Gå til sidens indhold

ERHVERV_UDYGTIG

Langt navn

Erhvervsudygtighedsbeløb for januar, kroner

Generel Beskrivelse

Erhvervsudygtighedsbeløb i januar, hele kroner. Beløbet er skattepligtigt.

Beløbet er en del af højeste førtidspension for personer som har søgt om førtidspension før 1. januar 2003. Dvs. at ingen personer, der har søgt om førtidspension efter 31. december 2002 modtager erhvrvsudygtighedsbeløb. Førtidspensionister, der havde erhvervsudygtighedsbeløb 31. december 2002, fortsætter med dette, indtil de bliver folkepensionister.

Det udbetalte beløb er uafhængigt af pensionistens egen indkomst.

Når en førtidspensionist når folkepensionsalderen, overgår vedkommende til folkepension.

Se mere information om folkepensionsalder under variablen SLUTPENKODE.

Erhvervsudygtighedsbeløb findes i følgende Statistikbank-tabeller: PEN22 (2007-2015): Udbetalt folke- og førtidspension i 1000 kr. efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn pr. januar. Januar beløbet i alt er revideret pr. juni 2012 og pensionsformen invaliditetsydelse er ligeledes udtaget af tabellen. www.statistikbanken.dk/pen22 PEN33 (2007-2015): Modtagere af folke- og førtidspension efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn. Pensionsformen invaliditetstydelse er pr. juni 2012 udtaget af tabellen. www.statistikbanken.dk/pen33 PEN2 (1984-2006): Udbetalt social pension i 1000 kr efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn, pr januar. www.statistikbanken.dk/pen2 PEN3 (1984-2006): Modtagere af social pension efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn, pr januar. www.statistikbanken.dk/pen3

Detaljeret beskrivelse

Personer født efter 30. juni 1939, som bliver folkepensionister som 65- eller 66-årige, og som modtager erhvervsudygtighedsbeløb, umiddelbart før de bliver folkepensionist, modtager også erhvervsudygtighedsbeløb som 65- og 66-årige.

Erhvervsudygtighedsbeløbet reguleres årligt.

Hvis ægtefællen/samleveren også er berettiget til erhvervsudygtighedsbeløb, er beløbet mindre (gældende til og med 2005).

For yderligere oplysninger, se diverse årgange af publikationen "Sociale ydelser" (udgivet af forlaget "Forsikring") og https://www.retsinformation.dk/ (søg på "pensionsloven").

Beløb (kr. pr. måned): Årstal ... Ingen samlever med ret til beløb ... Samlever med ret til erhvervsudygtighedsbeløb 1994 .................................................. 2.481 .............................................................. 1.795 1995 .................................................. 2.491 .............................................................. 1.802 1996 .................................................. 2.551 .............................................................. 1.845 1997 .................................................. 2.558 .............................................................. 1.851 1998 .................................................. 2.691 .............................................................. 1.895 1999 .................................................. 2.687 .............................................................. 1.944 2000 .................................................. 2.773 .............................................................. 2.006 2001 .................................................. 2.862 .............................................................. 2.070 2002 .................................................. 2.939 .............................................................. 2.126 2003 .................................................. 3.003 .............................................................. 2.194 2004 .................................................. 3.121 .............................................................. 2.258 2005 .................................................. 3.183 .............................................................. 2.303

Erhvervsudygtigshedsbeløb (alle): 2006 ......................................... 3.247 2007 ......................................... 3.325 2008 ......................................... 3.421 2009 ......................................... 3.527 2010 ......................................... 3.657 2011 ......................................... 3.726 2012 ......................................... 3.834 2013 ......................................... 3.895 2014 ......................................... 3.965 2015 ......................................... 4.024 2016 ......................................... 4.068 2017 ......................................... 4.133 2018 ......................................... 4.185 2019 ......................................... 4.237 2020 ......................................... 4.286 2021 ......................................... 4.340

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel