Gå til sidens indhold

MANBEREGN

Langt navn

Manuelberegning af pension

Generel Beskrivelse

Manuelberegning af pension

Kode 0 =Uoplyste Kode 1 =Manuelt udregnet pension i kommunen Kode 2=Maskinelt beregnet pension

Detaljeret beskrivelse

Manuelberegning af pension

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel