Danmarks Statistiks Forskningsservice
Registerhistorik om: UHDM

Opdaterings dato Kategori Opdaterings årsag Virkning fra Virkning til Mod betaling
31/12/1993 Oprettelse af register Oprettelse af register 31/12/1993 31/12/1993 Ja
28/05/2015 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
23/03/2017 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
15/03/2018 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
11/06/2018 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
13/08/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
21/08/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
05/09/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
18/10/2020 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
25/10/2021 Kvalitetsforbedret kildedata Kvalitetsforbedring af 2018-data 31/12/2018 31/12/2018 Ja
25/10/2021 Planlagt opdatering med ny periode Opdatering med 2019-data 31/12/2019 31/12/2019 Ja