Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

GRUNDBELOEB

Langt navn

Grundbeløb for januar måned , kroner

Generel Beskrivelse

Grundbeløb til folke- og førtidspensionister i januar, hele kroner. Grundbeløbet er skattepligtigt.

Grundbeløbet udgør en del af den samlede pension for folkepensionister og for førtidspensionister på ordningen fra før 2003. Pensionen for førtidspensionister på ordningen fra 1. januar 2003 består af én type pension, som er lagt i variablen GRUNDBELOEB. De øvrige pensionisters pension består fortsat af mindst to typer pension.

Variablen findes i følgende Statistikbank-tabellerne: PEN22 (2007-2015): Udbetalt folke- og førtidspension i 1000 kr. efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn pr. januar. Januar beløbet i alt er revideret pr. juni 2012 og pensionsformen invaliditetsydelse er ligeledes udtaget af tabellen. www.statistikbanken.dk/pen22 PEN33 (2007-2015): Modtagere af folke- og førtidspension efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn. Pensionsformen invaliditetstydelse er pr. juni 2012 udtaget af tabellen. www.statistikbanken.dk/pen33 PEN2 (1984-2006): Udbetalt social pension i 1000 kr efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn, pr januar. www.statistikbanken.dk/pen2 PEN3 (1984-2006): Modtagere af social pension efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn, pr januar. www.statistikbanken.dk/pen3

Detaljeret beskrivelse

Det udbetalte grundbeløbs maksimale størrelse er det samme for folkepensionister, og førtidspensionister på ordningen fra før 2003, og er uafhængig af samlivsforhold.

For folkepensionister reduceres grundbeløbet gradvis med folkepensionistens egen arbejdsindtægt, når arbejdsindtægten overstiger en given størrelse (fradragsbeløbet). Har folkepensionisten boet i Danmark mindre end 40 år mellem 15 og 65 års alderen reduceres folkepensionen forholdsvis (brøkpensionist).

For førtidspensionister på ordningen fra før 2003 reduceres grundbeløbet gradvis, når anden personlig indkomst end førtidspension plus positiv nettokapitalindkomst overstiger en given størrelse (fradragsbeløbet). Fradragsbeløbet afhænger af, om førtidspensionisten er gift (fradragsbeløbet er det samme for samlevende og enlige til og med 2005, og derefter er fradragsbeløbet for samlevende det samme som beløbet for gifte).

For førtidspensionister på 2003-ordning reduceres grundbeløbet gradvis, når anden personlig indkomst end førtidspension plus positiv nettokapitalindkomst overstiger en given størrelse (fradragsbeløbet). Er førtidspensionisten gift eller samlevende, afhænger pensionens størrelse også af partnerens indkomst, og reduktionen afhænger af, om parteneren er pensionist.

For alle førtidspensionister reduceres pensionen, hvis de har boet mindre end 4/5 af tiden mellem 15. år og tidspunktet for pensionstilkendelsev (brøkpensionister).

Det maksimale grundbeløb og reglerne for reduktion ved anden indkomst reguleres årligt. For yderligere oplysninger, se diverse årgange af publikationen "Sociale ydelser" (udgivet af forlaget "Forsikring") samt lov om social pension.

Pensionsalderen: I 1994-2003 var folkepensionsalderen 67 år. I 2004-2018 var folkepensionsalderen 65 år for alle født efter 30. juni 1939. Det giver stigning i antallet af folkepensionister og fald i antal førtidspensionister i januartallene for 2005, 2006 og 2007. Personer, der bliver 65 i andet halvår 2004 og personer der bliver 67 i løbet af 2004 er folkepensionister januar 2005 men ikke i januar 2004. I følge pensionsreformen var det alene personer som blev 67 i løbet af året 2004, som var folkepensionsier i januar 2005 og ikke i januar 2004. I 2019: 65,5 år for personer født mellem 1. januar og 31. juni 1954. I 2020: 66,0 år for personer født mellem 1. juli og 31. december 1954 I 2021: 66,5 år for personer født mellem 1. januar og 31. juni 1955. I 2022: 67,0 år for personer født mellem 1. juli og 31. december 1955. For mere information om pensionsalder, se https://star.dk/ydelser/pension-og-efterloen/folkepension-og-foertidspension/folkepension/folkepensionsalderen-nu-og-fremover/

Når førtidspensionister når folkepensionsalderen, overgår de til folkepension.

Siden 1. juli 2004 har personer med ret til folkepension kunnet udskyde folkepensionsudbetalingerne, hvis personen arbejdede et minimum af timer, jf. nedenstående referencer. Udskydelsen giver et tillæg til folkepensionen senere.

For yderligere oplysninger, se diverse årgange af publikationen "Sociale ydelser" (udgivet af forlaget "Forsikring") og https://www.retsinformation.dk/ (søg på "pensionsloven").

Maksimalt grundbeløb for folkepensionister og førtidspensionister fra før 2003 (kr. pr. måned): 1994 ... 3.694 1995 ... 3.709 1996 ... 3.798 1997 ... 3.801 1998 ... 3.901 1999 ... 4.002 2000 ... 4.130 2001 ... 4.262 2002 ... 4.377 2003 ... 4.517 2004 ... 4.648 2005 ... 4.741 2006 ... 4.836 2007 ... 4.952 2008 ... 5.096 2009 ... 5.254 2010 ... 5.448 2011 ... 5.552 2012 ... 5.713 2013 ... 5.804 2014 ... 5.908 2015 ... 5.997 2016 ... 6.063 2017 ... 6.160 2018 ... 6.237

Maksimalt grundbeløb for førtidspensionister fra før 2003 (kr. pr. måned): 2019 ... 6.315 2020 ... 6.388 2021 ... 6.468

Maksimalt grundbeløb for folkepensionister (kr. pr. måned): 2019 ... 6.327 2020 ... 6.419 2021 ... 6.518

Maksimalt grundbeløb for førtidspensionister på 2003-ordning (kr. pr. måned):

Årstal ..... Enlig ... Gift/samlevende 2004 ....... 13.895 .................. 11.810 2005 ....... 14.173 .................. 12.046 2006 ....... 14.456 .................. 12.287 2007 ....... 14.803 .................. 12.582 2008 ....... 15.232 .................. 12.947 2009 ....... 15.704 .................. 13.348 2010 ....... 16.285 .................. 13.842 2011 ....... 16.594 .................. 14.105 2012 ....... 17.705 .................. 14.514 2013 ....... 17.348 .................. 14.746 2014 ....... 17.660 .................. 15.011 2015 ....... 17.925 .................. 15.236 2016 ....... 18.122 .................. 15.404 2017 ....... 18.412 .................. 15.650 2018 ....... 18 642 .................. 15.846 2019 ....... 18.875 .................. 16.044 2020 ....... 19.092 .................. 16.229 2021 ....... 19.331 .................. 16.432

I 2013 udgør førtidspensionister på 2003-ordning for første gang mindst 10 pct. af samtlige penionister. Derfor stiger 90 pct. percentilen selvfølgelig ekstra meget fra 2012 til 2013. I 2019-2020 er der igen over 10 pct førtidspensionister på 2003-ordning ud af alle pensionister. Det gør, at 90% percentilen kommer op omkring grundbeløbssatsen for førtidspensionister på 2003-ordningen.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel