Gå til sidens indhold

EXTRA_TILLAEG

Langt navn

Ekstra tillægsydelse for januar måned, kroner

Generel Beskrivelse

Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension og forhøjet almindelig førtidspension i følge ordningen fra før 1. januar 2003.

Beløbet er skattefrit, og reguleres ikke med egen indtægt.

For 2008 mangler der beløb for ca. 7.000 personer svarende til 20 pct af personerne på forhøjet almindelig førtidspension Beløbet indgår i variablen EXTRA_TILLAEG første gang for januar 2007.

Ved pensionsudbetalingen for april 2006 blev beløbet udbetalt for de første fire måneder af 2006, jf. LOV nr 1419 af 21/12/2005.

Med dette tillæg hæves pensionen for pensionister på almindelig og almindelig forhøjet pension til pensionsniveauet for pensionister på mellemste førtidspension.

EXTRA_TILLAEG findes i Statistikbank-tabellerne: PEN22 (2007-2015): Udbetalt folke- og førtidspension i 1000 kr. efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn pr. januar. Januar beløbet i alt er revideret pr. juni 2012 og pensionsformen invaliditetsydelse er ligeledes udtaget af tabellen. www.statistikbanken.dk/pen22 PEN33 (2007-2015): Modtagere af folke- og førtidspension efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn. Pensionsformen invaliditetstydelse er pr. juni 2012 udtaget af tabellen. www.statistikbanken.dk/pen33 PEN2 (1984-2006): Udbetalt social pension i 1000 kr efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn, pr januar. www.statistikbanken.dk/pen2 PEN3 (1984-2006): Modtagere af social pension efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn, pr januar. www.statistikbanken.dk/pen3

Detaljeret beskrivelse

EXTRA_TILLAEG reguleres årligt, og der er forskellig satser for personer på almindelig førtidspension og almindelig forhøjet førtidspension.

For yderligere oplysninger, se diverse årgange af publikationen "Sociale ydelser" (udgivet af forlaget "Forsikring") og https://www.retsinformation.dk/ (søg på "pensionsloven").

Udbetalt beløb (kr. pr. måned):

Årstal ... Alm. førtidspen. ... Forhøjet alm. førtidspen. 2007 ................. 2.408 .............................. 1.148 2008 ................. 2.478 .............................. 1.181 2009 ................. 2.555 .............................. 1.218 2010 ................. 2.650 .............................. 1.264 2011 ................. 2.700 .............................. 1.288 2012 ................. 2.778 .............................. 1.325 2013 ................. 2.822 .............................. 1.346 2014 ................. 2.873 .............................. 1.370 2015 ................. 2.916 .............................. 1.390 2016 ................. 2.957 .............................. 1.410 2017 ................. 3.016 .............................. 1.438 2018 ................. 3.076 .............................. 1.466 2019 ................. 3.138 .............................. 1.496 2020 ................. 3.198 .............................. 1.525 2021 ................. 3.262 .............................. 1.556

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel