SOCP - Sociale pensioner År
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label . . . . . . . . . . . . . . 2008 . . . . . . . . . . . . .
AAR_AEGTESKAB     Årligt ægteskabstillæg, kroner
AAR_BIST_PLEJ     Årligt beregnet indtægt bistands-/plejetillæg, kroner . . . . . . . . . . . . . . 2008 . . . . . . . . . . . . .
AAR_ERHVERVU     Årligt beregnet indtægt erhvervsudygtighedsbeløb, kroner . . . . . . . . . . . . . . 2008 . . . . . . . . . . . . .
AAR_FOERTID     Årligt førtidsbeløb, kroner . . . . . . . . . . . . . . 2008 . . . . . . . . . . . . .
AAR_GRUNDB     Årligt beregnet indtægt grundbeløb, kroner . . . . . . . . . . . . . . 2008 . . . . . . . . . . . . .
AAR_IALT_BELOEB AAR_IALT_BELOEB AAR_IALT_BELOEB Årligt pensionsbeløb i alt, kroner . . . . . . . . . . . . . . . . 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AAR_INVALI_BEL     Årligt beregnet indtægt invaliditetsbeløb, kroner . . . . . . . . . . . . . . 2008 . . . . . . . . . . . . .
AAR_INVALI_TIL     Årligt beregnet indtægt invaliditetstillæg, kroner . . . . . . . . . . . . . . 2008 . . . . . . . . . . . . .
AAR_INVALI_YD     Årligt beregnet indtægt invaliditetsydelse, kroner . . . . . . . . . . . . . . 2008 . . . . . . . . . . . . .
AAR_PENSION     Årlig pension i alt, kroner . . . . . . . . . . . . . . 2008 . . . . . . . . . . . . .
AAR_SAERLIG     Årligt særligt pensionstillæg, reelt enlige, kroner . . . . . . . . . . . . . . 2008 . . . . . . . . . . . . .
AAR_VENTE     Årligt beregnet indtægt ventetillæg/ venteydelse, kroner . . . . . . . . . . . . . . 2008 . . . . . . . . . . . . .
AAR_VENTENY     Årligt ventetillæg (opsat pension), kroner . . . . . . . . . . . . . . 2008 . . . . . . . . . . . . .
AEGTESKAB_KODE     Ægteskabeligstillings kode . . . . . . . . . . . . . . 2008 . . . . . . . . . . . . .
AEGTESKAB_TILLAEG AEGTESKAB_TILLAEG   Ægteskabstillæg, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AGTSTIL     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . . . . . .
AKTIEMV     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALDT     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
ANDBEV1     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
ANDBEV2     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
ANDKAP     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
ANTOPA     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . . . . . .
ANTOPHA     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
APERIND     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARBJIND     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
ATP     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
BAKTIEM2     Ingen label . . . . . . . . . . 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
BAKTIEMV     Ingen label . . . . . . . . . . 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
BAPERIND     Ingen label . . . . . 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
BISTPLEJ100     Bistands- plejetillæg 100 pct. refusion, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
BISTPLEJ_KODE BISTPLEJ_KODE   bistands- plejetillægskode . . . . . . . . . . . . . . 2008 . . . . . . . . . . . . .
BIST_PLEJ35PCT     Bistands- og plejetillæg 35 procent refusion, , kroner . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
BIST_PLEJ50PCT     Bistand- og plejetillæg 50 procent refusion, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
BIST_PLEJ_BELOEB BIST_PLEJ_BELOEB   Bistands- plejetillæg, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
BI_GRUND     Beregnet indtægt, grundbeløb, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
BI_OPKR     Opkrævning, ophold på plejehjem, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
BI_TIL     Beregnet indtægt, pensionstillæg, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
BOLIG93     Ingen label . 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
BRESVIRK     Ingen label . . . . . . . . . . 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
BROEK_PCT     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021
CPRTJEK CPRTJEK   CPR-tjek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CPRTYPE CPRTYPE   CPR-type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DODEDATO     Dødsdato 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
EFTERL     Ingen label . 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
ERHVERVU_35PCT     Erhvervsudygtighedsbeløb 35 pct. refusion, kroner . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
ERHVERVU_50PCT     Erhvervsudygtighedsbeløb 50 pct. refusion, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
ERHVERV_UDYGTIG ERHVERV_UDYGTIG ERHVERV_UDYGTIG Erhvervsudygtighedsbeløb for januar, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EXTRA_TILLAEG EXTRA_TILLAEG EXTRA_TILLAEG Ekstra tillægsydelse for januar måned, kroner . . . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FANTDELE FANTDELE   Nævneren i optjeningsprocenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2019 2020 .
FIKTIND     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
FIKTINDA     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . . . . . .
FKOMNR     Ingen label . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
FODPLEJ     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
FOERTIDTYPE FOERTIDTYPE   Førtidspensionstype . . . . . . . . . . . . . . 2008 . . . . . . . . . . . . .
FOERTID_35PCT     Førtidspension 35 pct. refusion, kroner . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
FOERTID_50PCT     Førtidsbeløb 50 pct. refusion, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
FOERTID_BELOEB FOERTID_BELOEB FOERTID_BELOEB Førtidsbeløb for januar, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FORM100A     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . . . . . .
FORMUE100 FORMUE100   Pensionistens skattepligtige formue, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 .
FORSKUD FORSKUD   Forskudskode 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
FOSK     Ingen label 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRDKAP     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
GRNDA     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . . . . . .
GRUNDBELOEB GRUNDBELOEB GRUNDBELOEB Grundbeløb for januar måned , kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
GRUNDB_35PCT     Grundbeløb 35 pct. refusion, kroner . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
GRUNDB_50PCT     Grundbeløb 50 pct. refusion, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
GRUNDTYP     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . . . . . .
HJALPEM     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
HJEMBO     Ingen label . 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
HJEMMEH     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
INDFRAV     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
INDLOMP     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
INDTHUS     Ingen label . 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
INSTA     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . . . . . .
INSTTYPE     Institutionstype . . 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
INVALI_BE35PCT     Invaliditetsbeløb 35 pct. refusion, kroner . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
INVALI_BE50PCT     Invaliditetsbeløb 50 pct. refusion, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
INVALI_BELOEB INVALI_BELOEB INVALI_BELOEB Invaliditetsbeløb for januar, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
INVALI_TILLAEG INVALI_TILLAEG   Invaliditetstillæg, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 .
INVALI_YD35PCT     Invaliditetsydelse 35 pct. refusion, kroner . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
INVALI_YD50PCT     Invaliditetsydelse 50 pct. refusion, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
INVALI_YDELSE INVALI_YDELSE   Invaliditetsydelse, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
JAN_IALT_BELOEB JAN_IALT_BELOEB JAN_IALT_BELOEB Folke- og førtidspension for januar, kroner . . . . . . . . . . . . . . 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
KONTANT     Ingen label . 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
KURAKMV     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
LIFRD     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIKVID100 LIKVID100   Den likvide formue, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
LMPN     Ingen label 1994 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LMPN50     Ingen label 1994 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOMMEA     Ingen label 1994 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANBEREGN MANBEREGN   Manuelberegning af pension . . . . . . . . . . . . . . 2008 . . . . . . . . . . . . .
MANUEL     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
MAXINPL     Ingen label 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEDICIN     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
MEDIECHECK MEDIECHECK   Mediecheck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021
OFE     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
OFFTRSP     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
OMRADE OMRADE   Område 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
OPHIUDL     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
OPHLAND OPHLAND   Landekode 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
OPHOLDSAAR OPHOLDSAAR   Opholdsår i DK . . . . . . . . . . . . . . 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 .
OPHOLDTYPE     Opholdstype, institution . . 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
PARTNER PARTNER   Personnummer ægtefælle/partner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
PENSAMO     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
PENS_TIL35PCT     Pensionstillæg 35 pct. refusion, kroner . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
PENS_TIL50PCT     Pensionstillæg 50 pct. refusion, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
PENS_TILLAEG PENS_TILLAEG PENS_TILLAEG Pensionstillæg for januar måned , kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PENTTYP     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . . . . . .
PENTYP2     Ingen label . 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . . . . . .
PENTYPA     Ingen label 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PERINFR     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
PERTIL_PROCENT PERTIL_PROCENT   Personlig tillægsprocent 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PKOD100     Ingen label 1994 1995 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PKOD92     Ingen label 1994 1995 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PKODA     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . . . . . .
PLIA     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
PLIN     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
PNR PNR   Personnummer 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PTOTA     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . . . . . .
REDEGOR     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
REFERENCETYPE     Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . 2010 2011 2012 2013 . . . . 2018 2019 2020 2021
REFPCT     Ingen label . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
RENTN     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
RHSTAT     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
SAERL_PEN SAERL_PEN   Særligt pensionstillæg reelt enlige, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SAERL_PEN35PCT     Særligt pensionstillæg reelt enlige 35 pct. refusion, kroner . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
SAERL_PEN50PCT     Særligt pensionstillæg reelt enlige 50 pct. refusion, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
SAMLIV_REG SAMLIV_REG   Samlivskode i registret . . . . . . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
SELFIND     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
SENIOR_BELOEB SENIOR_BELOEB   Seniorpensionsbeløb for januar, kroner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021
SFRIUDL     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
SKAKOPL     Ingen label 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLLOMPG     Ingen label 1994 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLUTDATO SLUTDATO   Slutdato for pension 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
SLUTIND     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
SLUTINST     Slut institutionsnummer 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
SLUTKOM SLUTKOM   Slut kommunekode 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
SLUTPENKODE SLUTPENKODE SLUTPENKODE Pensionskode 31. december året før. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SOCIALPEN     Skattepligtig del af den sociale pension, kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
SOP_KOMKOD SOP_KOMKOD   Kommunekode 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SOP_SAMLIV SOP_SAMLIV   Samlivskode 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SOP_STARTDATO SOP_STARTDATO   Start dato for pension 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STARTINST     Start institutionsnummer 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
STARTKOM STARTKOM   Start kommunekode 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
STARTPENKODE STARTPENKODE   Start pensionskode 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STATIST     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
STLOMPG     Ingen label 1994 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STOPA     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . . . . . .
STOPKODE STOPKODE   Stopkode 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
SUPPEN_CHECK SUPPEN_CHECK   Ældrecheck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021
SYSDATO SYSDATO   Systemdato . 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
TJENMAND TJENMAND   Tjenestemandspensionskassekode 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
TOTAL35     Ingen label . . . . . . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL50     Ingen label . 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
UDPLPEN     Ingen label 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . . . . .
VARMETILLAEG VARMETILLAEG   Varmetillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021
VENTEGL_BELOEB VENTEGL_BELOEB   Ventetillæg (gammelt), kroner 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
VENTENY_BELOEB VENTENY_BELOEB   Ventetillæg opsat pension, kroner . . . . . . . . . . . 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
VENTEPCT VENTEPCT   Venteprocent opsat pension . . . . . . . . . . . 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . 2019 2020 2021
VENTETIL VENTETIL   Ventetillægskode 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . . . . .
VERSION VERSION   Version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021