Gå til sidens indhold

VENTEPCT

Langt navn

Venteprocent opsat pension

Generel Beskrivelse

Venteprocent opsat pension

Venteprocenten udregnes når pensionisten ved at arbejde fra det 65. år og i hele året til og med 75 år

Detaljeret beskrivelse

Alle, der har ret til folkepension, kan vælge at udskyde udbetalingen for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet og derefter optjene et tillæg til pensionen. Folkepensionen kan opsættes i op til 10 år i alt. Man kan opsætte pensionen fra den dag man bliver 65 år eller man kan vente til man har modtaget folkepension i en periode. Dog kan pensionen kun opsættes i højst to perioder hvor der er udbetalt folkepension i den mellem liggende tid.

Tillæggets størrelse er den beregnede pension gange venteprocenten. I den beregnede pension indgår både grundbeløb og pensionstillæg. Venteproceten er forholdet mellem det antal måneder, man har opsat pensionen, og den statistisk beregnede gennemsnitlige middellevetid på ophørstidspunktet.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel