Gå til sidens indhold

Sociale pensioner

Beskrivelse

Statistikken omhandler fra 2021(Marts 2020 i forskerdata) alle der har modtaget en folke-, senior-, tidlig- eller førtidspension.Statistikken opgøres på alder, køn, pensionsart, ægteskabelig stilling, beboere på plejehjem (publiceres ikke fra 2009), region- og kommunefordeling samt udbetalte beløb. Før 2020 modtog indeholder statistikken kun data vedr. januar måned.

Enhederne i tællingen er personer og kroner.

Populationen omfatter alle både pensionister med bopæl i Danmark, som modtager folke, førtids-, senior, eller tidlig pension og personer bosat i udlandet, som modtager dansk pension. I opgørelsen anvendes en geografisk inddeling på kommuner eller landsdele. Pensionsbestanden opgøres efter køn, pensionsart, alder, civilstand og opholdskommune. Desuden opgøres pensionister efter opholdsland og statsborgerskab: Tabellerne belyser antallet af personer med dansk pension, men med fast bopæl i udlandet, samt antallet af udenlandske statsborgere med fast bopæl i Danmark, som modtager dansk pension (publiceres ikke fra 2008).

Kilde: Udbetaling Danmark/ATP (fra 2020) og KMD system for social pension(før 2020 - Det fælleskommunale pensionssystem inkl. Københavns Kommune).

Dataanvendelse: Data til NYt fra Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger (udgået 2010), Statistikservice (udgået i 2006), Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt Data til Sumdatabasen og Statistikbanken i Danmarks Statistik Data til Danmarks Statistisks hjemmeside (fx variabelbeskrivelser) www.dst.dk Tabeller til publikationen "Social tryghed i de nordiske lande" udgivet af NOSOSKO Data til Statens Arkiver Lovmodellen i Finansministeriet Vurdering af loven om Folke- og førtidspension (Social- og integrationsministeriet, Pensionsstyrelsen) Budgettering i kommunerne, Kommunernes Landsforening Interne formål i Danmarks Statistik: samkørsel med andre statistikområder

Der findes ingen delopgaver under Sociale pensioner

Variable