Danmarks Statistiks Forskningsservice
Registerhistorik om: BOERNINS

Opdaterings dato Kategori Opdaterings årsag Virkning fra Virkning til Mod betaling
27/08/2020 Oprettelse af register Oprettelse af register 31/12/2018 31/12/2018 Ja
02/09/2020 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
25/11/2020 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
20/09/2021 Fejl fra DST udbedret Registret BOERNINS er genkørt i perioden efter fund af en uhensigtsmæssighed i variablen KALDINST. Uhensigtsmæssigheden omhandler et linjeskift i 6 observationer under variablen i perioden 2018-2019. Dette kan give problemer ved kobling på variablen imellem grunddata og eksterne data, idet der (potentielt) ikke opnås fuldt match imellem eksterne datasæt indeholdende institutionsnavne og datasæt indeholdende variablen. Det vil stadig være muligt at skelne imellem de afidentificerede værdier i BOERNINS uden genkørslen 31/12/2018 31/12/2019 Nej
25/10/2021 Planlagt opdatering med ny periode Planlagt opdatering med ny periode 31/12/2020 31/12/2020 Ja
25/10/2021 Kvalitetsforbedret kildedata Variablen INSTNRBP er omdøbt til DST_INSTNR og variablen PRODUKTIONSNUMMER er for årene 2018-2019 omdøbt til PRODNR. Flere adressevariable har ændret navn. CVR er ændret til CVR_NR, LOVGRUNDLAG er ændret til LOVGRUNDLAG_BP. Derudover er variablerne AAR og EJER_BP oprettet. 31/12/2018 31/12/2020 Ja
26/11/2021 Fejl fra DST udbedret Variablen DST_INSTNR er blevet leveret uden at være afidentificeret. Variablen er derfor blevet tilpasset for årene 2018-2020 således afidentificering er mulig. Yderligere er variabler der identificerer adresser fjernet og istedet indeholder registret nu en samlet opgangs- og/eller bopælsadresse. CVR_NR er omdøbt til CVRNR og AAR er fjernet. 31/12/2018 31/12/2020 Nej
20/05/2022 Planlagt opdatering med ny periode Opdateret med 2021-data 31/12/2021 31/12/2021 Ja
07/10/2022 Kvalitetsforbedret kildedata En planlagt revision er foretaget 31/12/2021 31/12/2021 Ja