Gå til sidens indhold

INVALI_TILLAEG

Langt navn

Invaliditetstillæg, kroner

Generel Beskrivelse

Invaliditetstillæg i januar, hele kroner. Ydes til folkepensionister - tillæg efter overgangsbestemmelser.

Variablen findes i statistikbanktabellerne PEN22 og PEN33 samt før 2007 PEN2 og PEN3 under navnet under navnet "Invaliditetstillæg". http://www.dst.dk/stattabel/1303

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920 vælg Levevilkår/Folke- og førtidspensionister For data før 2007 væg arkiv

Detaljeret beskrivelse

Lov § 71

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel