HANDIC - Handicapydelser År
2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2018
BETALINGSKOMMUNE BETALINGSKOMMUNE Kommunen der betaler for den visiterede ydelse.
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2018
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2018
FUNK_VURD FUNK_VURD Samlet funktionsvurdering 2018
GODKENDTPERIODE GODKENDTPERIODE Angivelse af om den indberettende kommune eller handlekommunen har godkendt deres indberetning 2018
HANDLEKOMMUNE HANDLEKOMMUNE Kommune som har visiteret borgeren til ydelsen 2018
MAAL_KEY MAAL_KEY Målgruppe-nøgle 2018
MODT_YDELSE_KODE MODT_YDELSE_KODE Ydelse efter Lov om Social Service 2018
PNR PNR Personnummer 2018
PRODNR PRODNR Produktionsenhedsnummer 2018
VERSION VERSION Version pr. referencetidspunkt for Moduldata 2018
YDELSE_SLUT YDELSE_SLUT Ydelsens slutdato 2018
YDELSE_START YDELSE_START Ydelsens startdato 2018