Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

PENS_TILLAEG

Langt navn

Pensionstillæg for januar måned , kroner

Generel Beskrivelse

Pensionstillæg i januar, hele kroner.

Pensionstillægget indgår som en del af folkepension og førtidspension for personer, der har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003.

Tillægget er skattepligtigt og indtægtsreguleres.

Når en førtidspensionist når folkepensionsalderen, overgår vedkommende til folkepension.

Se mere information om folkepensionsalder under variablen SLUTPENKODE.

PENS_TILLAEG findes i Statistikbank-tabellerne: PEN22 (2007-2015): Udbetalt folke- og førtidspension i 1000 kr. efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn pr. januar. Januar beløbet i alt er revideret pr. juni 2012 og pensionsformen invaliditetsydelse er ligeledes udtaget af tabellen. www.statistikbanken.dk/pen22 PEN33 (2007-2015): Modtagere af folke- og førtidspension efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn. Pensionsformen invaliditetstydelse er pr. juni 2012 udtaget af tabellen. www.statistikbanken.dk/pen33 PEN2 (1984-2006): Udbetalt social pension i 1000 kr efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn, pr januar. www.statistikbanken.dk/pen2 PEN3 (1984-2006): Modtagere af social pension efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn, pr januar. www.statistikbanken.dk/pen3

Detaljeret beskrivelse

Ved beregningen af pensionstillæggets størrelse indgår pensionistens samlivsforhold samt egen og eventuel partners indkomst.

Nedenfor er en oversigt over samlivsstatus, som bruges ved beregning af pensionstillæg i perioden 1994 til 28. februar 1999. (Omfatter også alle personer, som har opnået ret til pension før 1. marts 1999 og ikke skifter samlivsstatus):

- Enlig: Samboende uden samliv. Hvis personen er pensioneret før 26. april 1990 så beregens pensionen efter reglerne for reelt enlige. - Reelt enlig: Ikke samlevende, hvis flere på adressen så adskilt økonomi og husholdning. - Gift: Gift eller ægteskabslignende samliv med en ikke pensionist. - Samgift: Gift eller ægteskabslignende samliv med pensionist.

Følgende typer af samlivsstatus blev brugt ved beregningen af pensionstillægget fra 1. marts 1999 til 31. december 2002:

- Enlig: Pensionist i ægteskabslignende forhold, hvor egen eller samlevers pension er opnået før 1. marts 1999, og forholdet er etableret før 1. marts 1999. Hvis personen er pensioneret før 26. april 1990 så beregens pensionen efter reglerne for reelt enlige. - Reelt enlig: Bor alene eller sammen med en anden person i et ikke-ægteskabslignende forhold, fx sammen med en logerende eller en slægtning. - Gift/samlevende: Ægtepar, registrerede partnere og personer, hvor både egen pension og evt. samlevers pension eller samlivsforholdet er etableret efter 1. marts 1999. - Samgift: Gift eller samlever med pensionist.

Følgende typer af samlivsstatus blev brugt ved beregningen af pensionstillægget fra 1. januar 2003:

- Enlige: Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har modtaget pension fra før den 1. marts 1999, betragtes som enlige i forhold til opgørelsen af indtægtsgrundlaget, medmindre de indleder et nyt samlivsforhold efter den 1. marts 1999.- de har dog en nedslagsprocent på 32 hvor enliges er på 30,9 i 2015. - Gift eller samlevende med pensionist - Gift eller samlevende med ikke pensionist

Pensionstillæggets maksimumstørrelse afhænger både før og efter 1. marts 1999 af, om pensionisten er reelt enlig. Reduktion i pensionstillægget afhænger af pensionistens egen indkomst ud over social pension og for gifte/samlevende tillige af ægtefællens indkomst ud over social pension. Reduktionen i pensionstillægget afhænger endvidere af pensionistens samlivsstatus.

I perioden 1994 til 1998 modtog reelt enlige pensionister et særligt pensionstillæg, som blev aftrappet. Samtidig med aftrapningen steg pensionstillægget for reelt enlige pensionister. Det giver en stigning i pensionstillægget fra januar 1994 til januar 1999.

Fra 2015 er det maksimale pensionstillæggets også afhængig af om modtageren er førtidspenionist fra før 2003 eller folkepensionist.

For yderligere oplysninger, se diverse årgange af publikationen "Sociale ydelser" (udgivet af forlaget "Forsikring") og https://www.retsinformation.dk/ (søg på "pensionsloven").

Maksimalt pensionstillæg (kr. pr. måned): Årstal ... Reelt enlige ... Øvrige 1994 ............ 1.623 .... 1.623 1995 ............ 1.880 .... 1.629 1996 ............ 2.268 .... 1.668 1997 ............ 2.705 .... 1.674 1998 ............ 3.298 .... 1.714 1999 ............ 3.968 .... 1.798 2000 ............ 4.095 .... 1.878 2001 ............ 4.290 .... 2.002 2002 ............ 4.406 .... 2.056

Årstal ... Enlige ... Øvrige 2003 ... 4.547 ... 2.122 2004 ... 4.679 ... 2.184 2005 ... 4.773 ... 2.228 2006 ... 4.868 ... 2.273 2007 ... 4.985 ... 2.328 2008 ... 5.130 ... 2.396 2009 ... 5.289 ... 2.470 2010 ... 5.658 ... 2.735 2011 ... 5.766 ... 2.787 2012 ... 5.933 ... 2.868 2013 ... 6.028 ... 2.914 2014 ... 6.137 ... 2.966

Maksimalt pensionstillæg for folkepensionister (kr. pr. måned): Årstal ... Enlige ... Øvrige 2015 ... 6.261 ... 3.043 2016 ... 6.399 ... 3.136 2017 ... 6.551 ... 3.223 2018 ... 6.728 ... 3.333 2019 ... 6.923 ... 3.453 2020 ... 7.122 ... 3.576 2021 ... 7.335 ... 3.707

Maksimalt pensionstillæg for førtidspensionister fra før 2003 (kr. pr. måned): Årstal ... Enlige ... Øvrige 2015 ... 6.229 ... 3.010 2016 ... 6.298 ... 3.043 2017 ... 6.399 ... 3.092 2018 ... 6.479 ... 3.131 2019 ... 6.560 ... 3.170 2020 ... 6.635 ... 3.206 2021 ... 6.718 ... 3.246

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel