UAF_OPDTDTO - Landspatientregistret uafsluttede kontakter - dato for opdatering af kontakt ┼r
2000 2001 2002 2003 2004
TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 2000 2001 2002 2003 2004
D_OPDTDTO D_OPDTDTO Ingen label
LEVERANCEDATO LEVERANCEDATO Ingen label 2000 2001 2002 2003 2004
RECNUM RECNUM Ingen label 2000 2001 2002 2003 2004
VERSION VERSION Ingen label 2000 2001 2002 2003 2004