og ventilation
3694 Amu.eli, Installation service - varme-vand-afløb vvs-området
3695 Amu.soc, sundheds-og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
3696 Amu.eli, skorstensfejerarbejde
3697 Amu.eli, industrielle rørsystemer og anlæg
3698 Amu.srv, tandteknik
3699 Amu.træ, bolig- og autointeriørmontering
3700 Amu.træ, massivtræmøbel
3701 Amu.adm, kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere
3702 Amu.træ, savværk og halvfabrikata
3703 Amu.træ, vinduer, døre og bygningskomponenter
3704 Amu.træ, plademøbel
3705 Amu.met, cykelmekanisk område
3706 Amu.met, entreprenør- og landbrugstekniske område
3707 Amu.met, køleteknisk område
3708 Amu.met, klimateknisk område
3709 Amu.met, varmeteknisk område (fyrede anlæg)
3710 Amu.ind, betjening og programmering industrirobotter
3711 Amu.ind, produktion i fiske- og fjerkræindustrien
3712 Amu.ind, pladebearbejdende metalindustri
3713 Amu.ind, industriel overfladebehandling
3714 Amu.trp, grundkompetence chauffør - bus
3715 Amu.trp, grundkompetence lager og terminal
3716 Amu.trp, lager og logistik
3717 Amu.trp, klargøring af togmateriel
3718 Amu.trp, renovation
3719 Amu.trp, flytning og møbeltransport
3720 Amu.trp, redning
3721 Amu.trp, post
3722 Amu.trp, specialbefordring af personer
3723 Amu.trp, transportarbejde i lufthavne
3724 Amu.trp, havn og terminal
3725 Amu.ind, medicinfremstilling
3726 Amu.soc, arbejde på klubområdet og i kulturhuse
3727 Amu ind, fremstilling af hybride print
3728 Amu.trp, grundkompetence chauffør - gods
3729 Amu.trp, grundkompetence chauffør - taxi
3730 Amu.trp, godstransport ad landevej
3731 Amu.trp, personbefordring med bybus, rutebil og taxi
3732 Amu.trp, lastbilkran
3733 Amu.trp, mobilkran
3734 Amu.trp, vintertjeneste
3735 Amu, fælleskataloget
3736 Amu, overgangsordnings FKB
3737 Amu.trp, erhvervsfiskere
3738 Amu, individuel kompetenceafklaring
3739 Amu.met, de maritime håndværksfag
3740 Amu.met, karrosseritekniske område
3741 Amu.met, køretøjsområdet
3742 Amu.met, låseteknik
3743 Amu.met, vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien
3744 Datanom i IT-rådgivning
3745 Datanom i systemteknik
3746 Datanom i systemudvikling
3747 Datanom una
3748 Datanom i programmering
3749 Amu.ind, betjening af travers-portalkran-riggerudstyr
375 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (eud)
3750 Datanom
3751 Amu.ind, produktion af køle- og klimaanlæg
3752 IT-administrator
3753 Amu.bai, anlægsarbejder
3754 Amu ind, montage af lettere industriprodukter
3755 Erhvervsdiplom Lederuddannelse
3756 Amu.ind, fremstilling af produkter i plast
3757 Amu.ind, plastsvejsning
3758 Amu.ind, procesindustriel produktion
3759 Amu.ind, metalindustriel bearbejdning
3760 Ejendomsmægler
3761 Amu.met, opbygning og drift af offshore installationer
3762 Amu.bai, beton- og montagebyggeri
3763 Amu.bai, bygge- og anlægsopgaver i lettere/tungere materialer
3764 Amu.bai, gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring
3765 Erhvervsdiplom Merkonom
3766 Amu.bai, industriel fremstilling af betonvarer/ -elementer
3767 Amu.bai, konstruktion og montage med glas og aluminium
3768 Amu.adm, detailhandel
3769 Amu, individuel kompetence vurdering
3770 Erhvervsdiplom Human resource development HRd
3771 Amu.mej, drift af gartneri, havecenter og planteskole
3772 Amu.trp, national og international personbefordring med bus
3773 Amu.trp, transport af levende dyr
3774 Amu.soc, socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
3775 Finansiel videreuddannelse
3776 Amu ind, metrologi i metalindustrien
3777 Amu.trp, tanktransport
3778 Amu.lev, mad til grupper med varierede behov for ernæring
3779 Amu.met, teknisk dokumentation i industriel produktion
3780 Fodplejer opskoling
3781 Amu.træ, produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv.
3782 Amu.adm, administration og assistance tandklinikken
3783 Amu.ind-met, støberi- og metalskrotningsindustri
3784 Amu.ind, postale produkter og processer
3785 Kloakmester
3786 Amu.met, cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område
3787 Amu.met, udvikling og produktion til digitale medier
3788 Amu.ind, operatøropgaver i el-forsyning
3789 Amu.met, teater-, udstillings- og eventområdet
3790 Landbrug, overbygningsuddannelse
3791 Amu.ind, betjening af industrirobotter for operatører
3792 Amu.ind, arbejdets organisering ved produktion i industrien
3793 Amu.srv, teltmontage
3794 Amu.rustfri, arbejde i den rustfrie stålindustri
3795 Amu.ind, overfladebehandling
3796 Amu ind, produktion af elektronikprodukter
3797 Amu.srv, teltmontage
3798 Amu.adm, instruktion og adm. funktioner i træning og sport
3799 Amu.mej, skov- og naturforvaltning og naturformidling
380 Jordbrug/fiskeri, ivu (eud)
3800 Financial controller
3801 Akademiuddannelse i skatter og afgifter
3802 Akademiuddannelse i socialt arbejde
3803 Akademiuddannelse i beskæftigelse
3804 Akademiuddannelse i Tolkning
3805 Amu.soc, audiologiske og neurofysiologiske område
3806 Akademiuddannelse i international salg og markedsføring
3807 Akademiuddannelse i energiteknologi
3808 Amu.adm. produktion af kommunikations- og medieprodukter
3809 Merkonom i administration
3810 Mellemøstens sprog og samfund-arabisk,cand.mag.
3811 Merkonom i international marketing - engelsk
3812 Merkonom i international marketing - fransk
3813 Merkonom i international marketing - tysk
3814 Merkonom i revision
3815 Merkonom i butiksledelse
3816 Merkonom i driftsledelse
3817 Merkonom i eksport
3818 Merkonom i finansiering
3819 Merkonom i indkøb
3820 Merkonom i informatik
3821 Merkonom i markedsføring
3822 Merkonom i transport
3823 Merkonom i turisme
3824 Merkonom i regnskabsvæsen
3825 Merkonom i organisation
3826 Merkonom i personaleadministration
3827 Merkonom una
3828 Merkonom i landbrugsledelse
3829 Merkonom i miljøledelse
3830 Merkonom i innovation
3831 Merkonom i international handel
3832 Merkonom i logistik
3833 Merkonom i personaleudvikling
3834 Merkonom i økonomistyring
3835 Pc-bruger
3836 Uden profil, akademiuddannelse
3837 Akademiuddannelse i kommunikation og formidling
3838 Akademiuddannelse i international salg og markedsføring
3839 Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring
3840 Akademiuddannelse i ledelse
3841 Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi
3842 Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion
3843 Akademiuddannelse i finansiel rådgivning
3844 Akademiuddannelse i human ressource
3845 Revision
3846 Akademiuddannelse i informationsteknologi
3847 Akademiuddannelse i international transport og logistik
3848 Akademiuddannelse i gastronomi
3849 Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration
385 Transport mv., ivu (eud)
3850 Akademiuddannelse i sundhedspraksis
3851 Akademiuddannelse i Ungdomspædagogik
3852 Akademiuddannelse i retail
3853 Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis
3854 Teknonom i indkøb- og materialestyring
3855 Akademiuddannelse til beredskabstekniker
3856 Teknonom uden liniebetegnelse
3857 Teknonom, håndværkslinie
3858 Teknonom i ledelsesteknik
3859 Teknonom i driftsteknik og kvalitetsstyring
3860 Teknonom i driftsteknik og produktionsstyring
3861 Teknonom i kvalitetsstyring
3862 Teknonom i produktionsstyring
3863 Teknonom i produktionsteknik
3864 Teknonom i produktionsteknik edb
3865 Teknonom una
3866 Teknonom i infomationsteknologi i virksomhed
3867 Teknonom i miljøstyring
3868 Amu bai, planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg
3869 Amu.lev, slagtning, forædling og salg af kød og convenience
3870 Tilsynstekniker
3871 Amu.trp, personbefordring med bybus og rutebil
3872 Værkstedsfunktionær
3873 Amu.trp, personbefordring med letbane
3874 Amu. trp, personbefordring med metro og letbane
3875 Akademiøkonom una
3876 Akademiuddannelse i særskilte moduler
3877 Akademiuddannelse i naturvejledning
3878 Akademiuddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling
3880 Arbejdsstudietekniker
3881 Amu.mej, landbrugdsproduktionen
3882 Amu.ind-met, svejsning, skæring og maritim produktion i metal
3883 Amu.trp, personbefordring med mindre køretøjer
3884 Amu.eli, vvs-installationer og vedvarende energiløsninger
3885 Landmand, efteruddannelse
3886 Amu.ind, belysningsanlæg
3887 Amu.eli, bygningers el-installationer
3888 Amu.eli, vedvarende energi- og forsyningsanlæg - el
390 Social/sundhed, ivu (eud)
3910 Merkantile grundfag
3915 Merkantile område- og specialefag
3920 Tekniske grundfag
3925 Tekniske område- og specialefag
3930 Korte kurser ved erhvervsskoler
3935 Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
3939 Iværksætteruddannelse
3940 Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler
3941 Erhvervsuddannelser, fagspecifikke kurser
3942 Tx-enkeltfag
3943 Mellemlange videregående uddannelser, fagspecifikke kurser
3944 Lange videregående uddannelser, korte kurser
3945 Maler, videreuddannelse
3950 Videregående tekniker
3955 Tf-kursus una
3960 Sektoroverskridende, åben uddannelse
3961 Indledende kurser til VVU
3965 Blomsterbinder
3970 Akademiuddannelse i service og oplevelser
3971 Merkonom i service og oplevelser
3972 Akademiuddannelse i Kvalitet og måleteknologi
400 Kort videregående uddannelse una, ivu (KVU)
4000 Markedsøkonom
4001 Handelseksamen, almen linie
4002 Handelseksamen, sproglig linie
4003 Handelseksamen, regnskabslinie
4004 Handelseksamen, butikslinie
4005 Akademiøkonom i indkøb og import
4006 Akademiøkonom i logistik og transport
4007 Markedsøkonom una
4008 Hhx, 1-årig
4009 Systemprogrammør
4010 Edb-assistent
4011 Akademiøkonom i international handel
4012 Akademiøkonom i international markedsføring
4013 Mikroinstruktør
4014 Datamatiker
4015 Eksportkonsulent
4017 Hotel- og restaurationstekniker
4018 Rejselivstekniker
4019 Eksporttekniker
4020 Akademiøkonom i transport
4021 Akademiøkonom i afsætning
4022 Akademiøkonom i eksport
4023 Akademiøkonom i indenlandsk afsætning
4024 Akademiøkonom i detailhandel
4025 Akademiøkonom i udenrigshandel
4026 Akademiøkonom i markedsføring og service
4027 Akademiøkonom i økonomi og informatik
4028 Akademiøkonom i turisme
4029 Procesteknolog, kemisk-bioteknologisk
4030 Akademiøkonom i markedsføring og service una
4032 Designer - Kommunikationsdesign, bach.
4033 Designer digital, bach.
4034 Designer rum og produktion, bach.
4035 Designer illustration, bach.
4036 Laborant
4037 Produktudvikler
4038 Trikotageassistent
4039 Tekstilassistent
4040 Maskinmester m. maritimt valgfag (ledelse-drift), prof.bach.
4041 Maskinmester u. maritimt valgfag (ledelse-drift), prof.bach.
4044 Farveriassistent
4045 Teknisk tegner
4048 Computerteknologi, bach.
4049 Laboratorietekniker, biologi
4050 Laboratorietekniker, kemi
4051 Amu.met, cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område
4052 Fødevareteknolog
4053 Konfektionsassistent
4054 Konfektionstekniker
4055 Industriel designer
4056 Værkstedsskoleforløb, bygningsteknik
4057 Værkstedsskoleforløb, maskinteknik
4058 Værkstedsskoleforløb, svagstrømsteknik
4059 Værkstedsskoleforløb, stærkstrømsteknik
4060 Byggetekniker
4061 Bygningskonstruktør, prof.bach.
4062 Byggetekniker una
4063 Gastekniker
4064 Elektroniktekniker
4065 Maskintekniker
4066 Maskintekniker, konstruktion
4067 Maskintekniker, driftsteknik
4068 Maskintekniker, værktøjskonstruktion
4069 Vvs-installatør
4070 Designer keramik og glas, bach.
4071 Designer grafisk, bach.
4072 Designer - Beklædningsdesign, bach.
4073 Designer tekstil, bach.
4074 Designer møbe og rum, bach.
4075 Kunsthåndværker, guld- og sølvformgivning
4076 Designer indretning, bach.
4077 Designer interaktive medier, bach.
4078 Designer - Colour Material Finish Design, bach.
4079 Bygningskonstruktør una
4080 Maskinist
4081 Maskintekniker, stålkonstruktion
4082 Maskinmester (gl.ordning)
4083 Maskinmester, udvidet
4084 Grafonom i teknik og økonomi
4085 Grafonom i kommunikation
4086 Designer mode, bach.
4087 Bygningskonstruktør una
4088 Crafts in Glass and Ceramics, prof.bach.
4089 Byggekoordinator
4090 Vildtforvalter
4091 Trætekniker
4092 Kort- og landmålingstekniker
4093 Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
4094 Herregårdsskytte
4096 Kvalitets- og måletekniker
4097 Miljøtekniker
4098 Levnedsmiddelassistent
4099 Laboratorie-, kemo- og miljøtekniker una
4100 Industrioperatør, montage
4101 Industrioperatør, produktivitet
4102 Skibsteknik og Marin konstruktion, prof.bach
4103 Støberitekniker una
4108 Lastvognsmekaniker
4117 Støberitekniker
4118 Støberiassistent
4119 Støberitekniker, sandstøbning
4120 Støberitekniker, støbning i permanente forme
4121 Industriel reparatør
4122 Ædelstensfatter
4123 Ædelmetalstøber
4124 Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
4125 Personvognsmekaniker
4126 Industrisvejser
4127 Personvognsmontør
4128 Lastvognsmontør
4129 Håndværksbager
4134 Akademiuddannelse i ernæring
4135 Produktør
4140 Kloakrørlægger
4141 Profil aftagelig protetik
4142 Teater-, event- og av-teknisk produktionsassistent
4143 Profil fast protetik
4144 Tandtekniker i fast protetik
4145 Tandtekniker i aftagelig protetik
4166 Ferskvareassistent
4168 Hotel- og fritidsassistent
4188 Eventassistent
4189 Sundhedsservicesekretær
4192 Convenience, Coffee shop
4193 Finansuddannelsen
4194 Kontoruddannelse, kontorservice
4195 Teknik 2. skoleperiode
4196 Kontoruddannelse, kundekontaktcenter
4197 Eventkoordinator
4198 Hg
4199 Ti teknisk introduktionskursus
4200 Hg una
4201 Kontoruddannelse una
4202 Hi handel introduktionskursus
4203 Finansuddannelse una
4204 Stenindustriarbejder
4205 Stentekniker
4206 Træoperatør, døre og vinduer
4207 Træoperatør, møbel
4208 Biokemi, cand.scient.
4211 Automatiktekniker, elevatorbranchen
4212 Medicotekniker
4213 Elektronik udviklingstekniker
4214 Kedelanlægstekniker
4215 Lastvognsmekaniker
4216 Bådassistent
4217 Bådmekaniker
4218 IT-supporter
4219 Ventilationssmed
4220 Smed, energiteknik
4221 Smed, rustfast
4222 Maskinarbejder
4223 Værktøjstekniker
4224 Værktøjsmager
4225 Vvs-energiteknik
4226 Smed, aluminium
4227 Plade- og konstruktionssmed
4228 Industriel rørsmed
4229 Vvs-rørsmed
4230 Skibsbygger
4231 Radio- og tv fagtekniker
4232 Kranmekaniker
4233 Landbrugssmed
4234 Automontør
4235 Automekaniker
4236 Finmekaniker
4237 Materielmekaniker
4238 Finmekaniker, måleinstrumenter
4239 Cykelmontør
4240 Kontorservicetekniker
4241 Skibsmontør
4242 Automatiktekniker
4243 Stærkstrømsmekaniker
4244 Lastvognsmekaniker (gl.)
4245 Knallertmekaniker
4246 Motorcykelmekaniker
4247 Flymekaniker
4248 Landbrugsmaskinmekaniker
4249 Bygnings- og landbrugssmed
425 Formidling/erhvervssprog, ivu (kvu)
4250 Elektronikfagtekniker
4251 Klejnsmed
4252 Karrosserismed
4253 Svejser
4254 Elektrotekniker
4255 Cykelmekaniker
4256 Beslagsmed
4257 Industriformer
4258 Former
4259 Køletekniker
4260 Datatekniker
4261 Motormekaniker
4262 Entreprenørmaskinmekaniker
4263 Traktormekaniker
4264 Autoelektromekaniker
4265 Træskibstømrer
4266 Bådebygger, træ
4267 Bådebygger, plast
4268 Modelsnedker
4269 Anlægsstruktør
4270 Produktionsassistent, massivtræsmøbler
4271 Brolægger
4272 Elektriker, installationsteknik
4273 Glarmester, glas
4274 Bygningsmaler
4275 Skiltetekniker
4276 Autolakerer
4277 Maskinsnedker
4278 Murer
4279 Bygningssnedker
4280 Møbelsnedker
4281 Stenhugger
4282 Stukkatør
4283 Tømrer
4284 Blikkenslager og vvs
4285 Rustfast industriblikkenslager
4286 Vvs-montør
4287 Produktionsassistent, plademøbler
4288 Bygningsstruktør
4289 Skorstensfejer
4290 Produktionsassistent, døre og vinduer
4291 Elektriker, kommunikationsteknik
4292 Teknisk isolatør
4293 Vvs- og energispecialist
4294 Trædrejer
4295 El-montør
4296 Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
4297 Rustfast industrimontør
4298 Orgelbygger
4299 Vvs- og ventilationsmontør
430 Kunstnerisk, ivu (kvu)
4300 Mureruddannelse una
4301 Industrioperatør (skibsmontør)
4302 Bådserviceassistent
4303 Brolægger- og struktøruddannelse una
4304 Træfagenes byggeuddannelse
4305 Snedkeruddannelsen
4306 Teknisk designer, industriel produktion
4307 Teknisk designer, bygge og anlæg
4308 Teknisk designer
4309 Maskinsnedker mm. una
4310 Eventtekniker, illuminationsteknik
4311 Vvs-uddannelse una
4312 Elektronikoperatør
4313 Forsyningsoperatør
4314 Teatertekniker
4315 Teater- og udstillingstekniker
4316 Eventtekniker, audioteknik
4317 Produktionsassistent, teater og udstilling mv
4318 Industrimontør
4319 Karrosseriopretter
4320 Forsyningsoperatør, kraftværkssektor
4321 Elektriker una
4322 CNC-assistent
4323 CNC-tekniker
4324 Metalstøber
4325 Grovsmed
4326 Klejnsmed, rustfast
4327 Skibsbygningsarbejder
4328 Industritekniker, plast
4329 CNC-drejer
4330 CNC-fræser
4331 Skruestikarbejder
4332 Skibsmekaniker
4333 Våbenmekaniker
4334 Låsesmed
4335 Bådebygger og skibstømrer
4336 Industritekniker, produktion
4337 Industrimekaniker
4338 Industritekniker, maskin
4339 Gravør
4340 Sølvsmed, bestik
4341 Ciselør
4342 Guldsmed
4343 Sølvsmed, korpus
4344 Skriftgravør
4345 Stempelgravør
4346 Stålgravør
4347 Kobbersmed
4348 Gørtler
4349 Gørtler, armatur
4350 Metaltrykker
4351 Jern- og metalsliber
4352 Bygningsmontør
4353 Glarmester, aluminium
4354 Tækkemand
4355 Telesystemtekniker
4356 Teleinstallationstekniker
4357 Frontline radio-tv-supporter
4358 Frontline PC-supporter
4359 Flisemontør
4360 Smedeuddannelsen una
4361 Butiksguldsmed
4362 Overfladebehandler
4363 Overfladebehandler, konstruktion
4364 Overfladebehandler, komponenter
4365 Automatikmontør
4366 Personliftmekaniker
4367 Ventilationstekniker
4368 Elektriker, bygningsautomatik
4369 Byggemontagetekniker
4370 Karrosserismed una
4371 Guld- og sølvsmedeuddannelsen una
4372 Hjemmeserviceassistent
4373 Serviceassistent, hospitalservice
4374 Fritidsserviceassistent
4375 Serviceassistent, virksomhedsservice
4376 Finmekanikassistent
4377 Industriassistent
4378 Maritime håndværksfag una
4379 Karrosseribygger
4380 Maskinuddannelse una
4381 Rengøringstekniker
4382 Støberitekniker, sandstøbning
4383 Værktøjsmager una
4384 Former una
4385 Industriteknikeruddannelse una
4386 Skibstekniker, reparation
4387 Skibstekniker, konstruktion
4388 Skibstekniker, rør
4389 Smed, bearbejdning
439 Samfundsfaglig, ivu (kvu)
4390 Skibstekniker una
4391 Industrioperatør una
4392 Flymekaniker una
4393 Finmekaniker una
4394 Mekaniker una
4395 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanik una
4396 Cykel- og motorcykelmekanik una
4397 Elektronik- og svagstrømsuddannelse una
4398 Automatik- og procesuddannelse una
4399 Data- og kommunikationsuddannelse una
4400 Teknisk designer una
4401 Teater- og udstillingsteknikeruddannelse una
4402 Serviceassistent una
4403 Forsyningsoperatør, el-forsyning
4404 Udstillingstekniker
4405 Skibsteknikerassistent
4406 Skibstekniker, design
4407 Gourmetslagteraspirant
4410 Kagekonditor
4411 Kagekonditor med profil
4412 Brødbager
4413 Brødbager med profil
4414 Bager og konditor una
4415 Slagter
4416 Selskabstjener
4417 Industrislagter
4418 Cater
4419 Forædler
4420 Detailslagteraspirant
4421 Gourmetslagter, slagtning
4422 Tjener
4423 Juniortjener
4424 Kok
4425 Gourmetslagter, butik
4426 Juniorreceptionist
4427 Industritarmrenser
4428 Kantinemedhjælper
4429 Smørrebrødsjomfru
4430 Køkkenhjælper
4431 Ernæringsassistent
4432 Mejerist
4433 Gourmetslagter, delikatesse
4434 Svineslagter
4435 Pølsemager
4436 Kreaturslagter
4437 Tarmrenser
4438 Kogejomfru
4439 Industripølsemager
4440 Bager
4441 Konditor
4442 Receptionist
4443 Møller
4444 Chokolade- og konfektureassistent
4445 Cafeteria- og kantineassistent
4446 Mejerioperatør
4447 Detailslagter, fisk og vildt
4448 Gastronomassistent
4449 Ernæringshjælper
4450 Have- og parkingeniør, prof.bach.
4451 Grafisk integrator
4452 Digital integrator
4453 Multimedie integrator
4454 Multimedie animator
4455 Digital media uddannelse una
4456 Webudvikler
4457 Mejerist una
4458 Mediegrafiker
4459 Trykker
4460 Mediegrafiker una
4461 Fotograf
4462 Reprofotograf
4463 Detailslagter una
4464 Reprokopist
4465 Grafiker, ombryd-databehandling
4466 Industrislagter una
4467 Grafisk tekniker
4468 Tryktekniker
4469 Grafisk tekniker una
4470 Håndbogbinder
4471 Industribogbinder
4472 Grafiker, layout og montage
4473 Serigraf
4474 Fotojournalist, prof.bach.
4475 Grafiker, billedfremstilling
4476 Bogbinder una
4477 Ernæringsassistent una
4478 Film- og TV-assistent
4479 Film- og TV-produktionstekniker
4480 Film- og TV produktionsuddannelse una
4481 Pottemager
4482 Frisøraspirant
4483 Urmager
4484 Laboratorietandtekniker
4485 Modist
4486 Skrædder
4487 Buntmager
4488 Frisør
4489 Farverioperatør
4490 Tekstiloperatør
4491 Hue- og kasketmager
4492 Pottemager una
4493 Buntmagersyer
4494 Beklædningshåndværker una
4495 Autopolstrer
4496 Gardindekoratør
4497 Gulvlægger
4498 Optometrist (erhvervsfaglig)
4499 Frisør una
4500 Ortopædiskomager
4501 Modellør
4502 Glasmager
4503 Glassliber
4504 Glasrørsblæser
4505 Cafeteria- og kantineassistent una
4506 Keramisk former
4507 Blåmaler
4508 Figur- og vasemaler
4509 Overglasurmaler
4510 Beklædningsoperatør
4511 Tandklinikassistent
4512 Møbelpolstrer
4513 Autosadelmager
4514 Tandtekniker, aftagelig protetik
4515 Beklædningshåndværker
4516 Modelindretter
4517 Serviceskomager
4518 Strikkeoperatør
4519 Textil- og beklædningsassistent
4520 Porcelænsmaler una
4521 Basistandtekniker
4522 Fitnessinstruktør
4523 Kosmetikerassistent
4524 Kosmetiker
4525 Ortopædist
4526 Nådler
4527 Lager- og terminaldisponent
4528 Handskemager
4529 Håndsyer
4530 Sejlmager
4531 Skomager una
4532 Modelsyer
4533 Audiologiassistent, hospitalsteknisk
4534 Neurofysiologiassistent, hospitalsteknisk
4535 Tekstile erhvervsuddannelser una
4536 Kosmetiker una
4537 Gastronom una
4538 Tjener una
4539 Receptionist una
4540 Mediegrafisk assistent
4541 Lager- og terminaluddannelse una
4542 Hospitalsteknisk assistent una
4543 Laboratorietandtekniker una
4544 Gardinmontør
4545 Kosmetiker, hud- og skønhedspleje
4546 Kosmetiker, spa- og wellnessbehandling
4547 Plastspecialist
4548 Plastmager
4549 Procesoperatør
4550 Plast- og procesoperatør una
4551 Procesarbejder
4552 Plastmager una
4553 Procesoperatør una
4554 Plastmedhjælper
4555 Tekstilarbejder
4556 Bygnings- og brugerservice, individuel eud
4557 Ejendomsservicetekniker, boligservice
4558 Ejendomsservicetekniker, erhvervs- og institutionsservice
4559 Ejendomsmedhjælper
4560 Ejendomsservice una
4561 Audiometrist
4562 Odontologisk praksis, videreuddannelse
4563 Bygningssnedker
4564 Væksthusgartner, produktion
4565 Væksthusgartner, handel
4566 Væksthusgartner una
4567 Procesoperatør med speciale i pharma og fødevareingrediens
4568 Møbelsnedker
4569 Havne- og terminaluddannelse una
4570 Skov- og naturtekniker, biotop-vildtpleje
4571 Elevatortekniker
4572 Karrosseritekniker - opretter
4573 A-flymekaniker
4574 Ambulancebehandler
4575 Veterinærsygeplejerske
4576 Skovbrugsmaskinfører
4577 Arborist
4578 Detailbager
4579 Av-tekniker
4580 Digital handel B2B
4581 Automatiseringstekniker
4582 B2-flytekniker, elektronik
4583 Karrosseritekniker-bygger
459 Teknisk, ivu (kvu)
4600 Lufthavnsoperatør, brand og redning
4601 Lufthavnsoperatør, bagage loading
4602 Lufthavnsoperatør, bagage sorting
4603 Tagdækker
4604 Rangerleder
4605 Togklargører, godstog med speciale
4606 Lufthavnsuddannelse, rampe service
4607 Lufthavnsuddannelse, ground handling
4608 Lufthavnsuddannelse, cleaning
4609 Lufthavnsuddannelse, fuel
4610 Lufthavnsuddannelse, airport service
4611 Lufthavnsuddannelse, aircraft service
4612 Lufthavnsuddannelse, cargo
4613 Landbrugsuddannelse una (ny)
4614 Landbrugsassistent
4615 Greenkeeper
4616 Groundman
4617 Landmand, husdyr
4618 Landmand, planter
4619 Anlægsgartner, plejeteknik
4620 Anlægsgartnerassistent
4621 Planteskolegartner, handel
4622 Anlægsgartner, anlægsteknik
4623 Frilandsgartner
4624 Frugt- og bæravler
4625 Planteskolegartner, produktion
4626 Væksthusgartner
4627 Skov- og naturtekniker, skovbrug
4628 Godsarbejder
4629 Dyrepasser
4630 Væksthusgartnerassistent
4631 Skovbrugsmaskinfører
4632 Markbruger 1 1/2 år
4633 Savværks- og træindustriarbejder
4634 Greenkeeperassistent
4635 Skov- og naturtekniker, træ- og landskabspleje
4636 Jordbrugsmaskinfører
4637 Skov- og naturtekniker, naturformidler
4638 Fiskeassistent
4639 Jordbrugsassistent
4640 Veterinærsygeplejerske
4641 Skov- og naturtekniker, skov- og naturpleje
4642 Skov- og naturassistent
4643 Veterinærsygehjælper
4644 Lager- og procesoperatør
4645 Lagerarbejder
4646 Transportarbejder
4647 Flyttearbejder
4648 Chauffør, dagligvaretransport
4649 Chauffør, containertransport
4650 Chauffør, temperaturtransport
4651 Kranfører
4652 Chaufførmedhjælper
4653 Chauffør, entreprenørkørsel
4654 Chauffør, tankbilchauffør
4655 Stationsbetjent
4656 Lager- og transportoperatør
4657 Chauffør, specialtransport
4658 Chauffør, transport af levende dyr
4659 Chauffør, renovation
4660 Chauffør, all round
4661 Flyttechauffør
4662 Eksportchauffør
4663 Redder
4664 Fragtchauffør
4665 Chauffør, persontransport
4666 Havne- og terminalarbejder
4667 Postoperatør, center
4668 Godschauffør
4669 Togklargøring
4670 Sikkerhedsvagt
4671 Salgschauffør
4672 Buschauffør
4673 Skov- og naturtekniker, natur- og friluftsformidling
4674 Rutebilchauffør
4675 Lastbilchauffør
4676 Buschauffør med speciale
4677 Lager- og produktionsoperatør
4678 Lager- og logistikoperatør
4679 Lagermedhjælper
4680 Groundsmanassistent
4681 Postoperatør, transport
4682 Postoperatør, distribution
4683 Ambulanceassistent
4684 Lufthavnsuddannelse, transportarbejder
4685 Kørselsdisponent, vejgodstransport
4686 Lufthavnsuddannelse, bagage og cargo
4687 Lufthavnsoperatør, service
4688 Dyrepasser, ZOO
4689 Dyrepasser, forsøgsdyr
4690 Dyrepasser, heste
4691 Dyrepasserassistent
4692 Veterinærsygeplejerske una
4693 Kørselsdisponent, persontransport
4694 Buschauffør, international kørsel
4695 Planteskolegartnerassistent
4696 Lufthavnsoperatør
4697 Veterinærsygeplejerske, heste
4698 Veterinærsygeplejerske, smådyr
4699 Landbrugsuddannelse una
4700 Dyrepasser una
4701 Bygge og anlæg, indgangsår (gl)
4702 Jern og metal, indgangsår (gl)
4703 Grafisk, indgangsår (gl)
4704 Teknik og industri, indgangsår (gl)
4705 Service, indgangsår (gl)
4706 Levnedsmiddel/husholdning, indgangsår (gl)
4707 Jordbrug og fiskeri, indgangsår (gl)
4708 Transport, indgangsår (gl)
4709 Sundhed, indgangsår (gl)
4710 Det merkantile område
4711 Sikkerhed, indgangsår
4712 Teknologi og kommunikation
4713 Bygge og anlæg
4714 Håndværk og teknik
4715 Fra jord til bord
4716 Mekanik, transport og logistik
4717 Service
4718 Produktionsgartner una
4719 Handel og kontor, indgangsår (gl)
4720 Anlægsgartner una
4721 Skov- og naturtekniker una
4722 Vejgodstransportudd. una
4723 Personbefordringsuddannelse una
4724 Redderuddannelse una
4725 Erhvervsgrunduddannelse EGU
4726 Transportuddannelse una
4727 Postuddannelse una
4728 Social- og sundhedsuddannelsen una
4729 Havnemedhjælper
4730 Bil, fly og andre transportmidler
4731 Bygge og anlæg (ny)
4732 Bygnings- og brugerservice
4733 Dyr, planter og natur
4734 Krop og stil
4735 Mad til mennesker
4736 Medieproduktion
4737 Produktion og udvikling
4738 Strøm, styring og IT
4739 Sundhed, omsorg og pædagogik
4740 Transport og logistik
475 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (kvu)
4750 Teknologi- og kommunikation, individuel eud
4754 Mekanik, transport og logistik, individuel eud
4755 Datatekniker, speciale i infrastruktur
4756 Krop og stil, individuel eud
4757 Datatekniker, speciale i programmering
4758 Merkantile område, individuel eud
4759 Autohjælp, redderuddannelsen
4760 Jord til bord, individuel eud
4762 Service, individuel eud
4764 Forberedende grunduddannelse (FGU), basis
4765 Forberedende grunduddannelse (FGU), almen grunduddannelse
4766 Forberedende grunduddannelse (FGU), produktionsgrunduddannelse
4767 Forberedende grunduddannelse (FGU), erhvervsgrunduddannelse
4780 Social- og sundhedshjælper (eud)
4781 Social- og sundhedsassistent (eud)
4782 Pædagogisk assistentuddannelse (eud)
4783 Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
4784 Dyr, planter og natur, individuel eud
4785 Medieproduktion, individuel eud
4786 Produktion og udvikling, individuel eud
4787 Bygge og anlæg, individuel eud
4788 Mad til mennesker, individuel eud
4789 Strøm, styring og it, individuel eud
4790 Fysisk træning
4791 Centeradministration
4792 Fitness manager
480 Jordbrug/fiskeri, ivu (kvu)
4800 Global innovation management, kand.
4801 Globale forretningssystemer, ing.bach.
485 Transport mv., ivu (kvu)
4850 Kedelsmed
4851 Nitter og stemmer
4853 Karetmager og karrosseribygger
4854 Instrumentmager
4855 Skibssnedker
4856 Jernskibstømrer
4858 Industrisnedker
4859 Violinbygger
4860 Billedskærer
4861 Forgylder
4864 Offsetkopist
4865 Klichefotograf
4866 Retouchør, fotograf
4867 Offsetfotograf
4868 Ætser
4869 Retouchør
4870 Tilskærer
4871 Porteføljemager
4874 Børstenbinder
4875 Bødker
4876 Kurvemager
4877 Slagter, privat mester
4878 Bacontilvirker
4879 Dropskoger
4880 Defektrice
4881 Ortopædisadelmager
4882 Ortopædimekaniker
490 Social/sundhed, ivu (kvu)
4901 Detail, babyudstyr og børnekonfektion
4902 Detail, dameekvipering
4903 Detail, herreekvipering
4904 Detail, hvidevarer og sengeudstyr
4905 Detail, fiskehandel
4906 Detail, forbrugerelektronik
4907 Detail, skibsproviantering
4908 Detail, boligtekstil og montering
4909 Detail, butiksmedhjælper
4910 Detail, optik
4911 Detail, boghandel
4912 Detail, fotohandel
4913 Detail, papirhandel
4914 Detail, isenkram-værktøj
4915 Detail, isenkram, glas og porcelæn
4916 Detail, sport og camping
4917 Detail, guld og sølv
4918 Detail, Tv og radio
4919 Detail, kolonial
4920 Detail, viktualie
4921 Detail, farve og tapet
4922 Detail, materialhandel
4923 Detail, blomster
4924 Detail, sæbe og parfume
4925 Detail, sko og læder
4926 Detail, tekstil
4927 Detail, møbler og boligudstyr
4928 Detail, el-installation
4929 Detail, legetøj og hobby
4930 Detail, autohandel
4931 Detail, vin og tobak
4932 Dekoratør
4933 Detail, hårde hvidevarer
4934 Detailhandelsuddannelse una
4937 Detail, byggemarked
4938 Detail, salgsassistent
4939 Detail, servicestation og kiosk
4940 Detail, bager
4941 Detail, kædebutik
4942 Detail, frugt og grønt
4943 Detail, musik-video-software
4944 Detail, nærbutik
4945 Detail, stormagasin
4946 Digital handel
4947 Convenience, bageriudsalg
4948 Convenience
4949 Retail Manager
495 Forsvar/politi, ivu (kvu)
4951 Engros, korn og foderstof
4952 Engros, kolonial
4953 Engros, manufaktur
4954 Engros, trælast mv.
4955 Engros, værktøj-maskiner
4956 Engros, jern-stål
4957 Engros, isenkram
4958 Engros, auto -reservedele
4959 Engros, landbrugsmaskiner
4960 Engros, el-engros
4961 Engros, vvs-branchen
4962 Engros, tekstil
4963 Logistikassistent
4964 Indkøbsassistent
4965 Handelsassistent, salg
4966 Handelsassistent, service
4967 Handelsuddannelse una
4968 Handelsassistent, telekommunikation
4969 Engros, storkundeprofil
4970 Engros med detail
4971 Engros, kontor all round
4977 Kontor, økonomi
4978 Kontor, administration
4979 Kontor, administration med IT
4980 Kundemedarbejder
4981 Kontor, all round
4982 Kontor, korrespondance
4983 Kontor, regnskab og revision
4984 Kontor, offentlig administration
4985 Kontor, rejsebranche
4986 Pengeinstitut
4987 Finansassistent
4988 Forsikring
4989 Kontor, kommune og amtskommune
4990 Lægesekretær
4991 Advokatsekretær
4992 Kontor, spedition og shipping
4994 Iværksætter
4995 Edb-assistent 2-årig
4996 Informatikassistent
4997 Kontor, stat
4998 Realkredit
4999 Transportbetjent
500 Mellemlang videregående uddannelse una, ivu(MVU)
5000 Akademiuddannelse i projektledelse - medie- kommunik.branchen
5001 Akademiuddannelse i kreativitet og design
5003 Akademiøkonom i kommunikation og reklame
5004 Akademiøkonom, salgskonsulent
5005 Akademiøkonom i international erhvervsinformation
5006 Akademiøkonom i internationalt salg
5007 Akademiøkonom i miljø og økonomi
5008 Akademiøkonom i sport og fritid
5009 Akademiøkonom i hotel- og restaurantledelse
5015 Tf-kursus
5016 Tf-kemiteknik
5017 Gas-, vand- og sanitetsmester
5018 Tf-produktionsteknik
5019 Tf-mejeriteknik
5020 Akademiøkonom i bilbranchen
5021 Politikadet
5022 Designer Design for People, cand.design
5023 Designer Design for Planet, cand.design
5024 Designer Design for Play, cand.design
5025 Eksamineret eksportør
5028 1. år, hhx
5029 2. år, hhx
5031 Anlægstekniker
5032 Orgelbygger
5033 El-installatør
5034 Stærkstrømsinstallatør
5035 Plasttekniker
5036 Modeltekniker
5037 El-installatøruddannelse una
5038 Modelkonstruktør
5039 Trikotagetekniker
5040 Tekstiltekniker
5041 Farveritekniker
5042 Indkøbstekniker
5043 Installatør una
5044 Tf-gartneriteknik
5045 Tekstil- og beklædningsteknik una
5046 Bygningskonstruktør, anlægsteknik
5047 Bygningskonstruktør, byggeteknik
5048 Tf-skibsteknik
5049 Tf-tekstilteknik
5051 Tf-byggeteknik
5052 Tf-maskinteknik
5053 Tf-stærkstrømsteknik
5054 Tf-svagstrømsteknik
5055 Designer, bach.
5056 Designer kommunikation, cand.design
5057 Designer møbel og rum, cand.design
5058 Designer unika design, cand.design
5059 Designer industriel, cand.design
5060 Værkstedsteknisk grundskole, bandagist
5061 Laboratorietekniker
5062 Designer guld og sølv, cand.design
5063 Designer, cand.design
5064 Designer Accessory Design, cand.design
5065 IT-teknolog, elektronik
5066 Gartneritekniker, anlæg
5067 Gartneritekniker, planteskole
5068 Gartneritekniker, væksthus
5069 Gartneritekniker, grøntsager
5070 Gartneritekniker, produktion
5071 Jordbrugstekniker una
5072 Landbrugstekniker, teknisk speciale
5073 Landbrugstekniker, økonomisk-merkantilt speciale
5074 Food business engineer
5075 Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
5076 Akademiøkonom i designmanagement
5077 Akademiøkonom i sprog og økonomi
5078 Akademiøkonom i handel med fast ejendom
5079 Akademiøkonom i international telekommunikation
5080 Htx, 3-årig
5081 1. år, htx
5082 Multimediedesigner
5083 Mediekoordinator
5084 Innovation og entrepreneurship
5085 Akademiøkonom i kommunikation og formidling
5086 Logistikøkonom
5087 Visualizer
5088 2. år, htx
5089 Global ledelse og design af produktionsnetværk (GMM), ing.prof.bach.
5090 Hhx, 3-årig
5091 Laborant, forskole
5092 3. år, htx
5093 Akademiøkonom i servicesektor management
5094 Akademiøkonom i østeuropæisk handel
5095 Akademiøkonom i markedskommunikation
5096 Akademiøkonom i grafisk kommunikation
5097 3. år, htx
5098 3. år, hhx
5099 Sundhedsadministrativ koordinator
5100 Jordbrugsteknolog, bygninger og teknik
5101 Designer digital, cand.design
5102 Designer rum-produktion, cand.design
5103 Designer grafisk, cand.design
5104 Designer illustration, cand.design
5105 Designer interaktive medier, cand.design
5106 Designer beklædning, cand.design
5107 Designer tekstil, cand.design
5108 Designer keramik og glas, cand.design
5109 Designer mode, cand.design
5110 Jordbrugsteknolog, husdyrproduktion
5111 Børneforsorgspædagog, småbørnslinie
5112 Børneforsorgspædagog, almen linie
5113 Socialpædagog
5114 Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
5115 Socialpædagog, videreuddannelse
5116 Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
5117 Pædagogisk arbejde, diplomuddannelse
5118 Omsorgspersonale, fortsætteruddannelse
5119 Offentlig administration, prof.bach.
5120 Socialpædagog, fællesuddannelse
5121 Finansøkonom
5122 Handelsøkonom
5123 Markedsføringsøkonom
5124 Service- og oplevelsesøkonomi
5125 Administrationsøkonom
5126 FIF flygtninge, adgangskursus til videregående uddannelse
5127 Socialrådgiver, prof.bach.
5128 Socialrådgiver, årskursus
5129 Autoteknolog
5130 Jordbrugsteknolog, planteproduktion
5131 Designteknolog
5132 Installatør
5133 IT-teknolog
5134 Jordbrugsteknolog
5135 Procesteknolog (fødevarer)
5136 Produktionsteknolog
5137 E-designer
5138 Industriel designer (overbygning), prof.bach.
5139 Driftsteknolog offshore
5140 Teknisk manager offshore
5141 Ernæringsteknolog
5142 Pædagogisk grunduddannelse
5143 Markedsføringsøkonom
5144 Social og sundhed, grundforløb
5145 Beskæftigelsesvejleder
5146 Plejer
5147 Social- og sundhedshjælper
5148 Sygehjælper
5149 Plejehjemsassistent
5150 Kiropraktor, forskole
5151 Fysioterapi, prof.bach.
5152 Social- og sundhedsassistent
5153 Ergoterapi, prof.bach.
5154 Ergo- og fysioterapeut ledende/undervisende, videreuddannelse
5155 Fodterapeut
5156 Økonoma
5157 Psykomotorik, prof.bach.
5158 Radiograf, prof.bach.
5159 Bioanalytiker, prof.bach.
5160 Urban landskabsingeniør, prof.bach.
5161 Bandagist, prof.bach.
5162 IT-teknolog, netværksteknologi
5163 Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg
5164 Jordbrugsteknolog, natur og miljø
5165 Klinisk biomekanik, bach.
5166 Sygeplejerske, prof.bach.
5167 Ledende hjemme- og plejehjemssygeplejerske, diplomeksamen
5168 Sundhedsplejerske
5169 Ledende sygeplejerske
5170 Afdelingssygeplejerske
5171 Sundheds- og sygeplejerske, videreuddannelse
5172 Undervisende sygeplejerske
5173 Ledende og undervisende jordemoder
5174 Energiteknolog
5175 Jordemoder, prof.bach.
5176 Optometrist, prof.bach.
5177 Farmakonom
5178 Sygeplejerske, Danmarks sygeplejerskehøjskole 1.-2. del
5179 Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
5180 Sygeplejevidenskab, cand.scient.
5181 Sygeplejerske, diplomeksamen
5182 Sikkerhedsfunktionær
5183 Styrmand, 1-årig
5184 Skibsmaskinist
5185 Radiotelegrafist
5186 Kommunikationsoperatør, søfart
5187 Vagtofficer
5188 Juniorofficer dual purpose, prof.bach.
5189 Maskinmester
5190 Styrmand (skibsfører)
5191 Skibsofficer dual-purpose, prof.bach.
5192 Juniorofficer, 2.teoridel
5193 Juniorofficer, 3.teoridel
5194 Skibsfører, seniorofficer, prof.bach.
5195 Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
5196 Enhedsfunktionær, fængselsvæsenet
5197 Værkmester, fængselsvæsenet
5198 Polititjenestemand
5199 Fængselsbetjent
520 Pædagogik, ivu (mvu)
5200 Postelev
5201 Teleelev
5202 Postassistent
5203 Automationsteknolog
5204 Designer una, cand.design
5205 Toldbetjent
5206 Toldassistent
5207 Toldfaglig grunduddannelse
5208 Toldsekretær
5209 Toldfuldmægtig
5210 Laboratorie-, fødevare- og procestekn. (overbygning), prof.bach.
5211 Jordbrugsvirksomhed (overbygning), prof.bach.
5212 IT product design, cand.it.
5213 Robotics, civilingeniør cand.polyt.
5214 Netværk og distribuerede systemer, civilingeniør cand.polyt.
5215 Lokomotivfører
5216 Regulation and automation, civilingeniør cand.polyt.
5217 Wireless communication systems, cand.polyt.
5218 Vision, graphics and inveractive systems, cand.polyt.
5219 Embedded Software Design, cand.polyt.
5220 Skibsfører (uden gymnasial uddannelse)
5221 Maskinmester - maskinteknisk ledelse og drift, prof.bach.
5222 Jordbrugsvirksomhed, husdyr, prof.bach.
5223 Seniorofficer dual purpose, maskinchef, prof.bach.
5224 Seniorofficer dual purpose, skibsfører, prof.bach.
5225 Seniorofficer dual purpose, skibschef, prof.bach.
5226 Skibsfører, prof.bach.
5227 Jordbrugsvirksomhed, miljø og natur, prof.bach.
5228 Seniorofficer dual purpose, maskinchef med el-aut., prof.bach.
5229 Seniorofficer dual purpose, skibschef med el-aut., prof.bach.
5230 Adgangskursus, skov- og landskabsingeniør
5231 Designteknolog, design
5232 Designteknolog, produktion
5233 Designteknolog, business
5234 Designteknolog, marketing
5235 Designteknolog, retail
5236 Acoustics and audiotechnology, cand.polyt.
5237 Signal processing and computing, cand.polyt.
5238 Miljøteknolog
5239 Miljøvidenskab, cand.tech.
5240 Chemical engineering, cand.polyt.
5241 Bioinformatics and systems biology, cand.polyt.
5242 Human-Centered Artificial Intelligence, cand.polyt.
5243 Mechanical engineering, civilingeniør 2år, cand.polyt.
5244 Maritime technology, cand.tech.
5245 Kemi og bioteknologi, cand.scient.tech.
5246 Politivirksomhed, prof.bach.
5247 Interaction Design, ing.prof.bach.
5248 Fødevareteknologi, ing.prof.bach.
5249 Elektronik, civilingeniør cand.polyt.
525 Formidling/erhvervssprog, ivu (mvu)
5250 Elektrisk energiteknologi, ing.prof.bach.
5251 Stærkstrømsteknologi, ing.prof.bach.
5252 Byggeri og anlæg, ing.prof.bach.
5253 Byggeri og infrastruktur, ing.prof.bach.
5254 Bygning, ing.prof.bach.
5255 Bygningsteknik, ing.prof.bach.
5256 Globale forretningssystemer, ing.prof.bach.
5257 Elektronik, ing.prof.bach.
5258 Elektronik og datateknik, ing.prof.bach.
5259 Elektroteknologi, ing.prof.bach.
5260 Jordbrugsteknolog, jordbrugsøkonomi og ledelse
5265 Klinisk biomekanik, cand.manu.
5266 Klima og forsyningsteknik, ing.prof.bach.
5267 Softwareteknologi, ing.prof.bach.
5268 It og økonomi, ing.prof.bach.
5269 It-elektronik, ing.prof.bach.
5270 Kemiteknologi, ing.prof.bach.
5271 Computerteknologi, cand.polyt.
5272 Miljø, civilingeniør
5273 Biotechnology and Chemical Engineering, cand.polyt.
5274 Teknisk geologi, cand.polyt.
5275 Kemi- og bioteknologi, ing.prof.bach.
5276 Maskinteknik, ing.prof.bach.
5277 Maskinteknologi, ing.prof.bach.
5278 Materials Science, ing.prof.bach.
5279 Nanoteknologi, ing.prof.bach.
5280 Produktion (Produktionsteknik), ing.prof.bach.
5281 Softwareteknologi, ing.prof.bach.
5282 Kemiteknik og International Business, ing.prof.bach.
5283 Mobilitet, Transport og Logistik, ing.prof.bach.
5284 Robotteknologi, ing.prof.bach.
5285 Nordisk urban planlægning, cand.soc.
5286 Business analytics, cand.polyt.
5295 Fiskeriteknolog
5298 Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen 1,5 år
5299 Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen
530 Kunstnerisk, ivu (mvu)
5300 Elektroteknik, teknikumingeniør
5301 Bygge og anlæg, teknikumingeniør
5302 Husbygning, teknikumingeniør
5303 Agroanlæg, teknikumingeniør
5304 Bygning og erhvervsøkonomi, teknikumingeniør
5305 Elektro, teknikumingeniør
5306 Stærkstrøm, teknikumingeniør
5307 Svagstrøm, teknikumingeniør
5308 Proces og innovation, ing.prof.bach.
5309 Fødevaresikkerhed og -kvalitet, ing.prof.bach.
5310 Maskinretning, teknikumingeniør
5311 Maskin, mekanisk-termisk, teknikumingeniør
5312 Maskin, mekanisk teknologi, teknikumingeniør
5313 Maskin, skibsteknik, teknikumingeniør
5314 Maskin, procesteknologi, teknikumingeniør
5315 Produktion, teknikumingeniør
5316 Maskin, energi, teknikumingeniør
5317 Maskin, konstruktion, teknikumingeniør
5318 Maskin, produktion, teknikumingeniør
5319 Maskin, mekanisk anlæg, teknikumingeniør
5320 Skibsbygning, teknikumingeniør
5321 Skibsbygning, produktion, teknikumingeniør
5322 Skibsbygning, maskin, teknikumingeniør
5323 Skibskonstruktion, teknikumingeniør
5324 Lyddesign, prof.bach.
5325 Modulordning, teknikumingeniør
5326 Produktudvikling og teknisk integration (overbygning), prof.bach.
5327 Business Development Engineer, ing.prof.bach.
5328 Teknologi og økonomi, ing.prof.bach.
5329 Design og innovation, ingeniør prof.bach.
5330 Kemi, teknikumingeniør
5331 Global business og teknologi, ing.prof.bach.
5332 Diplomingeniør, prof.bach. una
5333 Maskin, ing.prof.bach.
5334 Stærkstrøm, ing.prof.bach.
5335 Bygning, ing.prof.bach.
5336 Produktion, ing.prof.bach.
5337 Svagstrøm, ing.prof.bach.
5338 Elektronik og IT, ing.prof.bach.
5339 Kemi, ing.prof.bach.
5340 Materialeteknologi, ingeniør prof.bach.
5341 Datamatik, akademiingeniør
5342 Levnedsmiddelingeniør
5343 IT, ing.prof.bach.
5344 IT for datamatiker, ingeniør prof.bach.
5345 Arktisk byggeri og infrastruktur, ing.prof.bach.
5346 Bygningsdesign, ing.prof.bach.
5347 Bæredygtig energiteknik, ing.prof.bach.
5349 Information, akademiingeniør
5350 Bygning, akademiingeniør
5351 Anlæg, akademiingeniør
5352 Elektronik, akademiingeniør
5353 Stærkstrøm, akademiingeniør
5354 Svagstrøm, akademiingeniør
5355 Kemi, akademiingeniør
5356 Energi, akademiingeniør
5357 Maskin, akademiingeniør
5358 Industri, akademiingeniør
5359 Teknisk manager offshore (overbygning), prof.bach.
5360 Civilingeniør una
5361 Bygning, civilingeniør
5362 Elektronik, civilingeniør
5363 Kemi, cand.polyt.
5364 Maskin, civilingeniør
5365 Bygning-almen, civilingeniør
5366 Anvendt mekanik, civilingeniør cand.polyt.
5367 Husbygning, civilingeniør
5368 Teknisk hygiejne, civilingeniør
5369 Trafik- og byplanlægning, civilingeniør
5370 Vandbygning-fundament, civilingeniør
5371 Systemkonstruktion, civilingeniør
5372 Konstruktion anlæg, civilingeniør
5373 Planlægning-miljø, civilingeniør
5374 Procesregulering, civilingeniør
5375 Stærkstrøm, civilingeniør
5376 Svagstrøm, civilingeniør
5377 Elektro-fysik, civilingeniør
5378 Maskinkonstruktion, civilingeniør
5379 Planlægning, civilingeniør
5380 Medikoteknisk, civilingeniør
5381 Offshore, civilingeniør
5382 Telekommunikation, civilingeniør
5383 Anlægskonstruktion, civilingeniør
5384 Indeklima, civilingeniør
5385 Teknologibaseret forretningsudvikling, cand.polyt.
5386 Fiskeriteknik, civilingeniør
5387 Environmental engineering, cand.polyt.
5388 Virksomhedssystemer, cand.polyt.
5389 Bygningskonstruktion, civilingeniør
539 Samfundsvidenskab ivu (mvu)
5390 Fysik, civilingeniør
5391 Energi, civilingeniør
5392 Konstruktion maskin, civilingeniør
5393 Proces-teknik, civilingeniør
5394 Driftsteknik, civilingeniør
5395 Skibs- og havteknik, civilingeniør
5396 Data, civilingeniør
5397 Software engineering, cand.polyt.
5398 Optiklinien, civilingeniør
5399 Teknisk videnskab, ph.d.
5400 Agronomi, cand.agro.
5401 Jordbrugsøkonomi, cand.agro.øk.
5402 Landbrugsvidenskab, cand.agro.
5403 Mejeribrugsvidenskab, cand.lact.
5404 Jordbrugsøkonomi, cand.oecon.agro.
5406 Fødevarevidenskab, cand.brom.
5408 Havebrugsvidenskab, cand.hort.
5409 Landskabsarkitektur, cand.hort.arch.
5410 Agricultural Development, cand.scient.
5412 Skovbrugsvidenskab, cand.silv.
5413 Landinspektør, cand.geom.
5414 Animal-derived foods, kand.
5415 Veterinærmedicin, cand.med.vet.
5416 Veterinærvidenskab, ph.d.
5417 Veterinær- jordbrugsvidenskab, ph.d.
5419 Environmental science, cand.scient.
5420 Environmental and Natural Resource Economics, cand.scient.oceon
5421 Forest ecosystems, nature and society, kand.
5422 Sustainable development in agriculture, kand.
5423 Forests and livelihoods, kand.
5424 Global Management and Manufacturing, ing.prof.bach.
5425 Farmaceut, cand.pharm.
5426 Innovation og entrepreneurship (overbygning), prof.bach.
5427 Farmaceut, ph.d.
5428 Agro-environmental management, cand.scient.
5429 Bioteknologi, ing.prof.bach.
5430 Klinisk ernæring, c.scient.
5431 Tandplejer
5432 Klinisk tandtekniker
5433 Tandlæge, cand.odont.
5434 Tandplejer, prof.bach.
5435 Tandlæge-odontologi, ph.d.odont.
5436 Integreret design, ing.prof.bach.
5437 Graphic Storytelling, prof.bach.
5438 Multiplatform storytelling and production, prof.bach.
5439 Mechatronics, ing.prof.bach.
5440 Folkeskolelærer, prof.bach.
5441 Lærer fra Den frie Lærerskole
5442 Forsyningsteknik -vand,spildevand,fjernvarme, ingeniør prof.bach.
5443 Pædagogisk grunduddannelse PGU
5444 Pædagog, prof.bach.
5445 Børnehavepædagog
5446 Nanoteknologi, ingeniør prof.bach.
5447 Fritidspædagog
5448 Global skovforvaltning, cand.
5449 Sustainable Forest and Nature Management, kand.
545 Naturvidenskab, ivu (mvu)
5450 Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
5451 Klinisk diætist
5452 Miljøkemi, cand.scient.
5453 Human nutrition, cand.scient.
5454 Landskabsforvaltning, cand.scient.
5455 Kombineret (Kgl. veterinær- landbohøjsk.), kand.
5456 Katastrofe- og risikomanager, prof.bach.
5457 Fødevareteknologi og -applikation, prof.bach.
5458 Mejeriteknologi, prof.bach.
5459 Laboratorie-, fødevare- og procestekn. (overbygning), prof.bach.
5460 Ernæring og sundhed, prof.bach.
5461 Bibliotekar
5462 Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
5463 Informationsstudier, bach.
5464 Forskningsbibliotekar
5465 Informationsvidenskab og kulturformidling, c.scient.bibl
5466 Ocean Engineering, cand.polyt.
5467 Bibliotekar DB
5468 Bibliotekar, cand.scient.bibl.
5469 Global nutrition and health, prof.bach.
5470 Arkitekt, cand.arch.
5471 Bibliotekar DB
5472 It-sikkerhed (overbygning), prof.bach.
5473 E-handel (overbygning), prof.bach.
5474 Social Data Science, cand.soc.
5475 Softwareudvikling (overbygning), prof.bach.
5476 Sportsmanagement (overbygning), prof.bach.
5477 Design og business, diplomuddannelse
5478 Visuel kommunikation, grafisk design, prof.bach.
5479 Visuel kommunikation, interaktivt design, prof.bach.
5480 Arkitekt, ph.d.
5481 Visuel kommunikation, kreativ kommunikation, prof.bach.
5482 Visuel kommunikation, fotografisk kommunikation, prof.bach.
5483 Visuel kommunikation una., prof.bach.
5484 Trafik og transport, ingeniør prof.bach.
5485 Grafisk kommunikation, prof.bach.
5486 Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
5487 TV- og medietilrettelæggelse, prof.bach.
5488 Webudvikling (overbygning), prof.bach.
5489 International handel og markedsføring (overbygning), prof.bach.
5490 Finans, prof.bach.
5491 International hospitality management (overbygning), prof.bach.
5492 Eksport og teknologi, prof.bach.
5493 Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk
5494 Design og business (overbygning), prof.bach.
5495 Erhvervssproglig begynderprøve, russisk
5496 Erhvervssproglig begynderprøve, spansk
5497 Smykker, teknologi og business, prof.bach.
5498 Tresproglig korrespondent
5499 Digital konceptudvikling (overbygning), prof.bach.
5500 Skat, prof.bach.
5501 Fødevarer og Ledelse, prof.bach.
5502 Sundhedsfremme og Diætetik, prof.bach.
5504 Fødevareproduktion, prof.bach.
5508 Erhvervssprog administrativ, grunduddannelse
5509 Fødevarekemi og bioteknologi, prof.bach.
5511 Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-fransk
5512 Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-italiensk
5513 Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-portugisisk
5514 Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-russisk
5515 Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-spansk
5516 Erhvervssprogligt grundstudium, engelsk-tysk
5517 Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-italiensk
5518 Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-portugisisk
5519 Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-russisk
5520 Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-spansk
5521 Erhvervssprogligt grundstudium, fransk-tysk
5522 Erhvervssprogligt grundstudium, italiensk-portugisisk
5523 Erhvervssprogligt grundstudium, italiensk-russisk
5524 Erhvervssprogligt grundstudium, italiensk-spansk
5525 Erhvervssprogligt grundstudium, italiensk-tysk
5526 Erhvervssprogligt grundstudium, portugisisk-russisk
5527 Erhvervssprogligt grundstudium, portugisisk-spansk
5528 Erhvervssprogligt grundstudium, portugisisk-tysk
5529 Erhvervssprogligt grundstudium, russisk-spansk
5530 Erhvervssprogligt grundstudium, russisk-tysk
5531 Erhvervssprogligt grundstudium, spansk-tysk
5532 Engelsk, cand.negot. (udelt 4år)
5533 Fransk, cand.negot. (udelt 4år)
5534 Tysk, cand.negot. (udelt 4år)
5535 Spansk, cand.negot. (udelt 4år)
5536 Arabisk, cand.negot. (udelt 4år)
5537 Polsk, cand.negot. (udelt 4år)
5540 Elektronik (SDU), ing.prof.bach.
5541 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, engelsk
5542 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, fransk
5543 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, italiensk
5544 Kemi og bioteknologi (SDU), cand.polyt.
5545 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, russisk
5546 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, spansk
5547 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, tysk
5550 Erhvervssproglig diplomprøve ED una
5551 Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5552 Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5553 Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5554 Electronic Systems, cand.polyt.
5555 Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5556 Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5557 Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
5561 Engelsk-fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5562 Engelsk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5563 Engelsk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5564 Fransk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5565 Fransk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5566 Spansk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5569 Fiskeriteknologi, ing.prof.bach.
5571 Engelsk, cand.interpret.
5572 Fransk, cand.interpret.
5575 Russisk, videregående erhvervssproglig uddannelse
5576 Spansk, cand.interpret.
5577 Tysk, cand.interpret.
5578 Konferencetolkning, master
5579 It-arkitektur, prof.bach.
5580 Lic.ling.merc
5581 Engelsk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5582 Fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5583 Italiensk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5586 Spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5587 Tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
5588 Computer Engineering, cand.polyt.
5589 Multikulturel organisationskommunikation, cand.ling.merc.
559 Teknisk, ivu (mvu)
5590 Kommunikationsdesign, c.ling.merc.
5591 Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, engelsk, cand.ling.merc.
5592 Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, fransk, cand.ling.merc.
5593 Italiensk, cand.ling.merc.
5594 Virksomhedskommunikation (engelsk), cand.ling.merc.
5595 Russisk, cand.ling.merc.
5596 Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, spansk, cand.ling.merc.
5597 Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, tysk, cand.ling.merc.
5598 Datalingvistik, cand.ling.merc.
5599 Sproglig informatik, cand.ling.merc.
5600 Forskole, musikkonservatorium
5602 Klassisk musik hovedskole 2-år
5603 Klassisk musik hovedskole 3-år
5606 International shipping and trade, bach.
5607 Musikpædagog
5608 Musikledelse, musikpædagog
5609 Musikledelse, musikpædagog
5611 Solist musisk, instrumental/vokal
5612 Global Environment and Development, cand.scient.
5614 Computer Engineering, ing.bach.
5615 Komponistklasse
5616 Musikpædagogik, organister
5618 Dirigentklasse 2-årig (musik)
5619 Dirigentklasse 4-årig (musik)
5620 Operaakademi
5621 Internat. virksomhedskommunikation, engelsk, cand.mag.
5622 Fransk-internat. virksomhedskommunikation, cand.mag.
5623 Internat. virksomhedskommunikation, tysk, cand.mag.
5624 Internat. virksomhedskommunikation, spansk, cand.mag.
5629 Design og anvendelse af kunstig intelligens, ing.prof.bach.
5630 Erhvervssproglig korrespondent una
5631 Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
5632 Erhvervssproglig korrespondent, fransk
5633 Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
5634 Business og vandteknologi, prof.bach.
5635 Erhvervssproglig korrespondent, russisk
5636 Erhvervssproglig korrespondent, spansk
5637 Erhvervssproglig korrespondent, tysk
5650 Industriel 3D-print, prof.bach.
5651 HA(jur.) erhvervsøkonomi-jura, bach.
5652 Erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.(jur.)
5653 International business and politics, cand.merc.pol.
5654 HA erhvervsøkonomi og jura, bach.
5655 Software Technology, ing.prof.bach.
5656 HA(it) erhvervsøkonomi-informationsteknologi, bach.
5657 Erhvervsøkonomi og informationsteknologi, cand.merc.(it)
5658 Erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.
5661 HA sprog, bach.
5662 Interpret, cand.merc.
5663 HA (int.) erhvervsøkonomi med tysk, bach.
5666 HA(mat.) erhvervsøkonomi-matematik, bach.
5667 Erhvervsøkonomi og matematik, cand.merc.(mat.)
5670 Erhvervssprog 2 sprog, korrespondent
5671 Erhvervssprog engelsk-fransk, korrespondent
5672 Erhvervssprog engelsk-tysk, korrespondent
5673 Erhvervssprog fransk-tysk, korrespondent
5674 Erhvervssprog engelsk-russisk, korrespondent
5675 Erhvervssprog engelsk-spansk, korrespondent
5676 Erhvervssprog fransk-spansk, korrespondent
5677 Erhvervssprog tysk-spansk, korrespondent
5678 Erhvervssprog engelsk-italiensk, korrespondent
5679 Erhvervssprog fransk-italiensk, korrespondent
5680 Cand.ling.merc. una
5681 Erhvervssprog tysk-italiensk, korrespondent
5682 Erhvervssprog tysk-russisk, korrespondent
5683 Kommunikation, prof.bach.
5684 Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
5685 Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
5686 Fremmedsprog og digital markedskommunikation, prof.bach.
5687 Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
5688 Scenekunstner med speciale i skuespil
5689 Scenekunstner med speciale i dans og koreografi
5690 Scenekunstner med speciale i produktion, ledelse
5691 Scenekunstner med speciale i produktion, realisering
5692 Scenekunstner med speciale i iscenesættelse, sceneinstruktion
5693 Scenekunstner med speciale i iscenesættelse, scenografi
5694 Scenekunstner med speciale i iscenesættelse, lys
5695 Tegnsprogstolkning, overbygning
5696 Scenekunstner med speciale i iscenesættelse, lyd
5697 Scenekunstner med speciale i iscenesættelse, dramatisk skrivekunst
5698 Scenekunstner med speciale i musical
5700 HA almen erhvervsøkonomi, bach.
5701 HA informatik, bach.
5702 HA kommunikation, bach.
5703 Erhvervsøkonomi, cand.merc.
5704 HA sprog, bach.
5705 Erhvervsøkonomi, ph.d.
5706 Natur- og kulturformidling, prof.bach.
5707 Registreret revisor
5708 Revision, cand.merc.aud.
5709 HA erhvervsanalyse, bach.
5710 HD-1.del
5711 HA turisme, bach.
5712 HA(fil.) erhvervsøkonomi-filosofi, bach.
5713 HA international business, bach.
5714 HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
5715 Event management og økonomi, prof.bach.
5716 HA(psyk) erhvervsøkonomi-psykologi, bach.
5717 Erhvervsøkonomi og psykologi, cand.merc.(psyk)
5718 HA erhvervsøkonomi-sports management, bach.
5719 Afsætningsøkonomi og udenrigshandel, HD-2.del
5720 Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
5721 Afsætningsøkonomi, HD-2.del
5722 Finansiering, HD-2.del
5723 Forsikring, HD-2.del
5724 Organisation, HD-2.del
5725 Regnskabsvæsen, HD-2.del
5726 Udenrigshandel, HD-2.del
5727 Indkøbs- og transportøkonomi, HD-2.del
5728 Informatik, HD-2.del
5729 Miljø-revision, HD-2.del
5730 Retail and key account, HD 2.del
5731 Registreret revisor
5732 Finansiel rådgivning, HD-2.del
5733 Interkulturel markedskommunikation, bach.
5734 HA(soc.) erhvervsøkonomi-sociologi, bach.
5735 Journalist, prof.bach.
5736 Fotojournalist, prof.bach.
5737 Service management, cand.soc.
5738 Computer science, cand.scient.
5739 Data science, cand.scient.
5740 Pædagogik, cand.pæd. (DPU)
5741 Psykologi-pædagogik, cand.psyk.pæd. (DPU)
5742 Pædagogik faglig, cand.pæd. (DPU)
5743 Humanistisk pædagogik, cand.hum.pæd. (DPU)
5744 Matematik-nat.-pædagogik, cand.mat.pæd. (DPU)
5745 Pædagogik, lic.pæd. (DPU)
5746 Pædagogik, exam.pæd. (DPU)
5747 Psykologi-pædagogisk, exam.psyk.pæd. (DPU)
5748 Diplomuddannelse, humanistisk pædagogik exam. (DPU)
5749 Diplomuddannelse, matematik-nat.-pædagogik exam. (DPU)
575 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (mvu)
5750 Officer A-linien, hæren
5751 Business administration (MBA), master
5752 Public administration (MPA), master
5753 Public management (MPM), master
5754 Public health (MPH), master
5755 Officer B-linien, hæren
5756 Technology management (MTM), master
5757 Public policy (MPP), master
5758 Multimedia arts (MMA), master
5759 Multimedia science (MMS), master
5761 Officer A-linien, administration, søværnet
5762 Officer A-linien, teknisk, søværnet
5763 Officer A-linien, taktisk, søværnet
5764 HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
5766 Officer B-linien, dæk, søværnet
5767 Officer B-linien, teknisk, søværnet
5768 Officer B-linien, forvaltning, søværnet
5769 Organisatorisk læring, bach.
5770 Officer A-linien, flyvevåbnet
5771 Officer A-linien, pilot, flyvevåbnet
5772 Officer A-linien, raket, flyvevåbnet
5773 Officer A-linien, kontrol, flyvevåbnet
5774 Interaktionsdesign, c.scient.
5776 Officer B-linien, administration, flyvevåbnet
5777 Officer B-linien, materiel, flyvevåbnet
5778 Officer B-linien, operativ, flyvevåbnet
5779 Human resource management, cand.soc.
5780 HA i digital ledelse, bach.
5781 HA japansk, bach.
5782 Japansk, cand.merc.
5783 HA(pol.) international erhvervsøkonomi-politik, bach.
5784 Politisk kommunikation og ledelse, cand.soc.
5785 Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, cand.merc.int.
5786 Erhvervsøkonomi-filosofi, cand.merc.(fil.)
5787 Kommunikationsledelse og erhvervsøkonomi, cand.merc.
5788 Management creative business processes, cand.soc.
5789 Organisatorisk innovation og entrepreneurship, cand.soc.
5790 Tegnsprog- og mundhåndsystem, basisuddannelse
5791 Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach.
5792 Language administration (MLA), master
5793 Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
5794 Gymnasiepædagogik (MIG), master
5795 Computer-mediated communication (MCC), master
5796 Læreprocesser (MLP), master
5797 HA kinesisk, bach.
5798 Information technology (IM), master
5799 Dataanalyse (overbygning), prof.bach.
580 Jordbrug/fiskeri, ivu (mvu)
5801 Fotograf, film og tv produktion
5802 Tonemester, film og tv produktion
5803 Instruktør, film og tv produktion
5804 Filmklipper, film og tv produktion
5805 Manuskriptuddannelse, film og tv produktion
5806 Filmproducer, film og tv produktion
5807 Animationsinstruktør, film tv og interaktive medier
5808 Karakteranimation,prof.bach.
5809 Billedkunst, cand.art.perit.
5810 Billedkunst, videregående
5811 Billedkunst, grund- og normaluddannelse
5812 Billedkunst, kunstteori og formidling, cand.art.perit.
5813 Billedkunst, bach.
5814 Strategisk salg og marketing, HD-2.del
5816 Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
5817 Tv tilrettelægger / dokumentarinstruktør
5818 Supply chain management, HD-2.del
5819 Konserveringsteknik, monumentalkunst, bach.
5820 Grafik, videregående
5821 Maleri, videregående
5822 Skulptur, videregående
5823 Mur- og rumkunst, videregående
5824 Kunstteori og -formidling.kand.
5825 Mediekunst, videregående
5826 Konserveringsteknik, naturhistorisk, bach.
5827 Konserveringsteknik, bach.
5828 Konserveringsteknik, kulturhistorisk, bach.
5829 Konserveringsteknik, grafisk, bach.
5830 Restaureringstekniker
5831 Konserveringsteknik, bach.
5832 Konservator, cand.scient.cons.
5833 Konserveringsteknik, monumentalkunst, bach.
5834 Konserveringsteknik, naturhistorisk, bach.
5836 Konserveringsteknik, kunst, bach.
5837 Konserveringsteknik, kulturhistorisk, bach.
5838 Konserveringsteknik, grafisk, bach.
5839 Konservator, ph.d.
5840 Konservator, kunst, cand.scient.cons.
5841 Konservator, kulturhistorisk, cand.scient.cons.
5842 Konservator, grafisk, cand.scient.cons.
5843 Konservator, monumentalkunst, cand.scient.cons.
5844 Konservator, naturhistorisk, cand.scient.cons.
5846 Teaterteknik, lys
5847 Teaterteknik, lyd
5848 Teaterteknik, scene
5849 Teaterinstruktør
585 Transport mv., ivu (mvu)
5850 Scenografi
5851 Dramatiker
5852 Teaterteknik, regi
5855 Skuespiller
5856 Danser
5857 Dansepædagog
5858 Dans og participation, cand.art.scen
5859 Koreograf
5860 Officer, hæren
5865 Officer, søværnet
5866 Officer, operativ søværnet
5867 Officer, teknisk søværnet
5868 Officer, teknisk søværnet
5869 Officer, teknisk søværnet
5870 Officer, flyvevåbnet
5871 Officer, taktisk flyvevåbnet
5872 Officer, stat. flyvevåbnet
5873 Sprogofficer
5874 Civil-militær tolk
5875 V.U.T., flyvevåbnet
5876 Sergent, hæren
5877 V.O.U., operativ flyvevåbnet
5878 Sergent, søværnet
5879 Sergent, flyvevåbnet
5880 V.O.U., hæren
5881 Adgangskursus til markedsføringsøkonom
5882 Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør
5883 Adgangskursus til urban landskabsingeniør
5884 Adgangskursus til maritime uddannelser
5885 V.O.U., søværnet
5886 V.O.U., operativ søværnet
5889 V.O.U., teknisk søværnet
5890 P.O.G.U., flyvevåbnet
5895 Musikprofil
5897 Koreografi, cand.art.scen
5898 Scenekunst, cand.art.scen
5899 Kor- og ensembleledelse, musikpædagog
590 Social/sundhed, ivu (mvu)
5900 Konservatorieuddannelse 1 (musik)
5901 Instrument-sang-komposition, diplom
5902 Instrument-sang-ledelse, musikpædagog
5903 Musikteori-historie, diplomeksamen musikpædagog
5904 Præliminær orgelprøve
5905 Instrument-sang, musikpædagog
5906 Ledelse-høreledelse, diplomeksamen musikpædagog
5907 Kor- og ensembleledelse, musikpædagog
5908 Rytmisk musik, musikpædagog
5909 Musikteori-komposition, musikpædagog
5911 Rytmisk musik, lydtekniker (gl)
5912 Music management, bach.
5913 Musikledelse, cand.musicae.
5914 Instrument-sang, musikpædagog
5915 Instrument-sang-korledelse, musikpædagog
5916 Tidlig musik, cand.musicae.
5917 Rytmisk musik, diplomeksamen musikpædagog
5918 Solist-ensemble-rystmisk musik, diplom
5919 Rytmisk musik, solistklasse
5921 Rytmisk musik-sang
5922 Musik-sang-rytmisk musik, diplom
5923 Tonemester (musik) (gl.)
5924 Kor- høreledelse-node, diplomeksamen musikpædagog
5925 Kor- ensemble -høreledelse-node, diplom
5926 Musik-sang-rytmisk musik, musikpædagog
5927 Musik og bevægelse/performance, bach.
5928 Musikledelse, bach.
5929 Musik og bevægelse/performance, kand.
5931 Internat. virksomhedskommunik,eng.-internat.marketing, bach.
5932 Tysk erhvervssprog og europæiske studier, bach.
5933 Internat. virksomhedskommunik, eng.-europæiske studier, bach.
5934 Internat. virksomhedskommunik, fransk-europæiske studier, bach.
5935 Internat. virksomhedskommunik, spansk-europæiske studier, bach.
5936 Internat. virksomhedskommunik., tysk - kommunikation, bach.
5937 Internat. virksomhedskommunik., spansk - kommunikation, bach.
5938 Internat. virksomhedskommunik., engelsk - kommunikation, bach.
5939 Internat. virksomhedskommunik., fransk - kommunikation, bach.
5940 Engelsk og organisationskommunikation, bach.
5941 Fransk erhvervssprog kombineret una, bach.
5942 Tysk erhvervssprog kombineret una, bach.
5943 Erhvervssprog og kulturformidling, bach.
5944 Erhvervssprog og IT, bach.
5945 Erhvervssprog og pædagogik, bach.
5946 Engelsk erhvervssprog kombineret una, bach.
5947 Markedsføringsøkonomi og engelsk erhvervssprog, bach.
5948 Information management, bach.
5949 Spansk erhvervssprog kombineret una, bach.
595 Forsvar, ivu (mvu)
5950 Erhvervssprog, bach.
5951 Engelsk-fransk erhvervssprog, bach.
5952 Engelsk-italiensk erhvervssprog, bach.
5953 Engelsk-russisk erhvervssprog, bach.
5954 Engelsk-spansk erhvervssprog, bach.
5955 Engelsk-tysk erhvervssprog, bach.
5956 Fransk-italiensk erhvervssprog, bach.
5957 Fransk-spansk erhvervssprog, bach.
5958 Fransk-tysk erhvervssprog, bach.
5959 Tysk-italiensk erhvervssprog, bach.
5960 Tysk-russisk erhvervssprog, bach.
5961 Tysk-spansk erhvervssprog, bach.
5962 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk, cand.negot.
5963 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, fransk, cand.negot.
5964 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, tysk, cand.negot.
5965 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, spansk, cand.negot.
5966 Arabisk, cand.negot.
5967 Polsk, cand.negot.
5968 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, kinesisk, cand.negot.
5969 Erhvervsøk.-erhv.spr., internat. turisme-fritidsman., cand.negot.
5970 Internat. virksomhedskommunik., tysk-fransk, bach.
5971 Internat. virksomhedskommunik., tysk-spansk, bach.
5972 Internat. virksomhedskommunik., engelsk-fransk, bach.
5973 Internat. virksomhedskommunik., engelsk-spansk, bach.
5974 Internat. virksomhedskommunik., engelsk-tysk, bach.
5975 Internat. virksomhedskommunik., fransk-spansk, bach.
5976 International virksomhedskommunikation, engelsk, bach.
5977 International virksomhedskommunikation, fransk, bach.
5978 International virksomhedskommunikation, spansk, bach.
5979 International virksomhedskommunikation, tysk, bach.
5980 Hotelmanagement, bach.negot.
5981 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, kinesisk, bach.negot.
5982 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk, bach.negot.
5983 Fransk, bach.negot.
5984 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, tysk, bach.negot.
5985 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, spansk, bach.negot.
5986 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, arabisk, bach.negot.
5987 Polsk, bach.negot.
5988 Engelsk-amerikanske studier erhvervssproglig, bach.
5989 Erhvervsøk.-erhv.spr., internat. turisme-fritidsman., bach.negot.
5990 Erhvervssprog og medie, bach.
5991 Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
5992 International marketing erhvervssproglig, bach.
5993 Kommunikation, bach.
5994 Russisk-spansk erhvervssprog, bach.
5995 Folkemusik
5996 Tidlig musik, diplom 5år
600 Kandidat una, ivu (lvu)
6000 Kandidatsupplering (DPU)
6001 Samfundsvidenskab, basis (bach.) (AAU)
6002 Teknik-naturvidenskab, basis (bach.) (AAU)
6003 Sproglig-pædagogik, basis (bach.) (AAU)
6004 Musisk-æstetisk, basis (bach.) (AAU)
6005 Samfundsvidenskab, basis (kand.) (AAU)
6006 Teknik- naturvidenskab, basis (kand.) (AAU)
6007 Sproglig pædagogik, basis (kand.) (AAU)
6008 Musisk-æstetisk, basis (kand.) (AAU)
6011 Samfundsvindenskab, cand.samf. (AAU)
6012 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. HUM), cand.mag.
6013 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. SAM), cand.mag.
6014 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. NAT), cand.mag.
6015 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. HUM-TEK), cand.mag.
6016 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, cand.mag.
6017 Interaktionsdesign, bach.
6018 International virksomhedskommunikation, bach.
6020 Kirkemusiker Orgel og Korledelse (KMOK)
6021 Basislinje orgel
6022 Kirkemusiker
6023 Basislinje sang
6024 Kirkemusiker Sang (KMS)
6025 Kirkemusiker Sang og Korledelse (KSOK)
6026 Eksamenslinje Klokkenist
6027 Diplomlinje Klokkenist
6029 Musikterapi, cand.mag.
6030 Musikterapi, bach.
6031 Musikterapi (AAU), overbygning
6040 European studies, bach.
6045 Internat. virksomhedskommunikation, spansk, bach.
6046 Internat. virksomhedskommunikation, engelsk, bach.
6047 Internat. virksomhedskommunikation, fransk, bach.
6048 Internat. virksomhedskommunikation, tysk, bach.
6050 Medialogi, bach.
6051 Digital design og interaktive teknologier, bach.
6055 Medialogy, cand.scient.
6062 Anlæg, civilingeniør
6064 Industri, civilingeniør
6065 Information, civilingeniør
6071 Humanistisk kombination, overbygning (AAU)
6072 Visual Studies and Art Education, cand.scient.
6076 Samfundsvidenskab kombination, kombination (RUC)
6077 Samfundsvidnenskab kombination, cand.mag.
6081 Teknisk kombination, gymnasial overbygning
6082 Teknisk kombination, kand.
6083 Datalogi-økonomi, bach.
6084 Machine learning og data science, bach.
6086 Naturvidenskab kombination, mellemnuveau
6087 Naturvidenskab kombination, cand.nat.komb.
6100 Politik og international forvaltning, cand.scient.adm.
6101 Naturvidenskab, bach. (RUC)
6102 Humanistisk, bach. (RUC)
6103 Samfundsvidenskab, bach. (RUC)
6104 Naturvidenskab, basis (kand.) (RUC)
6105 Humanistisk, basis (kand.) (RUC)
6106 Samfundsvidenskab, basis (kand.) (RUC)
6107 Kommunikation (komb. HUM), bach.
6108 Kommunikation (komb. SAM), bach.
6109 Kommunikation (komb. NAT), bach.
6110 Kommunikation (komb. HUM-TEK), bach.
6111 Forvaltning, kombination (RUC)
6112 Environmental and resource management, cand.techn.soc.
6113 Offentlig driftsøkonomi, kombination (RUC)
6114 Tek-Sam - miljøplanlægning, cand.techn.soc.
6115 Kultur og sprogmødestudier (komb. HUM), bach.
6116 Kultur og sprogmødestudier (komb. SAM), bach.
6117 Kultur og sprogmødestudier (komb. NAT), bach.
6118 Kultur og sprogmødestudier (komb. HUM-TEK), bach.
6119 Medicinalbiologi, cand.scient.
6120 Performance-design, kand.
6121 Administrativ databehandling, kombination (RUC)
6122 Samfundsøkonomi, cand.oecon.
6125 Performance-design, kombination (RUC)
6126 Globale studier, kombination (RUC)
6127 Medicinalbiologi, kombination (RUC)
6128 Miljøbiologi, kombination (RUC)
6129 Molekylærbiologi, kombination (RUC)
6130 Biologi, kombination (RUC)
6131 Almen biologi, cand.scient.
6132 Datalogi, kombination (RUC)
6133 Politik og administration, kombination (RUC)
6134 Plan, by og proces, kombination (RUC)
6135 Fysik, kombination (RUC)
6136 Geografi, kombination (RUC)
6137 EU studier, kombination (RUC)
6138 Kemi, kombination (RUC)
6139 Matematik, kombination (RUC)
6140 Psykologi, kombination (RUC)
6141 Politik, kombination (RUC)
6142 Socialvidenskab, kombination (RUC)
6143 Kommunikation, kombination (RUC)
6144 International udvikling, kombination (RUC)
6145 Pædagogik og uddannelsesstudier, kombination (RUC)
6146 Filosofi, kombination (RUC)
6147 Journalistik, kombination (RUC)
6148 Kultur og sprogmødestudier, kombination (RUC)
6149 Tek-Sam - miljøplanlægning, kombination (RUC)
6150 Virksomhedsstudier, kombination (RUC)
6151 Samfundsvidenskab, grunduddannelse bach.
6152 Humanistisk-teologisk, grunduddannelse bach.
6153 Arbejdslivsstudier, kombination (RUC)
6154 Performance-design (komb. HUM), bach.
6155 Performance-design (komb. SAM), bach.
6156 Performance-design (komb. NAT), bach.
6157 Performance-design (komb. HUM-TEK), bach.
6158 Global development, cand.soc.
6159 Kultur- og sprogmødestudier, cand.mag.
6161 1/2 år bach.una (RUC)
6162 1 år bach.una (RUC)
6163 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. HUM), bach.
6164 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. SAM), bach.
6165 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. NAT), bach.
6166 Sundhedsfremme-sundhedsstrategier (komb. HUM-TEK), bach.
6167 Performance-design (komb. HUM), cand.mag.
6168 Performance-design (komb. SAM), cand.mag.
6169 Performance-design (komb. NAT), cand.mag.
6170 Performance-design (komb. HUM-TEK), cand.mag
6171 Virksomhedsstudier (komb. HUM), cand.soc.
6172 Virksomhedsstudier (komb. SAM), cand.soc.
6173 Virksomhedsstudier (komb. NAT), cand.soc.
6174 Virksomhedsstudier (komb. HUM-TEK), cand.soc.
6175 Kommunikation (komb. HUM), cand.mag.
6176 Kommunikation (komb. SAM), cand.mag.
6177 Kommunikation (komb. NAT), cand.mag.
6178 Kommunikation (komb. HUM-TEK), cand.mag.
6179 Communication Studies, cand.comm.
6181 Pædagogik, grunduddannelse (kand.)
6182 Humanistisk, grunduddannelse/bifag (kand.)
6183 Kunstnerisk, grunduddannelse/bifag (kand.)
6184 Samfundsvidenskab, grunduddannelse/basis
6185 Naturvidenskab, grunduddannelse/bifag (kand.)
6186 Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. HUM), cand.techn.soc.
6187 Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. SAM), cand.techn.soc.
6188 Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. NAT), cand.techn.soc.
6189 Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. HUM-TEK), cand.techn.soc.
620 Pædagogik, ivu (lvu)
6200 Agrobiology, cand.scient.
6235 Fødevarevidenskab, cand.brom.
6242 Design og analyse af konstruktioner, ingeniør bach.
6243 Communication Technologies, cand.polyt.
6244 Mechanical Engineering, cand.polyt.
6245 Management Engineering, cand.polyt.
6246 Materials and Nanotechnology, cand.polyt.
6247 Structural Design and Analysis, cand.polyt.
625 Humanistisk/teologisk, ivu (lvu)
6260 IT una, cand.it.
6261 IT til organisationer, cand.it.
6262 Digital design og kommunikation, cand.it.
6263 Digital innovation og management, cand.it.
6264 Tværfaglig IT-udvikling, cand.it
6265 Softwaredesign, cand.it.
6266 Spil, cand.it.
6267 Neuroscience og neuroimaging (SDC), cand.scient.
6268 Informatik, cand.scient.
6269 Elektroteknologi, cand.polyt.
6270 Elektroteknologi, cand.scient.tech.
6271 Biologi, gymnasie-hf lærer
6282 Psykologi, gymnasie-hf lærer med. (RUC)
6285 Teknisk informationsteknologi, civilingeniør
6296 Musik og musikterapi, fællessemester (kand.) (AAU)
6297 Humanistisk, fællessemester (kand.) (AAU)
6298 Musikterapi, fællessemester (bach.)
6299 Humanistisk, fællessemester (bach.) (AAU)
630 Kunstnerisk, ivu (lvu)
6301 Neuroscience, cand.scient
6313 Interreligiøse islamstudier, cand.mag.
6321 Contemporary Middle Eastern Studies, cand.mag.
6322 Nærorientalsk arkæologi, cand.mag.
6380 Humanistisk, sidefag
6381 Samfundsvidenskab, sidefag
6382 Naturvidenskab, sidefag
6383 Pædagogik, sidefag
6384 Kultur, sidefag
6385 Sundhedsvidenskab, sidefag
639 Samfundsvidenskab, ivu (lvu)
6393 Pædagogik, supplering
6394 Kultur, supplering
6395 Teknisk, supplering
6396 Naturvidenskab, supplering
6397 Sundhed, supplering
6398 Samfundsvidenskab, supplering
6399 Humanistisk, supplering
6401 Advanced migration studies, cand.mag.
6402 Sprogpsykologi, cand.mag.
6403 Dansk (komb. HUM), bach.
6404 Dansk (komb. SAM), bach.
6405 Dansk (komb. NAT), bach.
6406 Dansk (komb. HUM-TEK), bach.
6407 Arbejdslivsstudier (komb. HUM), cand.soc.
6408 Arbejdslivsstudier (komb. SAM), cand.soc.
6409 Arbejdslivsstudier (komb. NAT), cand.soc.
6410 Arbejdslivsstudier (komb. HUM-TEK), cand.soc.
6413 Maritime Archaeology, cand.mag.
6414 Fransk (komb. HUM), cand.mag.
6415 Fransk (komb. SAM), cand.mag.
6416 Fransk (komb. NAT), cand.mag.
6417 Fransk (komb. HUM-TEK), cand.mag.
6418 Tysk (komb. HUM), cand.mag.
6419 Tysk (komb. SAM), cand.mag.
6420 Tysk (komb. NAT), cand.mag.
6421 Tysk (komb. HUM-TEK), cand.mag.
6424 Arbejdslivsstudier, kand.
6425 Informatik (komb. HUM), cand.mag.
6426 Informatik (komb. SAM), cand.mag.
6427 Informatik (komb. NAT), cand.mag.
6428 Informatik (komb. HUM-TEK), cand.mag.
645 Naturvidenskab, ivu (lvu)
6452 Multimedia arts, cand.mag.
6454 Sprog og internat. virksomhedskommunikation, overbygning
6455 Turisme, cand.mag.
6456 Globale studier, cand.soc.
6457 Internationale studier, cand.mag.
6458 Culture, Communication and Globalization, cand.mag.
6459 Sustainable heritage management, cand.mag.
6461 Arkæologi, cand.mag.
6462 Humanistisk kombination, kombination (RUC)
6463 Samfundsvidenskab una, bach.
6464 Bæredygtig turismeledelse, AO
6465 Spanske- og spanskamerikanske studier (SDU), cand.mag.
6466 Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (AU), cand.mag.
6467 Spansk- og latinamerikansk sprog og kultur (AAU), cand.scient.
6490 Pædagogik, bifag/sidefag 2 år
6491 Humanistisk, bifag/sidefag 2 år
6492 Kunstnerisk, bifag/sidefag 2 år
6493 Samfundsvidenskab, bifag/sidefag 2 år
6494 Naturvidenskab, bifag/sidefag 2 år
6495 Naturvidenskab una, bach.
6496 Teknisk videnskab una, bach.
6497 Sundhedsvidenskab una, bach.
6500 Audiologopædi, bach.
6501 Audiologopædi, cand.phil.
6502 Mellemøstens sprog og samfund-Nærorientalsk arkæologi, bach.
6503 Balkanstik, cand.phil.
6504 Sprogvidenskab og lingvistik, bach.
6505 Mellemøstens sprog og samfund - Assyriologi, bach.
6506 Medievidenskab, bach.
6507 Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog, bach.
6508 Interkulturel pædagogik og arabisk, bach.
6509 Humanistisk-teknologisk una, bach.
6510 Dramaturgi, bach.
6511 Dramaturgi, cand.phil.
6512 Engelsk, bach.
6513 Engelsk, cand.phil.
6514 Amerikansk samfundsstudie, cand.phil.
6515 Eskimologi, cand.phil.
6516 Antropologi, bach.
6517 Etnografi og antropologi, cand.phil.
6518 Etnologi europæisk, bach
6519 Etnologi europæisk, cand.phil.
6520 Film- og medievidenskab, bach.
6521 Filmvidenskab, cand.phil.
6522 Filosofi, bach.
6523 Filosofi, cand.phil.
6524 Finsk, bach.
6525 Finsk, cand.phil.
6526 Folkemindevidenskab, bach.
6527 Folkemindevidenskab, cand.phil.
6528 Arkæologi forhistorisk, bach.
6529 Arkæologi forhistorisk, cand.phil.
6530 Fransk sprog,litteratur og kultur, bach.
6531 Fransk, cand.phil.
6532 Biblioteksvidenskab, it og kommunikation, bach.
6533 Fransk samfund- og kulturdokumentation, cand.phil.
6534 Historie, bach.
6535 Historie, cand.phil.
6536 Kommunikation og digitale medier, bach.
6537 Informatik, cand.phil.
6538 Kommunikation og IT, bach.
6539 Kommunikation, cand.phil.
6540 Idehistorie, bach.
6541 Idehistorie, cand.phil.
6542 Indianske sprog og kulturer, bach.
6543 Indiansk sprog og kultur, cand.phil.
6544 Asienstudier, Indologi, bach.
6545 Indologi, cand.phil.
6546 Digital design med interaktionsstudier og IT, bach.
6547 Nyindisk, cand.phil.
6548 Asienstudier, Indonesisk/Sydøstasienstudier, bach.
6549 Sanskrit, cand.phil.
6550 Italiensk sprog og kultur, bach.
6551 Italiensk, cand.phil.
6552 Persisk, bach.
6553 Iransk, cand.phil.
6554 Grønlandske og arktiske studier, bach.
6555 Asienstudier, Thai/Sydøstasienstudier, bach.
6556 Arkæologi klassisk, bach.
6557 Arkæologi klassisk, cand.phil.
6558 Rumænsk, bach.
6559 Asienstudier, Japanstudier, bach.
6560 Filologi klassisk, bach.
6561 Asienstudier, Kinastudier, bach.
6562 Film- og medievidenskab, bach.
6563 Græsk, cand.phil.
6564 Asienstudier, Koreastudier, bach.
6565 Græsk-byzantinsk, cand.phil.
6566 Asienstudier, Tibetologi, bach.
6567 Filologi klassisk, cand.phil.
6568 Anvendt filosofi, bach.
6569 Latin, cand.phil.
6570 Humanistisk una, bach.
6571 Latin middelalder, cand.phil.
6572 Uddannelsesvidenskab, c.soc.
6573 Nylatin, cand.phil.
6574 Indoeuropæisk, bach.
6575 Oldtidskundskab, cand.phil.
6576 Europæisk business, bach.
6577 Kristendomshistorie, cand.phil.
6578 Kunsthistorie, bach.
6579 Kunsthistorie, cand.phil.
6580 Litteraturhistorie, bach.
6581 Litteraturhistorie, cand.phil.
6582 Litteraturvidenskab, bach.
6583 Litteraturvidenskab, cand.phil.
6584 Middelalder- og renæssancearkæologi, bach.
6585 Arkæologi middelalder, cand.phil.
6586 Musik/Musikvidenskab, bach.
6587 Musikvidenskab, cand.phil.
6588 Nederlandsk, bach.
6589 Nederlandsk, cand.phil.
659 Teknisk, ivu (lvu)
6590 Dansk, bach.
6591 Dansk, cand.phil.
6592 Nordisk sprog og litteratur, bach.
6593 Nordisk filologi, cand.phil.
6594 Mellemøstens sprog og samfund - Ægyptologi, bach.
6595 Nordisk litteratur, cand.phil.
6596 Øst- og sydøsteuropastudier, balkanstudier, bach.
6597 Nygræsk, cand.phil.
6598 Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
6599 Signalbehandling og akustik, cand.polyt.
6600 Mellemøstens sprog og samfund-arabisk, bach.
6601 Nærorientalsk oldtidskultur, cand.phil.
6602 Mellemøstens sprog og samfund-hebraisk, bach.
6603 Ægyptologi, cand.phil.
6604 Portugisisk, bach.
6605 Portugisisk, cand.phil.
6606 Pædagogik, bach.
6607 Pædagogik, cand.phil.
6608 Uddannelsesvidenskab, bach.
6609 Ulandspædagogik, cand.phil.
6610 Mellemøstens sprog og samfund-persisk, bach.
6611 Voksenpædagogik, cand.phil.
6612 Religionshistorie, bach.
6613 Religionshistorie, cand.phil.
6614 Mellemøstens sprog og samfund-tyrkisk, bach.
6615 Religionssociologi, cand.phil.
6616 Semitisk, bach.
6617 Arabisk, cand.phil.
6618 Sprog og internationale studier-engelsk, bach.
6619 Hebraisk, cand.phil.
6620 Østeuropastudier, bach.
6621 Bulgarsk, cand.phil.
6622 Mellemøstens sprog og samfund, bach.
6623 Polsk, cand.phil.
6625 Russisk, cand.phil.
6627 Serbokroatisk, cand.phil.
6629 Tjekkisk, cand.phil.
6631 Øststatskundskab, cand.phil.
6632 Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
6633 Spansk, cand.phil.
6634 Informatik (komb.HUM), bach.
6635 Informatik (komb.SAM), bach.
6636 Informatik (komb.NAT), bach.
6637 Lingvistik, cand.phil.
6638 Informatik (komb.HUM-TEK), bach.
6639 Lingvistik indoeuropæisk, cand.phil.
6640 Teater- og performancestudier, bach.
6641 Teatervidenskab, cand.phil.
6642 Tysk sprog, litteratur og kultur, bach.
6643 Tysk, cand.phil.
6644 Ungarsk, bach.
6645 Ungarsk, cand.phil.
6646 Østasiatisk sprog og kultur, bach.
6647 Japansk, cand.phil.
6649 Kinesisk, cand.phil.
6650 Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
6651 Kinesisk kultur, cand.phil.
6652 Sprog og internationale studier-spansk, bach.
6653 Koreansk, cand.phil.
6655 Thai, cand.phil.
6657 Tibetansk, cand.phil.
6659 Østasiatisk sprog og kultur, cand.phil.
6661 Kultur og kulturformidling, cand.phil
6665 Journalistik, bach.
6666 Retorik, bach.
6667 Retorik, cand.phil.
6668 Europæisk business, HA i europæisk business, bach.
6669 Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.phil.
6670 Religion studier/videnskab, bach.
6671 Religionsvidenskab, cand.phil.
6672 Multimedia, bach.
6673 Engelsk (komb. HUM), bach.
6674 Engelsk (komb. SAM), bach.
6675 Engelsk (komb. NAT), bach.
6676 Engelsk (komb. HUM-TEK), bach.
6677 Græsk-romersk kulturhistorie, cand.phil.
6679 Designkultur med rum og æstetik, bach.
6680 Designkultur med mode og erhvervsøkonomi, bach.
6681 Kunst og teknologi, bach.
6682 Filosofi (komb. HUM), bach.
6683 Filosofi (komb. SAM), bach.
6684 Filosofi (komb. NAT), bach.
6685 Filosofi (komb. HUM-TEK), bach.
6686 Fransk (komb. HUM), bach.
6687 Fransk (komb. SAM), bach.
6688 Fransk (komb. NAT), bach.
6689 Fransk (komb. HUM-TEK), bach.
6690 Arkitekt, bach.
6691 Historie (komb. HUM), bach.
6692 Historie (komb. SAM), bach.
6693 Historie (komb. NAT), bach.
6694 Historie (komb. HUM-TEK), bach.
6695 Journalistik (komb. HUM), bach.
6696 Journalistik (komb. SAM), bach.
6697 Journalistik (komb. NAT), bach.
6698 Journalistik (komb. HUM.TEK), bach.
6700 Oplevelsesøkonomi, cand.mag.
6701 Audiologopædi, cand.mag.
6702 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. HUM-TEK), cand.mag.
6703 Østeuropastudier, balkanistik, cand.mag.
6704 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. HUM), cand.mag.
6705 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. SAM), cand.mag.
6706 Datalingvistik italiensk, cand.mag.
6707 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. NAT), cand.mag.
6708 Datalingvistik spansk, cand.mag.
6709 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, kombination (RUC)
6710 Dramaturgi, overbygning
6711 Dramaturgi, cand.mag.
6712 Engelsk (RUC), overbygning
6713 English, cand.mag.
6714 Amerikanske studier, cand.mag.
6715 Grønlandske og arktiske studier, cand.mag.
6716 Anthropology and people centred business, kand.
6717 Antropologi, cand.scient.anth.
6718 Applied Cultural Analysis, cand.mag.
6719 Europæisk etnologi, cand.mag.
6720 Filmvidenskab, overbygning
6721 Film- og medievidenskab, cand.mag.
6722 Filosofi, overbygning
6723 Filosofi, cand.mag.
6724 Film-medie-tv, kombination (RUC)
6725 Finsk, cand.mag.
6726 Medievidenskab, cand.mag.
6727 Folkemindevidenskab, cand.mag.
6729 Arkæologi forhistorisk, cand.mag.
6730 Fransk, kombination (RUC)
6731 Fransk sprog, litteratur og kultur, cand.mag.
6732 Visuel kultur, cand.mag.
6733 Fransk samfund- og kulturdokumentation, cand.mag.
6734 Historie, kombination (RUC)
6735 Historie, cand.mag.
6737 Informatik, cand.mag.
6738 Informatik, kombination (RUC)
6739 Kommunikation, cand.comm.
6740 IT og kognition, cand.mag.
6741 Idehistorie, cand.mag.
6742 Kommunikation og IT, cand.it.
6743 Indiansk sprog og kultur, cand.mag.
6744 Cognition and Communikation, cand.mag.
6745 Indologi, cand.mag.
6746 Sydøstasienstudier, Indonesisk, cand.mag.
6747 Nyindisk, cand.mag.
6749 Sanskrit, cand.mag.
675 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (lvu)
6750 Italiensk, overbygning
6751 Italiensk sprog og kultur, cand.mag.
6753 Iransk, cand.mag.
6754 Japansk-kinesisk, cand.mag.
6757 Arkæologi klassisk, cand.mag.
6758 Anvendt filosofi, cand.mag.
6760 Humanistisk kombination, cand.mag.
6762 Klassisk filologi, overbygning
6763 Græsk, klassisk, cand.mag.
6765 Græsk, middelalder, cand.mag.
6766 Filologi klassisk, cand.mag.
6767 Datalingvistik klassisk filologi, cand.mag.
6768 Latin, overbygning
6769 Latin, klassisk, cand.mag.
6771 Latin middelalder, cand.mag.
6773 Nylatin, cand.mag.
6774 Oldtidskundskab, overbygning
6775 Oldtidskundskab, cand.mag.
6777 Kristendomshistorie, cand.mag.
6778 Kunsthistorie, overbygning
6779 Kunsthistorie, cand.mag.
6781 Litteraturhistorie, cand.mag.
6782 Litteraturvidenskab, overbygning
6783 Litteraturvidenskab, cand.mag.
6785 Middelalder- og renæssancearkæologi, cand.mag.
6786 Musikvidenskab, overbygning
6787 Musikvidenskab/Musik, cand.mag.
6789 Nederlandsk, cand.mag.
6790 Dansk, kombination (RUC)
6791 Dansk, cand.mag.
6793 Nordisk filologi, cand.mag.
6795 Nordisk sprog og litteratur, cand.mag.
6797 Grækenlandsstudier, cand.mag.
680 Jordbrugsvidenskab, ivu (lvu)
6800 Asienstudier (Indien og Sydasien), cand.mag.
6801 Nærorientalsk oldtidskultur, cand.mag.
6802 Assyriologi, cand.mag.
6803 Ægyptologi, cand.mag.
6804 Designstudier, cand.mag.
6805 Portugisisk, cand.mag.
6806 Diakoni, cand.mag.
6807 Pædagogik, cand.mag.
6808 Journalistik, cand.mag.
6809 Ulandspædagogik, cand.mag.
6810 Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
6811 Voksenpædagogik, cand.mag.
6813 Religionshistorie, cand.mag.
6814 Religion studier/religionsvidenskab, kand.
6815 Religionssociologi, cand.mag.
6816 Mellemøstens sprog og samfund, cand.mag.
6817 Mellemøstens sprog og samfund-arabisk, cand.mag.
6818 Mellemøstens sprog og samfund-persisk, cand.mag.
6819 Mellemøstens sprog og samfund-hebraisk, cand.mag.
6820 Mellemøstens sprog og samfund-tyrkisk, cand.mag.
6821 Bulgarsk, cand.mag.
6822 Religionsvidenskab, cand.mag.
6823 Polsk, cand.mag.
6824 Russisk, overbygning
6825 Russisk, cand.mag.
6827 Serbokroatisk, cand.mag.
6829 Tjekkisk, cand.mag.
6831 Øststatskundskab, cand.mag.
6832 Spansk, overbygning
6833 Spanske og spanskamerikanske studier, cand.mag.
6836 Sprogvidenskab, overbygning
6837 Sprogvidenskab-lingvistik, cand.mag.
6838 Teatervidenskab, overbygning
6839 Indoeuropæisk, cand.mag.
6840 Datalingvistik, cand.mag.
6841 Teatervidenskab og performancestudier, cand.mag.
6842 Tysk, kombination (RUC)
6843 Tysk sprog, litteratur og kultur, cand.mag.
6845 Ungarsk, cand.mag.
6846 Østasiatisk sprog og kultur, overbygning
6847 Asienstudier, Japanstudier, cand.mag.
6849 Asienstudier, Kinastudier, cand.mag.
6850 Asienstudier, cand.mag.
6851 Kinesisk kultur, cand.mag.
6853 Koreastudier, cand.mag.
6855 Sydøstasienstudier, Thai, cand.mag.
6857 Tibetologi, cand.mag.
6859 Østasiatisk sprog og kultur, cand.mag.
6860 Æstetik og kultur, cand.mag.
6861 Tværkulturelle studier, cand.mag.
6862 Designledelse, cand.mag.
6863 Kultur og kulturformidling, cand.mag.
6864 Sprog og internat. virksomhedskommunikation, cand.mag.
6865 Journalistik, cand.public.
6867 Retorik, cand.mag.
6868 Journalistik (komb. HUM), cand.mag.
6869 Sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
6870 European journalism, cand.mag.
6871 Religion studier/religionsvidenskab, cand.mag.
6872 Religionsvidenskab, overbygning
6873 Religious Roots of Europe, cand.mag.
6874 Religionshistorie, overbygning
6875 Journalistik (komb. SAM), cand.mag.
6876 Journalistik (komb. NAT), cand.mag.
6877 Græsk-romersk kulturhistorie, cand.mag.
6878 Journalistik (komb. HUM-TEK), cand.mag.
6880 Læring og forandringsprocesser, cand.mag.
6881 Uddannelsesantropologi og globalisering, cand.pæd.
6885 Kultur- og sprogmødestudier (komb.HUM), cand.mag.
6886 Kultur- og sprogmødestudier (komb.SAM), cand.mag.
6887 Kultur- og sprogmødestudier (komb.NAT), cand.mag.
6888 Kultur- og sprogmødestudier (komb.HUM-TEK), cand.mag.
6890 Arkitekt, cand.arch.
6891 Dansk (komb. HUM), cand.mag.
6892 Dansk (komb. SAM), cand.mag.
6893 Dansk (komb. NAT), cand.mag.
6894 Dansk (komb. HUM-TEK), cand.mag.
6895 Filosofi (komb. HUM), cand.mag.
6896 Filosofi (komb. SAM), cand.mag.
6897 Filosofi (komb. NAT), cand.mag.
6898 Filosofi (komb. HUM-TEK), cand.mag.
690 Social/sundhed, ivu (lvu)
6900 Rumlige design og samfund, cand.soc.
6901 Socialt entreprenørskab og management, cand.soc.
6902 Historie (komb. HUM), cand.mag.
6903 Historie (komb. SAM), cand.mag.
6904 Historie (komb. NAT), cand.mag.
6905 Historie (komb. HUM-TEK), cand.mag.
6906 Business Administration and Digital Business, cand.merc.it
6908 Pædagogik og uddannelsesstudier, cand.mag.
6910 Socialvidenskab (komb. HUM), cand.soc.
6912 Socialvidenskab (komb. NAT), cand.soc.
6913 Socialvidenskab (komb. SAM), cand.soc.
6914 Socialvidenskab (komb. HUM-TEK), cand.soc.
6915 Politik, cand.soc.
6920 Psykologi (RUC), cand.mag.
6925 EU studier (RUC), kand.
6930 Business Administration and Leadership, cand.merc.
6940 Internationale udviklingsstudier, cand.mag.
6941 International virksomhedskommunikation, cand.mag.
6942 Offentlig ledelse og social udvikling (SDC), cand.soc.
695 Forsvar, ivu (lvu)
6987 Sundhed og Informatik, cand.san.
6990 Humanistisk una, kand.
6991 Samfundsvindenskab una, kand.
6992 Sundhedsvidenskab una, kand.
6993 Naturvidenskab una, kand.
700 Bachelor una, ivu (bachelor)
7003 Pædagogik, mag.art.
7004 STEM-undervisning, cand.scient.
7005 Virksomhedsstudier, cand.soc.
7006 Psykologi (komb. HUM), bach.
7007 Psykologi (komb. SAM), bach.
7008 Psykologi (komb. NAT), bach.
7009 Psykologi (komb. HUM-TEK), bach.
7011 Socialvidenskab, kand.
7012 Socialvidenskab, cand.rer.soc.
7013 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. HUM), bach.
7014 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. SAM), bach.
7015 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. NAT), bach.
7016 Pædagogik og uddannelsesstudier (komb. HUM-TEK), bach.
7017 Tysk (komb. HUM), bach.
7018 Tysk (komb. SAM), bach.
7019 Tysk (komb. NAT), bach.
702 Humanistisk/teologisk, ivu (bachelor)
7020 Tysk (komb. HUM-TEK), bach.
7021 Plan, by og proces (komb. HUM), cand.soc.
7022 Plan, by og proces (komb. SAM), cand.soc.
7023 Plan, by og proces (komb. NAT), cand.soc.
7024 Plan, by og proces (komb. HUM-TEK), cand.soc.
7025 Psykologi (komb. HUM), cand.soc.
7026 Psykologi (komb. SAM), cand.soc.
7027 Psykologi (komb. NAT), cand.soc.
7028 Psykologi (komb. HUM-TEK), cand.soc.
703 Kunstnerisk, ivu (bachelor)
7030 Forsikringsvidenskab, ph.d.
704 Naturvidenskab, ivu (bachelor)
7045 Statsvidenskab, cand.polit.
705 Samfundsvidenskab, ivu (bachelor)
7050 Statsvidenskab, ph.d.
706 Teknisk, ivu (bachelor)
7061 Miljø og ressource management, bach.
7062 Økonomi, bach.
7063 Plan, by og proces, cand.soc.
7065 Økonomi, cand.oecon.
707 Levnedsmiddel/ernærring, ivu (bachelor)
7070 Økonomi, ph.d.
7079 International ret, økonomi og ledelse, cand.soc.
708 Jordbrugsvidenskab, ivu (bachelor)
7081 Jura, bach.
7085 Jura, cand.jur.
7086 Jura, cand.soc.
709 Sundhed, ivu (bachelor)
7090 Jura, ph.d.
7100 Politik og økonomi, bach
7101 Statskundskab, cand.scient.pol.
7102 Statskundskab, cand.scient.pol.
7103 Statskundskab, bach.
7104 Samfundsvidenskab una, bach.
7105 Samfundsfag, overbygning
7106 Samfundsfag, cand.phil.
7107 International Security and Law, cand.soc.
7108 Samfundsfag, bach.
7109 Politik og administration, bach.
7110 Politik og administration (komb. HUM-TEK), cand.soc.
7111 Comparative Public Policy and Welfare Studies, cand.soc.
7112 Politik og administration (komb. NAT), cand.soc.
7113 Forvaltning, cand.scient.adm.
7114 Samfundsfag, cand.mag.
7115 Politik og administration (komb. HUM), cand.soc.
7116 Samfundsfag, cand.soc.
7117 Politik og administration (komb. SAM), cand.soc.
7118 Forvaltning og datalogi, cand.scient.adm.
7119 Samfundsfag og forvaltning kombineret, cand.mag.
7120 Samfundsvidenskab, ph.d.
7121 Arbejdslivsstudier (komb.HUM), bach.
7122 Arbejdslivsstudier (komb.SAM), bach.
7123 Arbejdslivsstudier (komb.NAT), bach.
7124 Arbejdslivsstudier (komb.HUM-TEK), bach.
7125 EU-studier (komb. HUM), bach.
7126 EU-studier (komb. SAM), bach.
7127 EU-studier (komb. NAT), bach.
7128 EU-studier (komb. HUM-TEK), bach.
7129 EU-studier, bach.
7131 Sociologi, bach.
7132 Sociologi og kulturanalyse, bach.
7133 Cultural Sociology, cand.soc.
7134 Socialvidenskab, bach.
7135 Sociologi, cand.scient.soc.
7136 By, bolig og bosætning, cand.soc.
7137 Innovation og digitalisering, bach.
7138 Optometri og synsvidenskab, cand.san.
7139 Klinisk sygepleje, cand.cur.
7140 Sociologi, ph.d.
7141 Sociologi, mag.scient.soc
7142 Jordemodervidenskab, cand.san.
7143 Security Risk Management, cand.soc.
7144 Ergoterapi, cand.san.
7145 Socialt arbejde, cand.soc.
7146 Advanced Development in Social Work, cand.soc.
7147 Sociale interventionsstudier, cand.soc.
7148 Muskuloskeletal fysioterapi, cand.san.
7149 Samfundsøkonomi, bach.
7151 Psykologi, mag.art.psych.
7153 Psykologi, bach.
7155 Psykologi, cand.psych.
7156 Globale studier (komb. HUM), bach.
7157 Globale studier (komb. SAM), bach.
7158 Globale studier (komb. NAT), bach.
7159 Globale studier (komb. HUM-TEK), bach.
7160 Psykologi, ph.d.
7161 Internationale udviklingsstudier (komb. HUM), bach.
7162 Internationale udviklingsstudier (komb. SAM), bach.
7163 Internationale udviklingsstudier (komb. NAT), bach.
7164 Internationale udviklingsstudier (komb. HUM-TEK), bach.
7165 Plan, by og proces (komb. HUM), bach.
7166 Plan, by og proces (komb. SAM), bach.
7167 Plan, by og proces (komb. NAT), bach.
7168 Plan, by og proces (komb. HUM-TEK), bach.
7170 Medicin, cand.med.
7172 Medicin, bach.
7173 Kriminologi, cand.soc.
7174 Biomedicine, cand.scient.
7175 Human Biology, cand.scient.
7176 Politik og administration (komb. HUM), bach.
7177 Politik og administration (komb. SAM), bach.
7178 Politik og administration (komb. NAT), bach.
7179 Politik og administration (komb. HUM-TEK), bach.
7180 Sundhedsvidenskab, ph.d.
7181 Global Health, cand.scient.
7182 Tek-Sam - miljøplanlægning, bach.
7183 Fysioterapi, cand.scient.
7184 Sundhed og Informatik, bach.
7185 Folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san.publ.
7186 Folkesundhedsvidenskab, bach.
7187 Sundhedsfaglige kandidatudd., cand.scient.san.
7188 Klinisk videnskab og teknologi, cand.scient.
7189 Sygepleje, cand.cur.
7190 Humaniora, ph.d.
7191 Socialvidenskab (komb. HUM), bach.
7192 Socialvidenskab (komb. SAM), bach.
7193 Socialvidenskab (komb. NAT), bach.
7194 Socialvidenskab (komb. HUM-TEK), bach.
7195 Biomedicinsk teknik, cand.scient.med.
7196 Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. HUM), bach.
7197 Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. SAM), bach.
7198 Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. NAT), bach.
7199 Tek-Sam - miljøplanlægning (komb. HUM-TEK), bach.
720 Ph.d. una, ivu (ph.d.)
7200 Kommunikation, ph.d.
7201 Veterinærmedicin (AU), bach.
7202 Veterinærmedicin, cand.med.vet.
7203 Religionsvidenskab, mag.art.
7207 EU-studier, cand.soc.
7208 Virksomhedsstudier (komb. HUM), bach.
7209 Virksomhedsstudier (komb. SAM), bach.
721 Pædagogisk, ivu (ph.d.)
7210 Virksomhedsstudier (komb. NAT), bach.
7211 Virksomhedsstudier (komb. HUM-TEK), bach.
7213 Religionssociologi, mag.art.
7215 Odontologi, bach.
7216 EU-studier (komb. HUM), cand.soc.
7217 EU-studier (komb. SAM), cand.soc.
7218 EU-studier (komb. NAT), cand.soc.
7219 EU-studier (komb. HUM-TEK), cand.soc.
722 Humanistisk/teologisk, ivu (ph.d.)
7220 Odontologi, cand.odont.
7223 Kristendomskundskab, mag.art.
7224 Globale studier (komb. HUM), cand.soc.
7225 Globale studier (komb. SAM), cand.soc.
7226 Globale studier (komb. NAT), cand.soc.
7227 Globale studier (komb. HUM-TEK), cand.soc.
723 Kunstnerisk, ivu (ph.d.)
7230 Teologi, cand.theol.
7231 Teologi, bach.
7232 Teologi, cand.theol.
7235 Teologi, ph.d.
7236 Internationale udviklingsstudier (komb. HUM), cand.soc.
7237 Internationale udviklingsstudier (komb. SAM), cand.soc.
7238 Internationale udviklingsstudier (komb. NAT), cand.soc.
7239 Internationale udviklingsstudier (komb. HUM-TEK), cand.soc.
724 Naturvidenskab, ivu (ph.d.)
7243 Filosofi, mag.art.
725 Samfundsvidenskab, ivu (ph.d.)
7253 Idehistorie, mag.art.
726 Teknisk, ivu (ph.d.)
7263 Historie, mag.art.
7279 Arkæologi klassisk, mag.art.
728 Jordbrugsvidenskab, ivu (ph.d.)
729 Sundhed, ivu (ph.d.)
7298 Forhistorisk arkæologi, mag.art.
7303 Arkæologi middelalder, mag.art.
7313 Arkæologi nærorientalsk, mag.art.
7314 Immunology and Inflammation, cand.scient
7321 Human security, c.soc.
7322 Market and Management Anthropology, bach.
7323 Etnografi og antropologi, mag.art.
7324 Klinisk biomekanik, bach.
7325 Antropologi, bach.
7333 Etnologi europæisk, mag.art.
7335 Antropologi, ph.d.
7336 Antropologi, cand.scient.anth.
7343 Eskimologi, mag.art.
7344 Eskimologi etnologisk, cand.phil.
7345 Eskimologi lingvistisk retning, cand.phil.
7348 Eskimologi lingvistisk retning, mag.art.
7353 Folkemindevidenskab, mag.art.
7362 Kultursociologi, cand.phil.
7363 Kultursociologi, mag.art.
7364 Kultursociologi, cand.mag.
7365 Kultursociologi, ph.d.
7373 Litteraturvidenskab, mag.art.
7383 Litteraturhistorie, mag.art.
7395 Nordisk filologi, mag.art.
7396 Nordisk litteratur, mag.art.
7397 Nordisk sprog og litteratur, mag.art.
7398 Nyere dansk sprog, mag.art.
7399 Nordisk, mag.art.
7400 Engelsk (komb. HUM), cand.mag.
7401 Engelsk (komb. SAM), cand.mag.
7402 Engelsk (komb. NAT), cand.mag.
7403 Engelsk (komb. HUM-TEK), cand.mag.
7415 Lægemiddelvidenskab, bach.
7420 Farmaci, bach.
7423 Engelsk, mag art.
7424 Farmaceutisk videnskab (cand.scient.pharm.)
7425 Farmaci, c.pharm.
7426 Farmaceutisk videnskab, cand.scient.pharm.
7427 Medicinalkemi, cand.scient.
7430 Lægemiddelvidenskab, kand.
7438 Germansk filologi, mag.art.
7458 Fransk, mag.art.
7468 Italiensk, mag.art.
7478 Spansk, mag.art.
7484 Rumænsk, cand.phil.
7488 Rumænsk, mag.art.
7489 Rumænsk, cand.mag.
7518 Portugisisk, mag.art.
7527 Russisk, mag.art.
7537 Serbokroatisk, mag.art.
7547 Polsk, mag.art.
7557 Tjekkisk, mag.art.
7567 Bulgarsk, mag.art.
7578 Øststatskundskab, mag.art
7588 Arabisk som hovedsprog, mag.art.
7598 Hebraisk som hovedsprog, mag.art.
7601 American Studies, cand.mag.
7602 Amerikanske studier, cand.mag.
7607 Assyriologi, mag.art.
7608 Sumerologi, mag.art.
7620 African Studies, cand.mag.
7621 Amerikanske studier, bach.
7628 Ægyptologi-realia, mag.art.
7653 Indiansk sprog og kultur, mag.art.
7667 Smykkeformgiver
7668 Sinologi, mag.art.
7673 Kinesisk kultur, mag.art.
7683 Koreansk, mag.art.
7693 Japansk, mag.art.
7723 Tibetansk, mag.art.
7733 Sprogvidenskab, mag.art.
7743 Lingvistik indoeuropæisk, mag.art.
7745 Generel pædagogik, cand.pæd.
7746 Dansk, cand.pæd. (DPU)
7747 Pædagogisk filosofi, c.pæd.
7748 Pædagogisk antropologi, c.pæd.
7749 Pædagogisk psykologi, cand.pæd.
7750 Pædagogisk sociologi, c.pæd.
7751 Matematik, cand.pæd. (DPU)
7752 Didaktik, kand.
7753 Lifelong learning, policy - management, kand.
7754 IT-didaktisk design, cand.pæd.
7776 Latin, mag.art.
7779 Filologi klassisk, mag.art.
7802 Norrøn filologi, cand.phil.
7803 Bygningsteknik, ing.bach.
7804 Norrøn filologi, cand.mag.
7813 Iransk filologi, mag.art.
7832 Indisk filologi, cand.phil.
7833 Indisk filologi, mag.art.
7841 Klassisk instrument-sang-ensemble, bach.
7842 Grønlandsk filologi, cand.phil.
7843 Musikpædagogik ensemble-korledelse, bach.
7844 Grønlandsk filologi, cand.mag.
7845 Rytmisk instrument.-sang-ensemble, bach.
7846 Klassisk musikpædagogik (AM), bach.
7847 Rytmisk musikpædagogik (AM), bach.
7848 Musikpædagogik brobygning, bach.
7849 Elektronisk musik og lydkunst, bach.
7850 Kirkemusik, bach.
7851 Rytmisk musik, bach.
7852 Komponist, bach.
7853 Sangskrivning, bach.
7854 Musikteori, bach.
7855 Tonemester (musik), bach.
7856 Lydtekniker (musik), bach.
7857 Musikformidling, bach.
7858 Den individuelle musikuddannelse IM, bach.
7859 Folkemusik, bach.
7860 Musik og musikpædagogik, bach.
7861 Music, cand.musicae
7862 Musikpædagog, cand.musicae
7863 Musik- og bevægelseslærer, cand.musicae
7864 Solist musisk, komposition
7865 Musik og musikpædagogik, cand.musicae
7873 Musik, mag.art.
7883 Teatervidenskab, mag.art.
7887 Æstetisk kulturarbejde, cand.phil.
7893 Dramaturgi, mag.art.
7900 Matematik-teknologi, ing.bach.
7901 Bæredygtigt design, ing.bach.
7902 Kemi og bioteknologi, ing.bach.
7903 Kunsthistorie, mag.art.
7904 Fysik og teknologi, ing.bach.
7905 Produktionsudvikling, ing.bach.
7906 Data science og datamangament, ing.bach.
7907 Applied Industrial Electronics, ing.bach.
7908 Elektronik og system-design, ing.bach.
7909 Computerteknologi, ing.bach.
7910 Robotteknologi, ing.bach.
7911 Mechatronics, ing.bach.
7912 Teknisk biomedicin, ing.bach.
7913 Filmvidenskab, mag.art.
7914 Engineering, Innovation and Business, ing.bach.
7915 Product Development and Innovation, ing.bach.
7916 Teknisk videnskab (Fysik og ingeniørvidenskab), ing.bach.
7917 Geofysik og rumteknologi, ing.bach.
7918 Arkitektur og design,ing.bach
7919 Energisystemer, ing.bach.
7920 Medicin med industriel speciale, bach.
7921 Miljøvidenskab, ing.bach.
7922 Kemiteknologi, ing.bach.
7923 Software engineering, ing.bach.
7924 Sustainable Biotechnology, ing.bach.
7925 Sundhed-produkt, ingeniør bach.
7926 Byggeteknologi, ing.bach.
7927 Energi, ing.bach.
7928 Sundheds- og velfærdsteknologi (teknisk videnskab), ing.bach.
7929 Spiludvikling og læringsteknologi, ing.bach.
7930 Ingeniør una, bach.
7931 Maskin - industri/produktion, ing.bach.
7932 Medicin og teknologi, ing.bach.
7933 Bioteknologi, ing.bach.
7934 Kemi-miljø, ing.bach.
7935 Bygge og anlæg, ing.bach.
7936 Design og innovation, ing.bach.
7937 Elektronik og IT, ing.bach.
7938 Nanoteknologi, ing.bach.
7939 IT-informatik, ing.bach.