Gå til sidens indhold

INVALI_YDELSE

Langt navn

Invaliditetsydelse, kroner

Generel Beskrivelse

Invaliditetsydelse, gives til personer som kunne blive eller er visteret til førtidspension, men lever af erhvervsindkomst- det er en betingelse at personen ud fra en lægefaglig vurdering er berettiget til mellemste eller højeste førtidspension. ydelsen gives også til persoern som har alvorlig hørenedsættelse, der medfører store kontakvanskeligheder.

Fra 1. juli 2008 gives invaliditetsydelsen til alle visiteret til gammel førtidspension, som lever af erhvervsindkomst. Omfatter også alle visiteret til førtidspension(efter 31. december 2002) , hvor ordningen er hvilende og hvor personen anmoder om invaliditetsydelse.

Ydelsen er skattefri.

Antal med invaliditetsydelse findes i statistikbanktabellerne PEN11 samt før 2007 PEN1,PEN2 og PEN3 under navnet "Invaliditetsydelse"- http://www.dst.dk/stattabel/1303

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920 vælg Levevilkår/Folke- og førtidspensionister For data før 2007 væg arkiv

Detaljeret beskrivelse

Lov § 48, stk.1 nr. 8

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel