Gå til sidens indhold

INVALI_BELOEB

Langt navn

Invaliditetsbeløb for januar, kroner

Generel Beskrivelse

Invaliditetsbeløb i januar i hele kroner.

Beløbet er en del af højeste og mellemste førtidspension for personer som har søgt om førtidspension før 1. januar 2003. Dvs. at ingen personer, der har søgt om førtidspension efter 31. december 2002 modtager invaliditetsbeløb. Førtidspensionister, der havde invaliditesbeløb 31. december 2002, fortsætter med dette, indtil de bliver folkepensionister.

Ydelsen er skattefri og uafhængig af egen indkomst.

Variablen INVALI_BELOEB bør ikke forveksles med INVALI_YDELSE og INVALI_TILLAEG (se beskrivelsen af disse to variable).

Når en førtidspensionist når folkepensionsalderen, overgår vedkommende til folkepension.

Folkepensionsalder: Se variablen SLUTPENKODE.

Variablen findes i Statistikbank-tabellerne: PEN22 (2007-2015): Udbetalt folke- og førtidspension i 1000 kr. efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn pr. januar. Januar beløbet i alt er revideret pr. juni 2012 og pensionsformen invaliditetsydelse er ligeledes udtaget af tabellen. www.statistikbanken.dk/pen22 PEN33 (2007-2015): Modtagere af folke- og førtidspension efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn. Pensionsformen invaliditetstydelse er pr. juni 2012 udtaget af tabellen. www.statistikbanken.dk/pen33 PEN2 (1984-2006): Udbetalt social pension i 1000 kr efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn, pr januar. www.statistikbanken.dk/pen2 PEN3 (1984-2006): Modtagere af social pension efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn, pr januar. www.statistikbanken.dk/pen3

Detaljeret beskrivelse

Personer født efter 30. juni 1939, som bliver folkepensionister som 65- eller 66-årige, og som modtager erhvervsudygtighedsbeløb, umiddelbart før de bliver folkepensionist, modtager også erhvervsudygtighedsbeløb som 65- og 66-årige.

Invaliditetsbeløbet reguleres årligt.

Hvis ægtefællen/samleveren også er berettiget til invaliditetsbeløb er beløbet mindre (gældende til og med 2005).

For yderligere oplysninger, se diverse årgange af publikationen "Sociale ydelser" (udgivet af forlaget "Forsikring") og https://www.retsinformation.dk/ (søg på "pensionsloven").

Beløb (kr. pr. måned):

Årstal ... Ingen samlever med ret til beløb ... Samlever med ret til invaliditetsbeløb 1994 ........................................... 1.798 ................................................. 1.530 1995 ........................................... 1.805 ................................................. 1.536 1996 ........................................... 1.848 ................................................. 1.573 1997 ........................................... 1.854 ................................................. 1.578 1998 ........................................... 1.898 ................................................. 1.616 1999 ........................................... 1.947 ................................................. 1.658 2000 ........................................... 2.009 ................................................. 1.711 2001 ........................................... 2.073 ................................................. 1.766 2002 ........................................... 2.129 ................................................. 1.814 2003 ........................................... 2.197 ................................................. 1.872 2004 ........................................... 2.261 ................................................. 1.926 2005 ........................................... 2.306 ................................................. 1.965

Invaliditetsbeløb (alle): 2006 ... 2.352 2007 ... 2.408 2008 ... 2.478 2009 ... 2.555 2010 ... 2.650 2011 ... 2.700 2012 ... 2.778 2013 ... 2.822 2014 ... 2.873 2015 ... 2.916 2016 ... 2.957 2017 ... 3.016 2018 ... 3.076 2019 ... 3.138 2020 ... 3.198 2021 ... 3.262

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel