Gå til sidens indhold

VENTENY_BELOEB

Langt navn

Ventetillæg opsat pension, kroner

Generel Beskrivelse

Ventetillæg (ny pr. 1.7 2008) i januar, hele kroner. Opsat pension. Folkepensionen kan opsættes i op til 10 år i alt. Pensionen kan opsættes fra den dag man bliver 65 år, eller man kan vente til man har modtaget folkepension i en periode. Dog kan man højst opsætte pensionen i to perioder, hvor der er sket udbetaling af folkepension i den mellemliggende tid

Variablen eksisterer fra 2005..

VENTEGL_BELOB+VENTENY_BELOB findes i statistikbanktabellerne PEN22, pen33 samt før 2007 PEN2 og PEN3 under navnet "Ventetillæg/venteydelse"- http://www.dst.dk/stattabel/1303

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920 vælg Levevilkår/Folke- og førtidspensionister For data før 2007 væg arkiv

Detaljeret beskrivelse

VENTENY_BELOEB har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel