HANDIC - Handicapydelser År
2021
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2021
BETALINGSKOMMUNE BETALINGSKOMMUNE   Kommunen der betaler for den visiterede ydelse
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek 2021
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type 2021
FUNK_VURD FUNK_VURD   Samlet funktionsvurdering 2021
GODKENDTPERIODE GODKENDTPERIODE   Angivelse af om den indberettende kommune eller handlekommunen har godkendt deres indberetning 2021
HANDLEKOMMUNE HANDLEKOMMUNE   Kommune som har visiteret borgeren til ydelsen 2021
MAAL_KEY MAAL_KEY   Målgruppe-nøgle 2021
MODT_YDELSE_KODE MODT_YDELSE_KODE   Ydelse efter Lov om Social Service 2021
PNR PNR   Personnummer 2021
PRODNR PRODNR   Produktionsenhedsnummer 2021
VERSION VERSION   Version pr. referencetidspunkt for Moduldata 2021
YDELSE_SLUT YDELSE_SLUT   Ydelsens slutdato 2021
YDELSE_START YDELSE_START   Ydelsens startdato 2021