UAF_FRITVALG - Landspatientregistret uafsluttede kontakter - oplysninger om fritvalgspatienter ┼r
2003 2004 2005
Variabel TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 2003 2004 2005
C_FRITVALG     Ingen label
LEVERANCEDATO     Ingen label 2003 2004 2005
RECNUM RECNUM   LPR-identnummer 2003 2004 2005
VERSION VERSION   Version 2003 2004 2005