LPR_FRITVALG - Landspatientregistret - oplysninger om fritvalgspatienter ┼r
2004 2005 2006 2007 2008
TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 2004 2005 2006 2007 2008
C_FRITVALG C_FRITVALG Ingen label
LEVERANCEDATO LEVERANCEDATO Ingen label 2004 2005 2006 2007 2008
RECNUM RECNUM Ingen label 2004 2005 2006 2007 2008
VERSION VERSION Ingen label 2004 2005 2006 2007 2008