Danmarks Statistiks Forskningsservice
Registerhistorik om: PENSFORM

Opdaterings dato Kategori Opdaterings årsag Virkning fra Virkning til Mod betaling
31/12/2014 Oprettelse af register Oprettelse af register 31/12/2014 31/12/2014 Ja
23/02/2016 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
28/11/2016 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
22/03/2017 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
01/09/2017 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
02/07/2018 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
11/07/2018 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
06/03/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
09/08/2019 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
21/09/2020 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
10/09/2021 Planlagt opdatering med ny periode Planlagt opdatering med 2020-data 31/12/2020 31/12/2020 Ja
17/01/2022 Kvalitetsforbedret kildedata SENR er tilføjet for hele perioden. 31/12/2014 31/12/2020 Ja
27/09/2022 Planlagt opdatering med ny periode I august 2022 er der foretaget en revision af statistikken om pensionsformuer og de bagvedliggende data til forskning. Revisionen er ført tilbage til statistikkens start i 2014, så der ikke er databrud. Hovedformålet med revisionen har dels været at gøre det nemmere for forskere at genskabe de offentliggjorte resultater og dels at sikre en bedre allokering af pensionsselskabernes reserver/bonusser mellem kundernes forskellige ordninger. Endelig er der opdaget mindre fejl i tidligere indberetninger, som også er blevet rettet. Revisionen ændrer ikke væsentligt på den samlede pensionsformue, men særligt den nye allokering af bonusser medfører, at værdien af livrentepensioner vurderes lidt højere på bekostning af værdien af rate-, kapitalpension og aldersopsparinger, som måles lidt lavere. Der er også dannet fire nye variable, som skulle gøre det nemmere at genskabe offentliggjorte resultater i statistikbanken. Det er PF_Bonus_DST, PF_FORMUE, PF_FORMUEX og PF_KTRAKNR_DST. SENR er til gengæld fjernet for hele perioden. Revisionen er ført tilbage til 2014. 31/12/2014 31/12/2021 Ja
01/11/2022 Fejl fra DST udbedret Moduldata om pensionsformuer Psd_p_pensform_2014 er revideret for 2014 på grund af en fejl i selskabstypekoden (ssktypkod). Nogle livsforsikringsselskaber var blevet kategoriseret som pensionskasser og omvendt. 31/12/2014 31/12/2014 Nej
05/06/2023 Kvalitetsforbedret kildedata På grund af genindberetninger af data om pensionsformuer fra flere pensionsfonde/banker efter udgivelsen, er tabellerne blevet opdateret. 31/12/2021 31/12/2021 Nej
27/07/2023 Fejl fra DST udbedret Årsag til den nye version, er at der i perioden fra 2014 - 2021 har været at variable vedr. pensionsalder (PENSIONSALDER og MINPENSALDERANT) uden indhold. Derudover har der i 2016 været en fejl i SSKTYPEKOD, som nu er rettet. Et selskab har fået skiftet kode fra L til K). Desuden havde der i 2021 sneget sig nogle dubletter ind i version 2, som nu er fjernet. 31/12/2014 31/12/2021 Nej
27/07/2023 Planlagt opdatering med ny periode Opdatering med første version af 2022-data. Revision som følge af genindberettet pensionsformuer, forventes udført ultimo august, hvor en opdatering af data vil blive foretaget. Vil blive leveres uden beregning 31/12/2022 31/12/2022 Ja
01/09/2023 Kvalitetsforbedret kildedata Kvalitetsforbedret kildedata 2022. Opdatering med anden version af 2022-data. Revision som følge af genindberettet pensionsformuer blev annonceret i juli ved første version. 31/12/2022 31/12/2022 Ja