Danmarks Statistiks Forskningsservice
Registerhistorik om: BUFO

Opdaterings dato Kategori Opdaterings årsag Virkning fra Virkning til Mod betaling
22/01/2016 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
16/12/2016 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
28/09/2017 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
22/12/2017 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
06/12/2018 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
09/12/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
10/12/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
22/12/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
31/12/2019 Oprettelse af register Oprettelse af register 31/12/2019 31/12/2019 Ja
02/10/2020 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
29/10/2021 Planlagt opdatering med ny periode Planlagt opdatering med ny periode 31/12/2020 31/12/2020 Ja
22/06/2022 Planlagt opdatering med ny periode Data fra Dragør for 2020 kan være underestimeret. Data fra Vallensbæk for 2020 kan være fejlbehæftet. Data fra Faaborg-Midtfyn for 2020 kan være overestimeret, dog ikke §11 . Data fra Holstebro for 2020 kan være overestimeret. Data fra Sønderborg for 2020 kan være understimeret. §11 for Solrød kommune i 2021 er understimeret 31/12/2021 31/12/2021 Ja
08/06/2023 Planlagt opdatering med ny periode Planlagt opdatering med ny periode 31/12/2022 31/12/2022 Ja